Aai ne keli madat – 5

hya series cha adhicha bhaag shevatcha ahe asa mi majhya hyach kathecha 4th bhagat lihlel, pan wachnaryani adhicha bhagana farch changla pratisad dila mhanun mi hi katha pudhe suru thevnyach tharavla ahe.

hya kathetli main naiki majhi aai nasli tari majhya aai ne tila milvayla kashi madat keli hyachi katha mi sangnaar ahe.

” kai ga ahes kuthe, hali baher padat nai ka jast ” amchya gharach daar ughadtach samor ubhya aslelya majhya aai la tichi darat ubhi asleli maitrin mhanali.

” aga karuna ye na. ” asa mhanat aai ne tila gharat bolavla.

aai gown warch hoti, gown warun tiche tathlele nipples sahajch disat hote. tathlele ka nasnaar tyana chokaycha jor daar karekram mi kitchen madech duparcha jewna nantar karat hoto.

” aga kai sangu tula atach pranav cha hatacha plaster kadhlay, tyamule tyacha saglach mala karav lagat hota ” aai ne ti baslyawar ticha shejari basat sangayla survat keli

” aga ho pan mala watla itkyat bara jhala asel tyacha haat ” asa ti sofyala tekat mhanali.

” ho ga pan mahitiye na aplyala saglach karav lagta bai mhanun ” aai kitchen made jaun tila pani nhet mhanali.

” ho na ani he mele purush aplya sathi kahich karat nai ” karuna kaku aaila mhanali.

” ho ga pan thik ahe ata accident mule thode jast kashta lagle baki kai nai ”

” ho na tula saglach karav lagla asel na ” kaku pudhe mhanali.

” aga ho mhanje saglach angholi pasun, toilet la jaych to tyacha ani jewan wagaire pan karaycha ” aai chehrya war kiti kaamacha load ala ani kiti nai ashe haav bhaav anat mhanali.

” baapre ani kapde wagaire tuch ghalaychi ka? ” kakune pudhe vicharla.

” aga ho na te sudha karayla lagaych ” aai ne ajun pan khup kashta ghetle ase haav bhav dakhvat mhanali.

” ata pranav tasa barach motha jhala asel na? ” kaku cheshtet mhanali.

” tula kai mhanaychay samjtay mala, chavat kuthchi ” aai pan thoda hasat mhanali.

” hahaha ata tu itka sagla sangitlas mhanun doubt ala tar vicharla ” kaku punha hasat mhanali.

” ho ga bai motha jhalay khup ” aai ne galatlya galat smile karat utar dila.

mi kitchen made basun he sagla aikat hoto pan mi underwear war hoto ani amcha karekram nehmich chalu asto tya mule mi hali jast kapde dekhil ghalat nahwto, ani war majhya room war jaych mhanje pan shakya nahwta karan war jaycha jinha hall madech hota mhanun mi kitchen madech shant pane basun tyanch bolna aikat hoto, aai dekhil pani gheun jayla ali tevha mala ithech basun raha baher wagaire yeu nako asa sangun geli.

” tujhya mistaran peksha pan motha jhalay ka? ” kaku ne hasat vicharla.

mulat hya bayka itka sagla bolat astil asa mala watla nai, pan ata kaku halu halu changlich rangat aleli, ani ti barch kai bolat hoti ani tyawar aai ragaun react hot nahwti he mala janavla, tyamule he samjla ki hyanche asle sanwaad nehmichech ahet.

” aga ahe to warti halu bol ” asa aai tila shant karayla mhanali.

” war ahe na mag thike khali yetana samjelch ki aplyala, ani kiti diwas jhale apan asa gupa marlya naiyet. ” kaku ajun pudhe mhanali.

” hmmm te pan ahech mhana ” aai cha dokyat ‘hila kai sangu ata bajulach baslay kitchen made’ ha vichar naki dokyat ala asnar he mala samjlach.

” bar sang na pan, misteran peksha motha ahe ka tujha ” kaku parat tya prashnawar yet mhanali.

” hmmm tasa mhanu shaktes ” asa aai ne neutral utar dila.

” bar ahe rao tujha, navra tar adhi thevtoch khush ani mulga pan motha jhalay, amcha nashib navra tar nalaikch pan tyat pan muli. ” kaku thodi naraji wyakt karat mhanali.

” aga ho, pan mulga ahe mhanje asa nai na ki pudhe navra kami padla tar mulga tahan bhagvel ” asa aai ne tila pudhe utar dila.

” are pan hali tar he sagli kadech chalta, family made, aai mulga, baap lek, bhau bahin, etc ” kaku pudhe mhanali.

” kahihi kai aga, asa kuthe, i mean kasa watel te ” aai he kasa chukicha ahe asa aav anat tila mhanali.

” aga ho manasi, hali bagh net war, sagla tech asta, incest ki kaitari mhantat tyala ” karuna kaku aaila sangu lagli.

” shi baba, kahihi kartat lok ” aai punha he sagla chukicha ahe asa khota aav anat mhanali.

” aga ho, pan lok thodi na sangat astil ki mula sobat kartey, kiwa muli sobat kelay swatacha ” kaku apla mudda ata siddha karayla pudhe bolu lagli.

” ho te pan ahech mhana ” aai ticha bolnyala thodi daad det mhanali.

” ata tu mulala pahilas tevha tula pan watla asnaar na tasa kai ” kaku aai la vicharu lagli.

” shi baba kahihi kai ” aai ne lagech nakarathi utar dila.

” aga mhanje sexch nai kai pan size baghun tar vichar ala asnarch na ki motha ahe tujhya hyancha peksha ” kaku pudhe mhanali.

” hmmm ” aai ne yevdhach mhanat apla hokar darshavla.

” ani tyat tumhi doghch ghari, kai jhal tari konala kai samjnaar ahe ” kaku pudhe ajun mhanali.

” aga pan kai honarch nai tasla amchyat kai ” aai pudhe mhanali.

” aga ho tumchyat honar nai, pan ekhadicha navra jar tichi tahan bhagvat nasel tar ti tar vichar karelch na ashya paristhiti made mulacha ” kaku pudhe mhanali.

majha ka mahit nai pan hi charcha aikun parat uthayla lagla hota.

” mhanje jar tujha jagi mala mulga asta ani tyachi ashi paristhiti asti tar kadachit tyachat ani majhyat jhala asta asa kai, kiwa jitka tula watla tujha mulala pahun tya peksha tari jast mala watla asta. ” kaku ne laamb sadak utar dila.

” ho khar ahe tujha ” aai mhanali.

” kai sangu tula, asa watay mala tar sexcha visarch padlay ” kaku naraj hot mhanali.

” aga ho, hoil kaitari, dont worry ” aai ticha santwan karat mhanali.

” kai honar ahe tujha sarkha mulga pan naiye mala ” kaku pudhe mhanali.

aai kahi wel ticha santwan karat rahili pan pudhe ti shant jhalya war karuna kaku ne parat focus majhya warcha bolnyawar walavla.

” kai ga, mag tu anghol wagaire kartana hatat ghetla ashil na? ” kaku ne vicharla.

” hmmm ho, ata te dhutana kai karavch lagta ” aai ne sangitla.

” mag tujha touch ne uthla asel na tyacha ” kaku ne ekdum excite hot vicharla.

” ho ga bai ata hya wayat ajun kai honar ” aai ugach waitaglya sarkha mhanali.

” hmmm mag, tyacha haat fracture hota, madat karaychis na tyachi ” kaku hasat mhanali.

This content appeared first on new sex story .com

” hmmm ” aai ne itkach utar dila.

” aga hmmm kai, bichara kiti diwas tumbla asel, tyat tujha anghol ghalyane to changlach tathat asel ” kaku pudhe ajun chavat sarkha vicharu lagli.

” ummm, tu sangu nakos itarana, pan keli ekda madat ” aai haluch mhanali.

ata paryant aat mi majha parat baher kadhun halvayla survat keli.

” kai sangtes, bagh bole na tula, he family made astach ” kaku shock hot mhanali.

” aga pan he asa te issue hota mhanun ” aai oshalat mhanali.

” aga pan tu kelas ki tyane sangitla? ” kaku ne vicharla.

” aga mi tyala 2 wela oradle tyacha uthlela hota mhanun, tar tyane mala sangitla ki tyala kai karta yet naiye haat fracture made aslya mule, ani mag tyane ekda vicharla mala karun deshil ka, tar mi ekda kel ” aai ne tila savistar sangitla.

” wawa, kya baat hai, mag hatane, tondane ki ajun kai ” kaku aaila chidvat mhanali.

” aga kai tu pan, hatanech kel ” aai ajun oshalat mhanali.

” aga chill, mi kai konala sangnaar nai ” kaku hasat mhanali.

” hmmm thanx ” aai kaku la mhanali.

” majha mulga asta ani tasa kai majhya mula sobat kel asta mi tar tulach sangitla asta ” kaku pudhe mhanali.

aai ani kaku pudhe charcha karat rahilya ani kahi wela kaku nighun geli.

kaku ani aai chi olakh tashi lagna adhichi hoti, doghi pan ekach college ani hostel cha hotya, aai 2 warsha senior hoti karuna kaku peksha ani lagna nantar pan nashibane doghi kahich minutancha antarawar rahat hotya. tya mule tyanchi college pasun chi bonding changlich tikun hoti.

aai cha ani kakucha bolnyatun mala ek goshta janavli ki karuna kaku sex life made khush naiye, ani dusri goshta mhanje hya bayka barch kai share kartat.

kaku gelyawar aai aat ali ani amhi amcha urlela karekram punha chalu kela, aai kitchen made alyawar jast wek foreplay war na ghalvata tila dining table war jhopaun jhau laglo.

” uuuummmm, raja hi karuna nasti ali tar ata paryant 2 wela jhala asta karun ” aai majhya jhavnyacha anand ghet mhanali.

” ho na, pan tumhi itka sagla share karat asal asa watla nahwata mala ” mi aai cha mandya majhya chatishi dharat bolo.

” aaaaahhh, ho re college pasun sobat na mag kai chaltach ” aai pudhe kanhat mhanali.

” uummm mag fakt ekdach madat kelis asa ka sangitlas ” mi mudam tya goshtiwar walalo.

” aaahhhh, mag kai saglach sangu ka? ” aai pudhe mhanali.

” mala harkat nai, tasa pan ti boli na konala sangnaar nai tension nako gheu ” mi shot marat pudhe mhanalo.

” are ho pan hech je sangitlay te pudhe konala sangel hyachi bhiti watey ata mala ” aai pudhe mhanali, mi jhavat astana tiche halnaare ball ti donhi hatane dharun dabat hoti.

” uummmm pan ti nai sangnaar asa mala tari wata, karan nai mhantla tari tila interest aala hota tujha kadhun majhya badal aiknyat ” mi pudhe mhanalo.

” ho re, baghna kashi maitrinicha mulawar pan line marte. ” aai thodusa chehryawar raag anat mhanali.

” aga thik ahe na mummy ticha ahe issue mhanun ” mi aaila mhanalo.

hi charcha chalu astana amcha jhavna halu halu chaluch hota.

” ho na darudya navrya mule tila hava te sukh milat nai, mhanun tujhe papa daru pile ki mala avdat nai ” aai waitagat mhanali.

” hmmm pan papancha pan kakan sarkha uthaych band jhal tar mi ahe na tujhi madat karayla ” mi hasat mhanalo.

” ho re raja, pan aaj itka bolat halu halu ka kartoys? ” aai ne vicharla mala tasa mi thoda bolaych thamblo ani jhavaycha speed wadhavla.

” uuummmm, raja jhav re jorat ” aai jorat kanhat mhanali.

” aai tasa karuna kaku ne kuthe nai sangav, hya sathi ek idea ahe ” mi jhavatch aaila bolo.

” kai re? ” aai dole mothe karat mhanali.

” tila jar hava te sukh apan dila tar, i mean jar ti aplya hya saglyat samil jhali tar ti kashala kuthe bolel ” mi jhavaycha speed wadhvat mhanalo.

” uuuummmmm aaaaaaaahhhhh aai jhavadya, tujhi bhuk khupch wadhleli distey, uummmmmmmmm… baghu apan adhi majhi puchi bhar tu ” aai jorat madak siskar det mhanali.

tasa mi ticha mandya ghat dharun susat jhavat rahilo, toparyant jo paryant majha lundatla themb an themb ticha puchit utart nai.

tasach jhavlyawar mi ticha angawar padun rahilo. thoda welane uthun amhi dogh pan anghol karayla nighun gelo ani aai ne bathroom made shower ghetana amhi parat tya charche war alo.

” kai wata tula aai, karuna kaku la shant karaychi idea kashi watli. ” mi shower made aaicha sobat maja ghet tila vicharla.

” ummmm, idea changli ahe re, pan kasa sangaych tila, ani tila aplya badal pan samjel tyach kai ” aai ne doubt kadhat mhanali.

” aga already samjlay na thoda faar, mag jar ti ready jhali tar kitihi kai samjla tari kai harkat ahe. ” mi aai la pudhe sangitla.

” hmmm te pan ahech ” aai majhya sangnyala hokar deu lagli.

” aani tila ahech na garaj ” mi ajun pudhe bolo.

” ho te tar ahech, karuya apan tila aplyat samil pan thoda planning ne karu ” asa aai smile karat mhanali.

ani amhi pudhe amchi anghol urkaun karuna kaku la kasa samil karaycha hyacha vichar karu laglo.

tumhala hi story avadli asel tar naki kalva, [email protected] war.

tumcha reply war mi pudhe story banven.

This story Aai ne keli madat – 5 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page