आकर्षक मार्गदर्शिका

लेण्यांतील मूर्तीमुळे औरंगाबाद जगप्रसिध्द झाले. हळू हळू केवळ जागतिक स्थरावरील पर्यटन केंद्र एवढेच त्याचे महत्व राहिले नाही. कारखानेही आल्याने औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणूनही प्रसिध्द झाले. बैठी घरे आणि बंगल्यांची जागा निवासी इमारती घेऊ लागल्या. शहराबाहेर जंगल असेल. पण शहरात कॉंक्रीटचे जंगल उभे राहिले. कारखानदारी, व्यापार आणि पर्यटन उद्योगांचे असंख्य लोकांच्या हाती भरपूर पैसा खळखळू लागला. आशयांच्या सुखसोई आणि गरजा पुरवण्यात दुकाने आणि मॉल उघडले गेले. मी पण अश्याच एका मॉल मध्ये काम करते. सर्व ठिकाणी वातानुकुलीत यंत्रणेचा वर पोहचत असला तरी कराव्या लागणाऱ्या धावपळीने मला पण इतर तरुणीन प्रमाणे कधी कधी घाम फुटतो. कामच्या वेळेस आमच्याकडे फुरसद नसते. मॉल मध्ये आलेल्या आकर्षक महिलांकडे वाया घालवायला भरपूर वेळ आहे असे वाटते. त्यांचे कसे सगळे सावकाश चालते. वाचन असल्याने इतर अनेक तरुणीन प्रमाणे मला लेब्सियान संबंधा बद्दल बरेच कुतूहल होते. सर्व जानण्याची उत्सुकता निर्माण झाली होती. मी तरुणान प्रमाणे मॉल मध्ये येणाऱ्या तरुणींचे निरीक्षण करीत राहायचे. मादक तरुणी असेल तर तिच्या बरोबर बेडवर गेल्यावर कसा अनुभव यईल याची कल्पना करायचे.

इतर तरुणींना न्ह्याहाळणे सोबत काम करणाऱ्या मुलींच्या लक्षात आले. त्यांना वाटले मी त्यांची फयाशन पाहत आहे. इतरांप्रमाणे आपणही आकर्षक कपडे रुबाबदार कपडे घालण्याची त्यांची इच्छा होती. त्यांनी मला आपल्या सध्याच्या उत्पन्नात तसे घेणे शक्य नसल्याने उगाच निरक्षण करणे टाळण्याचा सल्ला दिला. माझी तरुणीन मधील शारीरिक संबंधाबद्दल असलेले कुतूहल आणि अनुभव घेण्याची इच्छा मी त्यांना सांगितली नाही. माझी इच्छा त्यांना समजेल वाटत नाही. समजली तरी मला सहाय्य करण्याची शक्यता वाटत नाही. कोणाचे सहाय्य घेण्याएवजी मी कल्पना विश्वात रामू लागले. घरामध्ये बेडवर असताना मॉलमध्ये पाहिलेली एक गोड आकर्षक मुलगी सोबत असल्याचा भास व्हायचा. बेड प्रमाणे कधी बँकेतील रांगेत उभी असताना किव्हा इतर ठिकाणी वेळ असेल तेव्हा कल्पना विश्वात रमायचे. अशावेळी मी जीनची झिप उघडून अंतवस्त्रामध्ये हात घालून घासाघाशी करीत राहायचे. स्वताचीच चीर असली तरी तेथे स्पर्श करणे मला आवडते. दुसऱ्या तरुणीच्या अंगास स्पर्श केल्यास तेथे स्पर्श, गंध आणि चव कशी असेल यांच्या कल्पना करायचे. माझा हात चिरेवर बोट खुपसलेल्या अवस्थेत असताना किती वेळा विरघळते या बद्दल सांगता येणार नाही.

तेव्हा कुणीतरी खरे सोबत असल्यासारखे वाटायचे. श्रीमंती आणि आधुनिक काळाबरोबर जॉगिंगसाठी उपवने पण आली आहेत. माणसेही आरोग्याविषयी सतर्क झाली आहेत. आपण काळजी घेत असल्याने निदान दाखवण्यास घरातून जोगार्सपार्क कडे जात असतात. ट्रक वरून आसपास चालत जात होते. नेहमी तेथे येत असलेल्या अनेकांना निदान चेहऱ्याने ओळखीत होते. चालता चालता व्यायाम करणाऱ्याच्या भागात आले. तेथे लोखंडीबारचे अनेक प्रकार लावण्यात आले आहेत. बहुतेक व्यायाम करणारे तेथे घामाघूम होई पर्यंत कसरत करत असतात. कधी कधी वाटते काही तरुण स्टिरीयार्डने आणि व्यायामाने आपले शरीर भुगवत असावेत. त्यांचा अंदाज करीत पाहत असताना एका आकर्षक आकृतीने माझे लक्ष्य वेधून घेतले. त्यांना केवळ मी पुरुषानचे क्षेत्र मानीत होते. तेथे चक्क्य एक तरुणी होती! समलिंगी संबंधांचे स्वप्न पाहत होते तेव्हा त्यामध्ये सोबत असलेली आकर्षक मुलगी सर्वसाधारण मुलींप्रमाणे नाजूक, गोड आणि लाजाळू असायची. अश्याच मुलीना मी मॉल किव्हा इतर ठिकाणी न्यहालायाचे याच्यात कोठेही न बसणाऱ्या धिप्पाड तरुणीस मी न्ह्याहाळत होते याचे मला नवल वाटत होते.उंची भरपूर होती. शरीर अथ्लेटिक असताना केसांचा पोनीटेल मागे लटकत होता. अंगावरचा काळा हॉलटर वक्षस्थळान नंतर लटकत असताना हात नसल्याने तिचे रुंद खांदे उघडे टाकीत होता. तरुणींना आवशक असलेला सर्व ठिकाणी वळणे आणि उंचावाठे असले तरी वेगळी वाटत होती. सायकल चालविताना अंगास घट्ट बसणारी हाफ प्यांट जणू तिची कंबर आणि मंड्यावर रंग दिल्याप्रमाणे वाटत होती.

खाली कडेवर असलेली लाल कापडाची रेषा नितंबाच्या किचित खाली असून आणखीवर असलेले पाहू शकणार नाही म्हणत असावेत. छाप पडण्याचे कारण म्हणजे आपली शारीरिक वैशिस्ठे आकर्षक असूनही ती प्रदर्शित करीत होती. घट्ट बसणारी हाप प्यांट बारीक कंबर आणि नितामबचा आकार प्रदर्शित करायची. काही पुरष महिलां प्रमाणे दिसत नसले तरी त्यांच्या प्रमाणे संवेदनशील असण्याची शक्यता वाटते. ती पण पुरुष नसूनही दणकट वाटत होती. तिची शारीरिक ठेवण फारच अगली वेगळी वाटली. मला आकर्षण वाटल्याने मी थांबून तिचे निरीक्षण करीत होते. तरुण तिचे निरीक्षण करीत असताना त्यांच्या मनात कोणती भावना आणि शारीरिक प्रतिक्रिया असते याची माहिती नाही. माझे पाय मात्र स्वताचा भर पेलण्यास असमर्थ असल्याप्रमाणे अशक्त होऊ लागले.

केवळ काही वेळ मला प्रेम देवता वाटलेल्या तरुणीकडे पाहण्याचा तो परिणाम होता. अनुभवी लोकांचे एक वाक्य आहे. काहीना काही प्राप्त व्हावेसे वाटते पण नेमके काय हवे ते पाहिल्याशिवाय स्पष्ट उमबू शकणार नाही. मला पण तरुणींचा शारीरिक संग हवा होता. पण कोणत्या प्रकारची हवी त्याचा उलगडा तिच्याकडे पाहिल्यावर झाला. कल्पना विश्वात समोरच्या आकर्षक तरुणीप्रमाणे कोणी पहिली नव्हती. होत्या त्या सगळ्या नाजूक आणि लाजाळू होत्या. समोरची तरुणी सशक्त होती. एखाद्या बारमध्ये ती स्वतः हाणामारी करण्यास चालू करून ती संपेपर्यंत टिकणारी वाटली. मला तिचा पुरशीपणा हवासा वाटला. मनामध्ये मी शारीरिक दृष्ट्या त्या सशक्त महिलेच्या स्वाधीन झाले होते. समोरच्या तरुणीने आपल्या चोवड्या आणि सशक्त हातानी माझी वक्षस्तळे दाबावी असे मला वाटत होते. तिने आपल्या दणकट हातानी मला अलगद उचलून बेडवर न्ह्यावे वाटू लागले. मला स्वताच्या हातांनी तिचे संगमरावराप्रमाणे दिसणाऱ्या गुळगुळीत मांड्या दाबायच्या होत्या. मी माझ्याच चिरेवर जीभ फिरवत असताना मी तिची मधुर चीर चाटीत राहावे वाटले. हातामध्ये वजन पकडून ती व्यायाम करीत उभी होती. वाकून तिचे वजने खाली ठेऊन टॉवेल उचलला. टॉवेल ती आपली मन आणि कंबरेतील भाग पुसत असताना काही तरुण तिला निरखत होते.

मला त्यांचा तिरस्कार वाटला! मला आता ती आणि माझ्यामध्ये कोणी आडवे येऊ नये असे वाटले. मी आणि ते आकर्षक तरुण तिच्याशी शारीरिक जवळीक साधण्याच्या उदेशाने प्रयंत्न केल्यास ती माझ्याऐवजी तरुणांनाच प्राथमिकता देईल. तरुण आणि तरुणींना एकमेकांचे आकर्षण वाटणे साहजिक आहे. मन थोडे सावध झाले. पाहण्याच्या पद्धतीवरून एक दोन जणांनी तिला उपभोगले असावे वाटले. त्यांनी तिची मोठी स्तने चाटून चोखली असतील. काही खपून घेणार नाही. संदेश देणाऱ्या ओठांची चुंबने घेतली असतील. ज्या ओठांना पाहून मला उत्तेजना आली त्यांना दातांनी हळुवार कुरतडले असेल. आमची नजरभेट झाली. लगेच मी इतर सर्व गोष्टींना विसरले. आसपास असलेले आकर्षक तरुण तिची जवळीक साधण्यात माझे स्पर्धक वाटत नव्हते. नजरभेट होताच एक जादुई परिणाम झाला होता. एका नजरेत आम्ही एकदुसऱ्यांची प्रेमिका होण्याची खात्री पटली होती. माझ्या प्रमाणे ती तरुणी पण कोणा तरुणीची शारीरिक अपेक्षा बाळगून होती. मला पाहताच तिच्या स्वप्नातील तरुणीचा शोध संपला होता. नजर माझ्यावरून हटवून तिने टॉवेलची आकर्षक घडी केली. तिने सोबत आणलेल्या ब्यागेत ठेवून चेन ओढली तेव्हा ती माझ्या प्यांटची चेन ओढीत असल्याचा भास झाला.

ब्याग खांद्यावर लटकावून ती सरळ माझ्याकडे चालत आली. तिने माझे निरीक्षण केले. मी पण जॉगिंगच्या हाफप्यांट आणि टी शर्टवर होती. धावताना स्तने हिलकाळू नयेत म्हणून कॉटनची घट्ट ब्रेशियर घातली होती. ‘अगोदर माझा परिचय करून देते मी पिरोजत आहे. तू येथे व्यायाम करायला आलेली दिसतेस.’ विचारपूस करीत असताना तिचा आकर्षक चेहरा चमकत होता. ‘नाही मी व्यायाम करायला नव्हे तर नुसते थोडे चालायला आणि धावायला आले आहे.’ माझा परिचय करून द्यायची आवशक्यता वाटली नव्हती. हृदय मात्र थोडे धडधडत होते. जॉगिंग करायला आलीस तर मला पाहिल्यावर थांबवलेस कशाला? अशारयात पडणारा सरळ प्रश्न होता.

You cannot copy content of this page