बदल म्हणून चोदली त्याची गोलाकार गांड –

दोन समविचारी लोक कसे लगेच एकत्र येतात ना. माझे आणि राजुचे पण तसेच झाले होते. मी आणि तो एकाच गल्लीत जरी राहत असलो तरी आमची अशा काही फार चांगली मैत्री वगैरे नव्हती. त्यामुळे आम्ही हाय हॅलो इतकेच मित्र होतो. पण जेव्हा आम्ही कॉलेज ला गेलो आणि जेव्हा आम्ही दोघे पण एकाच वर्गात आहे हे जेव्हा आम्हाला समजले तेव्हा मात्र आमची मैत्री थोडी चांगली झाली.

आमची मैत्री खूपच चांगली कशी झाली त्याचा किस्साच खूप मस्त आहे. कॉलेज ला होतो तेव्हा आम्ही. मी खूप झवाडा मुलगा होतो. मी दिसायला देखणा होतो आणि माझे वागणे पण खुप चांगले होते. त्यामुळे मला मुलींची कधी कमी नव्हती.त्यामुळे मी सतत कोणी ना कोणी मुलगी उपभोगत असेच असे. वर्गातील तर खूप मुलींना मी ठोक ठोक ठोकून काढले होते आणि काढत देखील होतो.

त्या दिवशी मला सेक्स ची खूप इच्छा झाली होती. पण कोणीच मुलगी त्या दिवशी उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे मी काय करायचे असा विचार करत असताना मी ठरवले कि रात्री स्टॅन्ड वर जायचे. कारण तिथे रात्री कॉल गर्ल्स उभ्या असतात हे मला माहित होते आणि म्हणून त्यांना ठोकून मी माझी खाज भागवायची ठरवले होते आणि त्या नुसार मी रात्री एकटाच स्टॅन्ड वर गेलो देखील.

असे ओपन फिरणे शक्य नसल्याने मी माझे तोंड शक्य तितके झाकले होतेच. मी शेवटी खूप शोधाशोध करून एक मुलगी काढलीच आणि तिला घेऊन मी तिथेच असलेल्या एका लॉज वर गेलो. तीला मी असे काही ठोकून काढले कि माझी सगळी खाज तिने अगदी नीटपणाने भागवली आणि मी तिथून जेव्हा बाहेर पडत होतो.तेव्हा ती मला म्हणाली ” लवकर आवर. पुढचे कस्टमर बाहेर येऊन थांबले आहे.”

मी लगेच कपडे घालून बाहेर आलो आणि बघतो तर बाहेर राजू होता. तेव्हा मला समजले कि तो पण माझ्या सारखाच झवाडा आहे ते. तेव्हापासून मग आमची मैत्री अशी काही घट्ट झाली कि काही विचारू नका. तो आणि मी मिळुनच मग माल काढू लागलो होतो.मी मला माहित असलेल्या चालू मुली त्याला देत होतो आणि तो त्याला माहित असलेल्या मला देत होता.

आम्ही एकत्रच स्टॅन्ड वर जाऊन पण माल मारू लागलो होतो. माल ची देवाण घेवाण आणि एकत्र माल मारणे यामुळे माझी आणि त्याची मैत्री खूपच जास्त घट्ट  होत गेली होती हे मात्र नक्की होते.

त्या दिवशी आम्ही दोघे पण दारू पित बसलो होतो. खूप दारू पिली  होती  आम्ही. खूप दिवस झाले आम्ही माल मारला नव्हता. म्हणून तो मला म्हणाला “चल माल मारायला जाऊ.” असे म्हणून आम्ही दोघे पण माल ठोकायला गेलो. तिथे गेल्यावर आम्हाला एक पण माल आवडला नाही. त्यामुळे आम्ही परत जायचे का असा विचार करत असतानाच तो मला अचानक म्हणाला “आज थोडे वेगळे काही तरी करूया.”

असे म्हणून तो मला घेऊन एका अंधाऱ्या जागी गेला. मला वाटले तिथे मुली असतील. पण तिथे तर सगळे गे लोक उभे होते. सगळेच कसे साडी किंवा लेडीज ड्रेस घालून, तोंड रंगवून, लिपस्टिक लावून तिथे उभे होते. त्यांना बघून मी त्याला म्हणालो “अरे मी असे कधी केले नाही.”

“अरे यार कधी तरी करावे लागेलच ना. दारू काय लहानपणापासूनच पीत होता का तू? नाही ना? तसेच हे पण आहे. आणि तुला खरे सांगू का? हे लोक खूप छान सेक्स करतात. एकदा का तू यांच्या बरोबर सेक्स केला ना कि तू मग मुली विसरून जाशील. पैज लाव.” तो मला असे काही सांगत होता कि ते ऐकून मला पण असेच वाटू लागले कि लगेच जावे आणी त्यातील एख्याद्याला ठोकून काढावे.

होय नाही करत मी तयार झालो. मी शोधून एक जण असा काढला कि तो मुलगा आहे हे वाटतच नव्हते. तो फक्त तिथे उभा आहे म्हणूनच तो मुलगा होता नाही तर त्याला बघून कोणी पण म्हणाले असते कि काय सेक्सी मुलगी आहे म्हणून.

तो दिसायला खूप देखणा होता. साडे पाच फूट उंच असेल तो साधणार. पण त्याचा वर्ण खूपच जास्त गोरा होता. त्याने बाकी मुलांसारखा फार डार्क मेकअप केला नव्हता. अतिशय सौम्य पण खूपच उठावदार असा मेकअप होता त्याचा. त्याच्या चेहऱ्या पासून ते पायाच्या नखा पर्यंत एक देखील बारीक केस नव्हता. त्याचे ओठ मुलीपेक्षा पण खूप नाजूक होते. ते बघुन कधी एकदा मी त्यांना माझ्या तोंडात घेतो असे मला होऊन बसले होते.

त्याने साडी घातली होती आणि ती अशी काही घातली होती कि त्यातून तिंचे ते उरोज खूपच मोठे आणि पुढे आल्याचे दिसत होते मला. एका बाजूने तिची साडी तिने अश्या प्रकारे वर घेतली होती कि त्यामुळे तिचे पोट एका बाजूने ओपन झाले होते. तिचे ते गोरे पोट बघून तर मी वेडाच झालो होतो. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्याची मुख्य गोष्ट ती म्हणजे तिची गांड.

जिच्यासाठी हे सगळे चालू होते ते तिची गांड म्हणज अफलातून अशीच होती. तिचा आकार असा काही गोल होता कि त्या साडीत तिने कलिंगडाचे काप कापून ठेवले आहेत कि काय असेच मला वाटत होते. तिची ती गांड बघून मी तर लाळ च टपकावू लागलो होतो. त्याला मी फायनल केले आणि त्याचे जे पैसे होते ते दिले आणि मग तो मला घेऊन थोड्या बाजूला गेला.

तिथे तर खुपच जास्त अंधार होता. तिथे एक छोटेसे शेड होते. त्यात तो मला घेऊन गेला. तिथे जाताच तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने माझा सोटा त्याचा हातात दाबून धरला आणि मला म्हणाला “पहिल्यांदाच करत आहेस का गे ला?”

मी हो म्हणताच तो मला म्हणाला “तुला असे आज खुश करतो ना परत तू दुसऱ्याकडे जाणारच नाहीस कधी.” असे म्हणून त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि तो माझे चुंबन घेऊ लागला. त्याचे तोंड माझ्या तोंडात येताच मी त्याच्यावर तुटून पडलो आणि त्याचे ओठ मी चोकू लागलो. त्याचे स्मूचिंग घेताना मला एक गोष्ट लगेच समजली कि तो तर एका मुली पेक्षा पण जास्त चांगले स्मूचिंग करत आहे.

त्यामुळे तर मी अधिकच गरम झालो होतो. मी त्याचे ओठ चोकून चोकून लाल केले होते. त्याने माझा सोटा अजून देखील देखील त्याच्या हातातून सोडला नव्हता. त्याने तो सोटा हळू हळू करत हलवायला चालू केला आणि त्याच बरोबर माझा सोटा असा काही मोठा झाला कि काही विचारू नका. त्याने मग खाली बसत माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला.

माझा तो भलामोठा सोटा बघून तो वेडाच झाला आणि मला म्हणला “अरे असा सोटा जर मला कायमचा मिळाला ना तर मी हे सगळे बंद करून कायम याचीच सेवा करेन.” असे म्हणून त्याने माझ्या सोट्याला उभे त्याच्या हातात धरले आणि तो खाली गेला ते सरळ माझ्या गोट्यांकडे. माझ्या गोट्या आजवर कोणी चोकल्या नव्हत्या आणि त्यामुळे जेव्हा तो माझ्या गोटया चोकू लागला तेव्हा माझ्या भावना इतक्या तीव्र कधीच झाल्या नव्हत्या हे मला समजले होते.

खूप वेळ त्याने माझ्या गोट्या चोकल्या आणि मग त्याने ताबा घेतला तो माझ्या सोट्याचा. माझा सोटा तो पटकन त्याच्या तोंडात घालून घेऊन त्याला चोकू लागला. त्याला तर अर्थातच सोटे चोकायची सवय होती. त्यामुळे त्याने बघता बघता माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. व्योक व्योक करत तो एकसारखे त्याचे तोंड मागे पुढे करत होता आणी माझा सोटा चोकत होता.

चोकून चोकून त्याने त्याला इकडे कडक केले होते कि त्याच्या शिरा पण मला दिसू लागल्या होत्या. खूप वेळ माझा सोटा त्याने चोकून काढला आणि मग तो बाजूला झाला.तो मग पुढे आला आणि त्याने त्याची साडी खालून वर केली आणि त्याच वेळी मला त्याच्या त्या कमालीच्या गोलाकार आणि सेक्सी गांडीचे दर्शन झाले.

त्या गांडीवर मी माझ्या हाताने जोजोरत काही फटके मारले आणि तिला अधिक कडक केली. मी माझ्या सोट्याला मग माझी थोडी थुंकी लावली आणि हळू हळू करत मी त्याच्या गांडीत माझा सोटा मी घालू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला आणि मी माझे दोन्ही हात त्याच्या कमरेवर ठेवले. माझी कंबर मग मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लगलो.

मी एकसारखे त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो.तेव्हा पासून मी नियमितपणे त्याच्याकडे जाऊ लागलो होतो आणि त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page