सरांनी मला क्लास मध्ये उचलून उचलून झवलेहॅलो फ्रेंड्स,

माझे नाव स्मिता आहे. मी मुंबईत राहते आणि कॉलेजमध्ये शिकते. मुलींच्या कॉलेज मध्ये असल्याने माझे मुलांशी जास्त संपर्क येऊ शकला नाही. काही दिवस आधीच मी इंग्लिश विषयाच्या शिकण्यासाठी क्लास लावला. क्लास अंधेरी पश्चिम रेल्वे स्टेशनच्या जवळ होता.

बिल्डिंग मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासेस चालतात त्यामुळे सर्व कॉलेज ची मुले येत असे. माझा इंग्लिश चा क्लास ४ त्या मजल्यावर होता. पहिला दिवस होता. आम्हाला एक सर इंग्लिश शिकवायला आले. सर दिसायला सुंदर होते. आणि जास्त वय पण त्याचे वाटत नव्हते. जशी माझी सरांशी ओळख होऊ लागली. मला ते आवडू लागले होते. त्याची बोलण्याची पद्दत मनमोहनारी होती.

जवळ एक महिना होऊन गेला. मला इंग्लिश चांगल्याप्रकारे आता समजू लागले होते. आता पावसाळा पण सुरु झाला होता. मी ट्रेन पकडून रोज कॉलेज नंतर क्लास ला जात असे. एकदा रात्र भर खूप जोराचा पाऊस पडला. मुंबई च्या ट्रेन उशिराने चालत होत्या. मी कॉलेज मध्ये पोहचले तर बहुतेक शिक्षक आले नव्हते. मुलं पण कमी होती. त्यामुळे आज वर्ग सुरु झाला नाही.

मी माझ्या मैत्रिणी बरोबर कॉलेज मध्ये वेळ घालवला आणि रोजच्या वेळेला इंग्लिश च्या क्लास ला पोहचली. मी क्लास मध्ये आली तर तिथे फक्त एक मुलगा बसला होता. मी जाऊन पुढच्या बेंच वर बसले. काही वेळाने माझी एक क्लास मधली मैत्रीण आली.ती मला सांगू लागली. कि बाहेर पाऊस वाढत चालला आहे. दुपारचे १२ वाजले आहेत पण रात्र झाली आहे असे वाटतेय. आम्ही क्लास च्या मागच्या बाजूला खिडकीतून खाली पाहू लागलो तर पाऊस भरपूर होता. आणि ढगांनी काळोख पण केला होता. सर अजून आले नव्हते.

आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. तेव्हा माझ्या मैत्रिणीला तिच्या आई चा फोन आला आणि तिची आई म्हणाली तू घरी निघून ये पाऊस वाढत चालला आहे. तर ती म्हणाली आपण निघू. पण मी तिला सांगितले मी सर आल्यावर त्याना सांगून निघेन. तू पाहिजे तर निघून जा. ती काही वेळाने निघून गेली. आता तो मुलगा बसला होता.

थोडयावेळाने सर आले. सर थोडे भिजले होते. ते येऊन बसले आणि बाहेर च्या पावसाबद्दल सांगू लागले. त्याची ट्रेन मधेच थांबली होती. म्हणून त्याना उशीर झाला.

सर म्हणाले तुम्ही घरी जा लवकर. कारण पाऊस वाढणार आहे अजून. तो मुलगा लगेच जायला निघाला. मी सर ना सांगितले, थोडा पाऊस कमी झाला तर जाते नाही तर मधेच ट्रेन मध्ये अडकून जाईन. सर म्हणाले ठीक आहे आणि ते समोर त्याच्या खुर्चीवर बसले. आता क्लास चा दरवाजा बंद होता. क्लास मध्ये फक्त सर आणि मी होते.

सर आपली पुस्तके घेऊन काम करू लागले. मी पुढेच बेंच वर बसले होते. पुस्तक काढून वाचत होते. तेवढ्यात माझा पेन बेंच वरून समोर पडला. मी उठले आणि पेन खाली बसून उचलायला गेले. जशी खाली बसले सरांच्या टेबलाच्या खालून मला जे दृश्य दिसले ते पाहून माझ्या मनात गुदगुल्या होऊ लागल्या.सर निळ्या रंगाचे शर्ट आणि काळी पॅन्ट घालून आले होते. मला दिसले काळी पॅन्ट सरांच्या पायांना गच्चं बसली होती. मला टेबलाखालून दिसले, सरानी पाय फाकवुन ठेवले आहे. माझे लक्ष वेधले दोन्ही पायांच्या मध्ये दिसणाऱ्या डोंगराने.

दोन्ही पायांच्या मधला भाग खूप मोठा वाटत होता. त्यात खाली सरांच्या दोन्ही गोट्या स्पष्ट जाणवत होत्या. खाली दोन गोलाकार आकार झाला होता. कोणी क्लास मध्ये नसल्याने मी पेन उचलताना मुद्दामून वेळ घेतला आणि सरांच्या पायांच्या मध्ये टक लावून पाहू लागले.

मग काही वेळाने उठले आणि परत माझ्या जागेवर येऊन बसले. मी आता खाली मान करून पुस्तकाकडे पाहत होती पण डोक्यात सरांचा फाकलेला पाय आणि त्यात मधला डोंगरच दिसत होता. मला सरांशी बोलायचे आणि त्याच्या जवळ जायचे मन होऊ लागले. पावसामुळे बाहेर सुंदर वातावरण पण झाले होते.

मी विचार केला सरांना जाऊन पुस्तकातले काही तरी प्रश्न विचारते. मी पुस्तक हातात घेतले आणि मध्याला एका पानावरचे लेखन मी सरांचा विचारायला त्याच्या जवळ गेले. मी सरांच्या बाजूला जाऊन उभी झाले आणि त्याना म्हणाली सर हे समजत नाही आहे. ह्याचा अर्थ काय आहे.

सरांनी मला सांगायचे सुरवात केले. सर मला शिकवत होते, तेवढ्यात मी मुद्दामून खाली वाकली आणि त्याबरोबर माझी ओढणी एका बाजूने खाली पडली. सरानी ते पाहिले आणि एक तिरकी नजर माझ्या स्तनांवर फिरवली. मी सरांना माझ्या स्तनाना पाहताना पाहिले पण काही न झाल्यासारखे केले. मी सफेद आणि निळ्या रंगाच्या फुलांची नक्षी असलेला पंजाबी ड्रेस घातला होता. तो नायलॉनचा होता त्यामुळे खूप पातळ होता. खाली निळ्या रंगाचा पायजमा होता तो पण पातळ कपड्यचा होता.

मला जाणवले कि सर आता थोडे हळू हळू बोलायला लागले आहे. त्यांच्या मनात काही तरी विचार सुरु झाले आहेत. शिकवता शिकवता सर म्हणाले बाजूची खुर्ची घेऊन इथे बस मी तुला शिकवतो. मी खुर्ची घेतली आणि सरांच्या बाजूला बसले.

सर मला शिकवू लागले. सर कधी माझ्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहत होते तर कधी माझ्या शरीराकडे. मला जाणवले सर कोपऱ्याच्या नजरेने माझे स्तन पाहत आहेत. माझी पण नजर पुस्तकाकडे कमी आणि सरांच्या दोन्ही पायांच्या मधल्या डोंगराकडे जात होती. जवळून तर डोंगर अजून मोठा दिसत होता.

सर खूप हसमुख चेहऱ्यने मला शिकवत होते. मी पण त्याना मैत्रिणी प्रमाणे प्रतिसात देत होती. आम्ही शिकता शिकता आता इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारू लागलो. मी सरांना विचारले तुमचे लग्न झाले आहे का. तर ते हसत म्हणाले नाही अजून अशी कोणी सुंदर मुलगी मिळाली नाही. त्यानी मला पण विचारले तुझा बॉयफ्रेंड आहे का. तर मी पण नाही म्हणाली. आम्ही आता मित्र मैत्रीण प्रमाणे गप्पा मारू लागलो. सर खूप विनोद करू लागले. आम्ही दोघे हसत होतो.

अचानक बोलता बोलता सरानी माझ्या मांडीवर हात ठेवला आणि मला समोर ठेवलेल्या वहीत काही तरी दाखवायचे नाटक करू लागले. मी थोडी दचकली पण सरांना हात ठेवल्या बद्दल काही म्हणाली नाही. काही वेळाने मला पण सरांचा हात मांडीवर आवडू लागला. मी पण विनोद करत सरांच्या जवळ येऊ लागले.

बोलता बोलता मी सरांना पुस्तकात हे काय आहे विचारायला गेले आणि मी पण माझा हात त्याच्या मांडीवर ठेवला. माझा हात चुकून सरांच्या डोंगरापासून थोडा जवळ पडला. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने सरांच्या मनात होणारी हालचाल मला सरांच्या चेहऱयावर जाणवत होती.

आता विनोद करत बोलता बोलता मी माझा हात सरांच्या मांडीवर वर खाली करू लागली. इथे सरानी पण हात वर खाली हलवायला सुरवात केली होती. मला जाणवले कि माझा कुर्ता मध्ये येत आहे तर मी कुर्ता एका हाताने खेचला आणि सरांचा हात माझ्या कुर्त्या खाली झाकला. आता सरांचा हात माझ्या पातळ पायजमावर होता. सरानी पाहिले कि मी त्याना त्याच्या कृत्यात समर्थन करत आहे.

सर आता हळू हळू माझ्या मांडीवर हात फिरवू लागले. इथे मी पण त्याच्या मांडीवर हात फिरवत होती. आम्ही दोघे असे वागत होते जसे काहीच नाही झाले. सरांचा हात आता वर वर जाऊ लागला. माझी भीती वाढू लागली. शरीरात एक वेगळीच हालचाल निर्माण झाली. जसा जसा सरांचा हात वर जात होता, माझे शरीर गरम होऊ लागले होते. माझ्या चेहऱयावर होणारे बदलावं सरानी पाहिले पण त्याने ते दुर्लक्षा केले. मी पण हात हळू हळू डोंगराकडे सरकवला. सरांचे बोलणे थोडे कमी होऊ लागले. आता मला पण राहवत नव्हते. आणि दोघे पण मोठयाने स्वास घेत कमी कमी बोलत होतो.

अचानक सरानी पूर्ण हात माझ्या पुचीवर दाबला.

अहाहा ह्ह्ह्ह आहाहाहा अहाहा… माझा स्वासाचं चढला.

मी पुढे काही विचार करेन, तेवढ्यात सर माझ्या कडे फिरले आणि त्यानी माझे तोंड पकडून माझ्या होठांवर आपले होठ टेकवले आणि गच्चं चुंबन घेतले.

सरांचे होठ माझ्या होठांना लागताच मी खूप उत्तेजित झाली. त्या उत्तेजनामध्ये मी माझा हात सरांच्या डोंगरावर ठेवला आणि जोरात दाबू लागले. माझ्या कृत्याने सर अजून चैताळले आणि दोन्ही हाताने माझे तोंड पकडून मला होठांवर किस करू लागले.

सरानी उजवा हात खाली आणला आणि जोरात माझा उजवा बॉल दाबला.

अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहा हहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहा हाहाहाहाहा अह्ह्ह

हे काय होत आहे माझ्याबरोबर… अहाहाहाहाहा हाहाहाहा अहाहा

मला काही समजत नव्हते. मी फक्त वाहत चालले होते.

इथे मी सरांच्या डोंगरावर दाबायला सुरवात केली तर सरांचा लंड हातात आला. मी खूप कुश झाली सरांचा लंड हातात घेऊन. मी हाताने त्याला दाबून कुरवाळू लागली. तो खूप मोठा जाणवत होता.

सर पूर्ण वेड्या सारखे माझे बॉल दाबत होते. त्यानी आता दोन्ही हात माझ्या बॉल ला लावले आणि दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागले. त्याबरोबर ते मला होठांवर किस करत होते.

मग सर लगेच उठले आणि त्यानी जाऊन दरवाज्याला आतून कडी लावली. मी समोर खुर्चीवर मोठ्या मोठ्याने स्वास घेत बसले होते. माझी ओढणी जी खाली पडली होती ती मी उचलून सरांच्या टेबलावर ठेवली.

सर दरवाजा बंद करून लगेच माझ्या जवळ आले आणि मागे उभे राहून माझे बॉल दाबू लागले. वाकून माझ्या मानेवर किस करू लागले. माझी पूर्ण मान त्याने चाटायला सुरवात केली. सर आपली पूर्ण ताकत लावून माझे मोठे बॉल पिळत होते. मला ते दुखत होते खूप म्हणून मी ओरडू लागले.

अहाहा अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा ह्ह्ह आह्हह्ह अहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहा

सर आता पूर्ण संतापले होते. त्याना थांबवणे शक्य नव्हते. त्यानी मला उठवले आणि मला घट्ट मिठी मारली. मी पण त्याना मिठी मारून त्याच्या पाठीवर हात फिरवू लागले. मला खूप आनंद येऊ लागला.

इथे सरानी मिठी मारून माझ्या पूर्ण पाठीवर हात फिरवला. मग त्यांचा हात खाली जाऊ लागला. लगेच त्याचा हात कमरेखाली पोहचला आणि त्यानी माझी गांड जोरात दोन्ही हाताने दाबली.

ह्या क्षणी मी वेडीच झाली. माझ्या गांडीला सरानी जोर जोरात दाबायला सुरवात केली. वर ते मला होठांवर किस करत होते. आता मी पण त्याना पूर्ण समर्थन देऊ लागले. मी पण त्याच्या डोक्याभोवती आपले हात गुंडाळले आणि त्याच्या होठांना किस करू लागले.

मग सरानी जराही वेळ न घालवता माझा कुर्ता वर करून काढून टाकला. आत मी निळ्या रंगाची ब्रा घातली होती. त्यानी ब्रा वरून जोर जोरात बॉल दाबले. तोंड गल्लीत टाकून चाटू लागले. मग त्यानी लगेच ब्रा चा हुक काढला आणि माझे मोठे बॉल मोकळे केले.

बॉल बाहेर येताच मी त्यांच्या कडे पाहिले. सर मोठे डोळे करून बॉल कडे एक टक पाहू लागले. त्यानी त्याची जीभ होठांवर फिरवली आणि लगेच तोंड माझ्या बॉल वर ठेवून ते बॉल चाटू लागले. माझे निप्पल तोंडात घेऊन जोर जोरात चोखु लागले. दोन्ही हाताने बॉल दाबून निप्पल चोखत होते जणू त्यातून दूध काढत आहेत. इथे माझ्या शहराची आग वाढली.

अहाहा ह्ह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहा या.या.हहा अहाहा
अहाहा हहा अहाहा अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा

सरांमध्ये मला आता हवस दिसत होती. एवढे दिवस सिधासाधा दिसणारं माणूस आज जाणवरांसारखा माझ्या शरीरावर तुटून पडला होता.

मी पण सरांचे शर्ट चे बटन उघडले आणि शर्ट काढून टाकला. सर माझे निप्पल चोखत असताना मी पण सरांच्या निप्पल ला माझे बोट घासू लागले. सरांच्या छातीवर माझा हात फिरवू लागले. सरांचे डोकं पकडून त्याच्या केसात हात फिरवत त्याना प्रेम करू लागले.

सरानी बॉल चोखत माझ्या पायजम्याची नाडी सोडली आणि पायजमा खाली पडला. आत मी निळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती.

मी आता पूर्ण तापली होती. मी आता विसरून गेली होती कि माझ्या सरांना चिकटून आहे. सरानी बॉल चोखणे थांबवताच मी सरांना प्रेम करू लागले. मी त्याच्या मानेवर किस करत खाली जाऊ लागले. मग सरांचे निप्पल जिभेने चाटले.

हळू हळू खाली जाऊ लागले. सरांच्या कमरेवरून किस करत मी सर समोर खाली बसले. जराही वेळ न घालवता सरांच्या पॅन्ट चा पट्टा काढला, बटन उघडले आणि लगेच पॅन्ट खाली काढली. सरानी पायातून पॅन्ट काढून बाजूला केली. आता माझ्या समोर सरांचा डोंगर होता. मला वरूनच जाणवले कि आत काही तरी मोठी गोष्ट लपली आहे.

मनात आत काय आहे बघण्याची एक उसुक्ता पण होती पण त्याबरोबर भीती पण वाटत होती. मी हळूच कमरेवरून सरांनी चड्डी पकडली आणि खाली खेचू लागली. माझे डोळे समोर चड्डीतून काय बाहेर येत आहे त्या कडेच होते.

मी खाली चड्डी खेचताच आतून सरांचा नागोबा डुलत बाहेर आला. मी घाबरले कारण सरांचा नागोबा खूपच मोठा होता. मी तोंडावर आश्चर्याने हात ठेवला आणि समोर डुलणाऱ्या नागोबाला पाहू लागले.

हिम्मत करून मी सरांचा नागोबा हातात धरला. मुठीत धरून नागोबा पकडला तेव्हा लक्षात आले कि माझ्या तीन मुठीत बसेल एवढा मोठा नागोबा होता. मी दोन्ही हाताने सरांचा नागोबा पकडला तरी पुढे अजून एक मुठी एवढी जागा उरली होती.

सरांच्या नागोब्याच्या टोकाला गुलाबी भाग होता. मी एकदा वर मान करून सरांकडे पाहिले. सरांच्या चेहऱयावर आतुरता होती कि मी कधी हा नागोबा माझ्या तोंडात घेते. मी सरांच्या डोळ्यात डोळे ताकत नागोब्याच्या गुलाबी भागाला माझी जीभ लावली. आणि टोकाला जीभ फिरवून चाटू लागली.

सर आवाज करू लागले.

अहाहा हाहाहा अहाहा आह्हह्ह अहाहाहाहा
अहाहा हहा अहाहाहाहा जूमुमूमुमूमुमु मम उ मु मु मी उमुं
मऊमुमु मुमुमूमुं व व मऊमऊमुमुम्मुम

सरांच्या लंडाची चव लागताच मी उत्सुक झाले. मी लगेच पूर्ण लंड चाटायला लागले. पूर्ण वरून खाली पर्यंत लंडावर जीभ फिरवून चाटू लागले. मग हळूच सरांचा लंड माझ्या तोंडात टाकला आणि आत बाहेर करू लागले. पूर्ण लंड जाणे शक्य नव्हते म्हणून जेवढा होईल तेवढा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागले.

लंड चोखायला खूप आनंद होत होता. बाहेर जोराने पढणारा पाऊस पण ऐकू येत होता. मी सरांचा पूर्ण लंड चोखून घेतला. लंडाभोवती बारीक केस होते. मी लंड चोखताना केसात हात फिरवू लागले. मग खालून सरांच्या गोट्या माझ्या हातात घेतल्या आणि त्याना कुरवाळू लागले.

मग मी सरांचा लंड तोंडातून बाहेर काढला. सरानी मला उठवले आणि मला त्याच्या टेबलावर उचलून बसवले. सर्वे पुस्तके खुर्चीवर ठेवली. माझ्या मांड्या पकडून वर उचलेल्या त्यामुले मी मागे टेबलावर झोपले. मग सरानी माझी पॅंटी खेचून काढून मला आता पूर्ण नागडे केले.

आता समोर सर पूर्ण नागडे उभे होते. आणि इथे मी पूर्ण नागडी सरांच्या टेबलावर झोपली होती. सरानी माझे पाय फाकवले आणि माझ्या पुचीवर तुटून पडले. सरांनी जीभ पुचीवर लागताच मी स्वर्ग सुख अनुभवू लागले. सर मस्त पुची चाटू लागले. सरानी जीभ पुचीवर फिरवत बाहेरून पूर्ण चाटून घेतली. मग पुची फाकवुन खालून वर पुचित जीभ फिरवू लागले.

अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह ह्ह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहहहह

मी मदहोश झाली होती. डोळे बंद करून सरांचे पुची चाटण्याचा आनंद घेत होती. सरानी माझ्या पुचीचा दाना चाटायला सुरवात केली. मी वेडीच झाले आणि जोर जोरात आवाज करू लागले.

आआईईईईई आईइए आ अहाहा अहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अह्हा हहा अह्हाह आयईए आयईईईई
मऊमुमु मु मी व उ मुंम्मूमुमूव

काही वेळाने सर मागे झाले आणि त्यानी त्याचा लंड हातात धरला. मग हळूच जवळ आले आणि लंड माझ्या पुचीवर टेकवला. मग हळूच पुचित लंड सरकवला आणि हळू हळू मागे पुढे करून लंड आत बाहेर करू लागले. सरानी माझ्या मांड्या धरल्या दोन्ही हाताने आणि खालून धक्के देत लंड आत बाहेर करू लागले. लंडाच्या घर्षणाने पुची तापली. पुची गरम होऊन पाणी सोडू लागली.

सरांचा लंड मोठा तर होताच पण माझ्या पुचित तो जाडा पण वाटत होता. मला पुचीच्या आत लंड पूर्ण जाताना जाणवत होता. सरानी हळू हळू गती वाढवली आणि जोर जोरात दणके देत सर आता मला झवू लागले.

अहा अहाहा अहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्ह हा अहहह अहाहा अह्ह्ह या
अह्ह्ह आहे अहहह अहाहाहाहाहा

मला खूप जोरात ओरडावेसे वाटत होते पण मी दोन्ही हात माझ्या तोंडावर ठेऊन आवाज दाबून ठेवला. बाहेर कोणी ऐकेल ह्याची भीती होती. सरानी आता गती वाढवली. सर जोर जोरात माझी पुची झवू लागले. दणके देत सरानी माझ्या पुचीला पूर्ण ओली करून टाकले होते. लंड आता पूर्ण पुचित जात होता.

काही वेळाने माझे पाणी निघाले आणि सरांच्या लंडाला लागले. सर काही थांबत नव्हते. ते अजून झवतच चालले होते. मग काही वेळाने ते मागे झाले आणि त्याचा लंड हळूच पुचीतून बाहेर आला. मला वाटले आता संपले सर्व. मी अशीच टेबलावर नागडी पडून होते.

तेवढ्यात सर माझ्या बाजूला आले आणि माझा हात पकडून मला उठवू लागले. मी उठले. मला कळले नाही कि आता सर काय करत आहे. त्यानी मला टेबलावरून खाली घेतले. आणि हात पकडून क्लास च्या मागच्या बेंच कडे घेऊन जाऊ लागले. सर आणि मी दोघे पूर्ण नागडे चालत मागे गेलो.

अचानक सरानी मागची एक खिडकी खोलली. इथून खाली मला अंधेरी स्टेशन दिसत होते. समोर कोणती बिल्डिंग नव्हती. रस्त्यावर जास्त माणसे नव्हती. दुकाने सर्व बंद दिसत होती. बाहेर जोरात पाऊस पडत होता. मला सरानी पुढे उभे केले आणि म्हणाले बाहेरचा पाऊस पहा. पुढे म्हणाले आता तू पाहिजे तेवढ्या जोराने ओरडू शकतेस. कोणी इथे ऐकणार नाही.

मग सरानी मला ओणवे उभे केले. मी खिडकीतून बाहेर पाहत होती. वाऱ्याने पाऊसाचे थेम्ब माझ्या अंगावर येत होते. थंड वारा चेहऱयावर लागत होता.

सर माझ्या मागे गेले. मागून जाऊन ते खाली बसले आणि माझ्या गांडीवर दोन्ही हात ठेवून त्यानी गांड जोरात दाबली. मग ते माझी गांड चाटू लागले. त्यानी माझी पूर्ण गांड चाटून घेतली. त्यात ते गांडीच्या फटीत तोंड टाकून गांड चाटू लागले. माझा गांडीचा भोक चाटू लागले.

सर माझी गांड चाटत आहे ह्याच विचाराने माझी पुची परत गरम झाली. मला भीती वाटू लागली. मग सर उठले. त्यानी परत त्याचा लंड हातात पकडला आणि माझ्या गांडीच्या फटीवरून फिरवू लागले. मग हळूच ते लंड गांडीवर घासत खाली येऊ लागले आणि त्यानी लंडाचा टोक माझ्या गांडीच्या भोकावर टेकवला.

मी घाबरले आणि परत सरळ उभी राहिले. मला लंड गांडीत नाही घालून घायचा होता. मी सरांना नाही म्हणाले. पण सर काही ऐकले नाही. त्यानी माझी कमर परत पकडली आणि परत मला ओणवे उभे केले. मग हळूच गांडीवर लंड टेकवला आणि गांडीच्या भोकात टाकू लागले.

मी ओरडली.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहा अअअअ या या या या या या या अअअअअ
आआआआआई आगगग

लंड मोठा होता आणि माझ्या गांडीच्या भोक लहान. सरांचा लंड आत जात नव्हता. मग मला सर थुकत आहे असा आवाज आला. मी मान मागे करून पाहिले तर मला दिसले सर त्याच्या लंडावर आपली लाळ थुकत आहे. त्यानी लाळ टाकून पूर्ण लंड ओला केला. आणि हाताने हलवत परत त्यानी लंडाचा टोक माझ्या गांडीच्या भोकावर टेकवला.

हळू हळू आता लंड आत जाऊ लागला. मला असे वाटत होते जणू कोणी जाडी काठी माझ्या गांडीत टाकतं आहे. सरानी हळू हळू धक्का देत त्याचा अर्धा लंड माझ्या गांडीत टाकला. मला खूप दुखत होते. म्हणून मी खिडकीच्या समोर तोंड करून जोर जोरात ओरडत होते.

अहाहा आहाहा अहाहा अहाहा हाहाहा
अह्ह्ह अह्ह्हह्ह अहाहाहाहा ह्ह्ह्ह

तेवढ्यात सर म्हणाले तू तुझी गांड गच्च केली आहे. तिला मोकळी सोड म्हणजे तुला त्रास नाही होणार. सरानी सांगितल्या प्रमाणे मी माझ्या गांडीचा भोक मोकळा सोडला. सर आता परत लंड आत बाहेर करू लागले. सर म्हणाले आता आत बाहेर होत आहे. त्यानी परत आपली लाळ लंडावर थुकली आणि लंड माझ्या गांडीत आत बाहेर करू लागले.

आता सरांचा लंड पूर्ण ताठला होता. सरानी माझी कमर घट्ट दोन्ही हाताने पकडली आणि जोर जोरात दणके द्यायला सुरवात केली. इथे मी आता मोठं मोठ्याने ओरडत होती.

अहाहा हाहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा
अह्ह्ह आह्हह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा
अहाहा हहा अह्ह्ह हाहाहाहाहाःहाः

बाहेरून पावसाचे पाणी वाऱ्याबरोबर माझ्या तोंडावर आणि पाठीवर येत होते. मागे सर आता पूर्ण जोश मध्ये माझी गांड मारत होते. जोर जोरात आवाज करू लागले.

अहाहा हाहाहा अहहह हाहाहाहा
आह्ह्ह हहा हा अहाहा अह्ह्हह्ह

अचानक सरानी जोराचा झटका दिला आणि पूर्ण लंड माझ्या गांडीत घुसवला. गांडीत घुसवून लंड दाबून ठेवला.

मी मान वर करून जोरात ओरडले.

अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा हाहाहाहाहा
अअअअ या या या या या आईईईई आई

पण त्या जोरात पडणाऱ्या पावसात माझा आवाज दाबला गेला.

सरानी आता आपली गती वाढवली. पूर्ण लंड आता माझ्या गांडीत जात होता. सरानी जोर जोरात दणके देत माझी गांड मारायला सुरवात केली. त्यानी माझी कमर घट्ट पकडली होती आणि उचलून उचलून माझी गांड मारत होते. सर विसरून गेले होते कि मी त्याची विद्यार्थी आहे.मी इथे मोठं मोठ्याने ओरडत होती. माझी पाठ आणि तोंड पावसाच्या पाण्याने पूर्ण भिजले होते. काही वेळ सरानी मला झवले.

मग सरांचे पाणी निघणार होते. तर त्यानी तोंडातून आवाज करायला सुरवात केली.

अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहाहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा

आणि एक जोराचा झटका देत त्यानी माझ्या गांडीत पाणी सोडले. मला गरम पाण्याचा फुवार गांडीत उडालेला जाणवला. मला गांडीत गरम पाण्याची धारच जाणवली. खूप पाणी निघाले सरांच्या लंडातून. जो पर्यंत पूर्ण पाणी निघाले नाही सरानी लंड दाबून ठेवला होता गांडीत.

मग सर मागे झाले आणि त्यानी हळूच आपला लंड माझ्या गाडीतून बाहेर काढला. लंड बाहेर आला तेव्हा कुठे माझ्या जीवात जीव आला. ओरडून ओरडून माझी पूर्ण शक्तीच निघून गेली होती. खूप तहान लागली होती.

सरानी आणि मी जाऊन आधी आप आपले कपडे घातले. आणि मी माझ्या बेंच वर जाऊन बसले. पाण्याची बाटली बॅग मधून घेतली आणि पाणी प्याली. माझ्या गांडीचा भोक अजून दुखत होता. पुची पूर्ण दुखत होती.

मी सरांकडे पाहिले तर ते समोर बसून माझ्या कडे पाहत हसत होते. दोघांच्या चेहऱयावर एक वेगळीच कुशी होती. मला थोडी लाज येऊ लागली. मी खाली पाहून हसत होती.

मग काही वेळाने मी घरी जायला निघाले. सर मला म्हणाले मी तुला खाली पर्यंत सोडतो. मी दरवाज्या कडे पोहचले होते कि सरानी येऊन मला परत घट्ट मिठी मारली आणि माझ्या होठांवर किस केले. मिठी मारत त्यानी माझी गांड जोरात दाबली.


त्या दिवशी मला कळून आले कि सभ्य दिसणारा माणूस आतून झवण्यासाठी खूप उतावळा असतो.

Loading

(Visited 216 times, 216 visits today)

6

1

You cannot copy content of this page