Bahini vr palat (najar) thevta thevta kadhi bulla aai chya pucchit ghusla kalalch nai – 1

Mitrano hi mazya family chi khar story aahe, mazya gharat maze baba vay 55+, aai sulekha 40+, bahin jiya 23+ ani me 18+asa aamcha parivar hota.

College sampe paryant tai nit vagaychi, college samplyavar jas tichya lagnacha vishay suru jhala ti bavchalli, tevha aamhla kalal tich eka pora sobat chalu hota,

baba strict hote, tyani nakar dila, tevha me pan evdha mature naslyamule rag ala hota pan nanter me tyanach support kela. Babani aaplya mitrachya porashi tich lagan tharavl.

Ti palun jau naye manun tila var kholit dambun thevla ani aamhi tichyavar laksh daycho. Aai tichya baju ne hoti, pan baba mule ti kahi karu shakat navti. Ti roj tila samjvat hoti. Ki jhala tevdha bas, majja keli na, visar ata tyala pudhe aayushavar laksh de.

Pan ti chutya sarkh bolaychi, toh ticha thokya bhetayla yaycha var kadhi ratri, ekda tyane khidki todaycha prayatna pan kela hota. Tevha aai ne hi ghosth lapvali hoti, mls shappat dili hoti, baba la kalal asta tr ticha gharat murder jhala asta. Baba junya vicharanche hote.

Tevha pasun me ani ratri dogh palat thevat asycho tichya var. 10-15 divsaat lagan hota.
Aai mala sagla sangyachi manatla, me baba sarkha navto. Pan gharat tyanchya pudhe kai chalaych nai. Aamhi te nasta na ekdum bindast vagaycho. Dogh jastit jast vel tai sobat basun tichi samjut kadhaycho.

Yatch kadhi tya mazya jhavdya jiju ne tai ch kaam kadhala aamhlch nai kalal. Nehmi pramane aamhi ratri jevan kela. Sagla aavrla, baba jhopayla gele. Aamhi phirav manun var aalo. Tai jevali hoti, tich dar ughda hota, me plate thevyla aalo, aai mazya mage mage pani bottle sathi aali.

Aamhi ghabrat var alo, tai palun geli navti, jivat jiv ala, aai la vatat hota ti sudharli aahe, ti nai janar kuth. Thodya vel basun bolun aamhi khali aalo. Aamhi janarch hoto jhopayla mla tichya kholitun jhata paticha awaaj ala. Jara manat shanka aali.

Me aai la sobat ghetla ani var jau laglo aamhi. Ti pan jara ghabarli, tine maza hath ghatta pakdla hota. Aamhi awaaj n karta vr jat hoto, aamhla tila range hath pakdaych hota.

Vr pohchlyavar me aai cha hath pakdun tila mazya kade khechla ani tichya kanat boltana maze hoth tichye galavar kanavar ghasat hote. Tila plan sangitla ani ti maza hath pakdun mazya mage mage yeu lagli.
Kholichya bajula khidki hoti. Khidkila cooler tangla aslyane ekdum nimulti space hoti, tyat nit najar deun bagital trch aatla disat.

Tyat andhar karun ghetla hota tine. Pan awajavarun as vatat hota ki dogh jan ek mekana jhatyat. Ek mekanvar chadhtana jo awaaj hoto na tasa awaaj hota, mla tr clear hota ki toh thokya jijuch asnar. Aai manya karat navti.

Me tila mazya pudhe ubha kela. Ani nit bagyala ani ekayla lavla. Tevdhishya fatitun bagayla me ani ti pudhe mage ubha hoto. Ya shanala me tila magun purn chitaklo hoto. Pan ajun mazya lundane harkar karyla chalu keli navti.

Halu halu kissing cha awaaj yeu lagla. Mazya angavar shahre uthle. Me aai chya khandyala pakdla ani mage mazya kade khechla ani kanat bolu laglo.

Me :- bag awaaj yetoy ka tula chumma chati cha aahe…

Aai :- hmmm pan kas shakya aahe..

Me :- sshh halu! bolu nkos tu fakth ek maz. Laksh de nit kalel pudh ajun kai kai hotay.

Tila pudhe kela ani aamhi vaat bagu laglo andhrat kadhi aamhla tyanchi ek jhalak diste. Halu halu te kahatave ekmekan chadhat hote,. Didi chya painjanacha awaj vr khali hot hota. Tyane ticha tshirt kadhla asel ani ball chokhayla chalu kela.

Didi :- ssshh aahhh sshh ahhh ahh hhmm hmm…

Me :- ( khandyavarchi pakad majbutine odhat kanat haluch )

Bag bag… yetoy ka awaaj…

Aai :- kashla? kasla??

Me :- toh chokhtoy tiche dudu ( mala ball bolayla kaa laaj vatali mlach kalal nai )

Aai :- hat, evdha kahi barlu nkos.

Me :- ti kante kashla mag.

Me ragat aai chya pudhe hath neun tiche donhi ball pakdle maxi varun ani dable.

Aai :- ssh umm… sshh sod..

Me :- ( kaanat ) aata kas vatal, asch same awaaj yetoy na…

Ti kahi nai bollo, me tila tasych position madhye pakdun thevla. Ata jhala as tai ch rahila bajula maza lavda harkar karu lagla hota. Tyat ti lavdyala gand lavun ubhi hoti. Samor awaaj yetou tya awaajane aat pan tasch feel hou lagla hota.

Me aai la mage kechun angala chipkaval, ani donhi hath ball varun khali potavar thevle. Ti maxit ubhi hoti. Aaj ti ekdum nirvastra honar hoti. Tich mulayam ang mithit veglich feel det hota.

Me evhana tai ch visrun swatachya kamat budalo hoto, mazya mithit mansacha gola hota. Me kas control karu shakat hoto?

Me tichya kanat bolyla gelo ani kanchi pappu ghetli. Tine fakth hath mage aanat mla ek algad tapli marlya sarkh hath phiravla.

Tikde kadachit te dogh pan suru jhale hote, andharat awaaj yen band jhala hota tevdhayt didi cha awaaj aamhi ekla, ticha evdha sexy awaaj kahi navta ekla me.

Didi :- sshh ahh thamb me ghalte?

Me :- potavar dabat, ( kanat ) bag bag. Ag te kartyat aat madhye, ti detey tyala.. me 100% sangu shakto.

Aai :- hmm, gondhal nko krus, tuzya baba la kalal tr tamsha hoil motha, ata apan kahi kela tr lok jama hotil, 10 divsavar lagan aahe…

Me :- mag kai asch ubha rahaych ka aapn?

Aai :- maz dokch chalat naiye…. Kai sangu me tri tula….

Tine hath pudhe anla ani mazya hatavar thevun ubhi jhali. Didi ne tyacha bulla pucchi vr lavla hota ani tyane dhakka dila tas ti kanli.

Didi :- aaig aahh….

Mla kai jhal mahit nai, me aai chya potala dabu laglo. Ti mla chitkun ubhi aahe tri mla tila sagla sangu vatat hota halvun halvun.

Me :- ( kanat ) kai karaych aapan ata???

Didi :- ssh aaah hmm mmm mm…

Me maza hath potavarun var net ticha ball dharla ani tyavar phirvu laglo. Ti kahi bolat navti, ticha manuka tathla hota, me botani manuka chimtit pakdat hoto.

Magun maza bulla tathla hota, aai swata gand halvat tyala khelvat hoti, swata gand kholaychi. Me dhakka dila ki thodi pudhe vayachi, parat mage houn gand ughdun fakaychi. Tine maza dusra hath pakdun swata hun khali pucchi vr nela ani pucchi vr thevat swata varun dabu lagli.

Mazya hatachi yogya mudra keli, position ani varun pakdun swatachya hatane halvu lagli. Tai cha awajane aamhi dogh he karu laglo hoto. Ti velch vegli hoti, kai chalu aahe kalat navta.

Me pan sagla visrun ticha kan chatu laglo, tas ti mage sarakli, gand chitkavli tine angala, me kambar pakdun tila dhakke daycha kaam karat hoto, ti kambre varcha hath pakdun khali pucchi vr net hoti. Tichi man chatat chatat me tiche ball kuskarat hoto aksharsah.

Me swapanat pan vichar navta kela ki kadhi aaplyach aai la ashya thikani, ashya veli, ashya paddhit gheil. Tikde aat facha fach cha awaaj uthu lagla hota.

Me :- jaude chal jau aapan pan aat.

( mla fakth aai la jhavaych hota ata )

Aai :- nai re thamb ith, ti palun pan jau shakte, najuk vel aahe. Thamb ith, mla tuzi garaj aahe.

Me eka hatane ticha ball aavlat, dusra hath jo pucchi vr hota toh pan aat dabat tichya kanat manalo.

Me :- tu jas manshil tas, tuzya sathi mazi jan pan hajir….

Me tila mazya kade phirval, aamhi open chatavar dogh baher evdhe taplo hoto ki aamhla bhan navta kai kartoy, kuthe ubhe aahot.

Me tila mithit gehtla, tichya bochya la pakdun uchlla ani khidkchya thoda pudhe aalo. Bhinti var tila havet latkaval, tine payane mazya pathi vila marat anagavar basli. Me tichya galavar kiss karu laglo.

Pappi ghet geht mane varun, kapalavr, nakavar, karat tichya hothavar hoth thevle. Aamhi dogh kadhi ek mekanchya jibha chokhu laglo kalalch nai.

Veglich chav hoti thunki chi, chav ekdum havi havishi hoti, soduch vatat navta, tondat ghusu vatat hota ekmekanchya. Me tichya maxi chi button ughdu laglo, ughdat navti manun me taar taarr button tond takli.

Ticha ball baher kadhla, tyacha vaas ghet mla kick basli, ghap kan aamba chokhtat tasa tondat bharla pilat manukya la chokhu laglo janu aatun dudh ch nighnar hota.

Aai ne mla kas kan chatishi kela. Kesat hath ghatla mazya ani pakdla ani sshh ahhh hmm kanu lagli halu awaajat.

Me ticha manuka jiv lavun chokhat hoto, tyavar jiben gudgulaya karat hoto. Tine kes pakdat maz dok ball var kadhla, dusra ball baher kadhat dabat swata tondat dila.

Maza hath pakdun khali puchhi var thevla tina, me botani pucchi khajvu laglo maxi varun. Me maxi var var karu laglo. Mla pucchi la hath lavaycha hota.

Tine maxi uchlun eka hatane pakdli, me tichya pucchit hath phrivu laglo, lib libt hoti pucchi tichi. Oli jhali hoti. Mazi bot barobar pucchit ghusli.

Aai :- aahh tithech ssh bas bas halu halu aat baher kar fakth.

Me tasch karu laglo, tila me dhagat pathval hota, me vrun manuka chokhtoy ani khalun pucchi khajavtoy.

Tevdhyaat aamhla kadi cha kurr kurr awaaj yeu lagla. Tine ghabrun hath jhatakla amhi doghe kholichya mage jaun ubha jhalo, ithe pan ubha hotane me tichya bochyat fatit bot ghusvun ubha hoto tichya mage.

Toh porga baher ala, kes kapde nit karat toh magech yeu lagla, aamhi dusrya side la jaat tyala rasta dila. Toh khali pipe varun utru lagla, me bagayla jaat hoto aai ne mla pakdun thevla.

Thodya velane aamhi khali bagital tr toh gayab hota, aamhi 5-10 min thamblo ani nanter haluch awaaj n karta khali yeu laglo.
Payrya utartach me aai cha hath pakdala,

Me :- chal mazya kholit jau na, baba jhople astil kashla ug jate tikde.

Ti pan lagech ekat yeu lagli. Aamhi aat ghuslo ani dar lavla, andharatch bed var yeun padlo, me tichya kushit padlo hoto vaat bagat hoto maukyachi.

4-5 min jhale nai ki me ticha ball baher kadhun chokhu laglo, vr je ardhavat rahila hota te purn karu laglo, maxi var khechu laglo.

Aai ne swtaa gand uchlat maxi potavar aanli.
Me tichya pucchi la khajvayla chalu kela. Ti shant padli hoti, 10 min chokhun tond dukhu lagla maz manun me uthlo ani tichya payan madhye ghuslo.

Tichya chikacha ani ghamacha vaas mix jhala hota, mandyan madhye ghustach nakavar asa vaas basla kai sangu, me tichye pay fakavle ani mothi jib baher kadhli ani gandi chya holapasun chatat var jhattyan paryant aalo.

Aai :- aaaissss aahhh sshh..

Mla andharat samjat navta, tevha tine hatane pucchi fakavli me aat jib ghatli ani chalu jhalo, ti gand udvat jhatke ghet hoti. 5-6 min jhale hote. Mazi jib sunna padli hoti chikane kahi samjat navta. Tine mla var khechla.

Mazya gandi var hath jatach tila kalal me kapde kadhle naiye.

Aai :- kadh na kapde.

Me uthun nagda jhalo, maza lundo baa tath hota salami det, me tichya paya madhye ghuslo ani lundo ba la ragdu laglo.

Tine pay havet fakavle ani majja gheu lagli.

Aai :- ssshh ahhh mast vattay asch karat rah..

Me tasch ghasu laglo. Hatavar ubha rahun varun khali lundala ghasat hoto. Ti pratek vaar la sssh aahh karat gand uchlat hoti. Tasch kartaa karata kachkan aat ghusla.

Aai :- aaaig sshh gela galea aaah thamb tasch jara…

Tine pay mazya gandi var takat mla mithit bharal. Mla ghatta pakdun swata gand halavt bullya la pucchit khelvat hoti, mla as vatat hota bulla gol gol phirtoy pucchit.

Aai :- aaahh sshhh aah kar halu halu aat baher…

Me tasch karu laglo, tine mazya kambrela pakdla ani swata me bulla baher kadhatana gand uchlun ghaychi. Asch chalu hota 2-4 min… nanter tila shahan navta hot, ti padli hath var karun ani mla aavrayla bolli.

Aai :- kar kacha kach…. Bas jhal kas tri hotay… aatap lavkar….

Me speed vadhvla pan ti evdhi oli jhali hoti bulla satkat hota, fach fach awaaj yet hota. Tine mla bulla baher kadhyla lavla ani maxi ne swatachi pucchi pusli ani parat fakli.

Me bulla ghatla tyaveil majja yeu lagli, jhavtoy as feel yeu lagla, aat baher kartana toh kadak pana, skin mage hone janvat hota. Pan 3-4 mintat parat ti oli jhali.

Aai :- kar kacha kach sodu nkos ata kar pata pat.

Me kacha kach karu laglo, aamchya mandya ekmaeknvr thapa thap aaptu laglya. Mla pan janvat hota maza sutnar aahe manun me speed tasch thevla, ti nusti mothya mothyane shwas ghet hoti.

2-3 min ne pach pach karat mazi chikchi dhaar tichya pucchit nighali. Mla as vatal mazi jaanch geli. Angatun sagli takat nighun geli, me dher ch jhalo tichya angavar. Tithun tine kaman sambhali.

Tine mla ghatta pakdla, pay angavar takle ani kahlun gand uchlu lagli. 1-2 min kelayvar ti pan kadak jhali, jhatke deu lagli, garam garam lagla supdyavar aat.

Tine mla tasch padkun thevla 5 min, dogh ghama mule chitkun gelo hoto. 5 min ne me uthatana lund chipkun basla hota pucchit, kutra kutri kase chipaktat tasa. Pan ekdum 1-2 sec sathi, ani nighala lagech. Me khali padlo, ti uthli ani maxi ne pucchi pusu lagli. Tich maxi ghatli angat ani jau lagli. Mla dar lavayla sangital. Me tasch nagda jhoplo hoto.

Sakali kai jhal yacha pudhchya part madhye sangen mitrano, nehmi pramane comments yet jaude. Mla mahitey tumhla kahi stories che pudhe parts vachaychi iccha aahe. Tumchya sathich late hotyat te. Hava tasa suchat naiye climax, vachun pani pani vahl tas manun late hotay. But stay tune… yetil lavkarch….

This story Bahini vr palat (najar) thevta thevta kadhi bulla aai chya pucchit ghusla kalalch nai – 1 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page