साल्याची गावरान सेक्सी बायकोसाल्याची गावरान सेक्सी बायको

1 वर्ष आधी माझे लग्न झाले होते.
माझी बायको सात दिवस माहेरी गेली.
तिचे माहेर हे खेडेगाव असल्याने मला तिला आणायला जावे लागणार होते.
तिला अजून काही दिवस माहेरीच थांबायचे होते.
पण मला आता तिच्याशिवाय राहवत नव्हते.
मी रविवारी सकाळीच कार घेऊन सासरी गेलो.
सासरी सर्वांनी खूप आग्रह केल्याने मुक्कामी राहण्याचे ठरविले.
पण सेक्सला आठ दिवस झाल्यामुळे मला आता राहवत नव्हते मी माझ्या बायकोला मेसेज करून काहीतरी बहाना शोधून वरच्या रूम मध्ये येण्यास सांगितले.
मग मी आराम करतो असे सांगून वरच्या रूम मध्ये गेलो. पंधरा मिनिटातच माझी बायको वरच्या रूम मध्ये आली.
मी तिला येताच घट्ट मिठी मारून लीपकिस चालू केला.
आणि खूप दिवस खराब झाल्याने मी ताबडतोब तिचे कपडे काढून सेक्स चालू केला.
तेवढ्यात अचानक माझे लक्ष मधल्या दरवाज्याच्या फटीकडे गेले. मी नीट बघितले असता माझ्या चुलत साल्याची बायको
अंजली तिथे लपून आमच्या दोघांचा सेक्स बघत होती.
आमच्या दोघांचा एकदम जोरदार वाइल्ड सेक्स बघून ती तिथेच थांबली होती.
मी पण तिच्यासमोर खूप चाळे केले.
हटकून ती लपली होती तिथे
एकदम जवळ माझा लांब लवडा हलवत बसलो.
आमचा सेक्स होईपर्यंत पूर्ण एक तास ती तिथेच थांबलेली होती.
एक तासानंतर माझी बायको खाली चालले गेली.
बायको खाली जातात माझ्या डोक्यात अनेक विचार यायला लागले
की अंजली इतका वेळ आमचा सेक्स का बघत असेल.
माझ्याकडे अंजलीचा व्हाट्सअप नंबर होता मी तिला लगेच मेसेज केला.
की तू दरवाजा मागे एक तास उभे राहून सर्व बघत होती हे मला माहित आहे.
मी मोबाईल मध्ये तू लपून बघत होती त्याची शूटिंग सुद्धा घेतलेली आहे.
तर पुढील पाच मिनिटात तू वरच्या रूम मध्ये ये नाहीतर मी सर्वांना ही गोष्ट सांगेल.
मेसेज रीड करताच पुढील दोन मिनिटात अंजली वरच्या रूम मध्ये आली.
ती भीतीने खूप घाबरलेली होती.
तिचे पाय थरथर कापत होते.
मी तिला पलंगावर बसायला लावून शांत होण्यास सांगितले.
मी अंजली ला म्हणालो अग बिलकुल घाबरू नकोस ही गोष्ट आपल्या दोघांमध्येच राहील प्रॉमिस.
तेव्हा कुठे अंजली थोडी शांत झाली.
मग मी तिला विचारले तू असे का केलेस.
तर अंजली काहीच बोलत नव्हती ती फक्त सॉरी सॉरी म्हणत होती.
मी तिला खूप वेळ खोदून विचारल्यावर तिने मला सांगितले.
की भाऊजी मला तुमची पर्सनॅलिटी खूप जास्त आवडते.
तुम्ही खूप हॉट आणि सेक्सी दिसतात.
त्यामुळे तुम्ही आज आल्यापासून माझे लक्ष तुमच्यावर होते.
त्यात तुम्ही वर जाऊन ताईंना वर बोलवले तर माझ्या लगेच लक्षात आले की तुम्ही दोघे आता रोमान्स करणार म्हणून.
म्हणून मी पटकन मागच्या दरवाज्यातून येऊन मधील दरवाजा जवळ उभे राहिले.
माझा अंदाज होता की तुम्ही ताईंना फक्त कीस आणि हग करशाल.
पण तुम्ही तर लगेच त्यांचे सर्व कपडे काढून सेक्स चालू केला.
तुम्ही ताईंचे कपडे काढायला लागताच मी लाज वाटून तिथून जायला निघाले होते.
पण नंतर माझ्या डोक्यात विचार आला की तुमची पर्सनॅलिटी इतकी छान आहे तर एकदा तुम्हाला उघडे बघून घ्यावे आणि पटकन तिथून निघावे.
मग तुम्ही तुमचे कपडे काढले असता माझे डोके सुन्न झाले तुम्हाला बघून.
पूर्ण कपडे काढल्यावर तर तुम्ही नेहमीपेक्षा 100 पट सेक्सी हॉट दिसत होतात.
त्यामुळे मला तिथून निघावे वाटत नव्हते.
आणि मग मी सर्व बघत बसले.
हे ऐकून मी मनातल्या मनात खूप खुश झालो.

अंजली एक गावाकडची खूप सुंदर स्त्री होती.
तिचे आणि माझ्या चुलत साल्याचे सहा सात महिने आधीच लग्न झाले होते.
अंजली माझ्या बाजूला बसल्याने मला आता चुळबुळ व्हायला लागली होती.
तिने केलेल्या माझ्या कौतुकामुळे माझी हिम्मत खूप वाढली होती.
पण पुढे तिला काय बोलावे हे मला कळत नव्हते.
तिने माझ्या भोंगळ्या शरीराची खूप हॉट दिसतो अशी तारीख केल्यामुळे माझी हिम्मत वाढली आणि मी हिम्मत करून अंजलीला म्हणालो.
की खाली कोण कोण आहे सध्या आणि आज तुम्ही गेल्या नाही का शेतात ?
तेव्हा अंजली म्हणाली की काल शेतात काम करताना एक मोठा काटा पायात घुसल्याने ती दोन-तीन दिवस घरीच थांबणार आहे.
आणि आता घरातील सर्वजण ताईंसह शेतात गेले आहे.
दुपारी तुमचा स्वयंपाक शेतातूनच बनवून ताई घरी येतील.

तेव्हा सकाळचे दहा वाजले होते.
अंजली घरी एकटीच आहे
आणि ती माझी खूप मोठी फॅन आहे हे माझ्या लक्षात आले होते.
मी लांब श्वास घेऊन हिम्मत करत अंजलीला म्हणालो.
तुम्हाला एक बोललो तर राग तर नाही येणार ना.

अंजली म्हणाली जर तुम्ही मला आहो जाहो करून बोलले तरच मला राग येईल बाकी जे बोलायचे ते बिनधास्त बोला.
मग मी हसत तिला म्हणालो ठीक आहे हे बघ अंजली आता तु जे बोलली त्यामुळे माझ्या डोक्यात एक विचार आला.
जर तुला माझी पर्सनॅलिटी आवडते.
आणि मला पूर्ण ओपन बघून तुला छान वाटले. तर आता घरी कोणीच नाहीये.
तुला हवा असेल तर तू मला परत तसेच पूर्ण उघडे बघू शकतेस.

अंजली दचकली आणि पलंगावरून उठून दरवाज्याकडे गेली.
मला वाटले की तिला बहुतेक राग आला आणि आता माझी वाट लागणार.
पण मी मणाला समजूत घातली की अंजली मला लपून बघत असतानाचा व्हिडिओ माझ्याकडे होता.

अंजली दरवाजाकडे गेली आणि तिने पटकन आतून कडी लावली. आणि माझ्याकडे बघून खाली मान घालून लाजली.
मला तिचा होकार कळून चुकला होता.

मी पलंग वरून उठलो आणि माझी टी-शर्ट काढून फेकले.
हळूहळू मी माझी जीन्सही काढून टाकली.
आता मी फक्त माझ्या शॉर्ट अंडरपॅन्ट वर उभा होतो.
एका सेक्सी लेडीज समोर मी कपडे काढत असल्याने माझा लवडा ताठ झाला होता
आणि शॉर्ट अंडरपॅन्ट मधून ते स्पष्टपणे दिसत होते.
अंजली मला खालून वर डोळे भरून बघत होती.

मी तिला जवळ बोलवून बोटाने अंडर पॅन्ट काढण्याचा इशारा केला.
पण अंजली खूप लाजली होती ती नको नको म्हणाली.
ती म्हणाली भाऊजी तुम्हीच काढा ना पटकन मला राहवत नाही आता बघितल्याशिवाय.

हे ऐकताच मी एका झटक्यात माझी अंडरपॅन्ट काढून पूर्ण भोंगळा होऊन अंजली समोर उभा राहिलो.
अंडर पॅन्ट काढल्यामुळे माझा बंदिस्त लवडा आता पूर्णपणे मोकळा होऊन हवेत उड्या मारायला लागला.
मी कालच येताना माझे झाटे कापल्यामुळे माझा लवडा अजून जास्त मोठा लांब आणि कडक दिसत होता.
अंजली डोळे फाडून माझ्याकडे बघत होती.

दोन मिनिट ती लांबून माझ्या शरीराला बघत होती.
तिचे संपूर्ण लक्ष माझ्या मोठ्या लवड्याकडेच होते.
मी आता अजून हिम्मत करण्याची ठरविले.मी अंजली कडे चालत गेलो आणि तिच्या एकदम जवळ उभा राहिलो.
आणि अंजली चा हात माझ्या हातात पकडून माझ्या लवड्याकडे नेला.
आणि अंजलीला म्हणालो तू याला बिंदासपणे हात लावून बघू शकतेस.
पहिले मला वाटले की अंजली हात झटकेल.
पण अंजलीने आता तिच्या दुसऱ्या हाताने ही माझा लवडा दोन्ही हातात घेतला होता.
अंजलीचे दोन्ही हात माझ्या लवड्याला लागताच माझा लवडा अजून ताठ झाला.

मी आता हळूहळू पलंगवर येऊन मागे टिकून बसलो.
मी माझे दोन्ही पाय फाकवून अंजलीला त्याच्यामध्ये बसविले.
अंजली आता तिच्या दोन्ही हातांनी माझा लवडा खाली वर करून हलवू लागली.
आणि अचानक तिने डाव्या हातात माझा लवडा ठेवून उजव्या हाताने आंडला हात लावला.
अंजलीता हात माझा आणला लागतात माझ्या गोट्या कपाळात गेल्या.
मी माझे ढुंगण उचलले.
अंजली तिचे दोन्ही मुलायम हात माझ्या लवड्या आणि आंड वरून फिरवतच होती.
दहा मिनिट असे झाल्यानंतर माझ्या मनात आता अंजली बद्दल घाणेरडे विचार यायला लागले.
जसे अंजलीने मला भोंगळे केले तसे मलाही तिला भोंगळे करण्याची इच्छा होत होती.
पण घरी कोणी येईल का या भीतीने माझ्या छातीत धडधड होत होती. कारण आता जर कोणी आले असते तर मी पाच सेकंदात कपडे घालून अंजलीला गच्चीवर पाठवून दिले असते त्यामुळे कुणाला संशय आला नसता.
पण जर मी अंजलीला भोंगळे केले तर तिला कपडे घालायला खूप वेळ लागून जाईल आणि आम्ही दोघे पकडले जाऊ ही भीती माझ्या मनात होती.
अंजली माझा लवडा हलवायला लागल्याने हळूहळू त्यातून पांढरे पाणी बाहेर निघायला लागले.
अचानक अंजली ने तिचे दोन्ही हात काढून घेतले आणि दूर झाली आणि मला सॉरी सॉरी म्हणायला लागली.
अंजली म्हणायला लागली सॉरी भाऊजी मी कोणत्या धुंदीत होते हे मला नाही माहित

मी हे खूप चुकीचे करत आहे ताईच्या नवऱ्यासोबत.
अंजलीला अचानक पश्चाताप व्हायला लागला होता.
मी तिची समजूत घालण्यासाठी तिच्या जवळ गेलो.
आणि अंजलीला माझ्या जवळ घेवून छातीला लावले. मी तिला समजावत सांगितले यात काही चूक नाहीये.
ही नैसर्गिक भावना आहे.
विरुद्ध लिंगाकडे आकर्षण हे नैसर्गिक आहे त्यामुळे तू कसलीच लाज बाळगू नकोस.
हे ऐकून अंजलीला चांगले वाटले.
अंजली अजूनही माझ्या छातीवर डोके टेकवून पडलेली होती.
तेवढ्यात माझ्या लक्षात आले की माझा लवडा खाली तिच्या पुच्चीला लागत आहे.
त्यामुळे माझी हिम्मत वाढली आणि मी अंजलीला घट्ट मिठी मारली.
आता अंजलीचे मोठे बॉल माझ्या छातीला टेकले होते.
अंजलीलाही यात मजा येत आहे हे माझ्या लक्षात आले.
मी अंजलीला पलंगवर नेले आणि मी खाली झोपलो.
मी अंजली ला म्हणालो तुला जे वाटेल ते तू आता माझ्यासोबत करू शकतेसYou cannot copy content of this page