बायकोने काळ्या लंडाकडून जवून घेतले

हेलो मित्रांनो आमचे लग्न होऊन अजून तीन आठवडे पण झाले नव्हते आणि माझ्या आई वडिलांनी मला अचानक बोलवले आणि आम्ही दोघांनी अजून सेक्स ची खरी मजा पण मानली नव्हती आणि आम्हाला आता थोडे दिवस एकमेकापासून वेगळे व्हावे लागले. आणि मग मी माझ्या घरी आले पण माझ्या पतीला माझे घरी जाने पसंत नव्हते पण तेव्हा सेक्स शिवाय पण अजून काही काम होते. मित्रो माझ्या घरी माझे आई, वडील आणि माझा लहान भाऊ आहे आणि तो तर माझा खरा मित्र होता. आणि मित्रांनो तुम्हाला कल्पना आहेच कि एका मुलीचे तिचे लग्न झाल्या वर तिच्या घरी एकटे झोपणे किती अवघड असते आणि ज्या रात्री मी माझ्या घरी पोचले होते त्या रात्री आमच्या घरी एक पार्टी होती. त्या दिवशी माझ्या लहान भावाच्या जन्म दिवसाची पार्टी होती. मी माझ्या भावाला लहान पणा पासून खूप प्रेम करते आणि तो माझा एकदम खरा आणि सच्चा मित्र आहे ज्याला मी माझ्या मनातले काही पण कधी पण सांगू शकते आणि तो पण नेहमी मला आनंदी करण्याचा प्रयत्न करतो.

मी घरी पोचताच माझ्या घरचे लोक खूप खुश झाले आणि आम्ही त्या रात्री खूप मजे केले आणि जेव्हा पार्टी चालू होती तेव्हा मी तिथे एक अनोळखी मुलाला पहिले, ज्याचा चेहरा माझ्या पतीला मिळता जुळता होता. मग मी माझ्या भावाला विचारले कि तो काळा माणूस कोण आहे तर तो म्हणाला कि तो माझ्या कोलेज चे शिक्षक आहेत आणि ते माझ्या वडिलांचे खूप चांगले मित्र बनले आहेत.

मग मी त्याला विचारले कि पप्पा ना हा नमुना कोठे आणि कसा काय भेटला? मग माझ्या भावाने सांगितले कि जेव्हा पप्पा माझे अडमिशन करायला कोलेज मध्ये जात होते तेव्हा माझ्या पप्पांचे एक लहान एक्सिडेंत झाले होते आणि या माणसाने म्हणजे माझ्या भावा च्या केमिस्ट्री टीचर ने त्यांची मदत केली होती आणि तेव्हा पासून हे चांगले मित्र बनले आहेत. आणि मग मला समजले कि तो मागचे तीन दिवस आमच्या घरी राहत आहे आणि रात्र भर आई पप्पा आणि तो बोलत राहतात.

मग जेव्हा पार्टी संपली तेव्हा पप्पा म्हणाले कि तू आधी जाऊन फ्रेश हो आणि मग झोपी जा, डान्स करून तू खूप दमली असशील आणि तू घामाने एकदम ओली झाली आहेस. तुला अंघोळ करून खूप चांगले वाटेल.

मित्रांनो त्यांच्या तोंडून हे ऐकून मी खूप चकित झाले तर मी म्हणाले कि ठीक आहे पप्पा तुम्ही म्हणत असाल तर मी अंघोळ करून घेते जेणे करून माझे शरीर थोडे हलके होईल आणि मग मी बाथ रूम मध्ये अंघोळ करायला गेले. तिथे जाऊन मी माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि मी एकदम नागडी होऊन अंघोळ करू लागले. तेव्हा मला अचानक माझ्या पतीची आठवण झाली आणि मी माझ्या पुच्चीत बोट घालू लागले आणि मी जोर जोराने मोन करू लागले. तेव्हा मला अचानक वाटले कि तो काळा माणूस बाहेर उभा होता. त्याने बाहेर उभे राहून मला आवाज दिला कि बेटा काय झाले? तुला काही लागले तर नाही ना? तू इतक्या जोराने का ओरडत आहेस?

मी आतून सांगितले कि नाही अंकल, मी तर बस गाणे गात होते, पण तुम्ही माझ्या बाथ रूम च्या बाहेर उभे राहून काय करीत आहात? तर तो म्हणाला कि काही नाही, मी तुझी बाहेर यायची वाट पाहत आहे कारण मला पण आता अंघोळ करायची आहे. मग मी म्हणाले कि ठीक आहे अंकल तुम्ही अजून थोडा वेळ वाट पहा मी थोड्या वेळात बाहेर येते. मग मी अंघोळ करण आणि माझ्या शरीरावर टोवेल गुंडाळून बाहेर आले आणि मग मी माझ्या रूम कडे जाऊ लागले आणि इतक्यात तो लगेच बाथ रूम मध्ये अंघोळ करायला गेला आणि अंघोळ करू लागला.

आता मी जशी माझ्या रूम मध्ये आले मला आठवले कि मी माझी ब्रा आणि पेंटी बाथ रूम मध्ये फरशी वर विसरले आहे आणि मग मी मनात विचार केला कि अरे यार आता अंकल माझी ब्रा आणि पेंटी पाहून काय विचार करतील? मग मी पटकन बाथरूम च्या समोर आले आणि मी दरवाजा जवळ थांबून ऐकले तर तो काही तरी गुणगुणत होता. मी त्याला म्हणाले कि अंकल तुम्ही थोडा वेळ साठी बाहेर याल का, मला माझे काही कपडे धुवायचे आहेत, मी ते तिथेच विसरले होते.

मग तो मला म्हणाला कि तू आता थोडा वेळ थांब, मी आता नागडा आहे आणि मी चुकून टोवेल घ्यायचे विसरलो आहे, मी असा बाहेर येऊ शकत नाही, तू तुझी ब्रा आणि पेंटी काही वेळाने धुऊन घे. मग मी म्हणाले कि नाही अंकल मला ती आता धुवायची आहे प्लीज एक काम करा तुमची ओली चड्डी घालून बाहेर या ना. मी एका मिनिटात माझे कपडे धुऊन टाकते.

मग तो म्हणाला कि ठीक आहे जशी तुझी मर्जी आणि मग तो बाथ रूम मधून बाहेर आला. आहाह अरे माझी देवा मी हे काय पहिले त्याने चड्डी घातली होती कि नाही? मला त्याचा तो काळा आणि ७ इंच लांब आणि एकदम जाड लंड मला त्याच्या चड्डी तून बाहेर स्वच्छ दिसत होता आणि मग मी थोडा वेळ त्याला पाहत राहिले आणि मी एकदम त्यात भान विसरले. मग काही वेळाने तो मला म्हणाला कि बेटा आत जा नाही तर माझे हे हत्यार अजून मोठे होईल.

मित्रानो मी काही बोलले नाही आणि गपचूप माझे डोके खाली करून आणि थोडे लाजून आत गेले पण मी आता आत का आले होते? हे पण मी एकदम विसरले होते कारण मला त्याचा तो काळा आणि मोठा जाड लंड काही पण करायला देत नव्हता. माझी नजर पुन्हा पुन्हा तो लंड शोधत होती. मग मी पटकन कपडे धुऊन बाहेर आले आणि तो पटकन आत निघून गेला. मी तशीच तिथून निघून आले आणि परत माझ्या रुम मध्ये जाऊन जोर जोराने माझ्या पुच्ची मध्ये बोट घालु लागले आणि ते करताना मला कधी झोप लागली हे मला काही समजले नाही.

Marathi Zavazavi  भाभी च्या कपड्याबरोबर सेक्स

मग मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठले आणि मला समजले कि तो माणूस सकाळी काही कामासाठी मुंबई ला निघून गेला आहे. आता मी तर त्याचा काळा लंड आठवत होते आणि मला मनात वाटत होते कि मी पण एका काळ्या लंडाची दासी बनावे आणि अशा रीतीने माझ्या मनात काळ्या लंडा च्या इच्छेने जन्म घेतला पण मी माझ्या पतीला खूप प्रेम करते आहे.

मित्रांनो आता माझ्या पतीला एक गोऱ्या पुच्ची ची कशी इच्छा झाली ते मी तुम्हाला सांगते आणि ते पण त्यांच्या जिभेने.

मग माझ्या बायकोला घरी जाऊन काही दिवस झाले होते कि माझी आई तिच्या एक मैत्रिणीच्या मुलीला घेऊन घरी आली. तिचे नाव निशा होते जी डोक्या पासून पाया पर्यंत कपड्याने झाकलेली होती आणि आधी तर ती मला मोठ्या वयाची वाटली आणि मला तिच्या मध्ये काही चांगले वाटले नाही आणि मग मी माझ्या रूम मध्ये जाऊन झोपलो. मग राती अकरा वाजता मला आईने बोलवले आणि मला सांगितले कि निशा च्या कमरे ला थोडे लागले आहे आणि तिला एखाद्या डॉक्टर कडे घेऊन जावे लागेल.

मग मी तिचे ऐकून एकदम उठलो आणि निशा च्या रूम मध्ये गेलो. जिथे मी पहिले कि ती तिच्या कमरे च्या त्रासाने बेड वर झोपली होती.

आईने तिच्या समोर मला सांगितले कि तू पटकन डॉक्टर ला फोन लाव नाही तर हिला घेऊन जवळ एखद्या हॉस्पिटल मध्ये जा. मग मी माझ्या ओळखीच्या सर्व डॉक्टरला फोन केला पण तेव्हा कोणीही माझा फोन उचलला नाही आणि इतक्या रात्री तिला बाहेर घेऊन जाने चांगले नाही असा विचार करून मी तिला विचारले कि तुला जास्त त्रास होतो आहे का? तर ती म्हणाली कि हो मला त्रास तर खूप होतो आहे पण त्यासाठी तुम्हाला डॉक्टर ला बोलवायची कि इतका त्रास घ्यायची काही गरज नाही, तुम्ही मला तेलाने मालिश करून दिली तरी माझा त्रास एकदम कमी होऊन जाईल.

मग तिच्या तोंडून हे ऐकून आई पटकन शेजारच्या रूम मधून तेल घेऊन आली आणि मग तिने मला सांगितले कि तू हिला जिथे दुखते आहे तिथे मालिश करून दे, मी तर मालिश करू शकत नाही. मग मी म्हणालो कि मी हे कसे काय करू शकतो? मी एक परस्त्री ची मालिश कशी करू शकतो? तर आई मला म्हणाली कि मी तुला हिच्या बरोबर जोपायला सांगत नाही आहे, फक्त तुला हिची मालिश करायची आहे आणि ती असे सांगून तिच्या रूम मध्ये निघून गेली आणि आता आम्ही दोघे त्या रूम मध्ये एकदम एकटे झालो होतो आणि मग आम्ही दोघे इकडचे तिकडचे बोलू लागलो.

मी : प्लीज तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका, माझ्या आईने रागाने काही तरी जास्त सांगितले, कारण ती थोडी आजारी आहे त्यामुळे ती मालिश करू शकत नाही. त्यामुळे तिने मला हे काम करायला सांगितले आहे आणि तुम्हाला कस्त त्रास असेल तर मलाच तुमची मालिश करावी लागेल, आणि म्हणून तुम्ही प्लीज तुमचा कुर्ता थोडा वर करून घ्या नाही तर तो हे तेल लावल्याने घाण होईल.

ती : काही हरकत नाही, तुम्ही माझे नवीन मित्र आहात, मला तुमचा हात माझ्या कमरे वर लागला तर काही अडचण नाही आणि असे पण सर्व त्रासात मित्र कामाला येतात, तुम्ही मालिश करा.

मित्रांनो आता मी तिच्या गोऱ्या दुधा सारख्या कमरे वर माझ्या हाता वर थोडे तेल घेऊन हळू हळू हात हलवून तिच्या कमरे वर मालिश करू लागलो. मित्रांनो तिची कमर स्पर्श करताच मला एक विचित्र अनुभव झाला. तिचे शरीर एकदम मुलायम, गोरे, भरलेले होते आणि ती एकदम माझ्या समोर गप चूप पडली होती आणि माझा हात तिच्या कमरे मुळे माझ्या पूर्ण शरीरावर झटका देत होता आणि ती खूप हळू हळू आवाजात अहः उछ्ह्ह करीत होती. मग मी तिला थोडी हिम्मत करून विचारले.

मी : तुम्हाला अजून दुसरी कडे कोठे त्रास तर नाही आहे ना. म्हणजे हातात, पाठीत, कि पायामध्ये.

ती : नाही मला फक्त माझ्या पाठीत त्रास होतो आहे. पण तुम्ही तिथे कशी मालिश करणार? मी कुर्ता घातला आहे आणि मी त्याला इतके वर पण घेऊ शकत नाही जेणे करून तुम्ही माझ्या कमरे वर मालिश करायला तुमचा हात तिथे लावू शकाल.

मी : तुम्हाला जर मालिश करायची आहे तर तुम्ही असे करू शकता, मी उठून या रूमची लाईट बंद करून टाकतो आणि मग तुम्ही तुमचे कपडे काढून टाका आणि मग मालिश करून झाल्या वर तुम्ही कपडे घालून घ्या.

ती : बर हे तर ठीक आहे पण मी माझ्या कुर्त्या मध्ये ब्रा पण घातली नाही.

मी : तर काय झाले मला अंधारात तुमचे शरीर कोठे दिसणार आहे.

ती : तुम्ही मला हात तर लावाल ना?

मी : ठीक आहे, तुम्हाला माझा हात लागून इतका प्रोब्लेम असेल तर राहू द्या असे पण त्रास तुम्हाला आहे मला नाही.

पृष्ठे: 1 2