आंटी आणि तिच्या ग्राहकाची ठोकाठोकी

हेलो मित्रानो माझे नाव भरत आहे आणि मी तुम्हा सर्वंना आज माझ्या एकदम पहिल्या सेक्स अनुभवा विषयी सांगणार आहे. मी एक इंजिनियरिंग चा विद्यार्थी आहे आणि ते कोलेज फरीदाबाद मध्ये आहे. माझे सध्या चे वय २० वर्षे आहे आणि माझी गोष्ट जी आहे ती माझ्या मित्रा च्या आई ची आणि तिच्या ग्राहकाची आहे आणि त्या आंटीचे नाव मंजू आहे आणि ती खूप गांड इकडे तिकडे हलवून नखरे करत चालत असते.

आंटीचे फिगर एकदम मस्त आहे, तिचे वय अंदाजे ४२ वर्षे आहे आणि ती दिसायला एकदम हिरोईन सारखी आहे. मित्रानो ही घटना आज पासून काही एका महिन्या पूर्वीची आहे जेव्हा मी फरीदाबाद मधून माझ्या घरी आलो होतो.

तेव्हा माझे पेपर चालू होणार होते, आणि त्यामुळे मला काही पुस्तके पण घ्यायची होती आणि मग मी विचार केला कि मी पेपर आधी एक वेळा घरी पण जाऊन येतो. मग मी संध्या काळी जेव्हा आंटीला पहिले तर मी एकदम वेडा होऊन गेलो, कारण ती खूप मस्त जलवा दिसत होती. खरे तर ती नेहमी सेक्सी वाटते, पण त्या दिवशी ती काही जास्त सेक्सी दिसत होती.

मग मी आंटीला नमस्ते केले आणि मग तिने मला विचारले कि तू कधी आलास? तर मी तिला संगितले कि मी आज च आलो आहे, मला काही पुस्तके घायची होती आणि मग मी परत माझ्या घरी आलो.

मित्रानो दुसऱ्या दिवशी सुट्टी होती आणि त्यामुळे मी निवांत १२ वाजता झोपून उठलो होतो आणि मग मी काही वेळ वाचू लागलो. पण माझे जरा पण मन वाचायला करत नव्हते आणि मला पुन्हा पुन्हा आंटीचे विचार मना मध्ये येत होते म्हणून मी माझे पुस्तक बाजू ला ठेवले आणि मग माझे दोन्ही डोळे बंद करून मी आंटीचा विचार करू लागलो.

तेव्हा मग अचानक आंटीमाझ्या घरी आली आणि मग ती पटकन माझ्या रूम मध्ये आली आणि तिची नजर सरळ माझ्या उभ्या असलेल्या लंडा वर गेली आणि मग तर ती एकदम गपचूप दोन मिनिटे तिथे उभी राहिली आणि मला पाहत राहिली, मला ही गोष्ट तिने नंतर सांगितली होती. मग तिने मला हाक मारली आणि मग मी पटकन माझा लोवर सरळ केला आणि मग मी माझ्या एका हाता ने माझा लंड लपवू लागलो तर ती हसू लागली आणि मग ती मला म्हणाली कि तू काय करीत वाचत होतास कि कोणाच्या तरी विचारा मध्ये हरवला होतास?

मग मी म्हणालो कि आंटीअसे काही नाही आहे, मी वाचत होतो आणि मग मी थोडा दमलो म्हणून मी काही वेळ आराम करण्या साठी डोळे बंद करून झोपलो होतो. मग ती पटकन मला हसून म्हणाली कि मला चांगले माहिती आहे कि तू किती झोपला होतास? मग ती मला म्हणाली ठीक आहे तर आता चल तू मला हे सांग कि तुझी आई कोठे आहे?

मग मी सांगितले कि आई चाची च्या घरी गेली आहे तिची तब्येत थोडी खराब झाली आहे. मग मी तिला म्हणालो कि तुम्हाला काही काम असेल तर मला सांगा, मग ती म्हणाली कि काही नाही मी सूट साठी आले होते, चाल मी नंतर येते आणि तू तुझा अभ्यास कि दुसरे जे काही करीत होतास ते करत बस आणि मी जाते. मग माझे डोके खूप फिरले आणि मग मी तिला जवायचा विचार करू लागलो आणि मग मी तिच्या नावा ची मुठ मारून घेतली आणि मग मी संध्या काळी मी माझ्या एका मित्रा बरोबर फिरायला निघून गेलो आणि मग मी काही वेळाने परत आलो तर मी पहिले किक आंटीबाहेर तिच्या कोणी ग्राहक बरोबर उभी होती, जी सूट साठी आली होती आणि मग ती तिच्या बरोबर काही तरी बोलत होती आणि मग ती तिला माझी सर्व घटना वर्णन करून सांगत होती. मग मी पण विचार करू लागली कि आंटीवेडी तर नाही जाली आहे ना ही कोणती पण गोष्ट कोणाला पण सांगते आहे.

मग आंटीने मला जवळ बोलवले आणि मी पण माझी गांड हलवत लगेच तिच्या जवळ गेलो आणि मग ती म्हणाली कि हा माझ्या मुला चा एक चांगला मित्र आहे आणि तो आता इंजिनियरिंग करत आहे आणि तो एकदम बसून पूर्ण दिवस वाचत असतो आणि एवढेच नाही तर तो जोपताना पण त्याचा विचार करीत असतो आणि मग त्या दोघी खूप मोठ्या ने हसू लागल्या, मग मी पण तिला तिच्या तोंडावर मारले कि ही च तर खरी वेळ आहे याचा विचार करायची आणि आता नाही करणार तर मग केव्हा करणार आणि मग मी पुढे कसा जाणार आणि माझे काम कसे पूर्ण होणार? मग ती म्हणाली बरे असे आहे तर? मग ती दुसऱ्या दिवशी माझ्या घरी आली आणि मग ती माझ्या रूम मध्ये आली आणि मग ती मला म्हणाली कि आज तू एकदम गपचूप कसा काय बसला आहेस, आता तुला पुढे जायचे नाही आहे कि काय? त्याचे काय झाले?

मग मी म्हणालो कि काही नाही आणि मग ती माझ्या आई ला सूट देऊन निघून गेली. दुसऱ्या दिवशी आई ने मला सांगितले कि तू आंटीच्या घरी जा आणि मग हे सूट आंटीला देऊन ये, मी आंटीला सर्व संगितले आहे आणि तू फक्त तिला देऊन ये. मग मी माझ्या आई च्या सांगण्या वरून आंटीच्या घरी गेलो आणि मग मी तिथे पोचलो तर आंटीमला पटकन म्हणाली ये राजा ये आज मी तुझ्या साठीच बसले होते.

मित्रानो मला आज तिचा मूड एकदम वेगळा वाटू लागला होता आणि तिने त्या वेळी सेक्सी मेक्सी घातली होती, जी एकदम पातळ होती आणि त्यातून तिच्या आत ले सर्व काही दिसू लागले होते. मग मी तिला माझ्या आई ने दिले ला सूट दिला आणि मग मी जाऊ लागलो तर तिने मला थांब म्हनले आणि मग ती म्हणाली कि तू दहा मिनिटे थांब, मी याला आता काही वेळा मध्ये ठीक करून तुला परत देते आहे आणि मग मी पण तिथे सोफ्य वर जाऊन बसलो. मग ती माझ्या साठी कोल्ड ड्रिंक घेऊन आली आणि मग ती माझ्या समोर तो ग्लास ठेवण्य साठी वाकली आणि मला तिची छाती एकदम स्वच्छ दिसू लागली होती आणि मी तर ती पाहून एकदम वेडा झालो होतो आणि मी तिची छाती पाहत आहे ही गोष्ट तिला पण समजली होती.

मग ती मला म्हणाली कि तू असे काय पाहत बसला आहेस? मग मी तिला म्हणालो कि काही नाही आणि मग ती मला म्हणाली कि तू घरा तून बाहेर जाऊन खूप बदलून गेला आहेस आणि मला पण असे वाटत आहे कि तुला एखादी गर्ल फ्रेंड शोधून दिली पाहिजे, आज काल तू खूप इकडे तिकडे पाहू लागला आहेस. मग मी पण तिला सांगून टाकले कि तुम्ही मला १-२ गर्ल फ्रेंड बनवून द्या, तुमच्या दुकाना मध्ये तर खूप येत असतात. मग ती म्हणाली कि का तुला तू एका वेळी दोन ला सांभाळू शकशील का?

मग मी म्हणालो कि दोन काय मी तर त्या दोघीं बरोबर तुम्हला पण सांभाळून घेऊ शकतो. मग ती म्हणाली कि अच्छ आता बघ तुझे अंकल पण मला एकटी ला सांभळू शकले नाही आहेत. मग मी तिला म्हणालो कि मला एक संधी देऊन पहा आणि मग तुम्हाला सर्व काही समजून जाईल. आणि मग एवढे बोललो इतक्यात तिची ती मित्र जी त्या दिवशी माझ्या बद्दल बोलत होती आणि मला पाहून हसत होती ती आली. तिचे नाव निशा होते आणि मग ती मला येऊन म्हणाली कि तू इथे काय करीत आहेस?

मग मी तीला म्हणालो कि मी माझ्या आई चा सूट द्यायला आलो होतो आणि मग ती आंटीबरोबर बोलु लागली मग मी मनातल्या मनात बोलू लागलो कि चांगली आंटीबरोबर बोलाय्चू संधी मिळाली होती आणि ही आता कोठून आणि कशाला आली आहे? तिने मध्ये येऊन माझा सर्व मूड ऑफ करून टाकला होता, तिची साडी खूप सेक्सी दिसत होती आणि तिची कमर तर मित्रांनी आह काय सांगू मी एकदम हिरोईन सारखी हलत होती. मग मंजू आंटीतिला म्हणाली कि तू इथे थोडा वेळ बस आणि मी काही मिनिटा मध्ये परत येते.

मग निशा आंटीमाझ्या जवळ येऊन बसली आणि मग ती माझ्या बरोबर बोलू लागली, मग तिने मला माझ्या घरा विषयी विचारले आणि मग मला ती म्हणाली कि तुझी कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का? तर मी म्हणालो कि नाही आहे. तर ती म्हणाली कि असे होऊ शकत नाही, जेव्हा तू असली कामे करतोस आणि तरी तुला गर्ल फ्रेंड नाही आहे? मग मी विचारले कि काय केले आहे मी? तर ती म्हणाली कि मला मंजू ने सर्व काही सांगितले आहे आणि मी आता पण तुझे आणि मंजू चे बोलणे ऐकत होते, जे तू आता तिच्या बरोबर बोलत होतास. मग मी थोडा घाबरलो कि मंजू आंटीमाझे सर्व झालेले माझ्या घरी तर सांगून टाकणार नाही ना. एवढ्यात मंजू आंटीतिचा सूट घेऊन आली आणि मग ती तिला म्हणाली कि तू घालून बघ आणि तो पर्यंत मी याच्या आई च्या सूट ला पण दुरुस्त करून देते.

मग निशा आंटीपण त्याच रूम मध्ये पडद्या मागे जाऊन बदलू लागली, तिथे एक आरसा लावले ला होता आणि मी पण तिथे बसलो होतो आणि मग मला थोडे बाजू ने ते दिसू लागले होते आणि तो पडदा पण पंख्य च्या हवे मुळे हलत होता आणि मग मी तिला पाहू लागलो. आणि मग तिने जसी तिची कमीज बाजूला काढली तसा मी एकदम वेडा झालो कारण तिने खाली ब्रा घातली नव्हती. मला थोड्या बाजू ने तिचे बुब्स दिसले होते आणि खरे सांगू मित्रानो खूप चांगला सीन होता तो.

मग मी पाहत आहे ते बहुतेक तिला पण समजले होते म्हणून ती मुद्दामून माझ्या समोर येऊन उभी राहिली आणि मग ती तिच्या शरीरा वर हात फिरवू लागली होती आणि मग तिने तिची सलवार पण बाजूला काढून टाकली आणि आता माझ्या समोर तीची मोठी गांड होती, तिने काळ्या रंगा ची पेंटी घालून ठेवली होती आणि ती त्या मध्ये एकदम सेक्सी दिसत होती आणि आता माझ्या मनात आले कि तिला आता पकडतो आणि तिला ठोकून देतो, मग तिने तिची कमीज खाली टाकून दिली आणि मग ती उचालण्या साठी खाली वाकली आणि त्यामुळे तिच्या गांडी ची फट दिसायला लागली होती. मग तिने तिची कामिज वर उचलली आणि मग तिने सलवार आणि कमीज दोन्ही घातली आणि मग ती आंटीकडे येऊन तिला दाखवू लागली होती आणि मग ती तिला म्हणाली कि ही मला थोडी टाईट होते आहे आणि अजून मी आत मध्ये तर काही घातले पण नाही आहे.

मग मंजू आंटीतिला म्हणाली कि तू खाली काही तरी घालून मग पाहून घे आणि मग तिने तिच्या कपाटा तून काही ब्रा आणि पेंटी काढून तिला दिली आणि मग ती घालायला ती घेऊन निघून गेली, आणि या वेळी मी थोडा बाजू ला जालो, जेणे करून मला काही तरी चांगले दिसेल आणि मग निशा आंटीने ब्रा घातली आणि मग तिने मंजू आंटीला आवाज दिला कि एक वेळा जरा तू इकडे ये माझ्या कडून हुक बंद होत नाही आहेत. मंजू आंटीपण हे पाहत होती कि मी कसे निशा आंटीला मागून पाहत होतो तर तिने मला पण हाक मारली पण मला काही ऐकू गेले नाही कारण मी तर तिला पाहण्या मध्ये व्यस्त जालो होतो.

मग आंटीने मला जोराने आवाज दिला आणि मला म्हणाली कि कोठे गुंग झाला आहेस कि तुला काही ऐकू पण येत नाही आहे? मग निशा आंटीम्हणाली कि हा आपल्या स्वप्ना मध्ये बुडा लेला आहे, मी काही पण बोललो नाही तर मग मंजू आंटीमला म्हणाली कि जा आंटीला मदत करून दे, मी तर खूप खुश झालो आणि मग मी जसा उभा झालो तसे मंजू आंटीने माझा उभा लंड पाहीला आणि मग म्हणाली कि निशा तू खाली पहा याचे स्वप्न सरळ सरळ दिसू लागले आहे तर ती त्या आरशा मधून पाहू लागली आणि मग त्या दोघी माझ्या वर हसू लागल्या आणि मग मी पडद्या च्या मागे गेलो तर मला आंटीम्हणाली कि माझे हे हुक बंद करून दे.

मित्रानो आंटीचे बुब्स इतके मोठे होते कि ब्रा तिला खूप टाईट होत होती आणी मी तिला हुक बंद कारायचे कारण काढून तिला हात लावू लागलो आणि माझा लंड पण तिच्या शरीरावर घासू लागला आणि त्यमुळे अचानक माझ्या हातून ब्रा निसटली आणि मला तिचे सर्व पूर्ण बुब्स दिसू लागले, आणि माझा लंड तर जणू आता पेंट फाडून बाहेर यायला तयार झाला होता. मग आंटीखाली ब्रा उचालन्या साठी वाकली तेव्हा माझा लंड तिच्या गांडी वर घासला.

मग मी पण एक झटका मारला तर आंटीथोडे पुढे झाली आणि ती पडता पडता वाचली आणि मग तिने मला मागे धक्का दिला आणि मग मला म्हणाली कि वेडा झाला आहेस कि काय? आणि मग ती मला रागावू लागली तर मग मंजू आंटीमध्ये आली आणि म्हणाली जाऊ दे ग लहान आहे. तर निशा म्हणाली कि याची थोडी मस्ती केली तर हा माझ्या डोक्या वर चढून बसला आहे. मग तिचे हे बोलणे ऐकून माझा पण मूड खूप बिघडला आणि मग मी तिथून बाहेर गेलो आणि माझ्या घरी आलो.

मग तीन दिवस झाले तरी मी ती घटना विसरलो नाही आणि मग मी तिच्या घरी पण गेलो नाही. मग मंजू आंटीने मला एक दोन वेळा फोन पण केला होता पण मी तिचा उचलला नाही आणि मग तिने दुसऱ्या दिव्व्शी माझ्या आई ला फोन केला आणि मग आई मला म्हणाली कि तू मंजू आंटीकडे जा आणि माझे सूट घेऊन ये. मग मी आंटीच्या घरी गेलो आणि मग तिने मला विचारले कि तू माझा फोन का उचलत नाही आहेस तर मी काही पण उत्तर दिले नाही आणि एकदम गप्प राहिलो.

मग ती माझ्या कडे आली आणि मला म्हणाली कि तू त्या दिवशी जे घडले त्या वर नाराज आहेस का? मी काही पण बोललो नाही आणि मग ती म्हणाली कि जे जाले ते विसरून जा ना आणि बघ मी तुझ्या साठी एक मस्त गर्ल फ्रेंड शोधून ठेवली आहे आणि मग मी पण हे ऐकून पटकन म्हणालो खरेच का? आणि मग मी आनंदाने आंटीला गळ्याला भेटलो, पण मी दोन मिनिटांनी सुद्धी वर आलो आणि तिला सोडून दिले. मग आंटीम्हणाली कि काही हरकत नाही आणि तेव्हा आंटीच्या चेहर्या वर एक वेगळे भाव होते.

मग ती मला म्हणाली कि मी तर चेष्टा करीत होते आणि मला इतक्या लवकर कशी काय मिळणार होती ती? मग मी म्हणालो कि मला काही पण माहिती नाही आहे आणि आता तुम्ही मला सांगिलते आहे ना मग मला गर्ल फ्रेंड हवी आहे नाही तर तुम्ही स्वतः माझी गर्ल फ्रेंड बनून घ्या. मग ती म्हणाली कि एक तर तू माझ्या मुला चा मित्र आहेस मग मी तुझी गर्ल फ्रेंड कशी काय बनू शकते मला सांग पाहू? मग मी पण म्हणालो कि जर मी तुझ्या मुला चा मित्र नसतो तर तू माझी गर्ल फ्रेंड बनली असतीस का? आता ती एकदम गप्प बसली आणि ती माझ्या कडे पाहू लागली.

मग मी विचार केला कि खूप चांगली संधी चालून आली आहे आणि मग मी पटकन तिचा हात पकडला आणि मग तिला म्हणालो कि आंटीमी तुम्हाला खूप प्रेम करतो तुम्ही माझी गर्ल फ्रेंड बनानार का? मग ती काही पण बोलली नाही आणि मला पाहत राहिली आणि मग काही वेळ विचार करून ती मला हो म्हणाली आणि मग मी तिथून निघून आलो.

आता मी आणि आंटीफोन वर खूप बोलू लागलो मी तीला पूर्ण दिवस मेसेज करीत राहायचो आणि तिला कधी कधी कॉल पण करत होतो. मग एक दिवस तिने मला एक जोक पाठवला तर मी पण तिला उत्तर देत तिला एक जोक पाठवला, मग ती मला म्हणाली कि अजून पाठव तर मग मी तिला एक सेक्सी जोक पाठवला, पण तिने काही पण उत्तर दिले नाही. मग मी तिला काही वेळा ने कॉल केला आणि मग विचारले कि काय झाले तुम्हाला जोक आवडला नाही का? तुम्ही उत्तर का देत नाही आहे?

मग ती म्हणाली कि असे काही नाही आहे, मी तुझ्या अंकल साठी जेवण बनवते आहे आणि मग मी अजून जास्त सेक्सी मेसेज तिला पाठवू लागलो तर ती मला म्हणाली कि मी तुला नाही म्हटले नाही याचा अर्थ असा नाही आहे कि तू मला सर्व सेक्सी मेसेज पाठवू लागला आहेस. मग मी म्हणालो कि मला असे वाटले कि तुम्हाला खूप आवडले म्हणून मी तुम्हाला ते पाठवू लागलो होतो.

मग ती मला म्हणाली कि बाळा मला सर्व माहिती आहे तू हे सर्व का करीत आहेस ते. मग मी पण तिला म्हणालो कि जर तुम्हाला सर्व माहिती असेल तर मग इतका भाव का खात आहात, मला सरळ सरळ देऊन टाका ना. मग ती म्हणाली कि काय म्हणालास तू आता? मग मी म्हणालो कि काही पण नाही मी तर अशीच चेष्टा करीत होतो. मग ती म्हणाली कि ठीक आहे आणि मग मी विचर केला कि असे तर आपले काही काम होणार नाही, असे तर सर्व वेळ मेसेज मध्ये निघून जाईल, मला अजून काही तरी विचर केला पाहिजे. मग मी तिला म्हणालो कि आंटीतू माझ्या बरोबर मूवी पाहायला येशील का? मग ती म्हनालि कि नाही वेडा झाला आहेस का आणि कोणी मला तिथे पहिले तर काय विचार करेल?

मग मी म्हणालो कि असे काही पण होणार नाही, पण ती ऐकली नाही तर मी तिला म्हणालो कि मी एक डीवीडी घेऊन येतो, तुमच्या घरी बसून आपण दोघे पाहु तर आधी तर ती खूप नाही म्हणाली पण मी तिच्या मागे लागलो आणि तिला शेवटी ऐकावे लागले आणि मग ती मला म्हणाली कि कोणती मूवी आहे मग मी म्हणालो कि मी एक इंग्लिश मूवी आणेन तर ती म्हणाली कि ठीक आहे आणि मग मी डीवीडी च्या दुकानात गेलो आणि एक सेक्सी फिल्म घेतली. आणि मग मी मनातल्या मनात विचार करीत होतो कि आज काही पण घडू शकते आहे आणि मग मी दहा वाजता तिच्या घरी पोचलो आणि तेव्हा अंकल त्यांच्या कामा वर गेले होते आणि तिचा मुलगा नोकरी वर निघून गेला होता. मग मी तिच्या घरी जाऊन पहिले तर तिने सूट घालून ठेवले होते. मग मी तिला हाय म्हणालो तर ती म्हणाली कि तू इथे बास आणि मी तुझ्या साठी पाणी घेऊन येते आहे. मित्रानो आंटीची गांड त्या सूट मध्ये खूप मस्त आणि सेक्सी दिसत होती, कारण तिने एकदम टाईट सूट घातली होती, बहुतेक तिला माहिती होते कि आज तिची जवाजवी होणार आहे आणि आज तर मी पण एकदम रेडी होतो.

मग ती माझ्या साठी पाणी घेऊन आली आणि मग ते मला दिले आणि ती मला म्हणाली कि मी तुझ्या साठी काही तरी खायला पण घेऊन येते. मग मी तिला म्हणालो कि इथे बस मंजू. आणि मग ती मला म्हणाली कि आंटीवरून सरळ मंजू तुझ्या मनात काय चालू आहे रे? मग मी म्हणालो कि आता गर्ल फ्रेंड बनली आहेस तर मग मी तुला मंजू म्हणणार नाही का? तर ती हसू लागली. मग मी मूवी लावू लागलो तर ती म्हणाली कि कोणती आहे? मग मी तिला नाव सांगितले तर ती म्हणाली कि ही तर खूप जुनी आहे मूवी मग मी म्हणालो कि तुम्ही आधी पहिली आहे का? तर ती म्हनाली कि हो एक वेळा अर्जुन घेऊन आला होता आणि ती निघून गेल्या वर मी त्याच्या लेप टोप वर पहिली होती ही मूवी. मग मी तिला म्हणालो कि मग तर तू तसली मूवी पण पहिली असशील तर ती लाजू लागली आणि मला म्हणाली कि गपचूप मूवी लाव आणि मग आम्ही मूवी पहायचे चालु केले आणि त्या मध्ये थोड्या वेळा मध्ये एक मुलगा एका मुली ला कीस करू लागला आणि मी तेव्हा आंटीचा हात पकडला आणि त्यावर कीस केली आणि मग तिला मी गळ्याला लावले.

मग आंटीने मला मागे केले आणि मग ती मला म्हणाली कि हे सर्व करयला मी तुझी गर्ल फ्रेंड बनले नाही आहे. मी तर तुझे मन ठेवायला हो म्हणले होते आणि तू हे सर्व काही तुझ्या गर्ल फ्रेंड बरोबर कर ठीक आहे ना.

मग मी म्हणालो कि ठीक आहे माझे मन ठेवण्यासाठी हो म्हण तर ती नाही म्हणाली तर मग मी नाराज झालो आणि मग जाऊ लागलो तर ती म्हणाली कि जरा थांब पण मी फक्त तुला कीस करायला देणार आहे आणि जास्त काही पण करायचे नाही समजले. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी तिला मिठी मारली. मग मी एक गाणे चालू केले आणि मग तिला डान्स करायला सांगितले तर तिने पटकन हो म्हणले आणि मग मी तिच्या बरोबर डान्स करू लागलो आणि मग मी तिच्या पाठी मागे आलो आणि मग तिच्या गळया वर कीस करू लागलो आणि मग मी हळू हळू माझा हात तिच्या शरीरा वर फिरवू लागलो आणि मग मी तिच्या ओठा वर कीस करू लागलो, आणि त्यमुळे ती गरम होऊ लागली आणि ती पण मला कीस करू लागली, आम्ही खूप वेळ पर्यंत कीस केले आणि मग मी तिच्या सर्व शरीरा वर कीस करू लागलो आणि मग मी तिच्या कपड्या वरून तिचे बॉल पण दाबू लागलो. मग मी तिची कामीज काढून टाकली.

मी तिचे बॉल तिच्या ब्रा वरून चोकू लागलो आणि मग तिच्या कानाला, गळ्याला आणि पोटाला सगळीकडे कीस करू लागलो. ती अह्छ्ह उम्म्म्म येस्स्स ओह्छ्ह्ह करत होती. तिने माझा टी शर्ट काढला आणि मला वेड्या सारखी कीस करु लागली आणि मला धक्का देऊन मला बेड वर झोपवले.

तिने तिची ब्रा पेंटी काढून टाकली आणि माझा लंड पेंट मधून बाहेर काढला. ती माझा लंड असा पहात होती कि ती पहिल्यांदाच लंड पाहत असेल आणि ती म्हणाली कि तुझ्या अंकल चा या पेक्षा खूप लहान आहे.

मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मग ती लंड जोराने चोकू लागली आणि मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले. मग मी तिला सोरी म्हणालो तर ती म्हणाली त्यात सोरी म्हणायची गरज नाही, आज तू माझा बोय फ्रेंड आहेस ना.

ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू, एकदम गोड आणि गुलाबी होती ती.. मग ती म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट.

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले. माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला. ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना. मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली. ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

ती खालून तिची गांड जोराने उडवू लागली आणि मी तिचे बॉल जोराने घासू लागलो आणि जोराने ठोकू लागलो. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि मी तिला उलटे केले. मग मी मागे जाऊन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि तिचे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. ती म्हणाली वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला. मी पण स्पीड वाढवली. फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग. मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली.

ती म्हणाली वाह राजा आज तू माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली. दहा मिनिट नन्तर आम्ही उठलो आणि मग तिने चाटून चाटून माझा लंड स्वच्छ केला आणि मग तिची पुच्ची पण साफ केली आणि मग आम्ही कपडे घातले आणि मग मी तिला एक कीस करून माझ्या घरी निघून आलो कारण त्याच्या मुलाच्या येण्याची वेळ झाली होती आणि मग मी माझ्या घरी जाऊन माझ्या आंटीला एक मेसेज केला. मग तिचा पाच मिनिटां णी कॉल आला आणि ती मला म्हणाली कि काय मजा आली ना तुझ्या गर्ल फ्रेंड बरोबर? तर मी म्हणालो कि खूप मजा आली.

मग ती पण म्हणाली कि तिला पण खूप मजा आली आणि मग तिला म्हणालो कि आता आपण उद्या पण करू तर ती म्हणाली कि आता तर आपण रोज करायचे आहे. मग मी त्या संध्या काळी त्याच्या मुला ला बोलवायला गेलो तर तो तेव्हा झोपला होता आणि आम्ही संधी चा फायदा घेऊन तिला कीस करू लागलो आणि तिचे बुब्स पण दाबू लागलो.

मग काही वेळ कीस करून आम्ही वेगळे झालो कारण तिचा मुलगा घरी होता. मग मी त्याला उठवले आणि आम्ही बाहेर फिरायला गेलो. मग आम्ही जेव्हा परत आलो तेव्हा आंटीम्हणाली कि चल ये आत बस तर मी नाही म्हणालो आणि मग मी माझ्या घरी आलो आणि आता माझा लंड थोडा दुखू लागला होता. मग मी घरी येऊन आंटीला मेसेज करून सांगितले कि माझा लंड थोडा दुखत आहे. तर ती म्हनाली कि पहिल्या वेळी काम करताना थोडा त्रास होतो आणि मी तुला उद्या एक गिफ्ट देणार आहे.

मग मी म्हणालो कि काय उद्या मला तुमची गांड देणार का? ती म्हणाली कि नाही रे हे तर एकदम नवीन सरप्राईझ आहे आणि मी तर आता तुझीच आहे गांड काय मला सर्व घेऊन टाक तू कधी पण. मग मी विचारले कि सांग ना काय गिफ्ट आहे? तर ती म्हाणाली कि नाही मी उद्या सांगणार आहे मग मी पण म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी फोन कट केला आणि मग मी जेवण करून झोपी गेलो.

मग मी दुसऱ्या दिवशी तिच्या घरी गेलो आणि तीला सरळ जाऊन मिठी मारली आणि तिला कीस करू लागलो तर ती मला म्हणाली कि जरा थांब आधी तुझे गिफ्ट ते घेऊन टाक. तर मी म्हणालो कि तूच माझी गिफ्ट आहेस आणि मग मी तिची पुच्ची चाटू लागलो आणि तिने एक वेळा पाणी सोडून टाकले होते. मग मी तिचे बॉल दाबू लागलो आणि तिने मला थांबवले आणि मला म्हणाली कि जरा धीर धर, आधी तुझे गिफ्ट घे आणि मग तिने मला आत पाठवले आणि मग ती पाणी घेऊन आली आणि इतक्यात निशा ने तिला हाक मारली आणि मी म्हणालो कि ही आता का आली आहे ही माझी सर्व मजा खराब करून टाकणार आहे. इतक्यात निशा आंटीआत आली आणि मग मंजू ने मला सांगितले कि ही मजा खराब करणार नाही आहे आणि हीच तुझे गिफ्ट आहे. मग मी म्हणालो कि मला काही समजले नाही. तर मंजू म्हणाली कि हिने सर्व प्लान बनवला होता आणि हिने मला हे सर्व करायची आईडिया दिली होती.

मग मी तर सर्व ऐकून खूप चकित झालो. आणि मग मनातल्या मनात खूप खुश झालो. निशा आंटीमाझ्या जवळ आली आणि मला कीस करू लागली आणि मी पण तिला करू लागलो. मग मंजू ने तिचे कपडे काढून टाकले आणि मग माझे पण काढून टाकले.

मग मी तिला वर झोपवले आणि तिचे कपडे काढून तिचे बुब्स दाबू लागलो, ते बुब्स खूप मस्त होते, मग मंजू माझा लंड चोकू लागली आणि मी निशा चे बुब्स चोकत होतो आणि मग मी एका हाता ने तिची सलवार काढू लागलो आणि मग तिच्या पेंटी वरून पुच्ची घासू लागलो आणि मग मी पेंटी पण काढून टाकली आणि मी तिची पुच्ची चाटू लागलो आणि त्यात बोट घालू लागलो. आणि आता मंजू आणि निशा कीस करू लागल्या होत्या.

माग मी निशा च्या पुच्ची वर माझा लंड ठेवला आणि एक धक्का मारला आणि माझा पूर्ण लंड आत घुसला आणि मी तिला जवू लागलो आणि ती आःह अम्म्म उऔउऔअह आय्य्य्य अहःहः येस्स्स करीत होती मंजू पण तिचे बुब्स दाबत होती आणि मी ठोकत होतो. काही वेळाने तिने पाणी सोडले आणि ती शांत झाली. मग मी पण तीच्य पुच्ची मध्ये वीर्य सोडले.

मग काही वेळाने माझा परत उभा झाला आणि मग मी मंजू ला म्हणालो कि मला तुझी गांड मारायची आहे तर ती म्हणाली ये मी तर तुझी आहे आणि मग मी माझा लंड तिच्या गांडी वर ठेवला आणि एक झोराने धक्का मारला आणि माझा थोडा आत घुसला आणि ती ओरडली आणि मग मी दुसरा झोराने मारला तर पूर्ण आत गेला आणि ती आई ग्गग्ग मेले आईई ब्द्स्सस्स्स्स. मग निशा तीच बॉल दाबू लागली आणि मी काही वेळ थांबलो. मग मी परत एक धक्का मारला आणि मग आत बाहेर करू लागलो आणि ती झोराने ओरडू लागली.

निशा आंटीतिच्या पुच्चीत बोट घालू लागली आणि तीचे बॉल दाबू लागली, मी तिची १० मिनिटे गांड मारली आणि मग मी तिच्या गांडी मध्ये वीर्य सोडले आणि मग आम्ही झोपलो. मग मी पुढचे दोन दिवस त्यांच्या बरोबर खूप मजा केली. मग मी पेपर साठी फरीदाबाद ला गेलो आणि माझे मन तिथे अभ्यासा मध्ये लागत नव्हते आणि मी त्यांच्या बरोबर सेक्स चेट पण चालू केले. आता माझे पेपर संपले आहेत आणि मी त्या दोघींना खूप जवतो आहे.

You cannot copy content of this page