ग्रामीण भागातील बायकोच्या शरीराची भूक भाग २

इकडे शेजाऱ्यांना आपल्या मावशीच्या घरी पिंटूचं रोज येणं जाणं संशयी वाटायला लागलं. एक दिवस शेजारणीने मीनलला सांगितलंच, “अनोळख्या जवान मुलाचं असं घरी येणं जाणं बरोबर नाही. तुझी मुलगी जवानी झाली आहे. तिची तर काहीतरी काळजी कर.” मीनल तिच्या बोलण्याला रागाने उत्तर देत म्हणाली, “आपल्या घराची काळजी मी स्वतः करेन. तुला काही देणं घेणं आहे का?” तशी शेजारीण गप्प झाली.

पिंटू मीनलच्या घरी आता एकदम निर्धास्त होऊन यायला लागला. आसपास राहणाऱ्या लोकांनाही आता त्या दोघांवर संशय आला होता. जेव्हा एक दिवस नानू गावी आला तेव्हा त्याच्या एका शेजाऱ्याने त्याला सांगितलं, “नानू माझ्या गोष्टीचा वाईट वाटून नको घेऊ. पण हे खरं आहे की तुझ्या वहिणीचा भाचा पिंटू तुझ्या गैरहजरीत तुझ्या घरी नेहमीच येत असतो. मला वाटलं की ही गोष्ट तुला सांगायला हवी. आता तुला जे पाहिजे ते कर. पण ही गोष्ट सर्वांसाठी चांगली नाही.”

ही गोष्ट ऐकून तर नानूलाही जाणीव झाली की काहीतरी गडबड आहे. त्याने मीनलला विचारलं, “हा पिंटू आपल्या घरी रोज कशाला येतो? काय चक्कर आहे?” आपल्या पतीचे दटावणे ऐकून मीनाच्या हृदयाची धडधड वाढली.

मीनल: हे तुम्ही काय म्हणत आहात? तो तुमचाही नातेवाईक आहे. कधी कधी येतो घरी याच्यात चूक काय आहे?

नानू: घरी तरुण पोरगी आहे. तू गोष्टीला समज. तू त्याला इथे येण्यास मनाई कर.

मीनल: मी आपल्या पोरीची पूर्ण काळजी घेते. पण तुम्ही कधी माझ्याबद्दल विचार केला आहे की तुमच्या शिवाय मी इथे कशी राहत असेन?

नानू: तुम्हा लोकांसाठी तर मी बाहेर राहतो. जरा विचार कर तुझ्या शिवाय मला तिथे चांगलं वाटत असेल का?

मिनलच्या या गोष्टीने त्याला विश्वास झाला की त्याच्या शेजाऱ्याने त्याची बायको आणि भाचा पिंटूच्या बद्दल जे काही सांगितलं ते खरं आहे. तो तीन दिवस घरी थांबला आणि परत आपल्या नोकरीसाठी कोल्हापूरला वापस गेला. पण आता कामात त्याचं मन लागत नव्हतं. त्याला वाटलं की त्याचा पूर्ण घरच उजडला आहे.

शेवटी मनात संशय घेऊन एके दिवशी अचानक नानू कामातून सुट्टी घेऊन गावी आला. त्याने घरी पाय ठेवला तर घरी कोणीच दिसले नाही. त्याने आत मधल्या खोलीचा दरवाजा उघडला तर तो एकदम सन्न राहिला! त्याची बायको भाचा पिंटूच्या बाहुपाशात नंगी पडली होती! पिंटूही डोक्यापासून ते पायापर्यंत पुर्ण नंगा होता. मीनलने पिंटूचा लंड हातात पकडला होता आणि ती त्याला हळूहळू सहलवत होती.

आपल्या बायकोचं असले घाणेरडे रूप बघून नानूच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्याने काठी उचलली आणि आपल्या नंग्या बायकोला चांगलंच मारलं. सोबतच पिंटूला ही चार-पाच फटके बसले. पण तो कसा तरी तिथून पडण्यात यशस्वी झाला पण नंगि मीनल कुठे जाणार कडून पण एवढे सर्व झाल्यानंतरही मीनलच्या चेहऱ्यावर भीती नव्हती

ती ओरडून म्हणाली: हे सर्व जे तुम्ही पाहत आहात याच्यात माझी काही चूक नाही! चूक तर तुमची आहे! मी तर आधीच सांगितलं होतं की मला तुमच्या सोबत घेऊन चला. पण तुम्ही माझी गोष्ट ऐकली नाही.

Marathi Zavazavi  चाची बरोबर सुहागरात्र

पण नानूचा राग तर फारच मोठा होता. तो या गोष्टीने रागात होता की त्याच्या बायकोने आपलं तोंड काळ करताना नात्याचा सुद्धा विचार केला नाही. पिंटू तर तिच्या मुलासारखा होता. पण स्वतःवर नियंत्रण ठेवत तो म्हणाला, “जे झालं ते झालं. आता समोर मी हे सर्व होऊ देणार नाही. आता मी येथेच राहीन.

“इथेच राहील याचा अर्थ काय? मीनलने दचकून विचारलं.

मीनलच्या शरीराला जे सुख पिंटू कडून मिळत होतं ते सुख देणे नानुकडून शक्य नव्हतं. पिंटू तरुण होता, त्याच्यात नवा जोश होता. आणि चोरून खाल्लेल्या फळाची चव तर आणखीनच गोड असते. तिला वाटलं की जर नानू गावात राहिला तर तिच्या शरीराला पिंटूच्या स्पर्शासाठी तहानलेले राहावे लागेल. जेव्हा पर्यंत तिने परक्या मर्दाचा स्वाद चखला नव्हता तेव्हा पर्यंत ती आपल्या पती कडूनच खुश होती. पण आता तर तिला पिंटूच्या शय्यासोबतीची चटक लागली होती.

नानू: मी आज नोकरी सोडून नेहमीसाठीच गावात राहायला आलो आहे. इथेच राहून जमीनदाराच्या शेतीत मी काम करेन. मग बघेन तुला आणि त्या हरामी पिंटूला!

नानूच्या नोकरी सोडून गावात राहण्याची गोष्ट ऐकून मीनल परेशान झाली. कारण आता तिला पिंटूला भेटून आपली कामवासना शांत करण्याची संधी मिळणार नव्हती.

मिनलने पिंटूला सारी हकीकत सांगितली आणि त्याला सजग राहायला सांगितलं. ती कोणत्याही परिस्थितीत पिंटूशी आपले लैंगिक संबंध तोडण्याची गोष्ट सहन करू शकत नव्हती. शरीराची कामाग्नी असतेच तशी! मीनल नानूचा दुस्वास करायला लागली. इकडे नानूलाही आपल्या व्यभिचारी बायकोशी घृणा निर्माण झाली होती.

पण त्याची पोरगी तर जवान होती. त्यामुळे त्याला तिची चिंता होती. त्यामुळे मीनलचे अनैतिक लैंगिक संबंध त्याने कसतरी पिऊन घेतलं. नानू आता चौकस राहायला लागला होता. पण तरीही मीनल आणि पिंटू संधी पाहून घरापासून दूर शेतात भेटायला लागले. मावशी भाच्याच्या प्रेमीयुगुलाच्या खेळांबद्दलची माहिती त्याच्या कानी पडल्या. त्याने आपल्या जवान पोरीच्या काळजीबद्दल मिनलला परत समजावलं.

पण मीनल आपल्या योनीच्या इच्छेला नाकारून मागे वळली नाही. तिच्या घराचं वातावरण चांगलाच खराब झालं होतं. रोजच्या मार खाण्याने तिला वाटलं नानूसोबत ती आणखी जास्त दिवस राहू शकत नाही. पिंटूसोबत आपला वेगळा संसार थाटायचा तिचा विचार चालला होता.

पण इकडे पिंटूच्या मनात वेगळीच खिचडी शिजत होती. त्याने आपल्या चिकण्या चोपड्या गोष्टींनी मिनलच्या जवान पोरीला पटवले आणि एक दिवस पिंटूने तिलाही आपल्या बेडवर नागडी केली.

मिनलचे डोळे तेव्हा उघडले जेव्हा तिने स्वतःच्या डोळ्यांनी आपल्या जवान पोरीला आपल्या प्रेमी सोबत बेडवर नागडे झवतांना पाहिलं. पण आता पश्चाताप करून काय होणार होता?

Pages: 1 2