सासू च आणि माझ गुपित ३नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मज्जेत ना….

मित्रांनो मागच्या भागात मी सांगितल कस मी माझ्या सासू ला गोड बोलून माझ्या जाळ्यात अडकवली आणि काचकाच झावून काढली…. पण मला तिनी काय तिची गांड मारायला दिली नाय तर तेच आपण आज ह्या भागात बघणार आहे कशी माझी सासू नी मला गांड दिली….

तर झालं अस एक दिवस मी कामाला चाललो असताना माझ्या मेहुण्याचा मला फ़ोन आला की मी जरा बाहेर आहे आणि घरी पापा पण नाहीयेत तर तुला वेळ असेल तर जात जात एक मटेरिअल आहे तेवढं एका जागे वर पोचवशील का… माझ्य डोळ्यासमोर लगेच माझी सासू आली आणि घरी कोणाच नाही म्हणल्यावर मी लगेच होकार देऊन टाकला…फ़ोन ठेवून लगेच माझ्या सासरवाडी कडे निघालो.घरी पोचताच मी दार वाजवले तर लगेच माझी सासू पाळत आली आणि मला आत बोलवाल

सासू: ये बाळा बस

मी: हो मम्मीसासू: पाणी दिलं आणि म्हणाली थांब ते घेऊन येते आणि लगेच आत जाऊन मटेरियल घेऊन आली

मी: पाणी पील आणि उठलो आणि पिशवी हाथात घेतली आणि निघालो

सासू: अरे कुठ चाललास

मी: तुम्हीच लगेच पिशवी आणून दिली की मला वाटल पाठवताय मला

सासू: अरे बाळा परत विसरल माझ्या लक्षात राहत नाही म्हणून आणून ठेवलीमी: हा मला वाटल की कोण घरी नाहीये म्हणून मला लगेच हाकलून लावता की काय

सासू: ये वेड्या काही पण काय रे मी कशाला तुला हाकलू…

मी:नाय त्या दिवशी कोण नव्हत म्हणून जे जे केलं तर तुम्हाला वाटतं असल आज पण हा घेईल मला म्हणून म्हणाल

सासू: हो का… खूपच बोलायला लागलायस तू दोन दिवस झाले हया आधी तर सासू सोबत बोलत सुद्धा नव्हतास

मी: तस काय नाही ओ मम्मी

सासू: हो हो माहित आहे मला… चल सांग काय करू तुला चहा की सरबत

मी: दूध द्या असेल तर… (डोळा मरत)

सासू: किती रे आगाऊ आहेस तू… (हसत हसत)

मी: दया की तुमच दुध पायाला मम्मी…

सासू: झालं का तुझं चालू घरात कोण नाहीये ते बघून

मी उठून तिच्या कडे गेलो आणि हळूच तिच्या गोऱ्यापान कंबरेला चिमटा काढला ताशी ती ओरडली आऊच….ती ओरडून काही बोलायच्या आत लगेच मी तिच्या तोंडात तोंड घालून किस करायला चालू झालो…माझी सासू आज भलतीच जोशात होती. काहीच विरोध नव्हती करत लांब नव्हती करत.

माझ्य सोबत जणू माझी बायको असल्या सारखीच मला साथ देत होती. मी माझी किसिंग चालू ठेवून माझा हात हळू हळू तिच्या पाठी वरून खाली सरकवत तिच्या टाइट एकदम सेक्सी आणि मादक असलेल्या गंडीवर गेला आणि मी तिची गांड दोन्ही हातांनी दाबू लागलो..

ताशी ती हळू हळू कण्हू लागली उम्म हाहा हळू… बाळा….येसउम्म…करू लागली मी माझा मोर्चा नंतर तिच्या मानेवर वाळवला आणि मान छाटू लागलो ती ताशी तशी गरम होत होती मी लगेच तिची साठी आणि ब्लाऊज कडून टाकला आणि अलगद तिच्या परकर चा नाडा सोडत तिला मोकळी केली…

आता ती फक्त लाल ब्रा आणि चॉकलेटी निकर वर होती… हीच ती निकर होती ज्या निकर चा मादक वास घेऊन मी हिच्या मागे लागून माझ्या सासूच्या गांडीचा दिवान झालो होतो. मी तिला चोळून पूर्ण गरम केळी होती. मी तिच्या ब्रा चे हुक खुले तसे तिचे मादक रसरशीत मोठे स्तन बाहेर पडले तसे मी त्याच्या वर तुटून पडलो आणि खूप दिवसाचा उपाशी असल्या सारखं चोकू लागले. कारण तिचे बॉल होतेच तसे एकदम मोठं काळा निपल.. मी तिचे निपल दातानी चावू लागलं

सासू: उम्म आहा आऊच… बाळा हळू ना रे चावू नकोस ना चोक हवे तेवढे…

मी: हम्म म्हणून…एका हातांनी बॉल आणि एका हात नी गांड दाबात जोरात चोकत होतो.

सासू: बस ना चल ना आत घाल ना तुझा सळई सारखा मोठा लंड माझ्य पुचित बास ना रे बाळा नको तरसवू मला…

मी तिला उचलून बेडरूम मधी घेऊन गेलो आणि बेड वर टाकली तशी ती पाय फाकवून तिच्या पुचीच्या दाण्यावर हात फिरवत मला आमंत्रण देऊ लागली..

सासू: बाळा ये ना रे लवकर घालणं तुझा लवडा माझ्या पुचित…

मी: हो मम्मी म्हणून माझा बुल्ला तिच्या पुचीवर ठेवून हळू हळू बुल्ला आत घुसवू लागलो तशी ती ओरडू लागली

सासू: आइग हळू ना….हळू हळू स्पीड वाढव…

मी: हो मम्मी म्हणून..

मी दणके द्याला चालू केले तशी ती ओरडू लागली आइग आहा आऊच….दुखतय आहा मी तिला काचकाचा झवू लागलो तशी ती मला साथ देत गांड उचलून झवून घेऊ लागली… मी माझी स्पीड वाढवून जोरात शॉट देऊ लागलो… तशी तिची पुची ओली होऊ लागली आमच्या एकमेकाच्या मांड्या एकमेकाना आपटत होत्या. पीच पीच आवाज येत होता रूम मधून फक्त तिच्या ओरडायचं आवाज येत होता. त्या आवाजाने मी चांगला गरम झालतो मज आता निघणार होत मी तिला सांगितलं

मी: मम्मी माझ निघतय…घोडी व्हा..सासू तशी उठून

सासू: उम्म हा… हा झाले… घाल चल आणि बाहेर काढू नको अजिबात झवत रहा गळाल तरी… पुचितच टाक तुझं पाणी…

मी: हो मम्मी म्हणू तीला डॉगी स्टाइल मधे करुन परत जोमाने झावू लागलो

पूर्ण २० मिनट तिला काचाकाचा लावल्या नंतर माझ चिक च्या पिचकाऱ्या मी तिच्या पुचित सोडल्या आणि माझा वेग कमी झालं तशी ती म्हणू लागली..

सासू: बाळा का रे थांबतोय… थांबू नको ना..झव ना मला वाढावं ना तुझा वेग घाल ना तुझा सगळा चिक माझ्य पुचित

तसा मी माझा वेग वाढवला आणि तिला शॉट देऊ लागलो…मी जोरात ४-५ दणके दिल्यावर मला तिची गांड माझ्या डोळ्यासमोर मला खूणवू लागली… मी तिच्या गांडी वर झवत झवत चपटी मारू लागलो जोरात… तशी ती कळवळू लागली..

सासू: आयग बाळा…दुखतंय.. आहा उम्म ऊएई नको ना मारूस….

मी:अग तुझी गांड किती टाइट आहे…तुझी गांड मारायची मला…

सासू: माझ्या कडे वळून बघत सासू ला अरे तुरे करायला लागलास का….

मी: मला तुझी गांड तुझी गांड पाहिजे सीमा…. अस म्हणून मी जोरात गांडीवर चपटी मारू लागलो…

सासू: आई ग… आहा नको ना…. दुखतय…माझा जावई आहेस आणि मला नावानी हाक मरतोस होय.

मी: हो तू माझी रांड आहे सीमा आज पासून….मी गांड मारणार आहे आज फाडून टाकणार आहे गांड तुझी…

एस म्हणून मी तिची गांड फाकवून तिच्या गांडीच्या फेटीत जीभ घालुन चाटू लागलो मी तिच्या भोकात जीभ घालत होत पण जात नव्हत खूप टाइट होती. मी माझ बोट तिच्या भोकात टाकू लागलो तशी ती गांड हलवून नको नको म्हणत ओरडू लागली आईग अरे नको रे दुखतंय माझ्या वर दया कर सोड मला प्लीज़…

उम्म…अशी करू लागली मी लगेच बोट बाहेर काढून परत तिला शांत करत तिच भोक मी चाटू लागलो मी तिची गांड पूर्ण चटून ओली केळी होती…मग नंतर मी माझ बुल्ला बाहेर काढून तिच्या गांडीच्या भोकवर सेट केला आणि हळू हळू आत घाल्याचा चा प्रयत्न करू लागलो तशी ती परत ओरडू लागली आयग फाडून टाकतो का आईग ग आऊच…..उम्म… पण आत काय जात नव्हत…

मी: तिच्या गांडीवर ४-५ जोरात चपटी मारल्या आणि चिडून ओरडू लागलो.अग सीमे जात कस नाहीये. थोडं सुध्दा.

सासू: आईग मरतोय कशाला नीट विचार की मग. अरे ते बघ तिथं खोबरेल तेल आहे ते घे आणि लाव तुझ्या लंडला आणि मग घाल हळू हळू जाईल आणि थोडा तेल माझ्य भोकावर पण टाक…

मी तिनी सांगल तस केलं आणि लवडा सेट हळूच धक्का दिला तसा माज अर्धा लवडा तिच्या भोकात केला…तशी ती मला शिव्याच देऊ लागली

सासू:आईग…मेले रे बाबा…. मेले मेले मी गांड फाडून टाकली माझी हळू हळू म्हणत होते तर एवढं जोरात घातला मेले ग आई मी… आहा अहाहा… आईघाल्या… काढ तुझं बाहेर माझ्य एवढश्या भोकात एवढं मोठा खांब टाकलास

मी:सॉरी सीमे आता हळू हळू करतो…रांडीचे तुझ्या भोकाच्या प्रेमात पडलोय ग मी

सासू: डोळ्यातून पाणी येत रडत रडत आईग हळू हळू कर…

मी आता हळूच बाहेर काढला आणि परत एक दणका दिला जोरात तसा माझा पूर्ण लंड तिच्या गांडीत सामवला.

सासू: आयो मादरचोट….. अरे का असा मला रांडी सारखा त्रास देतोय…. मी सासू आहे तुझी..

मी: ये सीमे… गांडी वर फटका मारत तू रांड आहे माझी आजपासून…

आणि अस म्हणुन मी तिला काच काच झवू लागलो…ती आता रडत होती आणि मोठ्या नी ओरडत होती. आईग माझी गांड फाटली… आई उम्म मेले मी…. आहा आहा….

मी काचा काचा झवत होता आता भोक जरा लुज झाल्याने ती आता हळू हळू मला साथ देऊ लागली…

सासू: हा घाल… जोरात झव मला… झव फाड माझी गांड…आहाहाह… इम्मउम्म आहा….

मी जोरात शॉट देत होतो होतो….नंतर मी माझा लवडा बाहेर काढला

सासू: उम्म… काय झाल का बाहेर काढला…

मी: मी खाली झोपतो तू बस माझ्या लवड्यावर….

सासू: हम्म…

आणि येऊन अलगद माझ्य लवड्यावर बसून लवडा गांडीत घेऊ लागली लावडा गांडीत गेल्यावर ती तशीच बसून राहिली…

तिच्या तोंडात हळू हळू कन्हायचा आवाज येत होता. उम्म येस… आहा….ती हळू हळू गांड फिरवू लागली जाग्यावर… मी तिची गांड पडली आणि मग ती खाली खाली वर करून स्वतः झवून घेत होती… तिच्या त्या झवून घायचा अदानी आणि आणि तिच्या आवाजानी माझ आता गळणार होत… तस मी १० मिनट झवून तिला खाली घेतला आणि परत घोडी करून झावू लागलो.काचकाच ५ मिनट झवून मी माझ वीर्य सगळं तीच्या गांडीत टाकला

सासू: उम्म… बाळा थांबू नको बाहेर कडू नको… हळू हळू धक्के दे आणि तुझा चीक पूर्ण माझ्या आत घाल बाळा… आहा आहा उम्म लय बर वाटताय बघ बाळा… खूप भारी झवतोस तू… खूप घाम काढलास माझा…

मी तसंच थोडे दणके दिले आणि तसाच तिच्या अंगावर पडलो.. तिच्या गांडीत माझा लवडा तसाच होता आणि मी तसाच झोपी गेलो…आणि ती पण झोपी गेली नंतर मला अर्ध्या तासनी जाग आली मी तिला उठवलं.

मी: सिमू आग उठ..

सासू: हम्म करत उठली

मी हळूच माझा लवडा बाहेर काढला तशी ती उम्म ऊस… करुन शांत झाली.तिच्या गांडीतून माझ्य चिकाचे ओघळ तिच्या मांड्यावरून खाली सरकत होत. ती पूर्ण अशक्त झाली होती पूर्ण पाय फाकवून उभी होती मी तिला बाथरूम घेऊन गेलो आणि आम्ही दोघानी मस्त अंघोळ केली

मी:ओ सासू बाई कस वाटताय

सासू:हसत माझ्य गांड फाडून टाकली आणि मला काय विचारतो…

मी: खाली तोंड करून नाराज होत हम्म..

सासू: अरे वेड्या गमत केली रे…भारी वाटाल खूप… माझी पूर्ण खाज संपवून टाकली तू आज…

मी: मी म्हणलो होतो ना एकदा दया फक्त…मज्जा येईल..

सासू: हो रे बाळा…पण दुखल पण लय ना… आणि हो कोणाला कळल तर म्हणून नको म्हणत होते..

मी: अग माझी सिमू राणी … कोणाला नाही कळणार आपल्या दोघातच राहिल हे…

सासू: हम्म… मागाशी तर मी रांड होते ना तुझी… आता राणी झाली होय लगेच…

आम्ही हसत बाहेर आलो आणि तयार होऊ लागलो…

मी: राणी तर तू माझी आहेस… पण तू एका रांडी सारखी झवून घेत होतीस म्हणून म्हणाल तुला रांड…सॉरी…

सासू: अरे त्यात काय एवढं येड्या… मला तर तुझ्या राणी पेक्षा तुझी रांड च बनायला आवडेल…

आम्ही दोघे हसत मी: हो राणी ठीक आहे… सीमा राणी माझी आज पासून तू माझी रांड….

आणि आम्ही एकमेकाना मिटी मारली

मी: चल मी जातो…

सासू: हो बाळा… हळू जा…..

मी: हो…

सासू: परत कधी येणारेस..

मी: मी जातच च नाय चल परत एक राउंड घेऊ..(हसत)

सासू: नालायका एवढं झवूनसुद्धा मन ने भरला का… जा चल…मी: तुझ्या सारख्या असल्या टाइट गांडीवाली ला दिवस भर जरी जावलो तरी झवतच राहूशी वाटाल मला… एवढी आवडती मला तुझी गांड सीमे…

सासू: हो हो बस झालं कौतुक… जा आता….

जाता जाता मी एक डीप किस केली…. आणि जोरात गांडीवर चपट मारली… तशी ती कळवली… आऊच अहाहा….हरामी… सुधारणार नाहीस तू कधी…

मी: चल जातो….

सासू: हो हळू जा…

मी: आराम कर तू जरा

सासू: हो बाळा करणारच आहे… कंबर आणि पाय गाळून गेलेत

मी: बाय…


अस म्हणून मी तिथून निघालो…. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी माझ्या सासू ची गांड मारली  कशी वाटली माझी कथा ते सांगा…. पुन्हा भेटू…..

Loading

1

0

You cannot copy content of this page