Aaji आजी la zhavla Gaavat – Part 7

Tar mitranno akher toh divas aala. Mane sobat kaal majja ji zhali tya nanter, Ravi aani tichi aaji dusrya divshi aamchya ghari aalele. Tyacha aadhi raatri parat aamhi doganni aap aaplya aajinna gungi chya sahayane parat zhavla hota.

Aaji ne mala bolavla hota, mala mhanali “aaj aaplya ghari aapan ek pooja karnar aahot, mala tula sangaicha hota ki gele don divas pasun majyasobat kai tari hotay re Kunal.. majha vinaybhang hotoy..”

Me : “Vinaybhang kai asta ga aaji”

Aaji : arey bala kasa samjavu, je navra baayko kartat te hotay

Me : Lagna??

Aaji : “nahi re majhya Sonya, tula spashtach sangte… mala vatta ki kai tari asa bhoot badha zhali aahe mala”

Me : kai aaji kahi kai boltes. Kai bhoot, kai hotay

Aaji : arey sonya, kasa sangu,.. aaji ekdum swaas var karun bolli.. “mala na asa kahi tari aatma vaigare zhavun jaate don divsa pasun.”

Me : kahi kai boltes aaji, kon tula zhavtay? Tula kasa mahiti? Aani bhootacha kai sambandh

Aaji ne mala sagla prakaar sangitla…. Mi mudammun tila ajun rizvat hoto..

Me : kasa Shakya aahe aaji, mhanje tula mhanaicha aahe ki pratek raatri kon tari yeta bhoot sarkha aani tula zhavun jaata.. aani tula kalat nahi kon zhavtay tula.. ?”

Aaji la bolaila thoda avghadat hota. pan tila sangitlyacha dilasa hota..

Aaji : Kunal tula khota vaatel pan hey khara aahe, tujha aaji var kon tari chadun jaatay.. aani ji aaplyala aaji bhetli hoti.. tichya sobat pan asach hotay

Me : kai mhantes?

Aaji : ho re. Tichya sobat tar don varsha pasun hotay..

Me : pan aaji tu itki sure kashi ga ki tu zhavli jaates??

Aaji : arey Kunal baala bai la kalta..

Me : kasa

Aaji : arey khalcha asa khullya sarkha hota.. majhe stan ashe koni tari raatra bhar khup daable asey vattat.. khup zhavlyasarkha vatta..

Me : kai mahit konachi aatma aahe ji tujhavar chadte..

Aaji : tyasathi pooja karte re.. ekda cha mitu de

Me : mag pooja khup best vhaila havi, padatshir, nahi tar hey sagla thambnar nahi na?

Aaji : ho mhanun tya aaji aani ticha naatu sudha yetoy.

Tevdyat Ravi aani tichi aaji aale. Tichi aaji ekdum haluvar chalat hoti. Mi Ravi chya kaanat mhanalo “kaire kiti zhavlas.”…. tyawar toh hasla mhatla itka pan nahi.. doghi mhatarya ek mekin na bhetlya… doghinche haal nav vivahit baykansarkhi hoti.. Ravi aani mi dusrya kholit gelo aani tikdun dogincha bolna aikat hoto

Aaji : kai ho kashe aahat

Aaji 2 : kai sangu tech pratek raatricha ikde gaavi aalyapasun tar jaastach zhavli jaatey mi..

Aaji : aaho majha pan tech hotay, satat dusrya divshi majyasobat hotay.. kal raatri tar kai mahit kai kela asava, poorna ang duktay.. poorna bhok asa faklya sarkha vattay.

Aaji 2 : mala tar aata savay zhali aahe.. aadhi dukaicha.. pan aata tar satat don varsha tya mule fakt aata veet hya goshti cha aala ki bhoot badha nako.. kon chadtay kalu de tari

Aaji : ho tech na.. mandala adavu shaku, bhoot la kasa..

Tevdyat ravi majha lund kurvalu laagla..

“Aaj aapan doginna ikde gheu dada. Madhe exchange suddha karu.” Ravi ne kiss kela.. aaj joshat yeun bolla “I love you”.. mi haslo tar tyane mala kiss kela.. mi mhanalo nantar aadhi hyanchya pucchya maaru..

Tevdyat Bell vaajli, sunil mane baher hota.. aamhi tyala aat bolavle. Toh aaji nna bhetla..

Sunil Mane : kai tension gheu naka, sagla meet honar, pooje chi vidhi ashi aahe ki anghol karaichi ekatra aani mag hey vastra ghalun baher yaycha…. vastra mhanje ek kapad hota jo poorna transparent hota aani hya baykanna purel asa hi navhata.. mi camera already lavun aalelo.. ikde dusrya room madhe mi, ravi aani mane mobile var sagla live pahat hoto.. mane lagech dhopranwar jaun aamche lund chokaila laagla..

Ravi : Mane lund chi khup jastach chav laagli vatta..

Mane : arey tumha dogancha sotta aahech tasa.. aani baykanna jast vel zhavaicha aahe na mag sagli taaki majhya ghasat khali kara na… bagha kasha tumchya aajya anghol kartait.. tyanna kapad pan itka chota dila aahe ki sagla ang mavnar nahi.. aamhi doghanni mane cha doka dharla.. aani aamchya pichkarya sodlya… karan mobile var donhi aaji poorna nagde hote.. amhi mane la uthavla jo aamcha chik gilala hota…. aamhi tyala mhanalo maane aaji na sang jhate saaf havet pooje saathi..

Mane ne tasa sangitla.. aamhi baherun razor gheun aalo aani aajila dila.. aata doghi razor gheun morit hotya.. aani aamhi sagla camera madhun live bagat hoto.. tya doginna shave karta yet navhata swathacha

Aaji : ek kaam karuya, tumhi majhi pucchi shave kara, mi tumchi karte

Aaji 2 : thik aahe

Aadhi majhi aaji chi baari hoti. Ravi chya aajine khalti basun majhya aaji chi pucchi shave karaila ghetla, halu halu karun purna pucchi shave karat hoti.. majhya aaji la kasa tari hot hota.

Aaji : aai ga…

Aaji 2 : kai ho.. thoda savra.. tumcha paani galtay

Aaji : maaf kara ho.. bhaan nahi rahila

Aaji2 : chalta. Tumcha haath laagla ki majha pan tech honaar aahe.

Mhanat ravi chya aaji ne majya aaji chi pucchi pusli. Ikde Ravi majha lund halvaila laagla. Mane suddha Ravi cha lund halvat hota. Aata Ravi majha aani mane cha lund chokat hota..

Ravi chya aaji ne pai fakavle aani Majhi aaji ne tiche jhate shave karaila ghetle.. Ravi chi aaji cha suddha paani galat hota.. majya aaji ne tichi pucchi pusli.. doghi ek meki la bagat hote nagde.. aamhala vattla doghi lesbian kiss kartait ki kai.. pan doghi bhanavar aale.. tyanni kapad bagitla “hyaat kasa kai mavnar.. kai karuyaat…” Ravi chi aaji mhanali “chalaicha, pooja aahe meet zhali ki sagla savrel..”

Doginni kapad bandhla aani baher aale.. toh var mane ne sagla intezaam kela hota..

Donhi aaji samor baslya tyancha Mandya, pucchi, ball sagla disat hota transparent kapdatun..

Mane ne thode mantra mhannyacha natak kela.. aani achanak bolla ki “aatma ithech aahe.. don aatma aahet…”

Thode ajun mantra bolun mane ne natak la suruwat keli..

Mane (aatmyashi boltana) : “sang kai hava aahe tula sang, hya don bayka havya aahet.. kai hava aahey tyaat, kon aahat tumhi…. navre aahat konache… Hya doginche…”

This content appeared first on new sex story .com

Asa mhantach.. aajincha chehra khilla..

Mane : “naav sang tumcha.. Mahesh… Deepak… mahesh tu konacha aahes navra… Leela cha.”

majhi aaji khush zhali.. ticha naav leela…

“Deepak tumhi konache navre.. manju… manjula che.. Ravi chi aaji khush zhali.. ticha naav manjula hota..

“Kai havay tumhala” – kai havay… Nagda.. kai Nagda.. baykanna Nagda… pooja madhe kasa.. pahijech…

Mane aajinkade pahat mhanala”.. tumchya navryana tumhala vivastra pahaicha aahe”….

Aajinni ekmekin kade bagitla aani aapla kapad sodla…

Mane “aata kai.. pathivar padaicha… padaicha aani fakvaicha.. kai fakvaicha… pai..”

Aaji nni pathivar padun aaple pai fakavle…

Mane “nahi nahi aata zhavaicha nahi… nahi.. tumhi asa naka karu… tyanna kalat nahi kon zhavtay tyanna…. kai.. naatu.. naatu cha sharir… kai sharir.. sharirat ghusnar… aani zhavnaar..

Aamhala aamchi sandhi sapadli.. aamhi zhapatle saarkhe aalo.. aani aajinvar chadlo.. aaji thak zhalya.. te mane la mhanale..

“Naatu chya angatun nigaila sanga….. Aai ga… Kunal baala.. aaho natu aahe…”

Mane : aatma aikat nahi aahe.. tyanna tumhala natu chya shariratun zhavaicha aahe..

Leela (majhi aaji) mala bagat.. aaho kai natu kadun karun ghetay.. aaa.. natu cha bharpur motha aahe… duktay… aai ga mele

Manjula (ravi chi aaji) : Deepak ji aaho natula soda.. jasa don Varsha zhavtay.. tasa zhava.. aahh Ravi.. Deepak ji aaho.. aaa..

Leela : aahh.. aaho… aaahh… natu la kalta kama naye ohh.. aaahh aai ga… zhava kai ti kasar kaada.. mala zhavnyachi icha melyawar pan geli nahi tumchi.. itke varsha kuthe hota.. mane ji vichara hyanna

Mane : Deepak aani tyanchi aatma bhetli… natvanna hyatla kai kalnaar aani aathavnar nahi… aata te mala baher jaila sangtait..

Manjula : aah zhava.. pahila kaa nahi sangitlat tumhi aahat.. itki pooja ghatlich masti… Deepak ji.. aah Deepak ji…

Aamhi doghe hi aajinna without condom zhavat hoto… aaji poorna swargat hotya… zor zorat zhavun ghet hotya… aamhi doganni aamche aawaz badalle… ghorya aawazat aajinna aadesh det hoto.. ghodi. ho.. gand var kar.. aaji la zhav zhav zhavla.. tyanchya tondatun.. ummm… aahh… urggg… evdach baher yet hota..

Me : (ghorya aawazat) : majja yete na leela.. bol ga.. bol…

Ravi : (aawaz badlun) manju.. majja yete naa..

Leela aani Manju.. doghe hi vede zhale hote… aamhi doginna itka zhavla… shevti paani sodaila doginna basavla aani tondaat dila..

Leela : Natvacha lund chokaila laavlat ho.. tumchya sarkhach aahe motha maheshji..

Manjula : Vaatla navhata tumhi mala natvacha paani pajal..

Doghi baayka tond ughdun hotya aani aamhi doginncha hi tondaat paani sodla.. aaji poorna thaklo hoti..

Doghe hi ek mekinna bagat hote.. ki kiti paani padla te natune..

Mane aat aala : aatma kahi tari bolte.. yet jaain.. yet jaain.. natvamadhe… natu madhun.. natu dware zhavnar.. kiti vel… aayushyabhar… natvancha lagna zhala… tari…

Leela aani Manjula : Manjoor pan natvanna kalta kama naye… ki te swatachi aajila zhavtait…

Mane : natu la saaf kar.. aatma bolte..

Doghi Aaji aamha doghanna morit gheun geli tikde aamhi tyanna parat chokaila laavla aani mag aajine amcha ang dhun dila.. mag te swatha anghol li la basle..

Leela Aaji : natu cha khupach motha aahe. Hey jar nehmi yenaar asle tar kai khara nahi

Manjula Aaji : ho Deepak ji tar Ravi chya angat jaun par churda kartil majha…

Leela : pan bara aahe aaplech navre hote je zhavtait aaplyala

Manjula : ho pan Ravi Kunal che ugich haal hotil…

Ikde mane la aamhi paise dile.. mane bolla ki ya ghari.. udya bayko pan yete aahe.. aamhi tyala gungi cha aushad dila.. toh khush houn gela..

Aamhi aajin samor aalo..

Me : zhali ka pooja, kai zhala, mala tar kai lakshatach nahi

Ravi : ho gela ka bhoot

Manjula (Ravi chi aaji) : bhoot nahi aajoba hote.. bhoot bolu nakos

Leela : ho aajoba hote re Kunal bala..

Me : mag aata te parat yenaar ka?

Manjula : (hasat) aata kai mahit kadhi yetait..

Donhi aaji na vatla tyanchya kade kai tari gupit aahe.. aani Ravi aani mi sunil mane che manaat aabhar manat hoto ki tyane aayush bhar aajinna zhavaicha mauka banvun dila te pan gungi cha faayda na gheta..

Tumhala hi 7 anki katha kashi vaatli aamhala comments dware kalva..

This story Aaji आजी la zhavla Gaavat – Part 7 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page