सॅलरी वाढवण्यासाठी अमोलला खुश केले



हॅलो मित्र आणि मैत्रिणींनो. माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी आता २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माझ्या जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे. है गोष्टी खऱ्या आहेत आणि मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही माझ्याशी [email protected] वर बोलू शकता.

धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या प्रेमाबद्दल. तुमचा प्रतिसात मला माझ्या बरोबर घडलेल्या घटना लिहिण्यासाठी प्रोसाहित करतात. जसे तुम्हाला माहित आहे कि मी फक्त खऱ्या घटना लिहिते, त्यामुळे कृपया करून दररोज नवीन कथेची अपेक्षा करू नये. जी घटना माझ्या जीवनात घडली आहे, ती मी जशीच्या तशी प्रदर्शित करण्याचे प्रयत्न करते.

आता आपण कथेकडे वळूयात. हि घटना एप्रिल २०२३ आहे. ऑफिस मध्ये सॅलरी वाढणार आहे ह्याची चर्चा सुरु झाली होती. माझा मित्र अमोल जो ऑफिस मध्ये मॅनेजर आहे त्याच्याकढुन  मला कळून आले होते सॅलरी वाढ बद्दल. अमोल बद्दल मी आधीच्या कथेत सर्व दर्शवले आहे.

मला त्याने हे पण सांगितले होते कि फक्त काहीच लोकांची सॅलरी वाढणार आहे. बॉस ने सर्वांची सॅलरी वाढण्यास नकार दिला आहे.

मला ते एकूण थोडी भीती वाटू लागली होती. कारण मला सॅलरी वाढ पाहिजे होती. आणि हा जॉब सोडण्याचा पण काही विचार नव्हता. कारण इथे अमोल मॅनेजर असल्याने मला जास्त काम नव्हते आणि सॅलरी पण चांगली मिळत होती. असा जॉब दुसरी कडे मिळेल हे शक्य नव्हते.



जसा मार्च महिना संपत आला, माझे टेन्शन वाढत चालले होते. बॉस काय ठरवेल हे तर माझ्या हातात नव्हते, पण अमोल मॅनेजर असल्याने, त्याच्याबरोबर एकदा बॉस माझ्या सॅलरी बद्दल चर्चा करेल हि खात्री होती. मी विचार केला कि अमोल ला तरी मी माझ्यात गुंतवून ठेवते म्हणजे सॅलरी वाढण्यास मदत करेल.

आता २५ मार्च होऊन गेली होती. फक्त काहीच दिवस राहिले एप्रिल सुरु होण्यास. अमोल मला गर्लफ्रेंड मानून बसला होता. तो मला रोज सकाळी गुडमॉर्निंग मेसेज पाठवत असे. मी बहुतेक वेळा मेसेज वाचत नसे. पण आता त्याची जरुरत होती तर मी त्याच्या मेसेज ला रोज उत्तर देऊ लागले.

मी जेव्हा पण अमोल शी थोडे मोकळे पणाने बोलायला सुरवात करते, अमोल नेहमी सेक्सच्याच गोष्टीवर येऊन अडकतो. त्याला माझ्या बद्दल दुसर काही सुचत नाही. मी बहुतेक वेळा पाहिले आहे कि मुलं नेहमी येऊनजाऊन सेक्सच्याच गोष्टीवर बोलण्यास रस दाखवतात. सुरवात मैत्री म्हणून करतात मग त्याना काय होते माहित नाही, लगेच सेक्स च्या गोष्टीवरच वळतात.

अमोल पण बाकीच्या मुलांसारखाच होता. जरा बोट पकडायला दिले तर तो लगेच हात पकडायच्या मागे असायचा. पण ह्या वेळी मी त्याला पूर्ण सात देण्याचे ठरवले. मी त्याचशी हसून बोलू लागले. त्याच्या मेसेज ला पण लगेच उत्तर देत असे. अमोल माज्याशी चावट गप्पा मारू लागला. माझे होठ, बॉल, पुची आणि गांड बद्दल आपले विचार मांडू लागला.

रात्री झोपायच्या आधी अमोल माज्याशी व्हाट्सअँपवर बोलत असे. जवळ १ तास आमचे बोलणे चालत असे. त्यात तो मला सेक्स विडिओ पाठवू लागला. सेक्स फोटो पाठवून मला त्याचे विचार सांगू लागला. मग मला विडिओ कॉल वर त्याचा लवडा हलवताना दाखवू लागला.



सुरवातीला मला पण तो विडिओकॉल वर कपडे काढायला सांगत असे पण मी त्याला नाही म्हणाले. कारण मुलं विडिओ रेकॉर्ड करून मुलींना ब्लॅकमेल करतात. मी त्याला सांगितले कि तुला जे पाहायचे असेल ते तू जवळ येऊन पहा. आपण पाहिजे तर रूम वर जाऊया जसे आधी गेलो होतो.

काही दिवस असेच रोज आम्ही व्हाट्सअँपवर, विडिओ कॉल वर आणि फोन वर बोलत होतो. जवळ आठवडा भर अमोल माज्याशी फक्त सेक्स बद्दलच बोलत होता. दिवस सुरु होताच अमोल बरोबर सेक्स बद्दल बोलणे सुरु होयाचे आणि दिवस सेक्स बद्दल बोलूनच संपायचा.

काही दिवसानंतर मला पण शरीर तापलेले वाटू लागले. माझे निप्पल सकाळ सकाळ कडक होऊ लागले. मला जाणवले कि अंघोळीला जाताना जेव्हा मी बाथरूम मध्ये कपडे काढून नागडी होते, शरीर खूप कुश होऊ लागते. बॉल कडक होत होते आणि पुचीला खाज सुटू लागली होती.

मी ऑफिसमध्ये नेहमी प्रमाणे पोहचली. अमोल ऑफिस मध्ये होता. पण आता मला सारखं अमोल च्या जवळ जायचे मन होत होते.

मी ऑफिस मध्ये येताच अमोल ने माज्याशी चावट बोलणे सुरु केले. त्याने पहिलाच मेसेज केला, “आज तुझे बॉल खूप मोठे दिसत आहेत.”. मी त्यावर म्हणाले, “हो तुजी वाट पाहत आहेत कि तू कधी येशील आणि दाबशील.”. मी काळ्यरंगाची पॅन्ट आणि लाल रंगाचा टॉप घातला होता. पॅन्ट आणि टॉप दोन्ही पण शरीराला गच्च चिकटले होते. त्यामुळे शरीराचा आकार कपड्यवरुन वेवस्तीत जाणवत होता.

मी पण आज खूप रंगात होती अमोल शी चावट गप्पा मारायला. त्याच्या प्रत्येक मेसेज ला मी पण चावट उत्तर देत होती. अमोल ला पण कळून आले कि मी तापले आहे. त्याने मला कामाच्या बहाण्याने त्याच्याकडे बोलावले. मी माझी डायरी आणि पेन घेऊन अमोल च्या इथे गेली. अमोल मला त्याच्या कॉम्पुटरवर काही तरी दाखवण्याचा बहाणा करू लागला.

मी अमोल च्या बाजूला उभी होती. मला जाणवले कि अमोल माज्याशी बोलत अधून मधून माझ्या पुचीकडे पाहत होता. मी मुदामून अजून जवळ आली. त्यामुळे माझी पुची आता अमोल च्या तोंडापासून काहीच अंतरावर होती. मी त्याला मुदामून सतावत होते. मला जाणवले कि मी जवळ येताच त्याचे बोलणे थोडे हळू झाले. त्याला काही कळत नव्हते. अमोल च्या मागेच एक मुलगी पण बसली होती. तिचे तोंड दुसरी कडे होते.

मग अमोल ने मला खुर्ची घेऊन बसायला सांगितले. मी बाजूची खुर्ची घेतली आणि बसले. अमोल आता बोलता बोलता कधी माझ्या बॉल  कडे पाहत होता तर कधी माझ्या दोन्ही पायाच्या मध्ये पुचीवर. त्याला चिडवण्यासाठी तो माझ्याकडे पाहत बोलत असताना मी हळूच माझे पाय फाकवले. अमोल ने पाहिले आणि त्याची नजर बोलता बोलता माझ्या पुचीवर गेली. अमोल आता टक लावून पुचीवर पाहत होता.

काही वेळाने बोलता बोलता मी जवळ आले आणि मुदामून अमोल च्या मांडीवर हात ठेवला आणि त्याला काही कामाबद्दल विचारू लागले. बोलत बोलत मी अमोल च्या मांडीवर हात खाली वर फिरवू लागले. अमोल चा स्वास वर खाली होताना मला जाणवत होता.

मी कामाबद्दल विचारले आणि शेवटी उठायच्या आधी मी मांडीवरून हात लगेच वर सरकवला आणि अमोल चा लवडा हाताने दाबला. अमोल दचकला. नशीब तो ओरडला नाही, नाही तर सर्व पाहू लागले असते. मी लगेच उठून माझ्या जागेवर जाऊन बसले. मला अमोल चा लवडा दाबताना जाणवले कि त्याचा लवडा खूप ताठला आहे.

मी जागेवर येताच अमोल चा मेसेज आला. “काय केले हे तू.” आता माझे लक्ष नाही लागणार कामात”. “लवडा ताठला आहे आणि तुज्या तोंडात जायला उतावळा झाला आहे”.

मी हि त्याला उसुकतेने उत्तर दिले, “मग दे ना तुझा लवडा माझ्या तोंडात. मी तर कधी पासून वाट पाहत आहे”.

परत आमच्या चावट गप्पा सुरु झाल्या. दोघे पण गरम झालो होतो. शेवटी संध्यकाळी अमोल म्हणाला आपण रूमवर जायचा प्लॅन करूया शनिवारी. मला आता राहवत नाही आहे.

शनिवार ला अजून दोन दिवस होते. पण दुसरा काही उपाय नव्हता. कारण ऑफिस मधून सध्या सुटी नाही घेऊ शकणार. शनिवार ऑफिस ला सुट्टी असते तेव्हाच जाता येईल. मी अमोल ला हो म्हणाली आणि आम्ही परत एकमेकांना चावट बोलत गरम करू लागलो.

एवढं सेक्स बद्दल बोलल्याने माझी पॅंटी पूर्ण ओली झाली होती. पुची सारखी पाणी सोडत होती. माझे मन होत नव्हते काम करण्यास. मी आणि अमोल काहीच काम करत नव्हतो. संध्याकाळी घरी जाऊन जेव्हा मी माझी पॅंटी काढून पाहिली तर पूर्ण पॅंटी चिकट पाण्याने आतून भरली होती.

भीती ह्या गोष्टीची होती कि पॅंटीच्या बाहेर पाणी निघत होते ज्याने, दोन्ही पायाच्या मध्ये काळी पॅन्ट पण ओली झाली होती. मी बाथरूम मध्ये जाऊन आधी थंड पाण्याने पुची धुतली. गरम पुची थोडी थंड झाली पण पुचीच्या आत खाज अजून तशीच होती. पुचीचा दाना खूप त्रास देत होता. एक वेळ तर असे वाटू लागले कि अमोल नाही तर दुसऱ्या कोणाकडे तरी जाऊ आणि पुचीचा दाना चाटून घेऊ.

खर सांगू तर मुलगा जेव्हा माझ्या पुचीचा दाना चाटतो तेव्हा मी वेडीच होते. मुलाची जीभ पुचीच्या दाण्यावर फिरू लागली कि जणू स्वर्ग सुख मिळते. तो अनुभव माझ्या डोक्यात बसला आहे. त्यामुळे मला पुची चाटून घायला खूप आवडते. माझ्या पुचीला एकदा मुलाने चाटले कि मी त्याला माझे पूर्ण शरीर सोपवून देते. मग तो माझ्या शरीराबरोबर काहीही करू शकतो.

दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मी ऑफिस ला निघाले, मी ह्यावेळी अजून एक पॅंटी बॅग मध्ये टाकली. विचार केला कि ऑफिस मधून निघताना पॅंटी बदलून घेणं कारण दिवसभर ती खूप ओली होते. प्रवासात माझी पुचीच्या इथे भिजलेली पॅन्ट दिसू शकते.

मी ऑफिस ला पोहचले. अमोल अजून आला नव्हता. आज मी काळी लेगीस आणि नारंगी रंगाचा कुर्ता घातला होता. मी जाऊन माझ्या जागेवर बसले. काहीवेळाने अमोल आला. कॉम्पुटर सुरु करताच, अमोल ने व्हाट्सअँपवर मेसेज करायला सुरवात केले.

आज तो थोडा तांडव करायच्या मूड मध्ये दिसत होता. येताच त्याने मला मेसेज वर लिहिले, “माझी रांड, आज लवकर आलीस.” मी हळूच हो म्हणून उत्तर दिले. मग पुढे म्हणाला, “रात्र भर झोप नाही लागली. लवडा पूर्ण ताठला होता. “

आज अमोल मला काहीही बोलत होता, “कधी रांड, कधी छिनाल”. दुपार होता होता अमोल ने मला शिव्या द्यायला सुरवात केली. अमोल ने मला एक मुलगा मुलगी झवत असतानाचा फोटो पाठवला. मुलगी वाकून उभी होती आणि मुलगा मागून लंड टाकून तिला झवत होता. अमोल म्हणाला “मदरचोद तुला मी अस्या प्रकारे झवणार आहे. तयार राहा.”

त्याचा राग मला दिसत होता. तो हवस ने भरला होता. त्याच्या त्या उस्साहाने मी पण इथे वेडी होऊ लागली. माझे पूर्ण शरीर तापले होते. अमोल मला शिव्या देत होता. तर कधी मला घाणेरडे शब्द बोलून गरम करू लागला. दुपार पर्यंत आम्ही काही काम केले नाही आणि फक्त एका मेकांना झवायच्याच गोष्टी करत होतो.

दुपारी लंच मध्ये, अमोल म्हणाला मला ऑफिस चे प्रिंट चे ऑर्डर देयाचे आहेत. तू पण चल माझ्याबरोबर, आपण बाईक वर लगेच जाऊन येऊ. प्रिंटिंग चे दुकान स्टेशन जवळ होते. आम्ही खाली गेलो. अमोल बाईक घेऊन आला. मी लगेच मागे बसले. आता कुठे जाऊन माझ्या शरीराला थोडे बरे वाटले. कारण मी मागून अमोल ला घट्ट मिठी मारली. माझे बॉल अमोल च्या पाठीवर गच्च दाबले. खाली पुची पण अमोल च्या मागे घासायचे मन करत होते. पण जमले नाही.

मी पूर्ण वेळ अमोल ला घट्ट पकडून बसले होते. मग स्टेशन कडे उतरलो. दुकानात जाऊन अमोल ने आपले प्रिंटिंग चे ऑर्डर दिले. मग इथून निघालो. परत बाईक वर बसताना मी मुद्दामून माझी पुची अमोल च्य पाठीवर चिकटवली आणि पाठीवर घासत मी बाईक वर बसले.

मला खूप इच्छा होत होती कि अमोल ने माझ्या पुचीला हात लावून तिला चोळावे. आम्ही परत ऑफिस मध्ये आलो. कामाला लागलो. आता फक्त उद्याचा दिवस कसातरी काढायचा होता. अमोल ने एका रिसॉर्ट मध्ये रूम बुक केला होता. मला खूप उसुक्ता झाली होती.

संध्याकाळी ऑफिस मधून निघताना आम्ही एकत्र बाहेर निघालो. ८ वाजले होते. मी लिफ्ट ने खाली उतरणार होती तर अमोल म्हणाला आपण सीडीने खाली जाऊ. शिड्यांवर कॅमेरा नव्हते. परत काही मजल्यावर शिड्यांवर लाईट पण नव्हती.

चालत असताना सारखा अमोल चा हात माझ्या पायावर लागत होता. कधी पायाच्या बाजूला तर कधी मांडीवर. मग अमोल ने माझ्या खांदयावर हात ठेवला. अचानक अमोल हात पाठीवर खाली आणू लागला आणि खाली घेऊन अमोल ने माझी गांड दाबली. माझे शरीर शहारले. सीडी वरून खाली येई पर्यंत अमोल ने माझ्या पूर्ण पाठीवर हात फिरवला होता.

कसतरी दोघांनी ऑफिस मध्ये शेवटचा दिवस घालवला. मग ठरल्या प्रमाणे शनिवारी सकाळी लवकर आम्ही रिसॉर्ट च्या दिशेने निघालो. मी पिवळा कुर्ता आणि खाली सफेद रंगाची लेगीस घातली होती. जवळ ९ वाजता आम्ही रिसॉर्ट ला पोहचलो. अमोल ने रूम ची चावी घेतली. रूम २ ऱ्या मजल्यावर होता. वर जाईपर्यंत माझी धडधड वाढली होती. तोंड सुकत चालले होते.

रूम मध्ये आलो. अमोल ने रूम चा दरवाजा बंद केला. समोर मोठी काचेची खिडकी होती. परदा बाजूला करून पाहिले तर समोर स्विमिंग पूल दिसत होते. दूरवर डोंगर दिसत होते. खूप सुंदर दृश्य होते.

अमोल आणि मी बाहेर पाहत होत. तेवढ्यात अमोल ने माझ्या बॉल कडे पाहिले. मला कळले तो वेगळ्याच मूड मध्ये आहे. मी मागे झाले आणि वाकून टेबलावर ठेवलेल्या बॅग मध्ये माझ्या केसांचा रबर ठेऊ लागले. तेवढ्यात अमोल ने परदा बंद केला आणि मागून माझ्या जवळ आला.

जवळ येताच त्याने मागून माझ्या गांडीवर त्याचा लवडा गचकन टेकवला आणि कमर पकडून गांडीवर लवडा घासू लागला. मी मुदामून वाकूनच उभी होती. मग सरळ उभी झाली तर मागूनच अमोलने मला घट्ट मिठी मारली आणि दोन्ही हात बॉलवर ठेऊन जोरात बॉल पिळले. मी ओरडली.

अहाहाहाहाहा हहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहा आह्हह्ह
अहाहा अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहा

दोघे पण खूप तापलो होतो. अमोल ने मागून त्याचे शरीर माझ्या पाठीवर घासायला सुरवात केले. माझ्या मानेवर किस करत तो माझे दोन्ही बॉल जोरात दाबत होता.

मग अमोल ने मला सरळ केले आणि माझे तोंड दोन्ही हाताने पकडून माझ्या होठांवर किस करू लागला. पूर्ण होठ एकमेकांना चिकटून होते. दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठी मारली आणि होठांचा आनंद घेऊ लागलो. जीभ एकमेकांच्या तोंडात देत चाटत होतो.

मग अमोल ने माझा कुर्ता दोन्ही हाताने पकडला आणि वर करून काढून टाकला. आत मी गुलाबी रंगाचा ब्रा घातला होता. कुर्ता बाजूला फेकून अमोल जोर जोरात ब्रा वरून माझे बॉल दाबू लागला. मग काही वेळाने होठांवरुन माझ्या गालावर किस करू लागला आणि हळू हळू खाली जाऊ लागला.

मानेवर किस करत तो माझ्या दोन्ही बॉल च्या मध्ये पोहचला. दोन्ही हाताने बॉल दाबत तो गल्ली चाटू लागला. माझे ३४ चे बॉल त्याच्या दोन्ही हातात सामावत नव्हते तरी तो जोर जोरात पिळत होता. मी लगेच माझा ब्रा चा हुक मागून काढला.

ब्रा खाली सरकू लागला. अमोल ने लगेच ब्रा खाली घेतला आणि काढून टाकला. मी पाहिले बॉल उघडेहोताच अमोल ने त्याची जीभ होठांवर फिरवली. त्याची बुक त्याच्या तोंडावर दिसत होती. अमोल ने जरा हि वेळ न घालवता लगेच माझे निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखु लागला. जोर जोरात बॉल दाबत माझे निप्पल चोखत होता. पूर्ण बॉल जिभेने चाटून त्याने ओला केला. मग दुसऱ्या बॉल वर आला आणि निप्पल चोखून पूर्ण बॉल चोकून घेतला.

इथे माझ्या पुचीची खाज असहनीय झाली होती. कधी नागडी होतेय असे वाटू लागले होते. पुचित जणू पाण्याचा झराच लागला होता. पॅंटी पूर्ण पुचीच्या फटीला चिकटली होती.

अमोल माझ्या बॉल शी खेळत असताना मी त्याचे टीशर्ट काढून टाकले. मग अमोल ने मला घट्ट मिठी मारली आणि माझ्या पाठीवर हात फिरवू लागला. पाठीवर हात फिरवत त्यानी माझी गांड दाबायला सुरवात केली. तेवढ्यात मी अमोल चा पट्टा उघडला आणि मग त्याच्या पॅन्ट चे बटण उघडले आणि पॅन्ट मोकळी केली.

मग पॅन्ट मध्ये हात टाकून अमोलच्या अंडरवेर वरून लवडा चोळू लागले. मला जाणवले कि लवडा खूप ताठला आहे. कसा तरी अमोल चा लवडा अंडरवेर मध्ये बसला होता. मी जोर जोरात वरून लवडा दाबू लागले. इथे अमोल मिठी मारून माझी गांड दाबत होता.

काही वेळाने अमोल मागे झाला आणि त्याने त्याची पॅन्ट काढून बाजूला फेकली. आता अमोल माझ्या समोर अंडरवेर वर होता. माझी नजर अमोल च्या लवड्यवर गेली. मला दिसले अंडरवेर च्या आत अमोल चा लवडा आडवा झाला होता. वरून स्पष्ट ताठलेला लवडा जाणवत होता.

अमोल माझ्या जवळ आला आणि त्याने माझी सफेद लेगीस खाली करून काढून टाकली. आता दोघे फक्त चड्डीवर होतो. मग अमोल माझा हात पकडून बेड वर घेऊन गेला. अमोल जाऊन झोपला बेड वर आणि त्याने मला लवडा चोखायला सांगितले. मी अमोलच्या लवड्यच्या बाजूला बसले.

समोरच अमोल ची अंडरवेर होती. मी हळूच माझा कोमल हात लवड्यवरून फिरवला. मग कमरेवर अंडरवेर पकडून हळूच अंडरवेर खाली खेचू लागले. अंडरवेर खाली खेचताच लवडा उद्यमारात बाहेर आला. मी अंडरवेर पूर्ण पायातून काढून टाकली. अमोल आता पूर्ण नागडा माझ्या समोर झोपला होता. मी अमोल च्या मांडीवर हात फिरवत हळू हळू लवड्यकडे गेले आणि लवडा मुठीत पकडला.

लवडा मुठीत पकडताच अमोल तोंडाने आवाज करू लागला.

अहाहा ह्ह्ह्हह्ह आहाहाहा…जानू…अहाहाहाहा

मी त्याच्या तोंडाकडे पाहत त्याचा लवडा कुरवाळू लागले. वर खाली करून हळू हळू हलवू लागले. अमोल चे पूर्ण शरीर हलत होते. मी अमोल च्या लवड्यकडे पाहिले. ताठलेला लवडा खूप सुंदर दिसत होता. माझ्या मनात त्याला तोंडात घेण्याचा विचार येताच, तोंडातून पाणी येऊ लागले. मी आधी हळू हळू अमोल चा लवडा वर खाली करून हलवला.

मग मला राहवले नाही आणि मी माझे तोंड लवड्यच्या टोकाला आणले आणि जिभेने अमोल चा लवडा चाटू लागले. गुलाबी भाग चाटायला सुरवात करताच अमोल जणु नाचूच लागला. त्याच्या चेहऱयावर एक कुशी दिसत होती. मी जीभ गोल गोल लवड्यच्या टोकाला फिरवू लागले. मग पूर्ण लवडा वरून खाली चाटून घेतला.

मला खाली अमोल च्या गोट्या दिसल्या. मी आधी एका हाताने गोट्या पकडून कुरवाळले आणि मग लवडा चाटत खाली जाऊन गोट्याना पण जीभ लावून चाटून घेतले. पूर्ण लवडा वरून खाली गोट्यां सकट चाटून घेतला.

मग अमोल उलट फिरून झोपला. मला कळले नाही. तेवढ्यात तो म्हणाला माझी गांड पण चाट. मी एक नजर अमोल च्या गांडीवर फिरवली. हळूच हात गांडीवर फिरवला. मग तोड गांडीवर ठेवून जीभ लावून गांड चाटू लागले. मी अमोल च्या गाडीवरून जीभ वर खाली फिरवली आणि चाटून घेतली. अमोल च्या गांडीच्या फटींमध्ये जीभ फिरवून चाटून घेतले. मी अमोल ची गांड चाटतच होती कि लगेच अमोल म्हणाला कि माझ्या गांडीचा भोक पण चाट. मी थोडी दचकली. मला थोडे वेगळेच वाटू लागले. समोर अमोल उलट होऊन नागडा झोपला होता आणि त्याची गांड माझ्या तोंडासमोर.

अमोल ला खुश ठेवणे खूप गरजेचे पण होते, त्यामुळे मी काहीच न विचार करता खाली वाकले आणि अमोल च्या गांडीची फट फाकवली. मला अमोलचा गांडीच्या भोक समोर दिसला. मी जीभ आत खुपसली आणि गांडीच्या भोकावर जीभ फिरवू लागले.

अमोल अवाज करू लागला.

अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

थोडा वेळ मी अमोल च्या गांडीच्या भोकावर जीभ फिरवली. मग अमोल सरळ झाला. त्याने आता मला तसेच बेड वर झोपवले. तो चैतालला होता. त्याने लगेच खाली झोपवून लेगीस आणि माझी पॅंटी पकडली आणि खाली खेचून मला पूर्ण नागडे केले. माझी पुची समोर येताच त्याने माझे दोन्ही पाय फाकवले आणि पुचीवर तुटून पडला. पुची जोर जोरात चाटू लागला. जीभ पुचित टाकून पूर्ण पाणी पियू लागला.

मी खाली वाकून पाहिले तर अमोल ला पाहून असे वाटत होते कि जणु खूप दिवसाचा भुकेला जनावर पुचीवर आला आहे. कुत्र्या सारखा जीभ बाहेर काढून पुची चाटत होता. कधी बोट पुचित टाकून आत बाहेर करत होता. पुचीचा दाना चाटू लागला तर मी वेडीच झाले आणि जोर जोरात आवाज करू लागले.

अहाहा हाहाहा हाहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह
अह्ह्हह्ह अहाहा अहहह अह्ह्हह्ह
अहाहा अह्ह्ह हाहाहाहाहाहाहा अहाहा

काही वेळाने उठला आणि दोन्ही पाय फाकवुन माझ्या पायात येऊन बसला. लवडा हातात पकडून पुचीवर टेकवला आणि हळूच पुचित घुसवला. मला पुचित लवडा जाताना जाणवला. मग माझ्यावर अमोल झोपला आणि खाली हळू हळू आत बाहेर करत त्याचा लवडा पुचित टाकू लागला. लवड्यचा पुचित होणार घर्षण मला असहनीय होत होता. मी ओरडू लागले.

अहाहा अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा हाहाहा
अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाया अहाहाहाहा मऊमऊमु
मऊऊऊमऊम्मूमऊमुमूऊ मुमूमुरूमाहह अहाहा अहाहा

मी जेवढी ओरडत होते, तेवढा अमोल जोर जोरात खालून दणके देत पुचित लवडा आत टाकत होता. जोर जोरात आत बाहेर करत मला झवू लागला. माझी पुची खूप पाणी सोडत होती. घर्षणाने पुचि आणि लवडा दोन्ही पण खूप तापले. पुचीच्या भोवती मला गर्मी जाणवू लागली. खूप वेळ अमोल ने माझी पुची झवली. मग तो मागे झाला.

त्याने मला उपडी करून झोपवले. आणि मला उंटा सारखे गांड वर करून झोपायला सांगितले. मग मागून अमोल ने माझी गांड चाटली आणि माझ्या पुचित परत लंड खुपसला. माझी कमर घट्ट दोन्ही हाताने पकडली आणि जोर जोरात दणके देत मागून पुची झवू लागला.

माझे पूर्ण शरीर मागे पुढे होत हलत होते. अमोल पूर्ण जोश मध्ये मागून दणके देत होता. मी माझे तोंड बेड वर दाबून धरले होते. जवळ १० ते १५ मिनिटे मागून अमोल ने झवले.

त्यानंतर त्याने मला सोडले. मग तो बेड वरून उतरला. त्याने माझे दोन्ही पाय पकडून मला बेड च्या बाजूला खेचले. मी असेच समोर झोपले होते. मग उभा राहून त्याने माझ्या पुचित परत लंड टाकला आणि दोन्ही पाय हातात घेऊन खालून लंड पुचित टाकला आणि परत दणके देत झवू लागला.

माझे बॉल वर खाली होत होते. अमोल काही लवकर थांबेल असे वाटत नव्हते. एवढ्यात तर अमोल चे पाणी निघून गेले पाहिजे होते. पण त्याला पाहून असे वाटत होते कि तो काही तरी खाऊन आला आहे. इथे माझी पुची पाणी सारखे सोडून पूर्ण लाल झाली होती. आता पर्यंत दोनदा पुचीतून पाणी निघाले होते.

काही वेळ अमोल ने मला असेच झवले, मग तो मागे झाला. माझे हात पकडून त्याने माझे तोंड बेड च्या बाजूला आणले. आणि त्याचा लवडा माझ्या होठांवर लावला. त्याने त्याचा चिकट झालेला लवडा मला तोंडात घेण्यास सांगितले. मी त्याच्या लवड्याकडे पाहिले, लवड्यवर पूर्ण पुचीचे आणि लवड्यचे पाणी लागले होते. लवडा चमकत होता. मी हळूच लवडा तोंडात घेतला.

चिकट पाण्याची चव एक्दम वेगळीच होती. मी लवडा तोंडात घेऊन चाटू लागले. मी चाटत होते तेवढ्यात अमोल ने माझे तोंड दोन्ही हातात पकडले आणि जोर जोरात कमर मागे पुढे करत लवडा माझ्या तोंडात आत बाहेर करू लागला. मला जाणवले अमोल माझे तोंड झवत आहे. मी तोंड पूर्ण उघडेच ठेवले आणि अमोल ला लवडा तोंडात टाकण्यास सहभाग दिला. अमोल ने खूप वेळ माझे तोंड झवले.

त्यानंतर तो मागे झाला. मी खूप थकले होते. असेच बेड वर पडून राहिले. मी पाहिले अमोल त्याच्या बॅग कडे गेला आणि त्याने आतून एक सफेद रंगाची बाटली काढली. मला कळले नाही ते नक्की काय आहे. मी थोडी घाबरले. अमोल माझ्याकडे आला आणि त्याने ती बाटली बेड वर ठेवून मला बेड च्या खाली उतरवले.

मग अमोल ने मला बेड वर हात ठेवून वाकून उभे राहायला सांगितले. मी वाकून उभे होते. त्यानी ती सफेद बाटली हातात गेली. आणि उघडून तो काही तरी करू लागला. मी वाकून मागे पाहिले तर त्याने त्यातले पाणी लवड्यवर लावले. ते तेल सारखे घट्ट दिसत होते. अमोल ने लवड्यवर ते तेल लावून लवडा चोळून घेतला.

मला कळले नाही कि तो आता तेल का लावत आहे. लवडा तर असाच पुचित जात होता. मग अमोल जवळ आला आणि त्याने माझ्या गांडीच्या फटीवर लवडा टेकवला आणि हळू हळू खाली घासत येऊ लागला.

अचानक त्याने लवडा गांडीच्या भोकावर आणला आणि धक्का देऊन गांडीत टाकू लागला. मी घाबरले आणि लगेच सरळ झाले. मी अमोल ला म्हणाले हे काय करतो. अस नको करू मला दुखेल. अमोल ने मला परत कमरेवर पकडले आणि म्हणाला नाही दुखणार मी सांगतो तस कर. हे पहा मी वेगळ तेल पण लावल आहे लवड्यवर. आरामात जाईल लवडा गांडीत.

मी परत नाही म्हणाले आणि त्याला विनंती करू लागली कि नको करू. पण अमोल काही ऐकण्याच्या तयारीत नव्हता. तो परत म्हणाला एकदा प्रयत्न कर. लवडा नाही गेला तर आपण नाही करूयात. माझे तोंड भीतीने रडण्यासारखे झाले होते. पण अमोल ला त्याचे काही पडले नव्हते. मला त्याने परत वाकून उभे केले.

नंतर म्हणाला, आता गांड मोकळी सोड. मी बोट टाकतो मधला. घट्ट करू नको गांड. त्याने सांगितल्या प्रमाणे मी गांड मोकळी सोडली. अमोल ने हळूच तेल लावलेला मधला बोट गांडीत टाकला. हळूच त्याचा बोट माझ्या गांडीत गेला. त्याने आत बाहेर करून बोट गांडीत फिरवले आणि आतून पण तेल लावले.

मग त्याने बोट काढला आणि आपला लंड हाताने पकडून लवड्यचे टोक गांडीच्या भोकावर टेकवले. मग हळूच धक्के देत आधी लंडाचा गुलाबी भाग त्याने गांडीच्या भोकात टाकला. त्याने अजून वरून तेल लवड्यवर टाकले आणि धक्का देत लवडा आत घुसवू लागला. काही वेळाने लवडा पूर्ण गांडीत गेला. अमोल ने असाच लवडा दाबून गांडीत धरून ठेवला.

खर सांगू तर असे वाटत होते कि कोणी तरी जाडी काठी माझ्या गांडीत टाकली आहे. मी गांड घट्ट केली तर लंड आत गच्चं बसला. मग अमोल ने हळू हळू मागे पुढे करून गांडीत लंड आत बाहेर करायला सुरवात केले. माझ्यासाठी हा नवीनच अनुभव होता. कोणी तरी आज माझी गांड मारत आहे ह्या विचाराने पुची परत तापू लागली.



अमोल ने आता माझी कमर घट्ट पकडली आणि लवडा जोर जोरात गांडीत आत बाहेर करू लागला. मला जाणवले कि मी गांड घट्ट केली तर लवडा आत बाहेर होत नव्हता. म्हणून मी माझी गांड मोकळीच सोडली. आणि अमोल ने आता जोर जोरात लवडा गांडीत घालून फटके द्यायला सुरवात केली.

एवढ्या जोरात गांडीवर फटके देत होता कि.. अमोल च्या मांड्या माझ्या गांडीवर जोर जोरात आपटत होत्या आणि जोराचा आवाज होत होता.. इथे मी पण ओरडू लागले.

अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा ह्ह्ह्ह
अहाहाहाहाहा हाहाहा हाहाहा अह्ह्ह हं
आह्ह अहाहाहाहाहा अहहह अहाहाहाहा
अह्ह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह अह्ह्हह्ह

अमोल आता वेड्या सारखा गांडीवर दणके देत माझी गांड मारत होता. तो काही थांबायचे नाव घेत नव्हता. मी बेड वर तोंड टेकवून वाकून झोपले आणि मागे अमोल गांडीत लंड टाकतच चालला होता.

काही वेळाने त्याने लवडा झटकन गाडीतून काढला. आणि जोरत ओरडत म्हणाला सरळ बस. मी लगेच फिरून त्याच्या समोर बसले. अमोल ने लगेच त्याचा लवडा माझ्या हातात दिला आणि मी माझ्या तोंडासमोर अमोल चा लवडा जोर जोरात हलवू लागले. माझे तोंड मी उघडे ठेवले होते.

अचानक एक जोराची पिचकारी आधी लंडाच्या समोरून निघाली आणि सरळ माझ्या घस्यात गेली. मग त्याच्या पाठोपाठ,, पाण्याची धारच लागली. अमोल चे पाणी जोरात माझ्या तोंडात उडू लागले. मी तोंडात सर्व पाणी घेऊ लागले. अमोल च्या पाण्याने माझे पूर्ण तोंड भरून गेले. मी अमोल चा लंड हलवत अमोल चे पाणी पियुन टाकले. मग अमोल चा लंड माझ्या तोंडात घेऊन त्याला चाटून स्वच्छ केले. लंडाची वेगळीच चव लागत होती. तेव्हा मला लक्षात आले कि हा लंड तर आता माझ्या गांडीत गेला होता. म्हणून तो वेगळाच जाणवत होता.

मग अमोल शांत झाला. तो मागे जाऊन बेड वर बसला. मी पण उठून बाथरूम मध्ये गेले आणि तोंड आणि पुची धुवून घेतली. बाहेर आले तर अमोल बेड वर असाच नागडा झोपला होता. त्याने टीव्ही सुरु केली होती. मी पण जाऊन चादर घेऊन त्याच्या बाजूला नागडीच झोपली. अमोल च्या चेहऱ्यावर खूप आनंद दिसत होता.

रिसॉर्ट मधून निघायच्या आदी परत एकदा अमोल ने माझी पुची झवली. मग आम्ही निघालो आणि मी ९ पर्यंत घरी पोहचले. काही दिवसांनी सॅलरी वाढल्याची बातमी मला अमोलनेच सांगितली, कारण त्याला आदीच माहित पडले होते. काही लोकांनाच सॅलरी वाढवून मिळाली होती आणि त्यात माझे पण नाव आले. मी खूप कुश झाली. आणि त्यावर मला कळले कि फक्त मलाच सर्वात जास्त सॅलरी वाढवून मिळाली आहे.

माझ्यासाठी ती खूप आनंदाची बातमी होती. आता दर महिन्याला थोडे जास्त पैसे हातात येतील, ह्या बातमीने मला खूप आनंद झाला. अमोल ला कुश करण्याचा खूप फायदा झाला.

Loading


0

0

You cannot copy content of this page