आकर्षक मार्गदर्शिका

लेण्यांतील मूर्तीमुळे औरंगाबाद जगप्रसिध्द झाले. हळू हळू केवळ जागतिक स्थरावरील पर्यटन केंद्र एवढेच त्याचे महत्व राहिले नाही. कारखानेही आल्याने औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणूनही प्रसिध्द झाले. बैठी घरे आणि बंगल्यांची जागा निवासी इमारती घेऊ लागल्या. शहराबाहेर जंगल असेल. पण शहरात कॉंक्रीटचे जंगल उभे राहिले. कारखानदारी, व्यापार आणि पर्यटन उद्योगांचे असंख्य लोकांच्या हाती भरपूर पैसा खळखळू लागला. आशयांच्या सुखसोई आणि गरजा पुरवण्यात दुकाने आणि मॉल उघडले गेले. मी पण अश्याच एका मॉल मध्ये काम करते. सर्व ठिकाणी वातानुकुलीत यंत्रणेचा वर पोहचत असला तरी कराव्या लागणाऱ्या धावपळीने मला पण इतर तरुणीन प्रमाणे कधी कधी घाम फुटतो. कामच्या वेळेस आमच्याकडे फुरसद नसते. मॉल मध्ये आलेल्या आकर्षक महिलांकडे वाया घालवायला भरपूर वेळ आहे असे वाटते. त्यांचे कसे सगळे सावकाश चालते. वाचन असल्याने इतर अनेक तरुणीन प्रमाणे मला लेब्सियान संबंधा बद्दल बरेच कुतूहल होते. सर्व जानण्याची उत्सुकता निर्माण झाली होती. मी तरुणान प्रमाणे मॉल मध्ये येणाऱ्या तरुणींचे निरीक्षण करीत राहायचे. मादक तरुणी असेल तर तिच्या बरोबर बेडवर गेल्यावर कसा अनुभव यईल याची कल्पना करायचे.

इतर तरुणींना न्ह्याहाळणे सोबत काम करणाऱ्या मुलींच्या लक्षात आले. त्यांना वाटले मी त्यांची फयाशन पाहत आहे. इतरांप्रमाणे आपणही आकर्षक कपडे रुबाबदार कपडे घालण्याची त्यांची इच्छा होती. त्यांनी मला आपल्या सध्याच्या उत्पन्नात तसे घेणे शक्य नसल्याने उगाच निरक्षण करणे टाळण्याचा सल्ला दिला. माझी तरुणीन मधील शारीरिक संबंधाबद्दल असलेले कुतूहल आणि अनुभव घेण्याची इच्छा मी त्यांना सांगितली नाही. माझी इच्छा त्यांना समजेल वाटत नाही. समजली तरी मला सहाय्य करण्याची शक्यता वाटत नाही. कोणाचे सहाय्य घेण्याएवजी मी कल्पना विश्वात रामू लागले. घरामध्ये बेडवर असताना मॉलमध्ये पाहिलेली एक गोड आकर्षक मुलगी सोबत असल्याचा भास व्हायचा. बेड प्रमाणे कधी बँकेतील रांगेत उभी असताना किव्हा इतर ठिकाणी वेळ असेल तेव्हा कल्पना विश्वात रमायचे. अशावेळी मी जीनची झिप उघडून अंतवस्त्रामध्ये हात घालून घासाघाशी करीत राहायचे. स्वताचीच चीर असली तरी तेथे स्पर्श करणे मला आवडते. दुसऱ्या तरुणीच्या अंगास स्पर्श केल्यास तेथे स्पर्श, गंध आणि चव कशी असेल यांच्या कल्पना करायचे. माझा हात चिरेवर बोट खुपसलेल्या अवस्थेत असताना किती वेळा विरघळते या बद्दल सांगता येणार नाही.

Marathi Zavazavi  पाहुण्यांसोबत एका रात्रीची मजा

तेव्हा कुणीतरी खरे सोबत असल्यासारखे वाटायचे. श्रीमंती आणि आधुनिक काळाबरोबर जॉगिंगसाठी उपवने पण आली आहेत. माणसेही आरोग्याविषयी सतर्क झाली आहेत. आपण काळजी घेत असल्याने निदान दाखवण्यास घरातून जोगार्सपार्क कडे जात असतात. ट्रक वरून आसपास चालत जात होते. नेहमी तेथे येत असलेल्या अनेकांना निदान चेहऱ्याने ओळखीत होते. चालता चालता व्यायाम करणाऱ्याच्या भागात आले. तेथे लोखंडीबारचे अनेक प्रकार लावण्यात आले आहेत. बहुतेक व्यायाम करणारे तेथे घामाघूम होई पर्यंत कसरत करत असतात. कधी कधी वाटते काही तरुण स्टिरीयार्डने आणि व्यायामाने आपले शरीर भुगवत असावेत. त्यांचा अंदाज करीत पाहत असताना एका आकर्षक आकृतीने माझे लक्ष्य वेधून घेतले. त्यांना केवळ मी पुरुषानचे क्षेत्र मानीत होते. तेथे चक्क्य एक तरुणी होती! समलिंगी संबंधांचे स्वप्न पाहत होते तेव्हा त्यामध्ये सोबत असलेली आकर्षक मुलगी सर्वसाधारण मुलींप्रमाणे नाजूक, गोड आणि लाजाळू असायची. अश्याच मुलीना मी मॉल किव्हा इतर ठिकाणी न्यहालायाचे याच्यात कोठेही न बसणाऱ्या धिप्पाड तरुणीस मी न्ह्याहाळत होते याचे मला नवल वाटत होते.उंची भरपूर होती. शरीर अथ्लेटिक असताना केसांचा पोनीटेल मागे लटकत होता. अंगावरचा काळा हॉलटर वक्षस्थळान नंतर लटकत असताना हात नसल्याने तिचे रुंद खांदे उघडे टाकीत होता. तरुणींना आवशक असलेला सर्व ठिकाणी वळणे आणि उंचावाठे असले तरी वेगळी वाटत होती. सायकल चालविताना अंगास घट्ट बसणारी हाफ प्यांट जणू तिची कंबर आणि मंड्यावर रंग दिल्याप्रमाणे वाटत होती.

खाली कडेवर असलेली लाल कापडाची रेषा नितंबाच्या किचित खाली असून आणखीवर असलेले पाहू शकणार नाही म्हणत असावेत. छाप पडण्याचे कारण म्हणजे आपली शारीरिक वैशिस्ठे आकर्षक असूनही ती प्रदर्शित करीत होती. घट्ट बसणारी हाप प्यांट बारीक कंबर आणि नितामबचा आकार प्रदर्शित करायची. काही पुरष महिलां प्रमाणे दिसत नसले तरी त्यांच्या प्रमाणे संवेदनशील असण्याची शक्यता वाटते. ती पण पुरुष नसूनही दणकट वाटत होती. तिची शारीरिक ठेवण फारच अगली वेगळी वाटली. मला आकर्षण वाटल्याने मी थांबून तिचे निरीक्षण करीत होते. तरुण तिचे निरीक्षण करीत असताना त्यांच्या मनात कोणती भावना आणि शारीरिक प्रतिक्रिया असते याची माहिती नाही. माझे पाय मात्र स्वताचा भर पेलण्यास असमर्थ असल्याप्रमाणे अशक्त होऊ लागले.

पृष्ठे: 1 2