2 दिवस घरात धुमाकूळ – भाग 2

मागिल भागात तुम्ही वाचले की मी तिला कसे झवले एकदा आता पुढे

आम्ही नागडे झोपलो होतो आणि तिने हलु हळू माज्या लवड्याला कुरवाळू लागळू तस मी हळू हळू गरम होऊ लागलो न मला समजले की परत एकदा झवण्या साठी ही सज्ज आहे मग मी तिला म्हंटल आता मला तुला डॉगी शॉट लावायचं आहे ह्यावर ती हसली न म्हणाली की तुला पाहिजे तो शॉट लाव पण मला झव खूप झव

मग मी जास्त वाट न बघता तिला त्या पोसिशन मध्ये आणली पण ती लगेच बोलली की थांब थोडं ओल करूडे लंड तुज नाहीतर मला खूप दुखेल मग तिने लगेच माजा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागली 5 मिन चोखल्या नंतर ती बोलली आता टाक मग मी तिला पोसिशन मध्ये आणली परत आणि पाहिले थोडस आतमध्ये टाकला ती जोरात ओरडली अरे जर हळू हळू कर घाई कसली आहे तुला मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो न तिला मज्जा येऊ लागली नंतर मग थोड्या वेळाने मी जोरजोरात तिला झवू लागलो ती पण माजा घेऊ लागली आणि तोंडातून हा हा अजून अजून असा आवाज काढू लागली असच 25 मिन ने माजा पाणी येणार हे मला समजलं तर ती बोलली आतमध्ये नको टाकू आता बाहेर ताक प्लझ मग मी तिच्या बॉल वर तो पाणी टाकला ती गालातच हसत म्हनाली बाबा रे आता पण इतका पाणी आल ती खूप खुश होती न मी तर डबल खुश होतो करण लाईफ मध्ये फर्स्ट टाइम झवत होतो

आम्ही नंतर परत असच 2 वेला अजून झवलो आणि मग ती थकली आणि तिला घरी जायचं होतं पण एवढं झवल्या नंतर तिला उठवत न्हवत न तिजी घरी जाण्याची इच्छा पण न्हवती तरी ती उठली न मला किस केलं आणि बोलली थांब मी घरी विचारते मैत्रीण कडे थांबू का आज म्हणून तर तिने कॉल केलं पण तिज्या घरातळे काही ऐकेना म्हणून ती नाइलाजाने निघाली पण उद्या परत भेटू अस बोलून निघून गेली

दुसरा दिवस उजाडला आणि आम्ही बीच वर भेटायचं ठरवलं तिकडे जाऊन आम्ही बसलो होतो बोलत पण तितक्यात पाऊस आला आणि आम्ही पूर्ण भिजलो पाऊस पासून वाचण्या साठी एका ठिकाणी थांबलो ते एक बंद घर होत जिठे कोणी न्हवत पाऊस मुले तिचे शरीर पूर्ण उठून दिसत होते आणि ते बघून इथे माजा लंड उठला आणि मी तिला लगेच किस केलं आणि तिचे बॉल दाबू लागलो थोडं वेळ अस केल्यानंतर ती बोलली आता मी अस घरी नाही जाऊ शकत आपण तुज्या घरी जाऊया आणि कपडे सुकले की मी माज्या घरी जायला निघेना मग आम्ही तिथून एक रिक्षा केली आणि सरळ घरी आलो

This content appeared first on new sex story .com

घरी आल्यावर मी तिला माजा tshirt ani shorts घालायला दिली तिने तिजे पूर्ण कपडे सुकत लावले ब्रा पासून पॅंटी पर्यंत त्या मुळे शॉर्टस च्या आत तिने काय न्हवत घातला आणि शॉर्टस कॉटन ची होती आणि मग आम्ही असच पडून राहिलो तितक्यात माजा हात तिज्या शॉर्टस वर गेला तर ती शॉर्टस थोडी ओली असल्याच मला जाणवलं न मला शॉर्टस वरून तिज्या पुच्ची ला हात लावला आणि शॉर्टस काढून टाकली मी न तिला नागडी केली तितक्यात ती मला बोलली की अरे कल झवलो तेच अजून दुखतंय अजून किती तर मी तिला थोडं मस्का लावला आणि ती तयार झाली

मी तिच्या पुच्चीत बोट टाकू लागलो आणि तिज श्वास वाढत गेला ती बोलली बस आता टाक प्लझ सहन नहो होत आता आणि मी तिला मिशनरी पोसुशन मध्ये घेऊन माजा पुरण लंड एकाच झटक्यात पूर्ण आतमध्ये टाकला ती थोडं कळवळली आणि मग लगेच शांत झाली आणि मी तिला आत बाहेर करू लागलो असच आम्ही 20 मिन झवलो आणि पाणी सर्व मी तिज्या न सांगून ही तिज्या तोंडात टाकला आणि ती ते पियली आज तिज्या चेहऱ्यावर तो थकवा पूर्ण जाणवत होता पण मला माझी हवस पूर्ण करुं घ्यायची होती

पुढील भागात सांगतो पुढे काय झालं ते

This story 2 दिवस घरात धुमाकूळ – भाग 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page