शेजारी राहणाऱ्या वहिनीला घरी जाऊन झवलेशेजारी राहणाऱ्या वहिनीला घरी जाऊन झवले

हॅलो मित्रानो,

माझे नाव दिनेश आहे. मी ठाणे ला राहतो. मी २६ वर्ष चा आहे आणि एका कंपनी मध्ये जॉब करतो. माझी हि कथा माझ्या आणि माझ्या बाजूला राहणाऱ्या नीता वहिनीची आहे. मी ३ ऱ्या मजल्यावर राहतो आणि तिथे ४ रूम आहेत.

माझी वहिनीशी चांगली मैत्री झाली होती. मी त्त्यांच्यशी इंस्टाग्राम वर बोलायचो. काही दिवस आधी, आमच्या सोसायटी मधले सर्वे वैष्णोव देवी आणि गोल्डन टेम्पल च्या यात्रेवर जाण्याचा प्लॅन करू लागले. मला पण माझ्या आई बाबानी विचारले पण मी ऑफिस आहे असा बहाणा बनवून नकार दिला.

दोन दिवस नंतर यात्रा सुरु होणार होती. सर्वांची तयारी सुरु झाली होती. मी नीता वहिनीला विचारले कि ते सुद्धा जाणार आहेत का, तर त्यानी कळवले कि त्याचा नवऱ्याला १० दिवस सुटी नाही मिळणार तर ते नाही जाऊ शकणार.मी ते जाणून खूप कुश झालो. मला नीता वहिनी खूप आवडायच्या. त्याना साडी मध्ये पाहून मला सविता भाभी ची आठवण यायची. सविता भाभी प्रमाणे नीता वहिनीचे बॉल होते. मोठी गोलाकार गांड होती. मला हा मोका नाही सोडायचा होता. त्यामुळे मी नीता वहिनीशी खूप वेळ इंस्टाग्राम वर बोलू लागलो.

मला नीता वहिनीला कळवायचे होते कि मला त्याना भेटायचं आहे. त्याना किस करायचा आहे. म्हणून मी त्याना दिवस भर चॅटिंग वर विचारायचो काय करतेय. दोन दिवस मी जणू त्याच्या पाठीच लागलो होतो. कारण सर्व गेल्यावर मला मिळणार मोक्याचा पूर्ण वापर करून घ्याचा होता.

दोन दिवस नंतर ठरल्याप्रमाणे सर्व सकाळच्या ट्रेन ने निघून गेले. पूर्ण बिल्डिंग मोकळी पडली होती. कोणाचा सुद्धा आवाज नाही. आमच्या मजल्यावर फक्त मी आणि नीता वाहिनी आणि त्याचा नवरा होता.

मला ऑफिस ला जायला वेळ होता, तर मी नीता वहिनीला मेसेज केला. त्यानी पण मेसेज वाचताच लगेच रिप्लाय दिला. आम्ही मित्र मैत्रिणी प्रमाणे गप्पा मारू लागलो. आमच्या काही वेळ गप्पा रंगल्या.

तेव्हड्यात नीता वहिनी ने मला मेसेज वर विचारले तुला गॅस लावता येतो का. गॅस चा काही तरी प्रॉब्लेम झाला आहे. चालत नाही आहे. तर मी त्याना म्हणालो हो येतो. येऊन पाहावा लागेल काय प्रॉब्लेम आहे.त्यावर नीता वहिनी म्हणाल्या ठीक आहे तू ये ना आणि एकदा पाहून घे. मी गॅस बाहेर काढून ठेवते. मी लगेच उठलो आणि बाहेर निघालो. मी शॉर्ट पेंट आणि टीशर्ट घातले होते.

मी बाहेर आलो आणि नीता वहिनीच्या दरवाज्याची घंटी वाजवली. काही वेळात नीता वहिनी आल्या आणि त्यानी दरवाजा उघडला. त्यानी निळ्या रंगाची साडी घातली होती. मी तर त्याना पाहतच राहिलो. तेवढ्यात नीता वहिनी म्हणाल्या, आत ये. मी आत आलो आणि मागून नीता वहिनींनी दरवाजा बंद केला.

त्या मागे फिरल्या आणि त्यानी स्वयंपाक घराकडे इशारा केला. आणि पुढे चालू लागल्या. त्याना मागून चालताना पाहून मी वेडाच झालो. त्या साडीवर त्यांनी चाल मनमोहक होती. त्यांनी गांड डुलत होती. मी पूर्ण वेळ चालताना त्याच्या पाठीवर आणि गांडीवर पाहत होतो.

वहीनी मला आत घेऊन आल्या. आणि म्हणाल्या कालपर्यंत वेवस्तीत चालत होता. पण आता नाही चालत आहे. मी खाली बसलो आणि गॅसच्या बाटल्याला हात लावून पाहू लागलो. तेवढ्यात वहिनी माझ्या समोर मला वाकून दाखवू लागल्या कि कुठे प्रॉब्लेम असेल. त्या जश्या वाकल्या मला त्यांची गली दिसू लागली. त्या साडीवर त्यांची गल्ली पाहून मी वेडाच झालो.

त्यांची मोठे हापूस आंबे लटकले होते आणि मधून मला खोलवर गुफा दिसत होती. नीता वहिनी काय म्हणत आहेत त्याकडे माझे लक्षच नव्हते. ती गल्ली पाहून माझ्या तोंडून पाणीच आले. मी माझी जीभ माझ्या होठांवर घासली.

नीता वहिनीने मला जीभ होठांवर फिरवताना पाहिले. त्याना कळले कि मी कुठे पाहत आहे. त्या बोलता बोलता परत सरळ उभ्या राहिल्या.

मी परत गॅस चा बाटला पाहू लागलो. मी उठलो आणि उभा राहून गॅस पाहत होतो. तेवढ्यात वहिनी माझ्या मागून बाहेर जाऊ लागल्या. मागे जागा कमी असल्याने त्याना लगेच जात आले नाही आणि त्यांचे शरीर माझ्या पाठीवर घासले गेले. मला त्यांचे बॉल माझ्या पाठीवर घासण्याचे जाणवले. माझ्या हृदयाची धड धड वाढू लागली.

वहिनी बाहेर होत्या तर मी माझ्या ताठलेल्या लवड्यला हात लावून खाजवले. लवडा ताठू लागला होता. लवड्यला खाज येऊ लागली होती.

काही क्षणात वहिनी परत आल्या स्वयंपाक घरात आणि काम करू लागल्या. काम करता करता त्याने वरचा कपात उघडला आणि डब्बा काढू लागली. त्यानी जसे दोन्ही हात वर केले, मला त्याची कमर आणि वर उचले गेलेला बॉल बाजूने दिसू लागला.

मी काही क्षण त्याना पाहतच राहिलो. मला कळले कि नीता वहिनीने तो डब्बा नाही काढता येत आहे. तो फार उंच आहे. मी वहिनीला म्हणालो थांबा मी काढून देतो. तो फार वर होता तर वहिनी म्हनाल्या, काम कर ह्या टेबलं वर चढ म्हणजे हात पोहचेल.

मी तो टेबलं घेतला आणि हळूच वर चढलो. वहिनीने टेबल पकडला होता. मी वरून डबा काढत होतोच कि तेवढ्यात टेबल थोडा हलायला लागला. जसा टेबल थोडा हलला, वहिनीने घाबरून माझ्या मांड्या दोन्ही हाताने पकडल्या. नीता वाहिनीचा मऊ मऊ हात मांडयांवर लागताच माझा लवडा वेडाच झाला. तो आता ताठू लागला.

मी वर चढून हळू हळू डब्बा पाहू लागलो. पण माझा मेंदू खालीच होता. काही सेकंदात माझा लवडा पूर्ण ताठला आणि आता माझ्या शॉर्ट पॅन्टवर जणू तंबूच झाला होता. नीता वहिनीचे तोंड माझ्या पॅन्टच्या समोरच होते. मला लाज वाटू लागली. मी खाली पाहतच नव्हतो.

मी मागचा डब्बा काढायचा प्रयत्न करत होतो तेवढ्यात नीता वहिनी म्हणाली, “दिनेश इथे पहा, असा हिरवा डब्बा आहे का पहा तिथे.”

मी जसे खाली पाहिले तर मला जे दिसले ते पाहून मी स्तब्द झालो. वहिनीचा पदर खाली पडला होता. आणि वरून मला वहीनी ब्लॉऊझ वर उभी असलेले दिसत होती. त्यात तिची गल्ली स्पष्ट वरून दिसत होती. मी ते पाहून आश्चर्यचकित झालो.

जशी माझी नजर माझ्या पॅन्ट कडे गेली, मला दिसले माझा लवडा पूर्ण ९० च्या कोणावर ताठला आहे. मला जाणवले कि वहिनीला कळून आले आहे कि पॅन्ट मध्ये काय होत आहे. माझा ताठलेला लवडा वहिनीच्या तोंडापासून फक्त ४ ते ५ इंचाच्या दुरीवर होता.

मी वहिनी काय म्हणत आहे ते ऐकले आणि परत वर डब्बा शोधू लागलो. मला शेवटी डब्बा सापडला. मी मागे हात टाकून त्याला पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेवढ्यात वहिनीने माझी शॉर्ट पॅन्ट झटकन खाली खेचली आणि चड्डी पण खाली ओढली.

मी स्तब्द झालो.

चड्डी खाली ओढताच माझा लवडा बाहेर पडला. नीता वहिनीने माझा लवडा बाहेर येताच लगेच तोंडात घुसवला. माझ्या तोंडून आवाज येऊ लागला.

अहाहा अहहह अहहह
अहाहा हाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा अह्हाह्हह्ह

मला कळेनासे झाले कि हे काय होत आहे. मी असाच टेबल वर उभा होतो. नीता वहिनीने वेड्या सारखा लवडा चोखायला सुरवात केली. मी हळूच माझी नजर खाली फिरवली तर मला नीता वहिनी लवडा तोंडात आत बाहेर करतं दिसत होती.

अहाहाहाहा अहाहा हा … वरून किती सुंदर दृश्य दिसत होते ते.

नीता वहिनी जणू तहानलेली होती लवडा तोंडात घेण्यासाठी. ती माझा लवडा हातात पकडून हलवत होती आणि तोंडात घेऊन चोखत होती. तोंडात घेताना, खाली गोट्या हातात पकडून चोळत होती. मी असाच टेबलावर उभा राहून लवडा चोखून घेत होतो.

काही वेळ नीता वहिनीने लवडा चोखून घेतला. टेबल वर उभे असतानाच त्यानी माझी पॅन्ट आणि चड्डी पायातून काढून घेतली. मग मी खाली उतरलो.

खाली उतरताच वहिनी माझ्या समोर उभी होती. आम्ही काही क्षण एका मेकांना डोळ्यात डोळे टाकून पाहू लागलो. तिचा पदर खाली पडला होता. तिचा स्वास चढला होता. मला तिची छाती वर खाली होताना दिसत होती. मी पण इथे खूप तापलो होतो आणि मला आता राहवत नव्हते.

मी लगेच नीता वहिनीच्या जवळ गेलो आणि तिला घट्ट मिठी मारली. घट्ट मिठी मारून तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. तिच्या मानेवर चावू लागलो. ती पण मला मानेवर चावू लागली. मला जाणवले कि नीता वाहिनीच्याआता हवस भरली आहे.

मी लगेच नीता वहिनीच्या होठांवर माझे होठ आणले आणि तिला घट्ट किस करू लागलो. मी तिच्या सुंदर होठांचा रस पियू लागलो. वहिनीचे होठ खूप नरम भासत होते. चुंबन घेत मी दोन्ही हाताने तिचे बॉल जोर जोरात दाबत होतो.

अहाहा अहाहा अहाहा
अहाहा हाहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

किती सुंदर अनुभव होता बॉल दाबण्याचा. वहिनीचे बॉल हापूस आंब्यासारखे मोठे आणि रसदार होते. मी जणू जोर जोरात आंबे पिळत होतो. खूप मजा येत होती आंबे जोर जोरात पिळायला.

वहिनीचे आंबे पिळत मी लगेच ब्लाउज काढून टाकला आणि ब्रा पण काढला. बॉल मोकळे होताच मी वेडाच झालो. मी लगेच निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागलो. वहिनीने सुद्धा मला बाळा सारखे तिच्या छातीवर धरून ठेवले आणि माझ्या केसात हात फिरवत मला निप्पल चोखायला प्रोसाहित करू लागली.

निप्पल चोखताना वहिनी जोर जोरात आवाज करू लागली.

अहाहा हहा आहे हहा अहहह आ
अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा

मी निप्पल चोखण्यात मग्न होतो तेवढ्यात नीता वहिनीने माझे टीशर्ट काढून टाकले आणि मी आता पूर्ण नागडा झालो. मी जोर जोरात बॉल दाबत निप्पल चोखत होतो.

नंतर मी वहिनीची साडी पकडली आणि साडी खेचून तिची साधी काढू लागलो. माझ्या समोर बॉल मोकळे असलेली नीता वहिनी गोल गोल फिरत होती आणि मी तिची साडी काढून तिला नागडे करत होतो. ते दृश्य खूप सुंदर होते.

काही क्षणात पूर्ण साडी निघाली आणि मी ती एका कोपऱ्यात फेकली. वहिनीने आत परकर घातला होता. मला समोर परकराची सफेद नाडी दिसली. मी नाडी खेचून परकर मोकळा केला आणि नाडी खोलताच परकर खाली पडला.

जसा परकर खाली पडला नीता वहिनी आता फक्त चड्डीवर माझ्या समोर होती. वहिनीने निळ्या रंगाची चड्डी घातली होती. मी तिला ह्या अवस्तेत पाहून वेडाच झालो. मी लगेच जवळ जाऊन तिला घट्ट मिठी मारली. आमचे दोघांचे शरीर तापले होते. मी नीता वहिनीच्या पाठीवर हात फिरवत हळूच हात खाली आणला आणि नीता वहिनीच्या गांडीवर ठेवला.

नीता वहिनीची गांड खूप मोठी होती. मी गांडीवर हात ठेवून जोर जोरात गांड दाबू लागलो. वहिनी ओरडू लागली,

अहाहा हाच अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा अहाहा अहाहा आहे
आहाहा हं या अहाहाहा अहाहा
मऊमीउ
मऊमुमुमूमुं अहाहा हाहाहा
अहाहाहाहाहा अहाहा

तिचा आवाज एकूण मी जोश मध्ये आलो आणि वाहिनीची चड्डी पकडली आणि खाली खेचून घेतली. खाली बसून मी पूर्ण चड्डी काढून टाकली. आणि परत उभा राहिलो तर आता नीता वहिनी आणि मी दोघे पण पूर्ण नग्न अवस्तेत एकमेकांना पाहत होतो.

मी लगेच वहिनीला बाजूच्या कट्यावर बसलेले आणि तिचे पाय फाकवले. पाय फाकवुन मी लगेच माझे तोंड तिच्या पुचीवर लावले आणि पुची चाटू लागलो.

अहाहा हाहाहा आह्हह्ह
अहाहा आह्ह आह्हह्ह

वहिनीची पुचीईईई ईईईईई …. हाहाहाहाहाहा

गरम पुचीतून पाणी निघत होते. मी जीभ पूर्ण आत टाकून पुची चाटू लागलो. वहिनी सुद्धा माझ्या डोक्यावर हात फिरवत मला पुचीवर दाबत होती. मला इशारा करत होती कि चाट पूर्ण जीभ आत टाकून.

मी पुचीवरून जीभ फिरवत, तिच्या पाखळ्या तोंडात पकडून खेचू लागलो. पुची दोन्ही हाताने फाकवुन तिचा दाना शोधला आणि दाण्यावर जीभ फिरवू लागलो. दाण्यावर जीभ लागताच,, नीता वहिनी चैताली. जोर जोरात आवाज करू लागली.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा
अह्ह्ह ह्ह्ह्ह हाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह

मी पण माझी जीभ पुचीच्या दाण्यावर जोर जोरात घासू लागलो. खूप वेळ पुची चाटली.

काही वेळाने मागे सरलो आणि नीता वहिनीला खाली उभे केले. मग वहिनीला मी माझ्या कडे पाठ करून उभं केले. आणि पाठीवर हात टेकवून मी तिला ओणवे उभे राहायला सांगितले. जशी वहिनी वाकली आणि समोर फरशीवर हात ठेवून ओणवी उभी राहिली, मागून वहिनीची गांड बाहेर आली.

मी नीता वहिनीची गांड पाहून नाचायलाच लागलो. मी गाडीसमोर खाली बसलो आणि काही वेळ हात लावून गांडीला अनुभवू लागलो. मग आपले तोंड गांडीच्या फटीत घुसवून तिचा सहवास घेतला. नीता वहिनीच्या मोठ्या गांडीत माझे तोंड पूर्ण बसत होते. मी गांडीवर माझे तोंड घासू लागलो.

मग मी गांडीवर जीभ लावून तिला चाटले. फटीतून जीभ फिरवली. गांड दोन्ही हाताने फाकवुन गांडीचा भोक चाटला. खूप मजा येत होती नीता वाहिनीच्या गांडीशी खेळायला.

आता माझा सय्यम सुटत चालला होता. तर मी उभा राहिलो. माझ्या समोर नीता वहीनी वाकून उभ्या होत्या. मी हळूच माझा लवडा गांडीच्या वर ठेवला आणि गांडीच्या फटीतून खाली सरकवत मी पुचीवर पोहचलो. पुचीवर हळूच गोल गोल लवड्यचे टोक घासून, मी लवडा पुचीच्या भोकात घुसवला. हळू हळू लवडा आत जाऊ लागला.

नीता वहिनी पण थोड्या शहारले.. लवडा हळू हळू पुचित घुसू लागला. अर्धा लवडा आत घुसला होता. मी दोन्ही हाताने नीता वहिनीची कमर पकडली. दोन्ही पाय थोडे फाकवले. आपली जागा पक्की केली आणि कमर मागे पुढे करत लवडा आत बाहेर करू लागलो.

नीता वहिनी ओरडू लागल्या.

अहाहा अहाहा हं अहाहाहाहा
अहाहा अहहह अहहह या
अहाहा या हहा हहा अह्ह्ह या

मी आता गती वाढवू लागलो. माझी कमर जोर जोरात मागे पुढे होऊ लागली. मला माझा लवडा पुचित आत बाहेर जाताना दिसू लागला. काही क्षणात माझा लवडा पूर्ण आत जाऊ लागला. मी पुचीवर पूर्ण लवडा दाबून आत बाहेर करू लागलो.

अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा हाहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहाहाहा अहहह अहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहामाझा लवडा आता शेवटच्या क्षणात पोहचला होता. मी जोर जोरात फटके देण्यास सुरवात केले.
माझ्या मांड्या नीता वहिनीच्या गांडीवर जोर जोरात आपटू लागल्या आणि आवाज येऊ लागला.

पच पच पच पच पच पच..
पच पच पच पच पच पच…

मी झवण्यात पूर्ण मग्न झालो होतो तेव्हड्यात.. नीता वहीनी जोरात ओरडल्या आणि त्यानी पुचित पाणी सोडले… मला त्याचे पाणी लवड्यावर जाणवले.. नीता वहिनीचे पाणी लवड्यच्या तोंडाला लागताच मी वेडाच झालो.

मी आता जोर जोरात फटके देत वहिनीला झवू लागलो…..

काही क्षणात माझा लवडा पाणी ओतायला तयार झाला. पाणी निघायच्या काही सेकंद आधी मी लगेच लवडा बाहेर खेचला आणि हातात धरला. लवड्यातून जोराचे पाणी उडाले आणि ते नीता वाहिनीच्या पाठीवर उडाले. गांडीवर उडाले. मी लवडा हाताने हलवत सर्व पाणी काढून नीता वहिनीच्या गांडीवर पुसले.

काहीवेळाने नीता वहिनी सरळ उभी राहिली. आम्ही दोघे पण खूप थकलो होतो. आम्ही दोघे नागडे एका मेकांना पाहत उभे होतो. दोघांच्या चेहऱयावर एक वेगळीच कुशी होती. नीता वहिनी हसत होती.

मग नीता वहिनी तिची साडी घेऊन बाहेर बाथरूम मध्ये गेली. मी इथेच उभे राहून कपडे घालू लागलो. मी कपडे घालून बाहेर हॉल मध्ये येऊन बसलो. काही वेळात वहिनी आल्या. मी त्याना म्हणालो मी निघतो.


आणि वहिनीने दरवाजा उघडला आणि मी बाहेर निघून गेलो. त्यानंतर मी आणि वहिनी जेव्हा पण मोका मिळायचा आम्ही झवाझवी करायचो.

कशी वाटली कथा,, लाइक आणि कंमेंट करून नक्की सांगा.

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page