स्नेहल : एक सुरुवात

अजूनही तिचे डोळे मिटलेले होते. तिचा सुंदर चेहरा घामेजला होता. त्यावर ‘थकल्याचे’ भाव स्पष्ट दिसत होते. तरीसुध्दा त्या ‘थकलेपणाला’ एक वासनेची किनार होती, जी तिच्या थकल्या भागल्या चेहर्यावर एखाद्या क्षणी डोकावून जायची. स्नेहल एक सुंदर व सामान्य स्त्री होती. लैंगिक संबंधा चा परिचय तिला केवळ लग्नानंतर च आला होता. तोही त्रोटकच. त्यामुळे तिला संभोगाचा खरा अनुभव कधी आलेलाच नव्हता. समागम एवढा आग्रही, आक्रमक, उत्कट तसेच थकवणारा आणि आवेशपूर्ण देखील असू शकतो हे स्नेहल ला कधी समजलंच नव्हत. वीरच्या झटक्यांमुळे तिचे शरीर वर वर सरकत होते. स्नेहल ला त्याच्या प्रत्येक कृतीत आवेश आणि आक्रमकता दिसत होती. त्याचे झटके, तिच्या आसुसलेल्या ओठांचे आणि स्तनांचे चुंबन घेणे, चावणे.

गेली अर्धा तास त्याचा हा हावरट व आधाशीपणा तिला चांगलाच दमावणारा ठरत होता. स्नेहल खरच थकली होती. मानसिक व शारीरिक दोन्ही बाजूने. दीर्घ काळ चाललेल्या संभोगामुळे आता तिला वेदना जाणवत होत्या. कधी कधी तो जरा जास्त आवेशाने झटका मारी आणि स्नेहल ला त्या वेदनेला तिच्या ओठातुन नकळत वाट करून द्यावी लागे. वीर समोर तिचा खरेच मानसिक आणि शारीरिक कस लागत होता. वीर हा समागमाच्या बाबतीत खूप अधाशी आणि रानटी होता. त्याची वासना ही शांत होण्यास वेळ लागायचा आणि ती लैंगिकतेच्या परमोच्च सुखानेच शांती होई आणि ते परमोच्च सुख एक स्त्री कडून कसे मिळवायचे हे त्याला चांगलेच ठाऊक होते किंबहुना त्यात तो तरबेज होता. त्यातही स्नेहल सारख्या संभोगांत अननुभवी आणि थोड्या बोल्ड नसलेल्या स्त्री कडून परमोच्च संभोग सुख मिळवणे अथवा ते आक्रमकपणे ‘घेणे’ त्याच्यातल्या ‘अधाशी पुरुषा’साठी आनंदी गोष्ट होती. एवढ्या उकडणाऱ्या रात्री सुद्धा वीर तिला गेल्या तासभरापासून पूर्ण शक्तीनिशी झवत होता. त्याचे पूर्ण अंग घामाने डबडबले होते. पण त्याला कशाचीच तमा नव्हती, त्याचे नितम्ब अविरत वर खाली होत होते.

स्नेहल दमली होती, केंव्हाचीच, पण तरीही ती त्याचे झटके आणि त्याचा रानटी पणा सहन करत होती. ती बोल्ड अथवा सशक्त नव्हती पण खूप सहनशील होती. वीर चे झटके थांबायला तयार नव्हते आणि तिचे निप्पल्स क्षणार्धात त्याच्या ओठांनी काबीज केले. तो त्यांना चावू लागला आणि इकडे स्नेहल असह्यतेने विव्हळली. तिची बोटें त्याच्या केसात शिरली पण वीर ने क्षणार्धात तिचे दोन्ही हात घट्ट पणे बेड वर दाबून धरले. प्रत्येक वेळी त्याच्या चावण्याने तिच्या गळ्याच्या शिरा ताणल्या जात, तिच्या ओठातून ’आहहह!’ बाहेर पडे. सर्व गोष्टी तिच्या विरोधात जात होत्या. वीर हवं ते घेण्यात मग्न होता पण स्नेहल, या समागमात तिच्या साथीदाराला पूर्ण सहकार्य देत होती, जणू काही त्याला संभोगांत पूर्ण लैंगिक सुख देणे हे तिचे कर्तव्य होते. त्याचे खोल झटके आणि त्याचा मोठा बुल्ला तिला हे सर्व स्वीकारण्यास भाग पाडत होता आणि स्नेहल सुद्धा एका दमलेल्या पतीव्रता पत्नी प्रमाणे त्याच्या संभोग सुखाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत होती.

This content appeared first on new sex story .com

मित्रानो, मी स्वानंद हा माझ्या कथेचा छोटासा भाग आहे. तुम्हाला आवडला असेल तर कंमेंट करा, मी पूर्ण कथा पोस्ट कारेन. धन्यवाद.

This story स्नेहल : एक सुरुवात appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page