सावत्र आईची शरीरसुखाची अतृप्त ईच्छा – [१]मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा.असेच आनंदी रहा व इतरानाही आनंद द्या.

मित्र-मैत्रीनींनो आजची कथा ही माझ्या वाचक मित्राने त्याच्या सोबत घडलेली सत्यघटना मला पाठवलेली आहे.ती घटना मी त्याच्याच शब्दात,नावे बदलण्याच्या

आटीवर आपल्यासमोर सादर करत आहे.ही घटना सविस्तर लिहल्यामुळे अनेक भागात वितरीत झाली आहे.तर मित्र-मैत्रीनींनो  पाहुया कथेत काय लिहलय ते त्याच्याच शब्दात.

मित्रांनो मी विशाल,मी पुण्याजवळच २० कि.मी. वर असलेल्या एका गावात रहातो.आमची शेतजमीन आहे

त्यामुळे शेतातच मोठ घर आहे.माझ्या कुटुंबात माझे आजी,आजोबा, बाबा,सावत्र आई वैशाली,माझी मोठी बहीण वनिता व मी असे रहात होतो.बाबा एका नामांकीत कंपनीत उच्च पदावर आहेत. त्यांचा पगार देखील चांगला आहे.पण ते कामानिमित्त आठवड्यातुन २ दिवसतरी बाहेर असतात.याशिवाय आमच्या शेतीतुन काही उत्पन्न मिळत असल्याने तशी  आंम्हाला पैशाची  काही कमतरता नव्हती.

माझी बहीण माझ्यापेक्षा २-३ वर्षांनी मोठी आहे.मी जेंव्हा ८ वीत होतो.तेंव्हा माझी आई आजारपणात गेली.आणी आमच कुटुंब दुःखात बुडुन गेल होतो.अन

आजीच वय झाल्यामुळे ती एकटी तरी घरातली व इतर कामे कशी करू शकणार होती.त्यामुळे बाबांची खुपच ओढाताण होत होती.

शेवटी आजी आजोबा व इतर नातेवाईकांनी बाबांना समजावुन नात्यातीलच एका मुलीशी लग्न लावुन दिले होते.सावत्र आई वैशाली लग्न करून या घरात आली होती.खुपच सालस , मनमिळाऊ , मितभाषी होती ती

थोड्याच दिवसात तिने सर्वांना आपलस केल होत. तिच वय २२-२३ असेल.रंगाने निमगोरी,ऊंची- ५.५ फुट,फिगर ३२-२६-३६ खुपच मादक दिसत होती.ती घटस्फोटीत होती.तिला एका वर्षातच तिच्या नवर्याने घोटस्फोट दिला होता. कारण ती कधीच आई बनु शकणार नव्हती.म्हणजे ती वांझ होती.

अन ही बातमी सर्वत्र पसरल्यामुळे कोणीच तिच्या बरोबर लग्न करायला तयार नव्हते.आणी बाबांनाही त्याची गरज नव्हती.वआजी आजोबा यांना हे लग्न मान्य होत.त्यांना घर व आमची देखभाल करण्यासाठी एका सुनेची गरज होती.अन वैशालीपण अगदी तशीच होती.सर्वांशी मिळुन मिसळुन रहात असे.

तिने आंम्हाला कधी सावत्र मानलच नाही. आजोबां- आजीची देखील व्यवस्थीत काळजी घेत होती. आणी

थोड्याच दिवसात तिने आंम्हा सर्वांना प्रेमाने आपलसं करून घेतल होत.मी आणी माझी बहीण वनीताला तिने खुप जीव लावला होता.मला आता सावत्र आई खुपच आवडु लागली होती.तिच्याशिवाय माझ पानही

हालत नव्हते.

हळुहळु दिवस जात होते.तसतसे मी अधीकच सावत्र आईच्या जवळ जात होतो.आमची खुपच गट्टी जमली

होती.ती मला प्रेमाने विशु म्हणतअसे.आंम्ही खुप मजा ,मस्ती करायचो.कधीकधी मीतिला लाडाने मिठी मारत असे.तर कधीकधी आईपण प्रेमाने मला तिच्या कवेत घेत माझे लाड करत होती.पण तेंव्हा माझ्या मनात तशा कुठल्याही भावना नव्हत्या.

असेच दिवसामागुन दिवस जात होते.मी १२ वी त आसताना आजी आजोबा दोघही काही महीन्याच्या अंतराने देवाघरी गेले .त्यामुळे बाबांचा आधार गेला होता.पण बाबांनी हळुहळु सर्व जबाबदारी स्विकारत घर व्यवस्थीत सांभाळत होते.वनीता आता २२ वर्षाची

झाली होती.तिला स्थळं येऊ लागली होती.

वनिता दिसायला सुंदर असल्याने तिचे लग्न जमण्यास

कोणतीच अडचण आली नाही.व  योग्य मुलगा पाहुन तिच लग्न बाबांनी धुमधडाक्यात लावुन दिल होत.अन

ती आता तिच्या सासरी असते.तिच्या लग्नाला आता

दोन वर्षे झाली होती.तेंव्हा मी इंजिनियरींग काॕलेजमधे

होतो.सकाळच काॕलेज असल्यामुळे मी दुपारीच घरी येत असे.आता घरात मी आणी आई दोघच असायचो.

मी काॕलेजमधुन आलोकी आई खुपच खुश होत असे.

कारण आता ती घरी एकटीच असायची त्यामुळे ती उदास दिसत असे.आंम्ही दोघच घरी असल्यामुळे व एकांत मिळाल्याने दोघही एकमेकांकडे आकर्षित झालो होतो.पण आईला तस काही बोलायची किंवा काही करायची माझी हिंमत होत नव्हती.

पण मी तिचे अवयव टक लावुन बघत मनाचे समाधान करत असे.मी तिला अस बघतोय हे तिच्याही लक्षात आलं होत.पण बहुतेक तिचही धाडस होत नसाव.हे मी ओळखल होत.काय कराव मला काहीच कळत नव्हत.काॕलेजमधील माझ्या खास मित्राचा सल्ला घेत

होतो.पणमला ते पटत नव्हत.माझी एक गर्लफ्रेंड होती

तिला आठवड्यातुन एकदातरी झवत असल्यामुळे मलातशी आईला पटवायची काही गरज वाटत नव्हती

असेच एक दिवस बाबा आॕफिसला गेले होते.आणी आई नेहमीप्रमाणे मला उठवायला माझ्या बेडरूममध्ये

आली होती.मी माझ्या सवयीप्रमाणे फक्त ब्रीफ घालुन

झोपलो होतो.व अंगावर चादर ओढलेली होती.आई मला हाक मारत,ए विशु उठ रे ,उशीर होईल तुला काॕलेजला जायला,म्हणत बेडजवळ येत होती.ते ऐकुन

मी जागा झालो होतो.

मी एका कुशीवरून ऊताणा झालो होतो, तेंव्हा माझ्या लक्षात आलं की ब्रीफमध्ये माझा लंड ताठ झालेला होता.म्हणुन मी उठायला टाळाटाळ करत होतो.पण आईने मला उठवण्यासाठी चादर ओढली.अन माझा ताठलेला लंड बघुन आई बघतच राहीली होती.

आईला अस बघताना पाहुन मला लाज वाटायला  लागली होती. म्हणुन मी पटकन दोंन्ही हातांनी झाकुन घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होतो.तस आईने स्मितहास्य करत म्हणाली- अरे विशु,या वयात अस होत असत.यात लाजण्यासारख काय आहे ? तु आता

मोठा झालायस विशु.चल उठ आता अन आंघोळीला जा.तोपर्यंत मी चहा,नाष्टा तयार करते.

मग मी उठुन बाथरूममध्ये गेलो अन आंघोळ करून तयार होउन डायनिंग टेबलजवळ येउन बसलो होतो. आई दोघांसाठी चहा,नाष्टा घेउन आली व माझ्यासमोर

बसली होती.तिने वाकुन मला नाष्टाप्लेट पुढे सरकवत म्हणाली-हं कर चालु आता.माझ लक्ष तिच्या गाउन मधुन गोलगरगरीत,गोर्यापान,लोंबकळणार्या दिसत असलेल्या स्तनांनवर होते.

आईपण जाणुन होतीकी मी काय बघतोय ते,मग ती

मुध्दामच टेबलवर एक हात टेकवत खाली वाकुन नाष्टा करू लागली होती.त्यामुळे आता पुर्णदोंन्ही स्तन

मला स्पष्ट दिसत होते.मी नाष्टा करत होतो पण माझी नजर तिथेच खिळुन होती.ते बघुन आई म्हणाली काय रे विशु,काय झालय,कसला विचार करतोयस एव्हढा?

मी – काही नाही गं आई,तुझ्याबध्दलच विचार करत होतो गं.

आई – बापरे !! माझ्याबध्दल विचार करत होतास की,

माझ्याकडे रोखुन बघत होतास ?

मी – तस काही नाही गं आई, तुला एक विचारू का ?

आई – अरे विचार ना,तुला माझ्या परवानगीची काय गरज आहे.तु मला तुझी मैत्रीण समजुन हव ते विचार.

मी – हो का ? मग मला सांग,मी कित्येक दिवसापासुन पहातोय तुला,तु एकदम निराश आणी उदास असतेस.

तुला बर वाटत नाही का ?की तुला कसला त्रास आहे?

माझा प्रश्न ऐकुन आई थोडीशी ऊदास झाली होती. पण थोडावेळ विचार करून व स्मितहास्य करत मला म्हणाली.

आई – अस काही नाही रे विशु, कामाच्या व्यापामुळे थोडाफार थकवा चेहऱ्यावर दिसत असेल तुला.पण तस काही नाही विशु.आणी किती काळजी करतोस तु माझी.

मी – खरच ना आई ,पण मला अस का वाटतय की,तु

माझ्यापासुन काहीतरी लपवतेयस ?

आई – तस काही नाही रे विशु, तु पण ना काहीपण विचारत असतोस बघ.बर ते जाऊ दे,तुझ काॕलेज कस

चाललय ? आणी एखादी मुलगी पटवलीस का नाही ?

आईने विषय टाळत माझ्यावर घसरली होती.तिच ते बोलणं ऐकुन मी म्हटल – हो आई ४-५ मैत्रीणी आहेत माझ्या त्यातील एक खुप आवडते मला, तीच माझी गर्लफ्रेंड आहे.सगळ्यात जास्त तीच माझ्या जवळची!वाटते मला.आंम्ही दोघही खुप मजा करतो.

आई – हो का !! मला वाटलच होत विशु ! तु दिसायला

एव्हढा देखणा,राजबिंडा,गोरापान,पिळदार शरीरयष्टी व आकर्षक व्यक्तीमत्वाचा तरूण मुलगा म्हटल्यावर का नाही मुली तुझ्या मागे लागणार विशु.मलातर खुप हेवा वाटतो रे तुझा.तु माझा बाॕयफ्रेंड असतास तर किती आनंद झाला असता मला.

मी – आई हे काय,अजुन किती हरभर्याच्या झाडावर चढवणार आहेस मला,आणी हो तु पण मला तुझा बाॕयफ्रेड आहे अस समज ना.

आंम्ही दोघांनीही बोलत बोलत नाष्टा,चहा संपवला होता.आंम्ही दोघही एकमेकांशी मोकळेपणाने बोलत होतो.कारण विषयपण तसाच निघाला होता.मग माझ बोलणं झाल्यावर आई स्मितहास्य करत म्हणाली.

आई – हो का विशु,ठीक आहे मग,आजपासुन तु माझा

बाॕयफ्रेंड आहेस.बर मला एक खर खर सांग की तुझी

जी गर्लफ्रेंड आहे, तुमची फक्त मैत्री आहे की त्यापुढेही

तसले काही संबंध आहेत ? म्हणजे तुंम्ही एकांतात तसल काही केलय का ? जे नवरा बायको करतात ते.

मला वाटल नव्हत आई माझ्याशी इतक्या स्पष्टपणे हे सर्व बोलेल.पण मलाही मनातुन खुप बर वाटत होत. कारण त्यामुळे तरी आईच्या मनातल्या भावना काय आहेत ते मला कळायला नक्कीच मदत होईल.मला वाटल होत की ती विषय बदलुन दुसरा विषय काढेल.

पण ती या विषयात खुपच रस घेत चौकशी करत होती

मी – हो आई, आता तुझ्यापासुन काय लपवायच,पण तुहे बाबांना सांगु नकोस हं.नाहीतर ते खुप रागावतील.

खर सांगु आई,आंम्ही मैत्रीच्या पलीकडे जाउन खुप काही केलय,आगदी नवरा बायको सारखं.आणी ती खुप आनंदी असते माझ्या सहवासात.आठवड्यातुन एकदा तरी ती माझ्याकडुन शांत करून घेतेच.

आई-खरच का विशु, खुपच भाग्यवान आहे ती मुलगी 

जिला तुझ्यासारखा बाॕयफ्रेंड मिळालाय,जो तिला खुप

खुश ठेवतोय.नाहीतर माझ नशीब बघ.

आईचे ते नाराजीचे सुर ऐकुन तिच्या मनात असणारी सल मला जाणवली.म्हणुन मी तिला म्हटल- काय झाल ग आई, नीट सांग मला तु अस का म्हणतेस ते.

मी आहे तुझ्यासोबत.

आई – तस काही नाही रे , तु आधी निघ बर  नाहीतर काॕलेजला जायला ऊशीर होईल तुला.आपण नंतर निवांत केंव्हातरी बोलु.

अस म्हणत ती उठली अन मी पण उठलो होतो.तशी ती माझ्याजवळ येत म्हणाली – काॕलेज सुटल की लगेच घरी ये रे विशु. एव्हढ्या मोठ्या घरात मलातर अजिबात करमत नाही बघ.मी वाट बघतेय तुझी.अस म्हणत तिने मला घट्ट मिठीतघेत,तिच्या ओठांनी माझ्या

गालाचे चुंबन घेत माझ्या खांद्यावर डोक ठेवलं होत.

आईने अनपेक्षितपणे मारलेल्या मिठीत आज मला वेगळीच भावना जाणवत होती.तिच्या गुलाबी,नाजुक ओठांचा मादक स्पर्श माझ्या मानेवर होताना तिचा गरम श्वास मला जाणवत होता.तिचे दोंन्ही हात माझ्या

पाठीवरून हळुवारपणे फिरत होते.तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते.अन तिची होणारी धडधड मला जाणवत होती.

खाली माझ्या ब्रीफमधील झोपलेला लंड तिच्या दोंन्ही मांड्यामध्ये घासत होता,अनतो तिच्या मादक स्पर्शाने 

जागा व्हायला लागला होता.तसा मी गरम व्हायला लागलो होतो.आईला याची जाणीव होताच ती जोराने

तिची कंबर हलवत गाऊनवरूनच माझ्या लंडावर तिची पुच्ची घासायला लागली होती.तसा माझा लंड पुर्णपणे लांबलचक अन जाडजुड झाला होता.

आता मलाही हे सर्व सहन होत नव्हत. पहील्यांदाच आईच्या अशा मादक, अनामिक स्पर्शाने मी अधीकच उत्तेजीत झालो होतो.अन माझेही ही हात नकळतपणेआईच्या पाठीवर व नंतर खाली तिच्या गोल गरगरीत गांडीवर फिरायला लागले होते.तशी आई अधीकच उत्तेजीत होउन माझ्या लंडावर तिची पुच्ची जोराने दाबायला लागली होती.बहुतेक तिच्या पुच्चीने पाणी सोडले असावे.

दोन मिनीटातच ती बाजुला होत माझ्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेतलं.अन म्हणाली – विशु तु निघ आता,आधीच

ऊशीर झालाय.मग मीपण आईच्या गालाचे चुंबन घेत

बाजुला झालो होतो.माझ्या पँटचा झालेला तंबु बघुन मी कसतरी त्याला दाबुन अॕडजस्ट केल होत.आईच्या

गाऊनकडे पाहीलेतर पुच्चीच्या ठीकाणी गाऊन ओला

झाला होता.

मी ते बघत असताना आईने माझ्याकडे बघितले तशी ती ती लाजली,तिचा चेहरा लाल झालाहोता.आता मी अधीक वेळ तिथ थांबण योग्य नव्हत. म्हणुन मी आईला बाय करत तिथुन काढता पाय घेत कालेजला निघालो होतो.

मित्र-मैत्रीनींनो उर्वरीत कथा आपण पुढच्या भागात वाचु शकता.लवकरच भेटुयात.


धन्यवाद .

Loading

0

0

You cannot copy content of this page