हंटर भाग – 8

नमस्कार… मागील भागात मी मझ्या हॉट काकीला गाडी शिकवून कसा किस केला ते सांगितले. काकी खूप हॉट होती. गोरी होती. फोन वर आमचे सेक्सी बोलणे सुरू होते. असेच बोलता बोलता तिला मी रांड बोललो. तिला आवडले. तुला मी मग नेहमी रांड म्हणून हाक मारायची. ती स्पेशल ठेवलेली होती. घरातल्या घरात एक मस्त रांड होती.

किस झाल्यापासून काकी अंगाला हात लावून देत नव्हती. नवरा बाहेर होता. फोन वर नवऱ्याशी बोलायची. मोबाईल वर अश्लील व्हिडिओ पाहून खाज गार होत होती. दिसायला एवढी कडक एकदम साऊथ हिरोईन. सगळ्यांच्या नजरा तिच्यावर होत्या.. पण ती कोणाला जवळपन येवू देत नवहती. फक्त मलाच गाडी. शिकवण्याच्या बहाण्याने जवळ येवू देत होती.

मीपण ठरवले होते.. हीची गांड मारायची ते.. असेच दिवस जात होते.. काकी आता गाडी चालवत होती व्यवस्थित. कोठेही जाताना आता मी मागे बसत होतो. आणि ती गाडी चालवत होती. मी मागे बसून तिच्या खांद्यावर हात ठेवला की ती खांदा हलवून मला नीट बस बोलायची. मला काय समजायचे नाही. नक्की हिला पाहिजे का नको ते.. मी हात खाली घेवून पुन्हा कमरेत हात घालायचो. ती पुन्हा हलयची पण कमरेत हात घातला की काय. बोलायची नाही.

नंतर समजले कंबर हा तिचा कमजोर पॉइंट आहे.. एकदा बाईचा कमजोर पॉइंट कळलं की मग नंतर ती खाली यायला वेळ नाहीत नाही… मी मग कंबरेवर हात ठेवून मस्त तिच्या घड्या पडलेल्या कंबरेला चोलयची. तिला भारी वाटायचं ते.

गाडीवरून जाताना नेहमी असे व्हायचं.. घरात ती काय chance देत नव्हती एवढी. पण बाहेर मस्त हात लावायला द्यायची. असे पुन्हा एकदा घरी मी कोण नसताना एकदम तिला किस केला.. तिने काही reply दिला नाही पण. नंतर गरम झाल्यावर तिने पण समोरून मला प्रतिसाद देत गेली.

माझे ओठ नंतर ती खाऊ लागली. एखादी सराईत रांड असल्यासारखे ती मला किस करत होतो. माझी जीभ बाहेर घेवून चोखत होती. श्वास घेताना पण अडचण येत होती. एवढी मला किस घेतली.. मी बोललो तिला मला खालची entry पाहिजे.. ती बोलली… वेळ आल्यावर देते.

This content appeared first on new sex story .com

असेच दिवस जात होते.. किस आणि वरून वरूनच बॉल दाबून आता त्यात काय नवीन वाटत नव्हते.. लंड उभा राहून पुन्हा थंड होत होता. मला पूच्ची पहिने होती. घरातील सगळ्या रांड व्यस्त होत्या. त्यामुळे माझ्यावर उपासमार येत होती.

एकेकाळी पूच्चींची रांग लागलेल्या या लवड्यासमोर बॉल असे टणाटण उद्या मारत होते.. आज त्याच्यावर उपासमार आलेली. वेळ कधी कशी कोणावर येईल सांगता येत नाही. पण जर एखादी गोष्ट डोक्यात ठेवली की तू भेटत आणि तसेच झाले.

एक दिवस काकिने दुपारचे मला तिच्या खोलीत बोलवले. मी सुद्धा घरी कोण नाही पाहून खोलीत घेलो.

अंधार असलेल्या खोलीत तिच्या एक लाल बल्ब होता. मस्त पंखा सुरू होता. त्या लाल बल्ब उजेडात काकी झोपलेली. साडीवर.. लाल प्रकाशाचा तिचा गोरा रंग जास्तच उजलून दिसत. होता.. तिने एक पायचा गुडघा वर. करून साडी वर केली. तिच्या लांब गोरे पाय आणि भरलेल्या मांड्या पाहून तर लंड चड्डीत सलामी द्यायची तयारी करू लागला.

This story हंटर भाग – 8 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page