सासू च आणि माझ गुपित १मित्रांनो कसे आहात सगळे… तर माझी आजची कथा आहेमाझ्या सासूची माझ्या सासू च सांगायचं झाल तर माझ्या सासूच नाव आहे सीमा. दिसायला एकदम हॉट आणि सेक्सी आहे उंच आहे ५ फ़ीट असेल मी तर फक्त तिच्या गांडीवर च फिदा आहे एकदा भरलेली आहे चालताना तर कोणाचं पण टाइट होईल अशी आहे ती…

तर आता गोष्टी कडे येतो तर झाला असा की मी चाललो होतो वाटर पार्क ला तर मला माझ्या सासूच्या घरून माझ्या मेहुण्याची पँट आणायची होती मी कामावरून जाताना दुपार चा तिथं गेलो मला माहीत होतो घरी कोण नव्हत तरी विचारायच म्हणून मी विचाराल की दादा नाही आले( मेहुण्याला मी दादा बोलतो) तर माझी सासू म्हणाली नाही तो सध्याकाळी येईल

मी बसलो सोफ्यावर मला माझ्या सासुनी पाणी आणुन दिला आणि परत किचन मधे जाऊ लागली मला जाताना तिची गांड हलताना दिसली तसा माझा लवडा पँटमध्ये वळवाळू लागला ती चहा करायला निघून गेली तिनी एकदम फिट साडी नेसली होती काळ्या रंगाची आणि त्यावर लाल ब्लाऊज घातला होता.

मी पाणी पिलो आणि ग्लास आतमध्ये गेलो आणि म्हणलो

मम्मी मला दादांची शॉर्ट पँट पाहिजे होती उद्या साठी (मी माझ्या सासूला मम्मी म्हणतो)सासू: हो बाळा थांब काढून ठेवलीय येतीय का बघ घालून

मी: हो मम्मी

सासू: पहिला चहा घे तो पर्यत मी आणते

मग ती बेडरूम मधे गेली आणि पिशवी घेऊन आली माझा चहा पिऊन झाल्या वर चड्डी काढली आणि माझ्या सासूला म्हणलो घालून बघतो मग त्या म्हणल्या हा बघ बाळा…

मग मी बेडरूम मधे गेलो आणि माझी जीन्स काढली तिथून मला माझी सासू सहज दिस्त होती आणि माझी सासू तेव्हा भांडी घासत होती आणि घासताना टाइट साडीतून तिची गांड हळू हळू हालत होती ते बघून माझा लवडा एकदम कडक झाला आता असा वाटत होत की जाऊन सासूला मागून शॉट द्याव मी तशीच पँट  घातली आणि बाहेर गेलो त्यात माझा तंबू झाला होता तरी मी तशीच दाखव्याला गेलोमी: हे बघा मम्मी बसती ये

सासू: हो बाळा ठिके…

तिची नजर माझ्या बुल्ल्याकड होती पण तिनी लगेच नजर फिरवली

मी परत पँट चेंज करू लागलो तेव्हा मी अंडरवियर असताना तिनी माझ्या कडे वळून बघितलं

मी पँट घालून परत किचन मधे जाऊन पाणी पायच्या बहाणा करुन माझ्या सासू च्या मागे गेलो आणि पाणी घेताना लवडा हळूच गांडीला घासला तिला ते कळल आणि ती लगेच बाजूला झाली… मला आता तिची हवस भरली होती मी मुद्दाम ग्लास खाली पडला त्यात पाणी होत ते अर्ध तिच्या पाठी वर पडल आणि थोडं गांडीवर पडल कारण ती माझ्या कड गांड करुन उभी होती पाणी पडताच ती हडबडली आणि मी खोटं नाटक करत सॉरी सॉरी म्हणू लागलं आणि

मी: थांबा मम्मी पुसतो मी म्हणून मी सासूच्या ब्लाऊज वरून पाटीवरुण हात फिरवला आणि नंतर डायरेक्ट गांडीवर हात लावून पासू लागलो…

सासू:हो बाळा असुदे मी करते थांब अशी म्हणून दूर झाली

तिला कळून चुकलं होत की हे सगळं त्यानी मुद्दाम केलाय पण बोलू शकत नव्हती आणि माझा लवडा त्यात टाइट झालं होता ते तिला स्पष्ट दिसत होत  मी लगेच कपडा घेऊन खाली बसलो पुसायला तेवढ्या तिनी माझ्या कडून ओढून घेतलं आणि खाली बसून पासू लागली

मी: सॉरी मम्मी माझ्या मुळे तुमची साडी आणि ब्लाऊज ओळ झाला

सासू: असुदे रे त्यात काय एवढं तू मुद्दाम कुठ पडलास…

मी: हो मुद्दाम च पडल

ती खाली बसून पुसत असताना माझ्या तोंडातून चुकून निघाल

सासू: म्हणजे?

मी: नाय नाय चुकून आला

सासू: तिरक्या नजरेने बघत खर ना…

मी: मी म्हणाल हो पण मज्जा आली

सासू: कसली

मी: तुमच्या पाठीला ब्लाऊज हात लावायला भेटला भारी वाटल  आणि…

सासू: हो हो बस…सासू आहे मी तुझी विसरू नको

मी: हो मम्मी पण खरच भारी वाटल..

मग आता मला सहन होत नव्हत मी लगेच तिच्या जवळ गेलो आणि गांडी वरून हात फिरवत म्हणलो मम्मी तुम्ही खूप सेक्सी आहात.

ताशी सासू माझ्या कड रागाने बघून म्हणाली

सासू: नालायक काय बोलतोय कळतय का

मी: हो महितिये अस म्हणून मी जवळ जाऊन गांडीवरुण हात फिरवला तर तिनी मला लांब लोटल

मग मी जरा जबरदस्ती करुन माझ्य सासूला मिटी मारलीसासू: सोड मला हे चुकीच आहे मी सासू आहे तुझी अस नको करूस

मी:प्लीज़ मम्मी एकदा करुदया कोणाला नाही सांगणार मला तुम्ही खरच खूप आवडता मला तुमची गांड बघून कस तरी होत एस बोलून मी मानेवर किस करुन लागलो मागून बोचा दाबू लागलो साडीवरुण कान चावू लागलो तशी ती विरोध करण बंद करू लागली

मी: मम्मी मला तुम्हाला खूप दिवसापासून घायच होतो मी रोज तुमच्या गांडीला आठवून मुठ मारतो

सासू: अस नको करूस हे चुकीच आहे बाळा…

मी: कोणाला नाही काळणार

सासू: कोणाला कळाल तर इज्जत जाईल माझी नको

मी: मी तर सांगणार नाही कोणाला तुम्ही पण सांगू नका काय होत नाही

अस म्हणून मी परत तिला गरम करू लागलो आणि ती पण आता काही बोलत नव्हती हळू हळू कान्ह्त होती आता ती….मी जोरात तिच्या मानेला कानला चावा घेऊ लागलं ब्लाऊज च्या वरची उगडी पाट चाटू लागलो आणि खालून गांड दाबत होतो साडी वरुण…


मित्रांनो पुढे काय झाले ते पुढ्याच्या भागात….

 

 

Loading

2

0

You cannot copy content of this page