आंटी आणि तिच्या ग्राहकाची ठोकाठोकी

हेलो मित्रानो माझे नाव भरत आहे आणि मी तुम्हा सर्वंना आज माझ्या एकदम पहिल्या सेक्स अनुभवा विषयी सांगणार आहे. मी एक इंजिनियरिंग चा विद्यार्थी आहे आणि ते कोलेज फरीदाबाद मध्ये आहे. माझे सध्या चे वय २० वर्षे आहे आणि माझी गोष्ट जी आहे ती माझ्या मित्रा च्या आई ची आणि तिच्या ग्राहकाची आहे आणि त्या आंटीचे नाव मंजू आहे आणि ती खूप गांड इकडे तिकडे हलवून नखरे करत चालत असते.

आंटीचे फिगर एकदम मस्त आहे, तिचे वय अंदाजे ४२ वर्षे आहे आणि ती दिसायला एकदम हिरोईन सारखी आहे. मित्रानो ही घटना आज पासून काही एका महिन्या पूर्वीची आहे जेव्हा मी फरीदाबाद मधून माझ्या घरी आलो होतो.

तेव्हा माझे पेपर चालू होणार होते, आणि त्यामुळे मला काही पुस्तके पण घ्यायची होती आणि मग मी विचार केला कि मी पेपर आधी एक वेळा घरी पण जाऊन येतो. मग मी संध्या काळी जेव्हा आंटीला पहिले तर मी एकदम वेडा होऊन गेलो, कारण ती खूप मस्त जलवा दिसत होती. खरे तर ती नेहमी सेक्सी वाटते, पण त्या दिवशी ती काही जास्त सेक्सी दिसत होती.

मग मी आंटीला नमस्ते केले आणि मग तिने मला विचारले कि तू कधी आलास? तर मी तिला संगितले कि मी आज च आलो आहे, मला काही पुस्तके घायची होती आणि मग मी परत माझ्या घरी आलो.

मित्रानो दुसऱ्या दिवशी सुट्टी होती आणि त्यामुळे मी निवांत १२ वाजता झोपून उठलो होतो आणि मग मी काही वेळ वाचू लागलो. पण माझे जरा पण मन वाचायला करत नव्हते आणि मला पुन्हा पुन्हा आंटीचे विचार मना मध्ये येत होते म्हणून मी माझे पुस्तक बाजू ला ठेवले आणि मग माझे दोन्ही डोळे बंद करून मी आंटीचा विचार करू लागलो.

तेव्हा मग अचानक आंटीमाझ्या घरी आली आणि मग ती पटकन माझ्या रूम मध्ये आली आणि तिची नजर सरळ माझ्या उभ्या असलेल्या लंडा वर गेली आणि मग तर ती एकदम गपचूप दोन मिनिटे तिथे उभी राहिली आणि मला पाहत राहिली, मला ही गोष्ट तिने नंतर सांगितली होती. मग तिने मला हाक मारली आणि मग मी पटकन माझा लोवर सरळ केला आणि मग मी माझ्या एका हाता ने माझा लंड लपवू लागलो तर ती हसू लागली आणि मग ती मला म्हणाली कि तू काय करीत वाचत होतास कि कोणाच्या तरी विचारा मध्ये हरवला होतास?

मग मी म्हणालो कि आंटीअसे काही नाही आहे, मी वाचत होतो आणि मग मी थोडा दमलो म्हणून मी काही वेळ आराम करण्या साठी डोळे बंद करून झोपलो होतो. मग ती पटकन मला हसून म्हणाली कि मला चांगले माहिती आहे कि तू किती झोपला होतास? मग ती मला म्हणाली ठीक आहे तर आता चल तू मला हे सांग कि तुझी आई कोठे आहे?

मग मी सांगितले कि आई चाची च्या घरी गेली आहे तिची तब्येत थोडी खराब झाली आहे. मग मी तिला म्हणालो कि तुम्हाला काही काम असेल तर मला सांगा, मग ती म्हणाली कि काही नाही मी सूट साठी आले होते, चाल मी नंतर येते आणि तू तुझा अभ्यास कि दुसरे जे काही करीत होतास ते करत बस आणि मी जाते. मग माझे डोके खूप फिरले आणि मग मी तिला जवायचा विचार करू लागलो आणि मग मी तिच्या नावा ची मुठ मारून घेतली आणि मग मी संध्या काळी मी माझ्या एका मित्रा बरोबर फिरायला निघून गेलो आणि मग मी काही वेळाने परत आलो तर मी पहिले किक आंटीबाहेर तिच्या कोणी ग्राहक बरोबर उभी होती, जी सूट साठी आली होती आणि मग ती तिच्या बरोबर काही तरी बोलत होती आणि मग ती तिला माझी सर्व घटना वर्णन करून सांगत होती. मग मी पण विचार करू लागली कि आंटीवेडी तर नाही जाली आहे ना ही कोणती पण गोष्ट कोणाला पण सांगते आहे.

मग आंटीने मला जवळ बोलवले आणि मी पण माझी गांड हलवत लगेच तिच्या जवळ गेलो आणि मग ती म्हणाली कि हा माझ्या मुला चा एक चांगला मित्र आहे आणि तो आता इंजिनियरिंग करत आहे आणि तो एकदम बसून पूर्ण दिवस वाचत असतो आणि एवढेच नाही तर तो जोपताना पण त्याचा विचार करीत असतो आणि मग त्या दोघी खूप मोठ्या ने हसू लागल्या, मग मी पण तिला तिच्या तोंडावर मारले कि ही च तर खरी वेळ आहे याचा विचार करायची आणि आता नाही करणार तर मग केव्हा करणार आणि मग मी पुढे कसा जाणार आणि माझे काम कसे पूर्ण होणार? मग ती म्हणाली बरे असे आहे तर? मग ती दुसऱ्या दिवशी माझ्या घरी आली आणि मग ती माझ्या रूम मध्ये आली आणि मग ती मला म्हणाली कि आज तू एकदम गपचूप कसा काय बसला आहेस, आता तुला पुढे जायचे नाही आहे कि काय? त्याचे काय झाले?

मग मी म्हणालो कि काही नाही आणि मग ती माझ्या आई ला सूट देऊन निघून गेली. दुसऱ्या दिवशी आई ने मला सांगितले कि तू आंटीच्या घरी जा आणि मग हे सूट आंटीला देऊन ये, मी आंटीला सर्व संगितले आहे आणि तू फक्त तिला देऊन ये. मग मी माझ्या आई च्या सांगण्या वरून आंटीच्या घरी गेलो आणि मग मी तिथे पोचलो तर आंटीमला पटकन म्हणाली ये राजा ये आज मी तुझ्या साठीच बसले होते.

मित्रानो मला आज तिचा मूड एकदम वेगळा वाटू लागला होता आणि तिने त्या वेळी सेक्सी मेक्सी घातली होती, जी एकदम पातळ होती आणि त्यातून तिच्या आत ले सर्व काही दिसू लागले होते. मग मी तिला माझ्या आई ने दिले ला सूट दिला आणि मग मी जाऊ लागलो तर तिने मला थांब म्हनले आणि मग ती म्हणाली कि तू दहा मिनिटे थांब, मी याला आता काही वेळा मध्ये ठीक करून तुला परत देते आहे आणि मग मी पण तिथे सोफ्य वर जाऊन बसलो. मग ती माझ्या साठी कोल्ड ड्रिंक घेऊन आली आणि मग ती माझ्या समोर तो ग्लास ठेवण्य साठी वाकली आणि मला तिची छाती एकदम स्वच्छ दिसू लागली होती आणि मी तर ती पाहून एकदम वेडा झालो होतो आणि मी तिची छाती पाहत आहे ही गोष्ट तिला पण समजली होती.

मग ती मला म्हणाली कि तू असे काय पाहत बसला आहेस? मग मी तिला म्हणालो कि काही नाही आणि मग ती मला म्हणाली कि तू घरा तून बाहेर जाऊन खूप बदलून गेला आहेस आणि मला पण असे वाटत आहे कि तुला एखादी गर्ल फ्रेंड शोधून दिली पाहिजे, आज काल तू खूप इकडे तिकडे पाहू लागला आहेस. मग मी पण तिला सांगून टाकले कि तुम्ही मला १-२ गर्ल फ्रेंड बनवून द्या, तुमच्या दुकाना मध्ये तर खूप येत असतात. मग ती म्हणाली कि का तुला तू एका वेळी दोन ला सांभाळू शकशील का?

मग मी म्हणालो कि दोन काय मी तर त्या दोघीं बरोबर तुम्हला पण सांभाळून घेऊ शकतो. मग ती म्हणाली कि अच्छ आता बघ तुझे अंकल पण मला एकटी ला सांभळू शकले नाही आहेत. मग मी तिला म्हणालो कि मला एक संधी देऊन पहा आणि मग तुम्हाला सर्व काही समजून जाईल. आणि मग एवढे बोललो इतक्यात तिची ती मित्र जी त्या दिवशी माझ्या बद्दल बोलत होती आणि मला पाहून हसत होती ती आली. तिचे नाव निशा होते आणि मग ती मला येऊन म्हणाली कि तू इथे काय करीत आहेस?

मग मी तीला म्हणालो कि मी माझ्या आई चा सूट द्यायला आलो होतो आणि मग ती आंटीबरोबर बोलु लागली मग मी मनातल्या मनात बोलू लागलो कि चांगली आंटीबरोबर बोलाय्चू संधी मिळाली होती आणि ही आता कोठून आणि कशाला आली आहे? तिने मध्ये येऊन माझा सर्व मूड ऑफ करून टाकला होता, तिची साडी खूप सेक्सी दिसत होती आणि तिची कमर तर मित्रांनी आह काय सांगू मी एकदम हिरोईन सारखी हलत होती. मग मंजू आंटीतिला म्हणाली कि तू इथे थोडा वेळ बस आणि मी काही मिनिटा मध्ये परत येते.

Marathi Zavazavi  मित्राच्या बायकोला दिलं बाळाचं गिफ्ट

मग निशा आंटीमाझ्या जवळ येऊन बसली आणि मग ती माझ्या बरोबर बोलू लागली, मग तिने मला माझ्या घरा विषयी विचारले आणि मग मला ती म्हणाली कि तुझी कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का? तर मी म्हणालो कि नाही आहे. तर ती म्हणाली कि असे होऊ शकत नाही, जेव्हा तू असली कामे करतोस आणि तरी तुला गर्ल फ्रेंड नाही आहे? मग मी विचारले कि काय केले आहे मी? तर ती म्हणाली कि मला मंजू ने सर्व काही सांगितले आहे आणि मी आता पण तुझे आणि मंजू चे बोलणे ऐकत होते, जे तू आता तिच्या बरोबर बोलत होतास. मग मी थोडा घाबरलो कि मंजू आंटीमाझे सर्व झालेले माझ्या घरी तर सांगून टाकणार नाही ना. एवढ्यात मंजू आंटीतिचा सूट घेऊन आली आणि मग ती तिला म्हणाली कि तू घालून बघ आणि तो पर्यंत मी याच्या आई च्या सूट ला पण दुरुस्त करून देते.

मग निशा आंटीपण त्याच रूम मध्ये पडद्या मागे जाऊन बदलू लागली, तिथे एक आरसा लावले ला होता आणि मी पण तिथे बसलो होतो आणि मग मला थोडे बाजू ने ते दिसू लागले होते आणि तो पडदा पण पंख्य च्या हवे मुळे हलत होता आणि मग मी तिला पाहू लागलो. आणि मग तिने जसी तिची कमीज बाजूला काढली तसा मी एकदम वेडा झालो कारण तिने खाली ब्रा घातली नव्हती. मला थोड्या बाजू ने तिचे बुब्स दिसले होते आणि खरे सांगू मित्रानो खूप चांगला सीन होता तो.

मग मी पाहत आहे ते बहुतेक तिला पण समजले होते म्हणून ती मुद्दामून माझ्या समोर येऊन उभी राहिली आणि मग ती तिच्या शरीरा वर हात फिरवू लागली होती आणि मग तिने तिची सलवार पण बाजूला काढून टाकली आणि आता माझ्या समोर तीची मोठी गांड होती, तिने काळ्या रंगा ची पेंटी घालून ठेवली होती आणि ती त्या मध्ये एकदम सेक्सी दिसत होती आणि आता माझ्या मनात आले कि तिला आता पकडतो आणि तिला ठोकून देतो, मग तिने तिची कमीज खाली टाकून दिली आणि मग ती उचालण्या साठी खाली वाकली आणि त्यामुळे तिच्या गांडी ची फट दिसायला लागली होती. मग तिने तिची कामिज वर उचलली आणि मग तिने सलवार आणि कमीज दोन्ही घातली आणि मग ती आंटीकडे येऊन तिला दाखवू लागली होती आणि मग ती तिला म्हणाली कि ही मला थोडी टाईट होते आहे आणि अजून मी आत मध्ये तर काही घातले पण नाही आहे.

मग मंजू आंटीतिला म्हणाली कि तू खाली काही तरी घालून मग पाहून घे आणि मग तिने तिच्या कपाटा तून काही ब्रा आणि पेंटी काढून तिला दिली आणि मग ती घालायला ती घेऊन निघून गेली, आणि या वेळी मी थोडा बाजू ला जालो, जेणे करून मला काही तरी चांगले दिसेल आणि मग निशा आंटीने ब्रा घातली आणि मग तिने मंजू आंटीला आवाज दिला कि एक वेळा जरा तू इकडे ये माझ्या कडून हुक बंद होत नाही आहेत. मंजू आंटीपण हे पाहत होती कि मी कसे निशा आंटीला मागून पाहत होतो तर तिने मला पण हाक मारली पण मला काही ऐकू गेले नाही कारण मी तर तिला पाहण्या मध्ये व्यस्त जालो होतो.

मग आंटीने मला जोराने आवाज दिला आणि मला म्हणाली कि कोठे गुंग झाला आहेस कि तुला काही ऐकू पण येत नाही आहे? मग निशा आंटीम्हणाली कि हा आपल्या स्वप्ना मध्ये बुडा लेला आहे, मी काही पण बोललो नाही तर मग मंजू आंटीमला म्हणाली कि जा आंटीला मदत करून दे, मी तर खूप खुश झालो आणि मग मी जसा उभा झालो तसे मंजू आंटीने माझा उभा लंड पाहीला आणि मग म्हणाली कि निशा तू खाली पहा याचे स्वप्न सरळ सरळ दिसू लागले आहे तर ती त्या आरशा मधून पाहू लागली आणि मग त्या दोघी माझ्या वर हसू लागल्या आणि मग मी पडद्या च्या मागे गेलो तर मला आंटीम्हणाली कि माझे हे हुक बंद करून दे.

मित्रानो आंटीचे बुब्स इतके मोठे होते कि ब्रा तिला खूप टाईट होत होती आणी मी तिला हुक बंद कारायचे कारण काढून तिला हात लावू लागलो आणि माझा लंड पण तिच्या शरीरावर घासू लागला आणि त्यमुळे अचानक माझ्या हातून ब्रा निसटली आणि मला तिचे सर्व पूर्ण बुब्स दिसू लागले, आणि माझा लंड तर जणू आता पेंट फाडून बाहेर यायला तयार झाला होता. मग आंटीखाली ब्रा उचालन्या साठी वाकली तेव्हा माझा लंड तिच्या गांडी वर घासला.

मग मी पण एक झटका मारला तर आंटीथोडे पुढे झाली आणि ती पडता पडता वाचली आणि मग तिने मला मागे धक्का दिला आणि मग मला म्हणाली कि वेडा झाला आहेस कि काय? आणि मग ती मला रागावू लागली तर मग मंजू आंटीमध्ये आली आणि म्हणाली जाऊ दे ग लहान आहे. तर निशा म्हणाली कि याची थोडी मस्ती केली तर हा माझ्या डोक्या वर चढून बसला आहे. मग तिचे हे बोलणे ऐकून माझा पण मूड खूप बिघडला आणि मग मी तिथून बाहेर गेलो आणि माझ्या घरी आलो.

मग तीन दिवस झाले तरी मी ती घटना विसरलो नाही आणि मग मी तिच्या घरी पण गेलो नाही. मग मंजू आंटीने मला एक दोन वेळा फोन पण केला होता पण मी तिचा उचलला नाही आणि मग तिने दुसऱ्या दिव्व्शी माझ्या आई ला फोन केला आणि मग आई मला म्हणाली कि तू मंजू आंटीकडे जा आणि माझे सूट घेऊन ये. मग मी आंटीच्या घरी गेलो आणि मग तिने मला विचारले कि तू माझा फोन का उचलत नाही आहेस तर मी काही पण उत्तर दिले नाही आणि एकदम गप्प राहिलो.

मग ती माझ्या कडे आली आणि मला म्हणाली कि तू त्या दिवशी जे घडले त्या वर नाराज आहेस का? मी काही पण बोललो नाही आणि मग ती म्हणाली कि जे जाले ते विसरून जा ना आणि बघ मी तुझ्या साठी एक मस्त गर्ल फ्रेंड शोधून ठेवली आहे आणि मग मी पण हे ऐकून पटकन म्हणालो खरेच का? आणि मग मी आनंदाने आंटीला गळ्याला भेटलो, पण मी दोन मिनिटांनी सुद्धी वर आलो आणि तिला सोडून दिले. मग आंटीम्हणाली कि काही हरकत नाही आणि तेव्हा आंटीच्या चेहर्या वर एक वेगळे भाव होते.

मग ती मला म्हणाली कि मी तर चेष्टा करीत होते आणि मला इतक्या लवकर कशी काय मिळणार होती ती? मग मी म्हणालो कि मला काही पण माहिती नाही आहे आणि आता तुम्ही मला सांगिलते आहे ना मग मला गर्ल फ्रेंड हवी आहे नाही तर तुम्ही स्वतः माझी गर्ल फ्रेंड बनून घ्या. मग ती म्हणाली कि एक तर तू माझ्या मुला चा मित्र आहेस मग मी तुझी गर्ल फ्रेंड कशी काय बनू शकते मला सांग पाहू? मग मी पण म्हणालो कि जर मी तुझ्या मुला चा मित्र नसतो तर तू माझी गर्ल फ्रेंड बनली असतीस का? आता ती एकदम गप्प बसली आणि ती माझ्या कडे पाहू लागली.

मग मी विचार केला कि खूप चांगली संधी चालून आली आहे आणि मग मी पटकन तिचा हात पकडला आणि मग तिला म्हणालो कि आंटीमी तुम्हाला खूप प्रेम करतो तुम्ही माझी गर्ल फ्रेंड बनानार का? मग ती काही पण बोलली नाही आणि मला पाहत राहिली आणि मग काही वेळ विचार करून ती मला हो म्हणाली आणि मग मी तिथून निघून आलो.

आता मी आणि आंटीफोन वर खूप बोलू लागलो मी तीला पूर्ण दिवस मेसेज करीत राहायचो आणि तिला कधी कधी कॉल पण करत होतो. मग एक दिवस तिने मला एक जोक पाठवला तर मी पण तिला उत्तर देत तिला एक जोक पाठवला, मग ती मला म्हणाली कि अजून पाठव तर मग मी तिला एक सेक्सी जोक पाठवला, पण तिने काही पण उत्तर दिले नाही. मग मी तिला काही वेळा ने कॉल केला आणि मग विचारले कि काय झाले तुम्हाला जोक आवडला नाही का? तुम्ही उत्तर का देत नाही आहे?

पृष्ठे: 1 2