बंगल्यावाल्या आंटी ला जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव प्रेमराज आहे आणि ही माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे. मला पूर्ण अशा आहे कि तुम्हाला तो खूप जास्त आवडेल.

ही गोष्ट त्या दिवसाची आहे जेव्हा मी अभ्यास करायला पुण्या मध्ये आलो होतो. मी माझ्या साठी एक रूम भाडयाने घेतली होती. मी जिथे राहत होतो तिथे माझ्या शेजारी माझे मालक, मालकीण आणि त्यांची आठ वर्षाची मुलगी राधा राहत होती.

जसे जसे दिवस निघत गेले तसे मी त्यांच्या घरा मध्ये चांगला असा मिसळलो होतो. मी माझ्या मालकांना काका म्हणून हाक मारीत होतो.

एक दिवस माझ्या काकांनी मला सांगितले : राधा ला कराटे क्लास ला जायचे असते आणि तू त्याला सोडून येत जा.

मी हो म्हणालो.

एक दिवस मी राधा ला क्लास ला सोडायला गेलो होतो आणि मी जेव्हा तिथे गेलो तेव्हा माझी नजर एके ठिकणी अडकली.

काय मस्त आंटी होती यार आता माझ्या मना मध्ये विचार येऊ लागले कि या सालीला इथे चा पकडतो आणि ठोकून टाकतो. मी तर फक्त तिला पाहत राहिलो. आंटी ने हे सर्व काही पहिले होते आणि मग तेव्हा मला कोण चा तरी धक्का लागून गेला आणि मी शुद्धी वर आलो.

मी पहिले तर ती आंटी माझ्या कडे पाहून एकदम हसत पाहत होती. आणि मग मी पण तिच्या कडे पाहून हसू लागलो. मग क्लास सुरु झाला. मग मी तिथून जाण्या साठी माझ्या बाईक च्या जवळ गेलो आणि मी पहिले कि माझे नशीब खूप चांगले होते. मी पहिले कि आंटी ने पण तिची गाडी माझ्या गाडी जवळ उभी केली होती.

मग ती परत माझ्या कडे आली आणि माझी हलत परत आधी सारखी झाली तर आता आंटी म्हणाली.

Marathi Zavazavi  शेजारीण रांड सरिता आंटीला सुसू पाजले

ती : हाय… तुमचे नाव काय आहे?

मी : प्रेमराज पाटील.. आणि तुमचे?

ती : जानवी देशपांडे.. मी माझ्या मुली ला क्लास ला घेऊन आले आहे.. आणि तुम्ही?

मी : मी माझ्या काका च्या मुली ला इथे घेऊन आलो आहे. तुम्हाला काही हरकत नसेल तर आपण कॉफी प्यायला जायचे का?

ती : हो हो का नाही, पण इथे नको.. तुम्हाला काही त्रास नसेल तर माझ्या घरी जाऊ या का? माझे घर इथेच जवळ आहे.

मी हे ऐकून तर एकदम खुश होऊन गेलो मी तिला लगेच हो म्हणालो.

जेव्हा मी तिच्या घरी पोचलो तेव्हा ती म्हणाली : क्लास सुटायला अजून खूप वेळ आहे तो पर्यत मी फ्रेश होऊन येते आहे. तू इथे बस.. थोड्या वेळाने ती फ्रेश होऊन माझ्या समोर आली. आणि मी तर एकदम डोळे फाडून पाहू लागलो होतो.

ती माझ्या जवळ आली आणि मला हलवले आणि मला विचारले कि असे काय पाहत आहेस तू?

मी : तुम्हाला काही हरकत नसेल तर एक सांगू?

ती : हो हो बॉल ना.

पृष्ठे: 1 2