अपघाताने केली कमाल

मित्रानो मी राकेश. आज मी तुमहाला माझी एक गोष्ट सांगणार आहे ज्यामुळे मी एका अतिशय देखण्या मुलीला उपभोगू शकलो.त्या दिवशी झालेल्या अपघाताने म्हणा किंवा माझ्या नशिबाने म्हणा मी एक अविस्मरणीय अनुभव घेतला होता.

तर मी कामा निम्मित बाहेर एकटाच राहत असे. सतत फिरतीच्या कामामुळे हॉटेल ला राहण्या ऐवजी मी एक फ्लॅट च भाड्याने घेतला होता. मी तिकडे एकटाच राहत असे. मला जेवण बनविता येत होते त्यामुळे मी सगळ्या गोष्टी माझ्या मीच करत असे. माझ्या कामामुळे माझी येण्या जाण्याची वेळ कधीच एकसारखी नसायची. कधी मी लवकर येत असे तर कधी खूप रात्री उशिरा परतत असे.

मी राहायचो त्या अपार्टमेंट मध्ये शक्यतो सगळे मला अनोळखीच होते. फक्त माझ्याच माळ्यावर राहणाऱ्या साळोखेंना तेवढे मी ओळखत होतो. साळोखेच्या घरी साळोखे काका त्यांची बायको आणि मुलगी राहत होती. छोटे कुटुंब होते ते. त्यांच्या मुलीचे नाव अनिता होते.

अनिता कॉलजेच्या तिसऱ्या वर्षात शिकत होती. ती सामान्य मुलींपेक्षा खूपच गोरी होती. त्यामुळे बघताच क्षणी मुले तिचे दिवाने होत असत. गोरी दिसायला उजवी आणि वयात आलेली तिची फिगर यामुळे नाही म्हणायला मी पण तिला चोरून चोरून बघत होतो म्हणा.

आमचे वरचेवर बोलणे होत असे. मी एकटाच राहत असल्याने साळोखेनच्यातून मला नेहमी काही ना काही खाण्याचे पदार्थ येत असत. शक्यतो अनिताच ते घेऊन येत असे. त्यामुळे आमचे बोलणे देखील होत असे.

त्या दिवशी शनिवार होता. साळोखे काका माझ्याकडे आले आणि मला म्हणाले “राकेश, आम्ही आज बाहेर गावी जात आहोत. उद्या संध्याकाळी परत येईन. अनिता चे कॉलेज आहे त्यामुळे ती नाही येणार. कृपया तिच्याकडे लक्ष ठेव”

“अहो काका काही काळजी करू नका. मी आज तसाही लवकरच घरी येणार आहे कारण मला आज काम खूप कमी आहे. त्यामुळे मी असेन. तुम्ही निर्धास्त जावा” मी म्हणालो.

साळोखे काका गावी गेले आणि मी माझ्या कामाला गेलो. मी संध्याकाळी साधारण ७ वाजता घरी परतलो. फ्रेश होऊन मी टीव्ही बघत होतो तेव्हा अचानक दार वाजले. मी दार उघडले तर समोर अनिता होती.

Marathi Zavazavi  याशिकाच्या एकटेपणाचा फायदा घेतला

“राकेश ऐक ना. मला माझ्या मैत्रिणीकडे माझी व्ही आणायला जायचे आहे. मी जाऊन येऊ का?” तिने मला विचारले.

“अग बाहेर पाऊस बघ किती आहे आणि काकांनी कुठेही सोडायचे नाही असे सांगिलते आहे” मी म्हणालो.

“अरे प्लिज मला फार वेळ नाही लागणार. खूप महत्वाचे आहे” ती म्हणाली.

शेवटी हो ना करत मी तिला जाणायची परवानगी दिली. बाहेर वीज आणि पाऊस जोरात चालू होता. अंधाराचे साम्राज्य होते. तासाभरात मला अनिताचा फोन आला कि ती गाडी घसरून पडली आहे कुठे तरी.

मी तडक उठलो आणि जागेवर गेलो. बघितला तर ती घसरून पडली होती आणि बेशुद्ध झाली होती. आजूबाजूला लोक जमले होते. मी तिला उचलले आणि माझ्या गाडीतून तिला घरी घेऊन आलो. तीची गाडी तिकडेच एका दुकानदाराकडे लावली.

ती बेशुद्ध असल्याने मी तिला उचलून घेतले होते. मी माझ्या रूम वर तिला घेऊन आलो. ती बेशुद्ध तर होतीच पण पूर्णपणे भिजली देखील होती. तिला मी माझ्या बेड वर झोपवले. तिच्या डोक्याला आणि पायाला साधारण खरचटले होते. ती निपचित पडून होती.

पांढऱ्या रंगाच्या घट्ट सलवार कमीज मधे अनिताचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत होते. तिला मी बेड वर टाकले आणि तिचे उरोज टन कन उडाले. तिची ओढणी बाजूला जाऊन पडली होती. तिच्या श्वासाबरोबर तिच्या छातीचे उभार वर खाली होताना बघून माझ्या डोक्यात जाळ झाला. मी एकटक तिची वरखाली होणारी छाती बघत बसलो.

तिच्या डोक्याची जखम बघून मी आतून एक ओले कापड आणले हलक्या हाताने तिचे कपाळ पुसू लागलो.तिला थोडे बरे वाटले. त्या पाण्याच्या शिडकाव्याने तिला थोडी जाग आली. “सॉरी राकेश. मी तुझं ऐकायला हवं होत” ती म्हणाली.

“अग तू मुद्दाम केलयस का? आणि काही बोलू नको मला तुझी जखम साफ करू दे” मी म्हणालो.

पृष्ठे: 1 2