स्टोरी 4 – दिपाली सोबत घेतला आनंद

नमस्कार मित्रांनो कसे आहात, काळजी घ्या, झवत राहा आणि मजा करत राहा. तर तुम्हाला सांगितलं 2009 मध्ये मला रसिका मिळाली. तीच आणि माझं रेलशन 4 वर्ष टिकले त्यात मी तिला बऱ्याच वेळाने झवलो. चला तर मग आज चौथ्या मुली शी गोष्ट ऐकायला तयार राहा. गोष्ट कशी वाटली रिप्लाय करत राहा.
चला तर मग सुरु करूया स्टोरी 4. तर आमचा गावात फ्लॅट सिस्टीम नाही. सगळ्यांचे वेग वेगळे घर. आप आपला प्लॉट घेऊन बांधलेली घरं. तर अशाच ठिकाणी मी राहत होतो. माझा घरा ला लागून च एकाने घरं बांधलं. त्यात एक जोडपे, तरुण जोडपे आणि त्यांची लहान 2 मूले राहायला आले. त्यांचं नाव दीपक जाधव त्यांचा बायको च नाव होत रेखा आणि त्यांचा सोबत राहायला आलेली रेखा ची लहान बहीण दिपाली. ते वर्ष होते 2011. 2009 ते 2011 पर्यन्त मी करुणा आणि रसिका ह्या दोघीना हि झवत होतो. रसिका ला मनात येईल तेव्हा आणि करुणा ला पुण्यात जायचो तेव्हा.

तर नवीन आलेले शेजारी म्हणून आम्ही त्यांना बरीच मदत करत होतो. त्यांचे हि स्वभाव चांगले असल्याने आमचे संबंध छान झाले. दिपाली विषयी सांगायचं तर उंची 5 फूट असेल. रंग काळा, बॉल 32 चा, गांड 34 ची. नाकी डोळी छान. काळी असली तरी दिसायला सुंदर आणि मादक होती. मी तिला पहिल्यांदा पहिला तेव्हा च तिला पकडून आडवी पडून तिचे पाय खांद्यावर घेऊन झवावास वाटल होत.
साधारण 6 8 महिने झाले त्यांना येऊन आमचं फक्त वरून वरून बोलणं म्हणजे कामा निम्मित. मी करुणा, रसिका शी फोन वरून बोलण्या साठी आमचा टेरेस वरून जात. कारण घरच्याना ऐकू जाऊ नये म्हणून. नेहमी संध्याकाळी च जास्त फोन असायचा माझा. मी टेरेस वरून गेलो कि दिपाली कधी कधी यायची टेरेस वर. पण ती फक्त हवा घेण्या साठी यायची. आमचं दोघांचं टेरेस म्हणजे एक मेकांना जोडलेले. एक च भिंत समजा. एक दिवस माझा फोन सेक्स चालू होता, दिपाली तेव्हा नव्हती वर, म्हणून मी मोकळ बोलत होतो आजू बाजूला उंच घरं नव्हती म्हणून मी एका कोपऱ्यात बसून लंड हलवत होतो पण पॅन्ट वरून च. मी खाली बसलेलो असल्याने मला कळालं च नाही कि दिपाली टेरेस वर आली होती आणि माझा सगळ्या गोष्टी ऐकत होती. आता फोन सेक्स मध्ये करुणा तिकडे तिच्ची पुच्ची चोळत होती म्हणून मी अगदी सेक्स चा फील घेऊन च बोलत होतो. आता मला हि राहवत नव्हत म्हणून मी पॅन्ट चा बाहेर माझा लंड काढला आणि चोळायला लागलो. माझं शूट झाल्यावर आणि फोन वर बोलून झाल्यावर मी उठलो तर बघतो काय मी ज्या भिंतीला टेकून बसलो होतो त्या भिंती ला दिपाली दुसऱ्या बाजूने बसली होती आणि माझा सगळ्या गोष्टी ऐकून मजा घेत होती. मी थोडं पाहिलं तर असं जाणवलं कि ती तिचा बॉल चोळत होती. माझा आवाज बंद का झाला म्हणून तीने वर डोकावलं तर मी तिथे उभा होतो, मला बघताच ती उठून खाली पळून गेली, खरं तर तेव्हा मी खूप घाबरलो कारण माझा घरचांचा नजरेत मी खूप चांगला मुलगा होतो. 2 दिवस झाले ती टेरेस वर आली नाही. तिसऱ्या दिवशी ती आमचा घरी आली आई ला बोलायवाला. मी हॉल मध्ये बर्मुडा वर झोपून चॅटिंग करत होतो. ती घरी यायची तेव्हा आवाज न देता घरात यायची. तशी त्या दिवशी हि आली. आणि आई ला आवाज देऊन सांगितलं कि तिची ताई बोलावतेय आमचा बाळा रडतोय तर. आवाज माझा आई ला देत होती पण ती माझा उघड्या मांड्या बघत होती. मी हि तिला चोरून बघत होतो. मग मीच थोडी डेरिंग करून विचारलं काय झालं बाळा ला ती नॉर्मल सांगू लागली रडत आहे केव्हा पासून वगैरे. आणि आई आली तर आई सोबत निघून गेली. त्या नंतर ती सकाळी बाहेर अंगणात झाडू मारायची आणि मी हि लवकर 6 वाजता उठून जात असे, ती सकाळी गाऊन वर असायची झाडू मारत असताना मी तिचे बॉल बघायचो. आता ती मला दाखवन्या साठी कि काय पण आत मध्ये ब्रा स्लीप काही घालत नव्हती. तिचे संपूर्ण बॉल मला दिसायचे. तसे 2 महिने गेले असतील. मी रोज तिचे बॉल बघायचो रोज सकाळी. एक दिवस माझा घरच्याना लग्नाला जायचे होते म्हणून सगळे लग्नाला गेले 3 दिवस साठी. आणि रेखा वहीनी ला माझा जेवणाचं सांगून गेले होते. त्या दिवशी ते रात्री गेले. घरी मी एकटा च होतो. मला त्या लग्नाला जायचं नव्हत म्हणून. त्या दिवशी रात्री मी छान bp ची cd आणून बघत मुठ्या मारत झोपलो. सकाळी 8 वाजता उठलो अंघोळ करून बाहेर नागडा फिरत होतो. तेवढ्यात मला दीपाली येताना दिसली मी मनात म्हणालो हा चान्स भारी आहे हिला लवडा दाखवतो. म्हणून मी हॉल आणि बाथरूम कडे जाण्याचा दरवाजा आत लपलो. नेहमी चा सवयी प्रमाणे ती आवाज न देता आत आली आणि ती आवाज देणार तेवढ्यात मी गाणं गात तिथून हॉल मध्ये आलो. ती येई पर्यन्त मी लवडा हलवून उठवून ठेवला होता. आता तिचा हातात माझा साठी नाश्ता ची प्लेट आणि मी तिचा समोर पूर्ण नंगा उभा होतो. तिची नजर फक्त माझा कडक लवड्या कडे होती. तिचे हट थरथरायला लागले मी 2 मिनिट असच तिला निहाळत नंगा उभो राहिलो. आता मी लगेच आत गेलो आणि मला हि शॉक झाला असं दाखवू लागलो आणि तिला विचारलं काय काम आहे
ती भानावर नव्हती. मी पुन्हा विचारलं
ती म्हणाली पोहे आणले खाऊन घे
मी म्हणालो टीव्ही जवळ ठेव आणि जा.
तिने ठेवले आणि जायला निघाली.
मी पुन्हा तसाच नंगा बाहेर आलो तीच तोंड दुसरी कडे म्हणजे बाहेर जाण्या साठी होत. मी तिला मागून बघत माझा लंड हलवत होतो ती गेली बाहेर आणि माझा हलवण्याचा स्पीड वाढला तेवढ्यात ती पुन्हा आली आणि आता तर ती मला मुठ्या मारताना पाहू लागली. मी पुन्हा बोललो आता काय झालं. ती म्हणाली जेवायला घरी यायला सांगितलं. मी हो म्हणालो तशी ती माझा लवड्या कडे बघत निघून गेली. मी मूठ मारून शांत झालो. मनात भीती होती. पण गेलो दुपारी जेवायला. ती सारखी माझा कडे बघून हसत होती. दादा नव्हता घरी रेखा वहीनी ने मला जेवन दिले आणि दिपाली ला सांगितलं काय पाहिजे ते दे मी बाळा ला दुध पाजते. रेखा आत मध्ये जाऊन बाळा ला दुध पाजत होती. दीपाली माझा समोर बसलेली होती. तिला सकाळ च आठवत असेल म्हणून मी मनातल्या मनात हसत होती.
मी माझा हाताने भात घेतला दीपाली उठली आणि मला वरण द्यायला वाकली. तिने आता हि आत मध्ये काही नव्हत घातलं माझा अगदी समोर 1 फूट अंतरावर तिचे बॉल होते. सोनही बॉल पूर्ण निपल सह दिसत होते. मी ताटाकडे न बघता तिचा बॉल कडे बघत होतो. तिने माझा कडे पाहिलं आणि वर झाली. मला वाटल तिला राग आला. पण थोड्या वेळाने ती पुन्हा भाजी वाढायला तशी च वाकली आता मात्र मी निवांत तिचे बॉल बघत होतो. मला हि कळालं होत तिला आता माझात इंटरेस्ट आहे. तिला हि खाज सुटली आहे.. मी तिचा कानात बडबडलो तुझे बूब्स मस्त आहेत. ती हि मला म्हणाली तुझा पोपट पण छान आहे. मी म्हणालो संध्याकाळी वर ये तुला परत दाखवतो. ती हो म्हणाली. मी जेवन करून झोपलो. मला दीपक दादा चा आवाज आला. मी गेलो मला म्हणाले आम्ही बाहेर गावी जातोय त्यांचे मामा वारले रेखा आणि दिपाली घरी आहेत त्यांचा सोबत राहा. मी हो म्हणालो.
संध्याकाळी आम्ही टेरेस वर आलो. मी तिला बोललो तू ब्रा घालत नाही का. ती म्हणाली घालते पण टाईट होतात म्हणून घरी नाही घालत. मला विचारल तू सकाळी काय करत होता. पोपट ला असं काय करत होता. मी म्हटलं मी मूठ मारत होतो सेक्स चा फील घेत होतो. तिला म्हणालो पोपट काय म्हणते लवडा बोल लंड बोल ती म्हणालो नको घाण वाटत. मी तिचा बॉल ला हात लावून दाबले बोललो दीपाली बॉल कडक आहे तुझा. ती लाजली. तिला माझा लंड बघायचा होता पण बोलत नव्हती. आता आम्ही एका कोपऱ्यात बसून मी तिचे दोन्ही बॉल दाबत होतो. तिचा हट पकडला नि माझा लवड्यावर ठेवला तिला तो स्पर्श वेगळा वाटला तिने काढून घेतला मी पुन्हा तिचा हट पकडला नि माझा लंड तिचा हाताने चोळू लागलो. आता ती तिचा मर्जीने करत होती. थोड्या वेळात लवडा कडक झाला मी बाहेर काढून तिला दाखवला ती निरखून बघू लागली. मला आता तिची पुच्ची बघायची होती तिने सलवार चा नाडा खोलला तेवढ्यात रेखा चा खालून आवाज आला. आम्ही घाबरून पळून आलो खाली.
रात्री जेवन त्यांचा घरी होते. जेवन झाल्यावर रेखा म्हणाली कि इकडेच झोप. मी लगेच हो म्हणालो आणि प्लॅन केला दीपाली ला झवायचा. मी रेखा ला म्हणालो कि फेऱ्या मारून येतो. तसा मी घरी गेलो, कॉम्पुटर चालू करून माझा मोबाईल मध्ये bp भरायला टाकल्या. गाडी काढली मेडिकल मधून कंडोम घेऊन आलो. तो पर्यन्त bp ट्रान्सफर झाली होती. मी त्यांचा कडे झोपायला गेलो. दीपाली आणि रेखा आत झोपणार ऐकून माझा मूड गेला. 11 वाजता दीपाली बाहेर आली. रेखा पण आली. म्हणाली विपीन बेडरूम छोटा आहे आमचा आणि दीपाली कधी तिथे झोपली नाहीये तर तिला झोप येत नाहीये. तिला इथे झोपू देतोस. मी म्हणालो वहीनी तुमचं घरं आहे झोपा. मी उठलो आणि सोफ्यावर झोपलो. दीपाली खाली झोपली. रेखा आत गेली आणि माझी वळ वळ चालू झाली. दीपाली पायाने माझा लवडा चोळत होती तिने गाऊन घातला होता त्यात काही च नव्हत. ना ब्रा ना चड्डी. तिने मला एक नजारा दाखवला होता पुच्ची चा ज्याने मला हे कळालं होत. म्हणजे ती हि झवन्याची वाट बघत होती. 1 वाजता मला माझा लवड्यावर काहीतरी जाणवलं. मला झोप लागून गेली होती. मी उठलो तर बघतो दीपाली माझा लन्स चोळत होती. मी तिला माझा जवळ ओढली. मित्रांनो मी तिला किस केल नाही खरं सांगतो. जवळ ओढली आणि तिचे बॉल दाबू लागलो. मस्त कडक बॉल होते. बॉल दाबत दाबत मध्ये मध्ये तिचे निपल रगडाट होतो ओढत होतो तिला छान वाटत होत. मी म्हणालो तुझी बहीण येईल. दीपाली म्हणाली मी तिचा रूम ला बाहेरून कडी लावून आली आहे. ती असे म्हणताच मी सोफ्यावरून उठलो आणि तिचा गाऊन काढून टाकला. आता ती माझा समोर पूर्ण नागडी होती. पुच्ची वर केस होते. बरंच मोठं जंगल होत. मी तिचा पुच्ची चा केसातून हात फिरवत तिचे बॉल तोंडातला घेऊन चोकत होतो. ती आता उसासे घेऊ लागली आणि स्स्स्स्स अस्स्स्सस करू लागली. मी मधे च तिचा पुच्चीत बोट घालू लागलो. दाना चोळू लागलो. आता तिला खूप जास्त सेक्स आला ती मला तिचा बॉल मधे दाबू लागली. मला म्हणाली कपडे काढ तुझे. मी फक्त बनियान आनि बर्मुडा वर होती. मी पण आत चड्डी घातलीस नव्हती. आता आम्ही दोघे नंगे होतो मला 4थी मुलगी झवायला मिळत होती. आम्ही एक मेकांचें नागडे अंग एक मेकांना घासू लागलो. असे एक तास चालले. मी आता तिला झोपवलं आणि तिचा पायात जाऊन बसलो. तिची पुची पूर्ण ओली होती. आता मी कंडोम लावलं आणि लवडा तिचा पुच्चीत ठेवला तिचे पाय गुढग्यात वाकवले आणि माझा लवड्याचा पुढचा बघ तिचा दाण्यावरून पुच्चीला चोळू लागलो. तशी ती सुसकाऱ्या सोडू लागली. आता मी लवडा तिचा पुच्चीत टाकायला सुरु केल. पुच्चीला खूप ओली असल्याने आणि कंडोम लावलेले असल्यामुळे लवडा अर्धा आत घुसला. मी ओरडली आह्हह्ह. मी तीच तोंड दाबल आणि आता जोऱ्यात धक्का मारला तर माझा पूर्ण लंड तिचा पुच्चीत घुसला. ती ओरडू नये म्हणून मी तीच तोंड दाबून होतो रेखा घरात होती ना. आता मी तिला हेपल्या मारायला सुरु केल. मी तिला आता सावकाश झवू लागलो. आता ती मला पाठीवरून हट फिरवत दाखवत होती कि तिला आता बर वाटत आहे मी तिचा तोंडावरून हात काढला आणि बॉल तोंडातला घेतला आणि झवू लागलो. थोड्या वेळ सावकाश केल्या नंतर मी माझी गती वाढवली आणि जोर जोऱ्यात झवू लागलो. रूम मधे पच पच पुच पुच फट फट फट चा आवाज घुमू लागला. तिचा सुसकाऱ्या वाढत गेल्या. ती सुऊऊऊऊऊउ स्स्स्सस्स्स्सस करत झवन्याचा आनंद घेत होती. मित्रांनो मला तीच वय माहित नव्हत. तिने 8वी असताना शाळा सोडली होती इतकंच मला माहित होत. पण त्याला बरेच वर्ष झाले होते असं हि माहित होत. म्हणजे साधारण ती 18 19 ची असणार. आता मी काम अग्नित इतका तापलो कि घरात रेखा आहे हे विसरून गेलो आणि जोशाने झवाझवी करत होतो. रात्री चे 2.30 वाजले होते आणि आमचा चमडीची घर्शन करत होतो. आता मी झडायला आलो, मी जोरदार झटके देऊ लागलो. ज्याने तिचा आत मधला दाना ठेचला जात होता आणि आम्ही दोघांनी आह्हह्ह करत ऑबत झडलो. तसाच तिचा अंगावर झोपून राहिलो. 10 मिनिटांनी उठलो आणि आम्ही कपडे घालून पुन्हा आमचा जागेवर जाऊन झोपलो. पण झोप येत नव्हती. मी आणलेली bp ची गरज पण पडली नाही. मी bp आणली होती कारण ती दाखवून तिला गरम करून झवणार होतो. आता मी तिचा जवळ गेलो आणि मोबाईल मधली bp लावून तिचा हातात मोबाईल दिला. ती बघू लागली. आता ती पुन्हा गरम होऊ लागली. मी तिचा बाजूला झोपून तिचा हातात माझा लंड दिला. ती त्याला कुरवाळत होती. आता मी पुन्हा कडक झालो. उठलो आणि तुझा ओठांना लंड चोळायला लागलो तिला समजले मला काय पाहिजे. तीने मला तिचा अंगावरून उठवलं आणि उभ राहायला सांगितलं आणि ती गुढगा्यांवर बसून माझा लंड चाटू लागली. ती फक्त लंड चाटत होती. मी तिला पुन्हा लंड चोकताना चा विडिओ दाखवला आता ती तोंडातला घेऊन मागे पुढे करत होती. मला झवाझवी पाहिजे होती म्हणून मी तिला फार वेळ करू दिले नाही. तिला सोफ्यावर झोपवली आणि तिचा पायांमध्ये येऊन तिचे पाय खांद्यावर घेऊन मी तिला पुन्हा झवू लागलो. आता तिचा आवाज बदलला होता स्स्स्स्स सुऊऊउ वरून ती आता आह्हह्ह उउउउह्हह्ह आह्हह्ह वर आली. मित्रांनो माझा दुसरा शॉट पहिल्या शॉट पेक्षा खूप वेळ जास्त चालतो. म्हणून मी त्याच पोजिशन मधे तिला इतका वेळ झवू शकत नव्हतो. थोडा वेळ त्या पोजिशन मधे क्सावून झाल्यावर मी तिला एका कुशीवर वळवली आणि पाय वाकवून तिला मागून झवू लागलो. मागून झवत होतो पण तिची पुच्ची च ठोकत होतो. पुन्हा थोड्या वेळात डॉगी शॉट लावला आणि आता मी झडलो. 4 वाजत होते. आता दीपाली खूप थकली, तीच पोट पाय आणि पुच्ची दुखत होती. आता आम्ही झोपलो. त्या पूर्वी दीपाली ने जाऊन रेखा चा दरवाजा ची कडी काढून घेतली आणि येऊन झोपली. सकाळी मला 9 वाजता जाग आली. आणि घरी येऊन अंघोळ केली. दीपाली पुन्हा घरी नाश्ता द्यायला आली. तिला काल रात्री चा त्रास होत होता. पण मला अजून सेक्स करायचा होता तिने तेव्हा माझा लंड तोंडातला घेउंन चोकून दिला आणि निघून गेली. मित्रानो दीपाली 2 वर्ष तिथे होती. 2 वर्षात जसा वेळ मिळेल तस मी तिला झवत होतो. दादा घरी नसला कि मी माझा टेरेस वरून त्यांचा टेरेस वर जायचो त्यांचा जिन्यात हुन खाली त्यांचा घरात जायचो. रेखा झोपलेली किंवा बाहेर कुठे गेली असेल तर. आणि दीपाली ला मनसोक्त ठोकायचो. दीपाली ला मी कधी च किस केला नव्हता कि तिची पुच्ची चाटली नव्हती. पण ती माझा सोबत सेक्स खूप एन्जॉय करत राहिली.
कशी वाटली दीपाली मित्रांनो कळवा. [email protected]

This content appeared first on new sex story .com

This story स्टोरी 4 – दिपाली सोबत घेतला आनंद appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page