शेवटी आईने मुलाकडुन झवुन घेतले

जे अनुभव माझ्या मैत्रीनींचे आहेत ते मी  माझ्या शब्दात सांगत आहे.

हाय
माझ नाव प्रणिता आहे. मी एक विधवा आहे वय 43 मला 22 वर्षांचा मुलगा आहे. आम्ही दोघेच असतो घर सुखवस्तू आहे त्यामुळे पैशांची चिंता नाही. असो आता गोष्टी कडे जाऊ.
एकदा मला एका लग्नाच आमंत्रण आल, म्हणून मी मुलाला प्रणयला पण घेऊन गेले. तिथे गेल्यावर आम्ही वेगळे वेगळे झालो, तो त्याच्या बरोबरीच्या मुलांबरोबर आणि मी बाकी बायकांबरोबर.
मी लग्नात एक बघितल की तो लग्न झालेल्या बायकांना अगदी डोळे फाडून फाडून बघत होता. मी जेव्हा त्याच्याकडे जायचे तो टाळायचा आता मला लक्षात आल तो आता मोठा झाला होता लहान नही पण तारुण्यात आला होता. मी विचार केला बघु तरी..

मी घरी नेहमी मॅक्सि वर असते आणि एकदा मी नवीन ब्लाऊस घेतला माझी थान 41 आहेत चांगले मोठे भरगच्च 38B चा ब्रा घालते, 30 ची कंबर आणि 43 च ढुंगण आहे जरा बाहेर आलेल भरीव. मी अशी भरलेली बाई आहे. असो एकदा दुपार ची वेळ होती तो त्याच्या रूम मध्ये होता.

मी माझ्या खोलीत गेली मॅक्सि काढली नवीन ब्लॉउस घेतला.
हो पण खाली परकर घातला होता.
त्यावेळेस मी माझ्या ब्लॉउज ची बटन लावत होती माझी थान तर मोठी होती ब्लॉउज ची बटन लावता येत नव्हती.
काय झाल मला माहित नाही मी तशीच त्याच्या खोलीत गेली आणि म्हणाले “आरे प्रणय जरा मदत कर मी नवीन ब्लॉउज घेतला आहे बटन लागत नाही” बोलताना माझी मान खाली होती मी बटन लावायचा प्रयत्न करत होते.

तो कधी बेड वरून उठला आणि त्याने त्याचे दोन्ही हात माझ्या स्तनांनवर थानानंवर ठेवले आणि ब्लाउज ची बटन लावू लागला. त्याचा हात माझ्या थानांवर लागत होता माझ लक्ष त्याच्याकडे गेल पण तो माझी थान बघत होता भरलेली.
अचानक त्याने पण माझ्या कडे बघितल मी पण त्याच्या कडे बघत होते. एकमेकांच्या डोळ्यात बघत होतो, मला पण भान नव्हतं आणि त्याने हलके से हात थानांना लावून माझे 41 चे मोठे थान दाबू लागला.

थोडा वेळ तसा गेला आणि माझ्या कानात बोलला “आई देतेस का मला प्लिज एकदा देतेस का?”

अचानक मी भानावर आली आणि त्याला मागे ढकलून मी तशीच माझ्या खोलीत आली, खोलीत येऊन सहज वर बघित ल समोर आरसा होता…माझे विचार चालू झाले “अग प्रणिता हे तू काय करून बसलीस, तू आई आहे आणि तो मुलगा आहे. पुढे काय होईल याचा विचार केलास का, तो आता या पुढे कुठल्या नजरेने बघेल याचा विचार केलास का” असे कितीतरी विचार माझ्या डोक्यात आले.

थोडे दिवस तसे गेले पण मी एक बघितल त्याची वागणूक बदलली होती तो आता मला जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा माझी थान, ढुंगण, माझ पोट बेंबी, कंबर…बघण्याचा प्रयत्न नव्हे चक्क बघू लागला एकदा तर मी अंगोळ करत असताना दरवाजयच्या फटीतून.. कपडे बदलताना हळूच लपून बघू लागला. पण मी काही त्याला रिस्पॉन्स देत नव्हती बघून नबघीतल्या सारख करत होती.

एकदा तो आला म्हणाला मी ट्रिप ला जात आहे आणि तो गेला. तो घरी नव्हता तेव्हा माला खूप विचित्र वाटत होत सवय होती ना त्याच्या सहवासाची.
प्रत्येक क्षण मी विचारात घालवत होते.
तो आला शनिवारी ट्रिप वरून सकाळी १२ ला. मी खुश झाले त्याला मी विचारू लागले पण तो काही इंटरेस्ट घेत नव्हता. मग मीच विचार केला होऊ दे जे व्हायच ते.

मी पुनः माझ्या खोलीत आले आरश्यात बघितल मॅक्सि काढली अंगावर परकर घातला.

मी मॅक्सिवर असली की आत फक्त ब्रा आणि निकर घालते पण मी आता परकर घातला.
एक ब्लॉउज घेतला आणि पुन्हा त्याच्या रूम मध्ये गेले आणि म्हणाले “आरे प्रणय जरा मदत कर..बटन लावायला… “आणि त्याच्या डोळ्यात नझर दिली. त्याने काही जास्त रिस्पॉन्स नाही दिला मी पुन्हा म्हणाले “प्लीज रे मदत कर ना बटन लावायला…”

आता मात्र तो उठला आणि समोर उभा राहिला मी आणि तो एकमेकांनकडे बघत होतो. आता मात्र त्याने माझे थान पकडली आणि दाबू लागला मी फक्त उभी राहून त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून बघत होते तो बघत होता आम्ही एकमेकांन कडे बघत होतो पण तो माझी थान दाबत होता हलकीशी आता मला पण थोडं बर वाटत होतं.

पुन्हा तो माझ्या कानात म्हणाला “देतेस का एकदा? प्लिज फक्त एकदा देतेस का?”

मी काही उत्तर नाही दिल ताशीच उभी होते पण तो माझी भरलेली थान हलकीशी दाबत होता. तेवढ्यात एक फोन आला मैत्रिणीचा. तिने मला अचानक बोलावलं होतं मी पटकन तयार झाली आणि प्रणिय ला “आलेच मी” अस म्हणून बाहेर गेली.

जिने उतारताना मोबाईल मेसेज आला
प्रणय चा होता
प्रणय – देतेस का?
मी काही रिप्लाय नाही केला कार ड्राईव्ह करून मैत्रिणी कडे गेले. दोन मैत्रनि एकत्र आल्यावर काय होत इकडच्या तिकडच्या गोष्टी. गोष्टी रंगात गेल्या गीता नाव आहे मैत्रीच.
गीता म्हणाली “अग प्रणिता गम्मत सांगू का कुठे बोलणार नाही ना?” मी म्हंटल “हो नाही बोलणार कुठे”

गीता म्हणाली “प्रॉमिस प्लिज कुठे बोलू नको” मी म्हणाले “अग हो ग नाही बोलणार कुठे”

गीता म्हणाली “सुषमा आहे ना तीच अफैर आहे बाहेर माहीत आहे का?

उज्वला आहेना तिच तर एका यंग मुलाबरोबर आहे आणि माहीत आहे तो यंग मुलगा हा तिच्याच मुलाच्या वयाचा आहे, कीर्ती आहेना मी तर असं ऐकलं आहे की ती मुलांना बोलावून घेतले”
हे सगळं ऐकून मला शॉक बसला
मी म्हणाले “ते कसं? हे सगळे, कीर्ती कोणाला बोलावते कुठली मूल?”

गीता म्हणाली “कीर्ती च एक ओळखीचं पार्लर आहे तिथून म्हणे कॉन्टॅक्ट आहे” मी म्हणाले “बापरे अग त्यांच्या मुलांना नातेवाईकांना हे कळलं तर.. पण…”

गीता म्हणाली “कळलं तर ते आणि त्याच नशीब..एकदा का बाहेरच खायची सवय लागली की घरच थोडी गोड लागणार” आम्ही चहा घेतला आणि मी म्हणाले “चल बराच उशीर झला मी निघते आता” मी निरोप घेतला. कार चालू केली घराच्या दिशेने निघाली पण माझ्या डोक्यात अजून तेच मैत्रिणींचे अफैर चे विचार घोळू लागले
“या माझ्या जुन्या मैत्रिणी चांगल्या घरातल्या हे उद्योग…माझा मुलगा प्रणय पण आता मोठा झाला उद्या त्याला एखादी अशी बाई मिळाली तर.. लग्नाला गेलो असताना तो मॅरीड मॅचुवर बायकांना वासनेच्या नजरेने बघताना मी पाहिलं किंवा उद्या त्याने कुठे बाहेर जाऊन तोंड मारलं तर.. काय होईल कोणास ठाऊक आता मीच काहीतरी करायला हवं” आता मी घराच्या दिशेने होते थोड्याच वेळात घर येणार होत मी कार फिरवली आणि शॉपिंग केली आणि मोबाईल वर त्याच्या पहिल्या मेसेज ला रिप्लाय केला.

प्रणय – देतेस का?

मी – हुंममम

थोड्या वेळात त्याचा रिप्लाय आला.

प्रणय – हुंममम म्हणजे हो का नाही.

मी – स्माईल

प्रणय – WOW केव्हा..

मी – आज देईन

मी बिल्डिंग च्या खाली होते कार पार्किंग मध्ये कार मध्येच बसून त्याला रिप्लाय करत होते. आता मी लिफ्ट मध्ये गेली घराच्या बाहेर होती.

मी – एक अट आहे मी सांगेन तस करायच

प्रणय – तू म्हणशील तस

मी – ठीक आहे

मी बेल मारली
दरवाजा उघडला त्याने आणि
त्याआधी मी एक मेसेज टाकला होता

मी – मोबाईल वर रहा. पुढच्या गोष्टी इथेच बोलू.

मी आत गेले, माझी मान खाली होती
माझ्या रूम मध्ये जाताना मला माहित होतं तो माझ्या कडे आणि माझी थान बघत आहे. मान खाली नजर खाली करून रूम मध्ये जाताना त्याला म्हणाली “मोबाईल बघ”

आता 6.30 झाले होते संध्याकाळ चे
मी किचन मध्ये माझ्या कमाला लागले एकीकडे त्याला मेसेज करत होते.

मी – आता उठलास का?

प्रणय – हो

मी – थोडा सेट हो. मग फ्रेश होऊन अंघोळ करूनघे. मोबाईल तुघ्या बरोबर ठेव.

प्रणय – ठीक आहे

तो बाथरूम मध्ये गेला मी किचन मध्ये काम करत होती एककीकडे त्याला मेसेज करत होती तो पण बाथरूम मधूनच मेसेज चा रिप्लाय करत होता.

मी – आयीक तुला देईन पण या गोष्टी कर

प्रणय – ओके
मी – आपण तोंड झाकून कवर करू

प्रणय – ओहह म्हणजे

मी – एकमेकांचा चेहरा नाही दिसला पाहिजे

प्रणय – ओके

मी – अंघोळ कर छान, खाली थोड क्लीन कर कळलं ना तुला क्लीन काय

प्रणय – ओके कळल मला

मी – अंघोळ झाली की घरातल्या रूम च्या सगळ्या खिडक्या लावून घे. तुझ्या रूम मध्येच आपण असू. खिडक्या लावून पडदे पण लावून घे.

प्रणय – हो

मी – अंघोळ झाली की पहिले इथे किचन मध्ये ये दूध पी मी स्पेशल रेसिपी मध्ये बनवली आहे

प्रणय – दूध स्माईल

मी – हो दूध

प्रणय – हो ठीक आहे

मी – तुझ्या रूम ची बेड वरची गाडी खाली टाकून ठेव.

प्रणय – ओके

मी – रूम मध्ये बसशील तेव्हा मी एक स्कार्फ ठेवला आहे बेड वर तो तुझ्या चेहऱ्याला बांध. बाकी काही नको.

प्रणय – बाकी काही नको…

मी – हो फक्त चेहऱ्यावर स्कार्फ बाकी काही नाही, आणि रूम मध्ये राजा सारखा बस.

प्रणय – ओके समजलं मला

मी – माझी वाट बघ

मला आयुर्वेदातल ज्ञान आहे मी काही जडीबुटी घेऊन त्याच वाटण करून ते मिक्सर मध्ये टाकून त्याची पावडर बनवली होती तशी गरजच होती. त्याचा सेक्स उत्तेजित व्हावा आणि संभोग जास्त वेळ राहावा म्हणून मी ते केल. मला पण मजा घ्यायची होती इतके वर्ष मी उपाशी होती. त्याच्या ग्लास मध्ये आठ चमचे पावडर टाकली होती मी चक्क.

तो बाहेर आला दूध घेतल रूम मध्ये गेला. आता 7.15 झाले होते सोसायटीच्या लहान मुलांचा आवाज कमी येत होता थोड्याच वेळात मूल आपापल्या घरी जाणार होती. मी पण अंघोळ केली हो दूध पण घेतल आणि अंघोळ करताना मी एक आयुर्वेदिक मलम बनवल होत. ते मी माझ्या फुदीला आतमध्ये लावल. ते मलम आत जाऊन घट्ट होत त्याला मुळे जेव्हा माझ्या जीस्पॉट ला तो टच करेल तेव्हा थोड रक्त येणार होत.

This content appeared first on new sex story .com

मला थोड रक्त हवच होत जस एका कुमारिका पाहिल्यानंदा संभोग करते त्यावेळेस येत तस मला ती मजा एकदा पुन्हा घ्यायची होती.
हो माझी अंघोळ झाली आणि मी ही दूध घेतलं.

त्याचा मेसेज आला
प्रणय – “कधी मी तयार आहे”

मी – हो रे मी पण तयार होत आहे
माला माहीत होत त्या पावडर चा परिणाम व्हयला थोडा वेळ आहे पण झाला की तो घोड्या सारखा उधळणार हे नक्की आणि मला ते सहन करावे लागणार हे पण नक्की.

मी माझ्या रूम मध्ये गेले आरश्या समोर उभी राहिले आणि स्वतःच शरीर बघू लागले भरगच्च शरीर. टॉवेल काढला आरश्या समोर नागडी उभी राहिले. आज मी ठरवल होत कपडे घालून जायच नाही पण तसं पण जायच नाही. येताना मी शॉपिंग केली होती ती बॅग उघडली. पहिले मी केस सोडले त्याच्या केसांची बट दोन्ही बुजुनी बाहेर आणली खाद्यवरू ती थोडी माझ्या थानांवर रुळू लागली.
माहीत आहे मी शॉपिंग काय केली होती सिम्पल ख्रिस्ति ब्राईड वधु जो ड्रेस घालतात त्यांच्या लग्नात त्यात ते एक नेट जाळीदार वस्त्र डोक्यावरून पाठीमागच्या बाजुने जमिनी पर्यंत सोडून देतात त्याला ड्रॉप वेल म्हणतात. तो घातला आणि एक फेस वेल घेतला होता अरेबिक स्टाईल चा जो बेली डान्सर फेस झाकण्यासाठी वापरतात तो जाळीदार फेस वेल मी माझ्या चेहऱ्यावर लावला.

मी पूर्ण नागडी होते डोक्यावरून पाठीवर जमिनीपर्यंत ड्रॉप वेळ आणि तोंडावर फेस वेल बस एवढ बाकी पूर्ण पणे नागडी होते पुढून तर सगल उघड होत पूर्ण नागडी अगदी पूर्ण नागडी.

हो आता मी त्याच्या रूम मध्ये आली. त्याच्या समोरच उभी राहिली तो जमिनीवर गादी टाकून लोडाला टेकून बसला होता त्याने पण चेहऱ्यावर स्कार्फ बांधला होता बाकी खाली पूर्ण विवस्त्र नागडा होता. त्याने काही क्षण माझ्या नागड्या शरीराकडे बघितल मी सुधा त्याच्या नागड्या शरीराकडे बघत होती. तो आता उठला आणि माझ्या समोर येऊन उभा राहिला आम्ही एकमेकांन समोर उभे होतो. त्याने त्याचे दोन्ही हात माझ्या स्तनांवर नेले आणि हलकेसे दाबू लागला अचानक त्याने एक बोट माझ्या फोदीत घुसवल.

मी विव्हळले “आऊच..हे काय रे” तो काहीच बोलला नाही. आता त्याने मला गादीवर आणल मी तशीच आडवी झाले तो त्याच्या तोंडाने माझी फुदी झवू लागला त्याने त्याची जीभ माझ्या फुदिवर नेली आणि चाटु लागला मला मस्त वाटत होत “आआ…आ किती मस्त वाटत आहे रे, किती छान चाटतो तो रे माझी फुदी.. छान वाटत आहे रे.. कुठून शिकलास “तो काहीच बोलला नाही फक्त फुदी चाटत होता आणि मी वासनेने विव्हळत होते. आता त्याने माझे पाय फाकवले मी म्हटल “थांब जरा” आणि मी एक लोड माझ्या ढुंगणाखाली घेतला. तो म्हणाला “एवढा मेकअप वर केला पण तू खाली नाही मेकअप केला “मी म्हणाले”मग तूच कर किरे “त्याने लिपस्टिक आणली आणि ती माझ्या फुदी च्या बाजूनी लावली आणि पुन्हा फुदी चाटु लागला.
मी त्याचा ताठलेला अधून मधून बघत होते मला माहित होते मी जी पावडर दुधात टाकून दिली त्याचा काय परिणाम होणार त्याचा लंड भला मोठा आणि जाड दिसत होता असेल नऊ इंचापर्यत. आता मी लोडला टेकली पाय फाकले होते तो माझ्या दोन पायांच्या मध्ये होता. मी त्याला म्हंटल “मी तुला आहो जाओ करिन जशी बायको नवऱ्याला करते तशी”

तो म्हणाला “कस?”

मी म्हणाले “मी तुला नवऱ्या सारख आहो जाहो करत जाईन आणि तू मला नावाने प्रणिता किंवा प्रणी बोल”

तो काहितच बोलला नाही आणि पुन्हा फुदी चाटु लागला.

मी हणाले “आहो सगळ खालीच का वर पण या की जरा”

तो वर आला म्हणाला “प्रणी तुझे बॉल काय मस्त आहेत अगदी कुस्करून दाबून चावून चोखुन खावेसे वाटतात”

मी म्हणाले “आहो मग वाट कसली बघता घ्या की मी पूर्ण तुमचीच आहे नागडी विवस्त्र चढा वर आता” तो वर आला आणि माझे स्तन जोराने दाबू चाउ चोखू अगदी कुस्करु लागला.

मी म्हणाले “आहो थोड हळू की दुखत आहे आ…अअअ” तो आणखी दाबू लागला आता बसला आणि स्वतःचा लंड हलवू लागला.

मी म्हणाले “घाला हो आता आत मध्ये माझ्या लाडक्या फुदीत” आता त्याने त्याचा लंड माझ्या फुदी वर ठेवला आणि जोरात ठोका दिला मी ओरडले “आऊच”

त्याने ठोके दयायला सुरवात केली स्पीड वाढत होता मी ओरडत होते बोलत होते “आहो हळू जरा हळू दुखत आहे हो जरा हळू ठोका तुमचा खूप मोठा आहे माझ्या फुदी ची वाट लागत आहे हो… आ प्लिस थोड हळू.. माझी फुदी नाजूक आहे हो”

तो कसला ऐकतो तो माझी फुदी न थांबता ठोकत होता आणि एकच जोरात ठोका दिला आणि माझ्या जी स्पॉटला स्पर्श झाला त्याच्या लवड्याच्या पुढच्या बोंबाचा माझ मी लावलेल मलम कवच फाडून त्याचा लवडा माझ्या फुदीत जी स्पॉट पर्यंत पोहोचला आणि आणखी ठोके देऊन त्याने मला जोरात दाबून मिठी मारली मी समज ले त्याच वीर्य पाणी माझ्या फुदीत घुसू लागल आहे माझी फुदी सुद्धा आनंदाने पाणी सोडू लागली.

आम्ही बराच वेळ तसे होतो. नंतर वेगळे झालो आणि पडून राहिलो. आमच्यात गप्पा पण होत होत्या. आता नऊ वाजता आले होते त्याने मला पाऊण तास नॉन स्टॉप ठोकल होत. आम्ही तसेच पडून होतो.

पुनः त्याचा उठला आणि पुन्हा मला झवला. आता दहा वाजून तीस मिनटं झाले होते.
मी म्हणाले “थोडं खाऊन घेता का” तो म्हणाला “प्रणी तू एवढी वर पासून खाल पर्यंत खाण्यासारखी असता ना अजून काय हवं” मी म्हणाले “अहो ते तर आहेच की रात्र बाकी आहे अजून थांबा मी आणते काहीतरी खायला” मी खाण आणलं पण घरातला एकही लाइट चालू न करता पूर्ण काळजी घेऊन. आणि वाटीतून दूध पण त्यात पावडर टाकून. आम्ही जेवलो थोड्यावेळ पडून होतो.

थोडयाच वेळात त्याचा पुन्हा ताठ झाला आता त्याने मला पाठमोरी केल माझा नेट ड्रॉप ड्रेस तसाच होता आणि माझ्या ढुंगणावरून हात फिरवू लागला “मी म्हणाले काय हो काय झाल”

तो म्हणाला “प्रणी तुझी गांड मस्त मोठी आहे देतेस का मारायला”

मी म्हणाले “हो देईन की पण आता नाही तुम्ही पाहिले आज माझी फुदी झवा” त्याने त्याचा लंड माझ्या फुदीत टाकला आता आम्ही कुत्र्याच्या पोजीसन ने झवत होतो. खूप मजा आली. रात्रभर फक्त झवा झवी आणि फक्त झवा झवी आम्हाला कधी झोप लागली ते कळलं नाही. जेव्हा जाग आली तेव्हा सकाळी बारा वाजले होते.

मी म्हणाले “आहो कधी उठला तुम्ही. ब्रश केलं का”

तो म्हणाला “केव्हाच उठलो आणि ब्रश पण केलं” आणि माझ्या ढुंगणावरून हात फिरवला. मी त्याचा हात पकडला आणि बाथरूम मध्ये आलो. बाथरूम मध्ये टब होता मी टब मध्ये आली आणि दोन्ही हात समोर ठवले एक नझर त्याच्या ताठलेल्या सामानाकडे बघितल आणि मागे इशारा केला. तो समजला ही मला गांड मारायला देत आहे.
त्याने त्याचा लंड काढला माझ्या डुंगणाच्या भोकावर फोद्रीवर ठेवला. आणि ठोके देऊ लागला.
“आ..थोड हळू की रे राजा”
आम्ही टबमध्ये पाण्यात होतो तो मला टब च्या पण्यांतच झवत होता. ठोके वाढत होते आणि माझ कुंथण पण वाढत होत.

“आ अरे होरे जरा हळू की. राजा दुखत आहे बेटा मला” पण तो कसला थांबतो. आता तर तो नवीनच झवत होता पूर्ण लंड बाहेर काढत होता आणि पूर्ण ताकदीने पुन्हा माझ्या फोद्रित पूर्ण पणे पेलत होता.

आमच्या झवण्यामुळे टबच पाणी हालत होत. पचाक पचाक पचाक आसा आवाज येत होता.

तो म्हणाला “आयी काय मस्त गांड आहे तुझी एकदम भरलेली, माजा येते मला तुझ्या गांडीत टाकायला”
मी म्हणाले ” आआआ हो का मग माझी पण सजा होत आहे तुझा एवढा माझ्या गांडीत घेताना… जरा हळू की रे बेटा. आता मला सुद्धा मजा येत होती. आम्ही बराच वेळ झवलो.

त्याने त्याचा पूर्ण चीक माझ्या गांडीत टाकला आणि माझी गांड पूर्ण भरून गेली त्याच्या चिकामुळे. फायनली आमचा संभोग संपला. आम्ही वेगळे झालो.

या पूर्ण रात्रभर संभोगात आमचा फेस मास्क कधी आणि कुठे गेला हे कळलच नाही. आम्ही बराच वेळ एकमेकांचं चुंबन घेतल. अगदी तोंडात तोंड घालून एकमेकांचं तोंड चुंबनानी झवू लागलो. आता माझी काळजी गेली.
मला कोणाशी बाहेर संबंध ठेवायची गरज नाही. माझा मुलगाच आता माझा घरचा ठोक्या झाला.

आम्ही भरपूर संभोग करतो आणि खूप मजा येते.

आपली, [email protected]

This story शेवटी आईने मुलाकडुन झवुन घेतले appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page