सक्खी काकी (खरी घटना) – Hot Marathi Stories

मी साधारण 18/19 वर्षाचा असेल, घरी काहीतरी कार्यक्रम होता कार्यक्रमासाठी घरचे सगळे लोक कार्यक्रमस्थळी गेले होते.
शेवटी घरी एकट्या आंटी राहिल्या म्हणून मी गाडी घेऊन आणायला गेलो
तिथे गेलो तर आंटी च साडी घालणं चालू होत मी अचानक गेलो आणि दरवाजा चावी ने उघडला तर ऑंटी पेटीकोट वर फक्त आणि वर ब्लॉऊस घातलेलं
मी आंटी कडे आणि आंटी माझा कडे एकटक बघत राहिलो ( आंटी 46 वर्षाची गावा मध्ये राहणारी काकाची बायको आहे )

10 सेकण्ड काहीही न बोलता आम्ही बघत होतो

तेव्हड्यात मी नजर चुकवून बेड वर जाऊन बसलो त्यांनी जात जात असं स्मित हास्य दिलं कि माझा मनात खूप विचार सुरु झाले

माझं मन त्यांचा त्या 6फूट उंची दर्जेदार फिगर 36बी चे स्तन आणि ती आकर्षक गांड वरून हटत नव्हतं

कार्यक्रम संपला सगळे घरी आलो तेव्हा आम्ही एकमेकांकडे बघायचा प्रयत्न करत होतो आणि नजर भिडली कि ती लाजत होती

त्यांनतर काही दिवस गेले एकेदिवशी अशी वेळ अली कि आई वडील 2 दिवस गावाला जाणार होते तर जेवणाची व्यवस्था करायला गावावरून आंटी ला बोलावलं

इथून सुरु झाली खरी कहाणी

संध्याकाळी 6 चा सुमारास घरचे गेल्यानन्तर मी मोबाइल मध्ये मग्न होतो आणि आंटी माझा रूम मध्ये अली

मी आपलं चड्डी वर झोपलेलो आंटी ने मध्ये येताच मला आवाज दिला आणि मी चडी वर असल्यामुळे घाबरून पाहिलं

तिथे तब्बल एक मिन आम्ही एकमेकांकडे बघत होतो

तेव्हा अँटी म्हणाली : जेवायला काय करू?

मी : काहीही करा मला काहीही जमतं ?

आंटी : माझा डिश तिखट असतात खूप सहन होतील का? ( दोघे कोड्यात बोलतोय )
मी : मला तिखट खूप आवडतं ? ( मी excite झालो होतो तेव्हा )

आंटी : बरं ये जेवायला खाली खालीच जेऊ सोबत ?

मी होकार दिला आणि आंटी बारीक हसत हसत छोटी पप्पी देऊन गेली

लगेच थोडा वेळात मी जेवायला खाली गेलो

जाताच आंटी एकदम मराठी फुल्ल गाऊन मध्ये जेवण वाढत होती

बॉल खाली लोळत होते ते दिसत होतं म्हणून ब्रा घातली

नाही हे कळलं

जेवत जेवत बराच वेळी असा प्रसंग आला कि तिचे केस माझा तोंडावर येत होते आणि माझा बुल्ला ताठ होत होता

बऱ्याच चर्चा होत होत्या

एकमेकांना डबल मिनिंग बोलत होतो

शेवटी जेवण होत आले तेव्हड्यात आंटी मला बोलली कि आज खालीच झोप मला एकट्याला झोपायला थोडंसं वेगळं वाटेल

मनात माझा चांदणे फुटले

मी म्हणलं चालेल मी सोफ्यावर झोपतो तुम्ही बेडरूम मध्ये झोप कारण खाली एकच बेडरूम होती

मग मी tv बघत बसलो

माझं लक्ष होत आंटी चा रूम कडे कि आंटी कधी झोपते कारण 2/3 दिवस राहणार होतो

बराच वेळ आंटी पण जागी होती आणि मी पण मग मी पाणी प्यायला उठलो आणि kitchen मध्ये गेलो जाताच मागून कोणीतरी आल्यासारखं वाटलं म्हणून पहिला तर आंटी उभी होती एकदम 2 इंच दूर फक्त

अंगात गाऊन केस मोकळे आणि तिचा नजरेत ती किती तापली आहे हे कळत होतं

This content appeared first on new sex story .com

तिचा क्रूर पणा दिसत होता जणू कित्येक वर्ष तिचा पुचीला स्पर्श झाला नाहीये कोणाचा

तिने डिरेक्टली हात पकडला आणि म्हणाली किती दिवस लपून चालेल

आज ना उद्या बोलणारच आहोत

मला काहीच सुचत नव्हतं अँटी ने माझा हातातील बाटली घेऊन मला हाताला धरून रूम कडे घेऊन गेली

मध्ये जाऊ पर्यंत मी शांत झालो होतो

मध्ये जाताच आंटी डॉमिनंट मूड मध्ये अली तिला असं वाटत होत कि तिचा पुची ला एक सेवक भेटला आहे
तिने काहीही न बोलता माझा तोंडात तोंड टाकलं आणि माझा थोंडात थुंकी देऊन पूर्ण ओळ करून टाकलं होत.

मी तापत होतो. माझा बुल्ला उठत होता तेव्हड्यात तिने काहीही न करता गाऊंन काढला आणि माझं तोंड बॉल चा मध्ये टाकला आणि केसात हात घालून मध्ये दाबत होती तिचा तोंडातून जोर जोरात aaaaahhh अँम्म्ह्ह्ह अह्ह्ह अशे आवाज येत होते

माझे केस पकडून माझं तोंड दोन्ही बॉल वर घेऊन जात होती आणि निपल चोकायला लावत होती. शिव्या देत होती

असं करत करत तिने माझं तोंड स्वतः चा हात खाली बगल मध्ये घेऊन गेली आणि मला चाटायला लावत होती

जणू माझी मालकीण आहे ती असं वागवत होती

माझा तोंडाला खाली दाबून माझा तोंड पुची जवळ घेऊन गेली आणि तब्बल एक तास पुची चाटायला लावली

गांडीचं पण भोक तीच कित्येक वेळ चाटल. नंन्तर झवण्याचा मूड मध्ये अली ती

बराच वेळ झवून घेयल्यानन्तर माझा कम गळायला आला

तिने लगेच माझा बुल्ला तोंडात घेतला आणि स्वतः चा तोंडात काढला. मग आम्ही 69 करायला सुरुवात केली मी खूप मूड मध्ये आलो होतो आणि 69 करत करत तिने माझा तोंडावर मुतली आणि मला हाताने खुणावलं कि तू पण मूत मग काय मी पण तोंडातच धार मारली

शेवटी तिला मी बाथरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि आणखीन एक शॉट काढला

मग अंघोळ केली आणि बोलत बोलत झोपी गेलो

झोपी गेलो आणि काही कळलंच नाही.

त्यांनंतरचे 2 दिवस कशे गेले हे पुढच्या पार्ट मध्ये..!

This story सक्खी काकी (खरी घटना) appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page