मोठ्या बहिणीच्या मदतीने तिच्या मैत्रिणीला ठोकले

आता दीदी ने तिला ओठा वर कीस करायला सुरुवात केली आणि आता ते दोघे मस्त होऊन जवण्याचा विचार करू लागले आणि कीस पण करत होते आणि एकमेकाचे बॉल दाबू लागल्या. मित्रांनो सोनिया चे बॉल खूप मोठे आहेत आणि तिचे बॉल एकदम मुलायम आहे आणि निपल एकदम कडक आहे आणि ती एका हिरोईन सारखी दिसते आहे. आता त्या दोघी एकमेकीच्या पुच्ची वर कपड्या वरून हात चालवू लागल्या आणि मग ५ मिनिटांनी त्यांनी पाणी सोडले.

आलीया : तू मला आता खरे खरे सांग तुला मजा आली कि नाही?

सोनिया : हो मला खूप मजा आली आणि मला खूप चांगले वाटत आहे.

आलीया : आता तू विचार कर कि माझ्या हात ऐवजी माझ्या भावाचा मोठा आणि जाड लंड असता आणि तो आत बाहेर होऊन तुझ्या पुच्ची ची खाज मिटवत असता तर तुला कसे वाटले असते?

सोनिया : हो मला खूप मजा येईल, पण मी ठोकून घेणार नाही फक्त तुझ्या भावाचा लंड चोकेन आणि तो माझी पुच्ची चाटेल काय मंजूर आहे का?

आलीया : ठीक आहे उद्या सकाळी माझ्या घरी कोणी असणार नाही, कारण माझे आई वडील एका लग्नाला एक आठवडा बाहेर जात आहेत, मी आणि भाऊ उद्या कोलेज वरून सुट्टी घेतो आणि तू पण सुट्टी घेऊन उद्या बरोबर १२ वाजता माझ्या घरी ये.

सोनिया : बरे ठीक आहे.

मित्रानो दुसऱ्या दिवशी आई पप्पांना स्टेशन सोडायला मी आणि दीदी गेलो आणि मग ११:३० वाजता परत आलो आणि आम्ही जेव्हा घरी पोचलो तेव्हा पहिले कि सोनिया तिथे उभी राहून दीदी ची वाट बघत होती आणि मी कुलूप उघडून सरळ माझ्या घरात गेलो आणि दीदी तिच्या बरोबर बोलू लागली आणि ती म्हणत होती कि मला खूप भीती वाटत आहे आणि कोणाला काही समजले तर?

आलीया : कोणाला समजणार नाही तू आता आत चल.

सोनिया : ठीक आहे चल.

आता त्या दोघी घरात आल्या आणि मी खूप दमलो होतो म्हणून मी अंघोळ करायला गेलो. मग मी बाथ रूम मधून त्यांचे बोलणे ऐकत होतो. मग दीदी सोनिया ला म्हणाली कि तू थांब मी आता बाथ रूम मध्ये जाऊन काही वेळाने माझ्या भावाचा लवडा उभा करून येते. मग ती पटकन बाथ रूम मध्ये आली आणि मी तेव्हा पूर्ण नागडा होऊन उभा होतो आणि दीदीने आत मध्ये येऊन पटकन माझा लवडा तोंडात भरला आणि चोकू लागली आणि मग काही वेळाने लवडा बाहेर काढून म्हणाली कि मी लपून एक विडीयो बनवते आणि तू तिच्या कडून तुझा लंड चोकून घे आणि तिची पुच्ची चाट आणि चोक.

मी : ठीक आहे दीदी.

दीदी ने केमेरा चालू केला आणि लपली आणि मी टोवेल गुंडाळून बाहेर आलो आणि मला पाहून सोनिया पटकन उभी राहिली आणि तिने मला सांगितले कि तुम्ही फक्त टोवेल मध्ये?

मी : नाटक करू नकोस माझ्या जानू, ये फक्त एक वेळा माझा चोकून दे आणि मी पण तुझी खूप प्रेमाने चोकेन, तिचे गुलाबी ओठ दाता मध्ये ठेवून ती पुढे आली आणि तिने माझा टोवेल बाजूला केला आणि माझा टाईट आणि मोठा लवडा पाहून ती थोडी हसली आणि तिने लंड हाताने हलवला आणि माझ्या लंडा चा टोपा तोंडात घेऊन चाटला चोकला आणि म्हणाली कि आज पहिल्या वेळी कोणाचा तरी लंड पहिला आहे या आधी मी फक्त माझ्या बहिणीच्या लेप टोप मध्ये ब्लू फिल्म मध्ये पहिला होता आणि मी म्हणालो..

मी : चल रांड आता पटकन माझा लवडा चोक.

मित्रानो ती आता चोकू लागली आणि पूर्ण रूम मध्ये छप छप छप आवाज येऊ लागला आणि ते सर्व केमेरया मध्ये रेकोर्ड होऊ लागले होते आणि तिने १५ मिनिटे चोकून घातल्या वर मी वीर्य सोडले. मग तिने माझे वीर्य तिच्या तोंडा तून बाहेर फेकले आणि ती मला म्हणाली कि हे खूप खारट आहे, पण मला हे चोकने जास्त आवडले नाही, हा माझा लवडा चोकायचा पहिला अनुभव आहे.

मी : ठीक आहे चल आता सरळ बेड वर मी तुला आता पुढची मजा देतो.

मित्रानो मी बेड जवळ पोचून तिला झोपवले आणि मी तेव्हा पूर्ण नागडा होतो, पण ती अजून नागडी झालेली नव्हती.

सोनिया : बघ तू फक्त माझी पुच्ची चाट आणि मला जवू नकोस.

Marathi Zavazavi  कोवळ्या शेजारणीला जवले

मी : ठीक आहे माझ्या जानू मी तसेच करेन जसे तू म्हणशील.

मग मी तिला २ मिनिटे कीस केले आणि मग तिला म्हणालो कि तुझे ओठ खूप रसाळ आहेत ग.

सोनिया : धन्यवाद, प्लीज आता चोक ना मला आता कंट्रोल होत नाही आहे.

मी : हो हो ठीक आहे आता चोकतो.

मग मी तिचे बॉल दबले तर ती अह्हह करत होती मग मी तिचा टोप काढून टाकला. तिचा टोप काढताच तिचे बॉल बाहेर पडले, कारण तिने ब्रा घातली नव्हती आणि मग मी तिचे बॉल चोकू लागलो आणि त्याला जोर जोराने दाबू पण लागलो.

मग मी तिची स्कर्ट काढली आणि तिची गुलाबी पुच्च्ची चाटली आणि तिला चोकू लागलो आणि ती माझे डोके तिच्या पुच्ची वर दबून माझी जीभ आत घेऊ लागली. २० मिनिटे चोक्ल्यावर तिने पाणी सोडले आणि ती शांत होऊन पडली पण मी तिची पुच्ची चाटत आणि चोकत राहिलो. मी तिची पुच्ची चाटून चाटून पूर्ण पणे लाल करून टाकली होती आणि मग काही वेळाने ती मला म्हणू लागली कि आता बास मी आता घरी जाते. मग दीदी हसत तिकडे आली आणि म्हणाली कि काय झाले सोनिया माझ्या भावा कडून ठोकून घेणार नाहीस का?

सोनिया : नाही यार मी तुला आधीच सांगितले होते कि मी फक्त पुच्ची चाटून घेणार आणि जवायला देणार नाही.

हो माझी जान, पण तुला आता जवून घ्यावे लागेल कारण मी तुमचे दोघांचे काम केमेऱ्या मध्ये रेकोर्ड केले आहे. तू आता याच्या कडून गप चूप जवून घे नाही तर बदनाम हो.

सोनिया : प्लीज यार असे करू नको मला जाऊ दे आणि तो विडीयो प्लीज डिलीट करून टाक.

मी : माझ्या जान तू आता इतके काही केले आहेस तर आता एक वेळा जवून पण घे ना.

सोनिया : ठीक आहे, पण तू कोणाला हा विडीयो दाखवू नको.

मी : ठीक आहे चल आता मी तुला मस्त ठोकतो.

मित्रांनो मी आणि सोनिया आधी पासून नागडे होतो आणि आता दीदी पण पूर्ण नागडी झाली होती आणि आम्ही तिघे नागडे होतो, आधी सोनिया बेड वर झोपली आणि मी तिच्या वर झोपलो. दीदी ने माझा लंड पकडला आणि सोनिया च्या पुच्ची वर ठेवला आणि थोडा आत दाबला आणि तो थोडा आत गेला.

मी : आता मला खरे खरे सांग माझी जान माझ्या अगोदर कोणा कोणा कडून जवून घेतले आहेस तू ?

सोनिया : खरे सांगू तर मी जेव्हा पेपर देताना कोपी करताना पकडले गेले तेव्हा मला माझ्या कोलेज च्या सरांनी मला ही गोष्ट कोणाला न सांगण्याच्या शर्तीवर खूप ठोकले आणि त्यांनी मला सांगितले कि तुला चांगल्या मार्काने पास करतो आणि त्यांनी तसे केले.

मित्रांनो मला तिच्या तोंडून हे ऐकून खूप राग आला आणि मी मग एका झटक्यात माझा पूर्ण लंड आता टाकला आणि जोर जोराने धक्के द्यायला सुरुवात केली. आता सोनिया पण माजे घेऊ लागली होती आणि अह्हह उम्म्म्म स्स्स प्लीज आणि जोरात ठोक अह्हह फाडून टाक असे म्हणत होती. मग मी सतत जोर जोराने ठोके देऊ लागलो, ज्या मुळे तिचे बॉल हलु लागले आणि ती ओरडू लागली. पण काही वेळाने ती तिची गांड उचलून ठोकण्याचा आनंद घेऊ लागली आणि मग मी १५ मिनिटात पाणी सोडले.

मग मी माझा लंड लगेच बाहेर काढून दीदी च्या तोंडात घातला आणि तिने माझे सर्व वीर्य पिऊन स्वच्छ केले. मग दीदी ला जेवण बनवायचे होते आणि म्हणून ती निघून गेली आणि नागडी जेवण बनवू लागली. मग मी म्हणालो कि सोनिया आज मला तुझी गांड पण मारायची आहे आणि ती लगेच तयार झाली. मग मी हाता मध्ये थोडे क्रीम घेतले आणि तिच्या गांडी वर आणि माझ्या लंडा वर लावले आणि लंड तिच्या गांडीत टाकून आत बाहेर करू लागलो आणि ती ओरडत होती अह्हह अह्छ्ह अह्हह आणि मार ओह्ह्ह स्स्स माझी गांड मार प्लीज ओह्ह्ह्ह.

मित्रांनो मी काही वेळाने तिच्या गांडी मध्ये वीर्य सोडले. आता आम्ही खूप दमलो होतो आणि मग काही वेळ आराम करून आम्ही जेवण केले आणि मग मी आधी सोनियाला आणि मग दीदी ला ठोकले. मित्रांनो मी आता असेच दीदी आणि सोनिया ला रोज एक आठवडा ठोकत राहिलो.

Pages: 1 2