बँक मेनेजर बरोबर सुहागरात्र

हेलो मित्रानो माझे नाव हर्ष आहे आणि आज मी तुम्हाला पहिल्या वेळी एकदम वेगळी आणि एकदम कमाल असलेली गोष्ट सांगणार आहे. या गोष्टी मध्ये एक ३८ वर्षाची स्त्री एका २१ वर्षाच्या कोवळ्या मुला सोबत प्रेम लीला करते आहे आणि त्याच्या बरोबर तिची पुच्ची जवण्याची खूप मजा मारून घेते आणि मग तिच्या तहानलेल्या पुच्ची ला त्याच्या लंडाने शांत करून घेते आणि आता मी ती घटना एकदम विस्ताराने तुम्हाला सांगतो आहे.

मित्रानो मला पूर्ण खात्री आहे कि ही गोष्ट वाचली कि तुम्हाला खूप मजा येईल. मित्रानो ही घटना मध्य प्रदेश मधल्या भोपाल मधली आहे आणि मी तिथे राहून नोकरी करीत आहे. मी दिसयला एकदम ठीक ठाक आहे आणि माझे वय २१ वर्षे आहे आणि माझा लंड ७ इंच लांब आहे.

मित्रांनो मी माझ्या २१ वर्षे वया पर्यंत कोणा बरोबर सेक्स केले नव्हते आणि मग काही दिवसा पूर्वी मला एक गर्ल फ्रेंड मिळाली होती, पण तिचे एका अपघातात निधन झाले आणि तेव्हा पासून जणू माझे जीवन एकदम एककी झाले होते आणि मला काही सुद्धा करायला आवडत नव्हते. आणि मग मी दुखी होऊन माझी नोकरी करू लागलो. मित्रानो ही घटना माझ्या सुट्टी मधली आहे जेव्हा मी माझ्या घरी परत आलो होतो आणि मग मी पहिले कि माझ्या घर च्या आजू बाजू चे सर्व काही बदलून गेले आहे कारण कि मी खूप वर्षांनी माझ्या घरी आलो होतो आणि आता खूप नवीन नवीन लोक तिथे राहायला आले होते. मी माझ्या घरी खूप उशिरा पोचलो आणि मग मी खूप मोठा प्रवास करून आलेलो असल्याने मला खूप थकवा जाणवत होता आणि म्हणून मी येऊन लगेच झोपलो.

मग सकाळ झाली आणि मी उठलो तेव्हा मी विचार करू लागलो कि मी बाजूला असलेल्या पार्क मध्ये फिरायला निघून जातो आणि तेव्हा माझा तिथे कोणीही जुना मित्र नव्हता, सर्व लोक बदलले होते आणि माझ्या साठी सर्व चेहरे एकदम नवीन होते कारण मी मागचे तीन वर्षे भोपाल मध्ये नव्हतो आणि मग मी माझ्या जुन्या गोष्टी आठवून इकडे तिकडे फिरू लागलो होतो. तेव्हा मला अचानक पार्क मध्ये एक आंटी दिसली आणि ती दिसायला एकदम सेक्सी आयटम वाटत होती.

तिचे ते भरलेले शरीर मला तिच्या कडे आकर्षित करीत होते आणि तेव्हा तिला पाहून माझा लंड हळू हळू मोठा होऊ लागला होता आणि ती आंटी एकदम मस्त आणि जकास माल होती आणि तिचे वय काही ३० वर्षे होते. तिचे फिगर तर असे मस्त होते कि कोणाचाही लंड फक्त तिला एक वेळा पाहून त्यातून वीर्य निघून जाईल, कारण तिचे बुब्स एकदम मोठे आणि बाहेर झुकलेले दिसत होते आणि तिचे फिगर चा आकार बहुतेक ३८-३५-४० होता आणि तिची उंची ५ फुट २ इंच वाटत होती, आणि तुम्ही काही पण म्हणा मित्रानो ती होती एकदम मस्त आणि पाटाखा माल. मग मी मनातल्या मनात विचार केला कि हिच्या बरोबर काही तरी बोलले पाहिजे आणि मग मी तिच्या कडे हळू हळू गेलो आणि थोडी हिम्मत करून तिच्या जवळ जाऊन तिला म्हणालो.

मी : हेलो आंटी तुम्ही इथे दर रोज येत काय?

मित्रानो त्या वेळी ती पायाने चालून चालून दमली होती आणि ती एका पार्क च्या पायरी वर बसली होती आणि तिचे श्वास खुप जोराने वर खाली होत होते आणि त्याच बरोबर तिचे बॉल पण खूप जोराने वर खाली होऊ लागले होते आणि त्यमुळे मला तिचे बुब्स खूप मस्त दिसत होते. माझी नजर तिच्या छाती वर होती आणि मी सतत घुरून घुरून पाहत होतो आणि मग ती मला म्हणाली-

ती : हो मी दर रोज सकाळी सकाळी इकडे येते.

मी : वाह आंटी ही तर खूप चांगली गोष्ट आहे आणि आता आपण दर रोज असे भेटत राहू.

आंटी : बरे, पण तू कोण आहेस? आणि तू मला अशा रिती ने रोज भेटायचे सांगतो आहेस आणि मी तुला कधी पण या आधी इकडे पहिले नाही आहे, तू कोठे राहतो आहेस?

मी : हो आंटी मी इथे एकदम नवीन आहे, कारण मी मागचे तीन वर्षे इथे आलो नव्हतो, मी शेजारी राहतो आणि इथून बाहेर निघाले कि थोडे दूर जाऊन माझे घर आहे आणि मी सध्या बाहेर राहून नोकरी करीत आहे.

ती : वाह तू दिसायला तर खूप चांगला आहेस आणि तू बोलून पण चांगले घेतोस.

मी : धन्यवाद आंटी आणि तुम्ही काय करता तुम्ही गृहिणी आहात का?

ती : नाही नाही मी एक बेन्केत मेनेजर आहे.

मी : वाह आंटी खूप छान तुम्ही तर दिसायला पण खूप छान आहात आणि हे तुम्ही दर रोज इथे येऊन चालता म्हणून आहे आणि तुम्ही तुमच्या शरीरा वर खूप चांगले लक्ष दिले आहे.

ती : धन्यवाद, चला आता माझ्या घरी जायची वेळ झाली आहे, ठीक आहे ना मी आता जाते आहे मग मला पटकन घरी जाऊन तयार व्हायचे आहे आणि मग जेवण बनवून लवकर बेंके साठी इथून निघायचे आहे आणि मला घरी पण खूप काही काम करायचे आहे.

मी : हो आंटी ठीक आहे आणि आता मी पण माझ्या घरी जाणार आहे चला आपण बरोबर बाहेर जाऊ.

Marathi Zavazavi  गर्लफ्रेण्डच्या मैत्रिणीला ठोकून खुश केले

मग आम्ही एकत्र त्या पार्क मधून बाहेर आलो आणि मग आमच्या घरा कडे निघालो आणि मग चालता चालता तिला समजले कि माझे घर एकदम जवळ आहे आणि मित्रानो आमच्या घर च्या मागच्या बाजूला असलेले घर तिने मागचे दोन वर्षे पूर्वी खरेदी केले होते आणि मग आम्ही एक दुसर्याला बाय म्हणालो आणि मग आपापल्या घरी गेलो. मग मी तर माझ्या घरी जाऊन झोपी गेलो आणि मग मी दुपारी उठलो आणि मग मी दुपारी जेवण केले आणि मग मला बेंके मध्ये जाऊन चेक चे पैसे घ्यायचे होते म्हणून मी बेंके मध्ये गेलो. मग मी पहिले कि जी आंटी मला सकाळी सकाळी पार्क मध्ये भेटली होती ती त्या बेन्केची मेनेजर आहे आणि मग तिने मला तिच्या केबिन मध्ये बोलवले.

ती : काय तू मला इथे भेटायला आला आहेस कि काय?

मी : हो आंटी तुम्ही असे काही समजले तरी चालू शकते खरे सांगू तर मला माझे एक काम पण होते मला माझ्या चेक चे पैसे काढून घ्यायचे होते.

ती : ठीक आहे आण माझ्या कडे तुझा चेक मी पटकन काधून देते आणि तुझ्या अकौंट मध्ये टाकून देते.

मी : थेंक यु आंटी, खरे विचारू आंटी तुम्ही मला अजून तुमच्या विषयी काही पण सांगितले नाही आहे.

ती : आणि तू पण मला तुझ्या विषयी काही पण सांगितले नाही आहेस? तू आधी तुझे मला काही तरी सांग.

मी : आंटी माझे या जगात कोणी नाही आहे, कारण मी माझे घर पाच वर्षा पूर्वी सोडून दिले होते. हो पण मला माझा म्हणणारी आधी एक होती पण हे सर्व काही देवाला आवडले नव्हते कि ती माझ्या बरोबर राहून आनंदी राहील आणि मी पण तिच्या बरोबर खूप खुश होतो आणि तेव्हा मला माझे जगणे खूप जास्त आवडत होते.

ती : हो का, पण ती कोण होती?

मी : आता आंटी तुमच्या कडून काय लपवायचे चार वर्षा पूर्वी मला एक गर्ल फ्रेंड होती, पण तिचे एका रस्त्यावर अपघातात निधन झाले. मी तीला वाचविण्यसाठी खूप प्रयत्न केले पण तरी ती मला या जगात एकदम एकटा सोडून निघून गेली आणि ती निघून गेल्या पासून मी या जगात एकदम एकटा होऊन फिरतो आहे. आता माझे या पूर्ण जगा मध्ये माझे असे कोणी नाही आहे.

ती : ओह, मला तुझे हे सर्व ऐकून खूप दुख झाले, तुझ्या बरोबर देवाने खूप वाईट केले आहे, पण काही हरकत नाही आहे जीवन आपल्याला कधी ना काही तरी एक वेळा दुसरी संधी जरूर देते, फक्त आपल्याला त्या संधीला आपले जीवन बनवता आले पाहिजे. तुला इतके उदास होण्याची काही गरज नाही आहे आणि तुला पण कधी ना कधी तरी अशी संधी जरूर मिळेल.

मी : हो आंटी ठीक आहे आता तुम्ही मला तुमचे काय काय आहे ते सांगा.

ती : हो हो सांगते आहे, माझी पण हलत एकदम तुझ्या सारखी आहे कारण माझे पण या जगा मध्ये कोणी नाही आहे. तुझ्या अंकल ने मला मागचे दोन वर्षे झाली सोडून दिले आहे आणि आता आमचा तलाक पण झाला आहे. मला एक मुलगी पण होती पण तिला सुद्धा त्यांनी माझ्या बरोबर केस जिंकून तिच्या बरोबर ठेवून घेतले आणि आता मी एकदम एकटी झाली आहे अगदी तुझ्या सारखी.

मी : काय आंटी? कोर्टाने असे कसे काय केले? जेव्हा मुली वर आईचा जास्त हक्क असतो, त्यांनी तुमच्या बरोबर काही ना काही धोका केला आहे, कारण तुमच्या बरोबर घडले तसे कधी पण घडत नाही.

ती : हो, पण तुझे अंकल खूप मोठे बिजनेस मेन होते आणि त्यांच्या कडे पैशाची काही पण कमी नाही आहे आणि या गोष्टी चा फायदा उठवून त्यांनी मला कोर्टा समोर एक धंधा करणारी बाई म्हणून माझ्या वर आरोप केला आणि मग त्यांनी माझे दुसऱ्या पुरुषा बरोबर अनैतिक संबंध साबित करून टाकले होते आणि मी माझे सर्व काही हरवून बसले.

मित्रनो मी तेव्हा पहिले कि तिच्या डोळ्या तून बोलता बोलता दुखा चे अश्रू बाहेर पडू लागले होते आणि तेव्हा माझ्या मनात आंटी साठी आदर खूप वाढला होता. मग काही वेळ आम्ही असेच बसलो आणि मग बेंक बंद होण्याची वेळ झाली होती आणि मग मी तिला म्हणाली कि चला आंटी मी तुम्हाला तुमच्या घरी सोडून देतो.

ती : हो चल ठीक आहे आणि आज पासून तू माझा एक खूप चांगला मित्र आहेस आणि आता तू मला आंटी म्हणत जाऊ नकोस कारण माझे नाव बबिता आहे पण तू मला आता प्रेमाने प्रिन्सेस म्हणून बोलवू शकतोस.

मित्रानो आंटी ने मझ्या बाईक वर मागे बसून हे सांगितले आणि मग मी पण तिचे मन ठेवायला आणि मग तिला दुखा तून थोडी बाहेर करायला मी तिला म्हणालो कि ओके प्रिन्सेस ठीक आहे.

मग त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून मी पार्क साठी निघालो होतो आणि तेव्हा मी पहिले कि माझ्या घरा च्या बाहेर बबिता आधी पासून उभी राहून माझी वाट पाहत बसली होती.

मी : अरे तुम्ही आणि अजून इथे का अजून पार्क मध्ये गेला नाही का?

पृष्ठे: 1 2