स्टोरी ब्लॉग वरून पटलेल्या स्त्री वर नशीब झळकले

सो हॅलो गाईज कसे आहात? मी तुमचा लाडका सुमेध परत आलोय एक नवीन आणि माझ्या या ब्लॉग वरील आलेल्या अनुभवामुळे मिळालेल्या क्षणाची स्टोरी टाकायला सो लेट्स स्टार्ट इट

तस्स माझं सगळं नीट सुरु होत पण तुमचा अप्रतिम प्रतिसाद आला मेल द्वारे आणि असच एक माझं कॉन्टॅक्ट एका स्त्री शी झालं आणि तीच नाव वगैरे तर नाही सांगू शकत पण म्हणायच झालं तर जन्नत च दिसते ती एकदम अफलातुन… तर मी माझ्या खऱ्या घडलेल्या स्टोरीज टाकत असताना त्यावर मला प्रतिसाद मध्ये खूप मेल आले आणि ते चेक करताना मी हिला सुद्धा रिप्लाय दिला होता आणि आमचं बोलणं सुरू झालं होतं व मेल वरून व्हाट्सअप्प पर्यन्त आलो होतो

रोज आम्ही बोलणं सुरू केलं तिच्या माझ्यात गोष्टी जाणून घेतल्या आणि हळू हळू चावट गोष्टी बोलत बोलत फोटोज शेअर सुरू झालं पहिल्यांदा तिचा फोटो पाहताच मी अवाक झालो आणि मनात शंकाच आली की छे एवढी प्रशस्त स्त्री असं कसं वागेल पण तरीही मी बघत होतो… एकदम मस्त भरलेल्या शरीराची मस्त बाई होती ती, वाखाणण्याजोगी तीच कमनीय बांधा, तीच रूप होत आणि मी तिला आणखी फोटोज मागू लागलो तीही देऊ लागली आणि चावट चॅट ही सुरू झालं होतं

दिवसामागून दिवस जात होते आणि मी अक्षरशः एवढ्या स्त्री वर मूठ मारत होतो आणि स्वतःला शमवत होतो आणि पुढे आमचं बोलणं फारच क्लोज होत होत कारण आमच्यात आता तस काहीच उरलं नव्हतं आणि तसले फोटोज ही शेअर होऊ लागले आणि तिच्याकडं पाहून वाटलं नव्हतं ती अश्या भाषेत बोलत असेल आणि अशी असेल

नंतर आता हे नेहमीच बोलणं, हात मूठ मारणं खूप झालं असं ठरवलं आणि मी तिला भेटण्यासाठी विचारलं तर तिने सांगितलं की भेटू वगैरे आणि तिचीच युक्ती तिने सांगितली की तू ये आणि तिने तिच्या नवऱ्याला मॅनेज करते सांगत बोलावून घेतलं व तीच गाव तस माझ्यापासून 4 तास च्या अंतरी होत आणि मी निघालो होतो 3 दिवसाने सकाळ सकाळी लवकरच आणि मी पोहोचलो व तिला कॉल केला अड्रेस मेसेज करत मी विचारत विचारत गूगल करत तिथं पोहोचलो आणि तिच्या घरी आलो

तिने तिच्या नवऱ्याशी माझी ओळख अशी करून दिली की मी तिचा दूरचा नातेवाईक आहे आणि आता जॉब इंटरव्ह्यू साठी मी इकडे आज आलो आहे आणि मला इकडच काही माहीत नाही म्हणून ती माझ्यासोबत येणार असून आम्ही त्या ठिकाणापासून 1 तासभर अंतराच्या गावी जाणार असे सांगितले व ती मला चहा देत आवरून आले असं सांगून आत गेली व मी घर वगैरे पाहतच बसलो आणि तिच सांगायचं झालं तर 28-30 ची असेल ती, मिडियम रंग, 35 – 29 – 31, एक मूल असेल ही मी काही विचारलं नव्हतं

आणि ती हिरव्या रंगाची साडी नेसून अली व निघालो… मी माझी गाडी घेणार इतक्यात ती बोलली की माझी गाडी घेऊ इकडची पासिंग आहे काही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि ती गाडी चालवायला बसली आणि मी गाडीत बसून तिच्याकडं बघतच बसलो आणि खर्च विश्वास बसत नव्हता की ही तीच आहे जी एवढं चावट बोलते चॅट ला, मस्तीखोर बोलते ही तीच आहे.. ती काहीतरी सांगत होती पण मी तिच्याकडेच बघत होतो आणि तिने हातावर एक थाप मारली आणि म्हणली “ओय हिरो कुठं लक्ष आहे?” मी म्हणलं की “असली निखळ बाई पहिलीच नाही हो आधी” ती उत्तर देत बोलली “हो का… सगळं तर करतोच बोलून चॅट वर आता लै साजूक वागतोय आणि बर एक आपण इथून जवळच्या शहरात चाललोय तर तिथेच एक जवळपास कुठलंही हॉटेल पाहू आणि बाकीचे तुला माहीतच आहे”

आमचं तस शारीरिक च रिलेशन होत आणि बहुदा तिला तिच्या नवऱ्याकडून ते सुख तस नीट मिळत नसावं असा माझा अंदाज आहे म्हणून हे घडत असावं आणि आम्ही त्या ठिकाणी जायला वाटेवर होतो ती ड्राईव्ह करत होती आणि तिला बघता बघता गाडी स्पीडब्रेकर वरून गेली आणि आदळली आणि माझं डोकं सीट वर आपटलं पण काहीच लागलं नाही आणि मी भानावर आलो वर ती गाडी चालवत असताना मी तिला विचारलं की “तुम्हाला टच करू शकतो का?” आणि मला म्हणाली की “आपल्यात सगळं बोलणं झालंय आणि तू असा नावख्यासारखं का वागतोय माझ्याशी… कर की टच” आणि मी तिच्या गोऱ्यापान मऊ कम्बरेवर हाताचे नख हलके सरकवत तिच्या पोटावर फिरवत छातीवर असलेला सीटबेल्ट काढला आणि एक बॉल दाबला… तिच्या अंगावर काटा येत तिने थोडे आढेवेढे घेतले आणि मी हात मागे घेत असताना तिने परत हात घेऊन तिच्या छातीवर ठेवला आणि “दाब की आत घाल हात पदराच्या” आणि मी बॉल आता फ्री मनाने पिळत होतो मला आवडले होते तिचे बॉल आणि तिची लाईन ही मस्त होती छातीची

आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो व कॉफी ला बसलो आणि कुठं जायचं ते ठरवत होतो तर माझ्या डोक्यात ट्यूब पेटली की “युथ आयकॉन जिंदाबाद ओयो अँप झिंदाबाद” आणि मी ओयो केलं जवळच एक 4 स्टार हॉटेल बुक केलं आणि आता दुपार होत आली होती आणि आम्ही हॉटेल आलं पोहोचलो आणि रूम चा ताबा घेत रूम मध्ये आलो मला तिला गाडीत दाबताना च उठला होता ते डायरेक्ट इथं येईपर्यंत तसच होत आणि आत येऊन दार लावलं.

आत येताच तिला जवळ ओढून किस्स करू लागलो व ती ही फुल्ल जोरात किस्स करत होती माझ्या डोक्याला मानेला धरत ती मला ओढत होती आणि मी तिचा एक बॉल दाबत केसात हात फिरवत किस्स करत होतो आणि तसच उलट्या पावली किस सुरू ठेवत आम्ही बेडवर पडलो आणि मी तिच्या गळ्यापासून चाटत खाली छातीवर आलो आणि पदर बाजूला करत तिच्या छातीवर चाटु लागलो आणि मी तिचे केस सोडले ती माझं तोंड तिच्या छातीवर दाबत होती आणि मी एक एक करून हुक काढून तिचा ब्लाउज काढला आणि ब्रा पण काढली

This content appeared first on new sex story .com

ती उठून बसली आणि लंडवर हात ठेवत मी तिला किस करत असताना तीने माझं शर्ट पँट सगळंच काढलं आणि लंड सुद्धा काढला आता ती कधी खाली हलवत होती आणि बघताच खुश झाल्याची स्माईल दिली आणि माझ्या गळ्यावर किस करत पोटावर अली आणि मला पाय ओढून खाली झोपवलं आणि यातून ती फार च खुल्या मनाची आहे हे दिसून येत होतं आणि मी ती जस किस करत खाली चालली मला भट्टी तापली असं वाटत होतं की असला माल आणि असं आपल्याला वागवतोय वाह…. मी तिचा बॉल दाबत होतो व आता तिने हलवून हलवून तोंडात घेतला आणि पूर्ण आत घेऊ लागली सुरुवातीलाच खोखला आला पण तसच सूरु होत

मी साडीत खालून हात घातला तर तिची निकर हाताला लागली होती आणि हात लागताच कळलं ओली झाली आहे हीच पाणी सुटले आहे आणि मी निकर च तोंड बाजूला केलं आणि बोट घालू लागलो पचपच आवाज येत होता आणि इकडं ती चॉकलेट सारख चोखत होती.. मी तिची साडी फेडली आणि निकर काढली आणि ती परत घुडघ्यावर बसून चोखु लागली आणि 5 मिन अस चोखून झाल्यावर ती खाली पडली आणि मी तिचे पाय फाकवले आणि जस पाहिलं की शेव्ह केलेली पुच्ची आणि आलेला चिकट स्त्राव मी तो तिच्या परकर ने पुसत पायावर मांडीवर किस करत पुच्चीच्या आसपास किस घेऊ लागलो आणि हळूच आता जीभ पुच्चीवरून फिरवली आणि तिला आवाज झाला “हुउऊऊऊऊऊ इस्स्स आआआह” आणि ती तिचे बॉल केसात हाथ फिरवू लागली ही फार तापली होती

मी ती सुस्कारत असताना असच चाटत होतो व तीही माझं तोंड तसच दाबत होती आणि मी उठलो आणि तिचं पाय लांबवले आणि मध्ये आलो आणि तोंडाजवळ तोंड आलं गरम श्वास सुरू होते आणि मी लंड आत तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यावर घासला आणि हळू हळू घालण्यापेक्षा आज डायरेक्ट नेहमीच विसरून जोरात घातला आणि ती विव्हळली “आई आई आई आई गगगगगगग… बाई सावकाराच्या कर्जासारखं काय रफ करतोय हळू कर रे राजा” मी पूर्ण आत घासुन 5-10 सेकंड थांबलो आणि मागे पुढे चालू केला तिने पायावर पाय टाकले आणि जवळ घेत ओढून तिच्या अंगावर घेतलं आणि तिच्या छातीवर मी झोपलो होतो आणि मनुका चावत होतो छातीचा तीच ओरडणं ही सुरूच होत आणि तीच पाणी पडलं होतं माझं ही पाहिलं पाणी पडलं

तिला उलटी झोपवली आणि मी मानेपासून किस केलं आणि पाठीवर पूर्ण सगळं किस करत मागून हात घालून बॉल दाबत होतो आणि मागून खाली आलो आणि थोडी मागे ओढून मागून पुच्ची परत थोडी चाटली आणि लंड सेट करून घातलाच होता इतक्यात तिच्या फोन वाजला आणि तिच्या नवऱ्याचा फोन होता की कधी येणार तर तिने सांगितलं की इथे ट्राफिक आहे अजून 1 तास लागेल आणि मी मात्र फोन वर बोलत असताना डॉगी शॉट वर एक दणका दिला आणि तिचा फोन खाली पडला आणि मी मागून तिच्यावर पडत बॉल वर दाबत ग्रीप धरून फोन कट केला आणि कानाला चावत लंड आत बाहेर करत होतो आणि 10 मिनिट असं चालू असताना तिचे सगळे केस मागून एकत्र केले आणि जोरात स्पीड वाढवली आणि दुसरा लॉट तिच्यात खाली केला

आणि आम्ही जेवण मागवलं आणि तरी जेवण करून अर्धा तासाने निघायला तयार झालो आणि मला अजूनही एकदा करु वाटत होतं म्हणलं की परत कधी भेटणं होईल माहीत नाही करून घेऊ आणि तिला म्हणलं की अजून एक करूया का तर ती नाकारत बोलली की फार फोन येतायत आताच परत ये ना तू तेव्हा करू तर मी ही म्हणलं की प्लिज आणि न राहवून मी साडीवरूनच तिची पुच्ची चोळू लागलो ती ही गरम झाली पर्स वगैरे फेकून दिली आणि परत तिला बेडवर फेकली आणि खालून साडी वर केली आणि निकर काढून घेतली आणि घातला एक आणि तिच्या खालून हात घालत खांदे पकडून quick sex पटकन उरकून घेत होतो आणि ती ही कधी ओठावर कधी गळ्यावर किस करत होती आणि 8-10 मिनिट ने मी परत एक लोड तिच्यात खाली केला आणि साफ करून ती आवरून अली आणि आम्ही तिच्या घरी आलो आणि येताना पण मी तिला सगळी चोळत च आलो गाडीत आणि त्याच दिवशी मी माझ्या घरी परतलो आणि अजूनही आम्ही मस्त फ्रँडली बोलतो वगैरे सुरूच आहे

तर तुम्हाला ही स्टोरी कशी वाटली ते नेहमीप्रमाणे मेल वर कळवा आणि कोणाला काही आपले असेच अनुभव माझ्याशी शेअर करायचे असल्यास खाली मेल आयडी दिला आहे त्यावर प्रतिसाद करा

[email protected]

G O O D B Y E

This story स्टोरी ब्लॉग वरून पटलेल्या स्त्री वर नशीब झळकले appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page