बायकोने काळ्या लंडाकडून जवून घेतले

मग ती पटकन म्हणाली कि तुम्ही असे नाराज होऊ नका, तुम्ही लाईट बंद करून या, मी माझे कपडे काढून टाकते. मित्रानो मी उठलो आणि मी लाईट बंद केली आणि मग मी मागे फिरलो तर तिचे गोरे सेक्सी शरीर पाहून एकदम दंग झालो आणि मग मनातल्या मनात म्हणालो कि मुलगी इतकी गोरी पण असू शकते का? मी पटकन पलंगाच्या एक कोपऱ्यात गेलो आणि मग मी तेलाची बाटली तिच्या पाठी वर मुद्दामून अशी टाकली कि त्यातून खूप तेल तिच्या बॉल जवळ वाहत गेले.

मित्रांनो आता मी तिच्या गोऱ्या दुधा सारख्या कमरे वर माझ्या हाता वर थोडे तेल घेऊन हळू हळू हात हलवून तिच्या कमरे वर मालिश करू लागलो. मित्रांनो तिची कमर स्पर्श करताच मला एक विचित्र अनुभव झाला. तिचे शरीर एकदम मुलायम, गोरे, भरलेले होते आणि ती एकदम माझ्या समोर गप चूप पडली होती आणि माझा हात तिच्या कमरे मुळे माझ्या पूर्ण शरीरावर झटका देत होता आणि ती खूप हळू हळू आवाजात अहः उछ्ह्ह करीत होती. मग मी तिला थोडी हिम्मत करून विचारले कि काय झाले?

ती : ऊउ तुम्ही इतके तेल का टाकले? माझ्या छाती वर सर्व तेल तेल झाले आहे तुम्ही आधी त्याला स्वच्छ करा आणि मग पुढे काम करा.

मित्रानो मला तर याच गोष्टीची वाट होती कि केव्हा ती बोलेले कि जानू तुटून पड आणि मी तिच्या सांगण्या वरून लगेच तिच्या वर तुटून पडलो. मी तिचे बॉल हळू हळू घासू लागलो आणि मला तिच्या कडून काही पण विरोध झाला नाही आणि मग मी थोडे जास्त जोर लावू लागलो आणि तिचे निपल बदाम सारखे मजबूत बनवून टाकले आणि आता माझे दोन्ही हात तिच्या कमरे वर होते. मित्रानो मी तिचे बॉल हळू हळू घासत होतो आणि तिच्या कडून काही विरोध झाला नाही तर मला समजले कि त्रास तर एक आग लावायचे कारण होते. हिला तर स्वतः माझा लवडा पाहिजे होता मग मी हळू हळू माझ्या हाता मध्ये मजबुती घेऊ लागलो आणि मी जास्त दाबून तिला मालिश करू लागलो.

मी अंधारात तिची पुच्ची तर पाहू शकलो नाही पण माझे हात जेव्हा तिच्या पुच्ची च्या केसा वर आले तेव्हा माझे मन तर खूप खुश झाले आणि मी तिच्या पुच्ची ला जावण्याचे स्वप्न पाहू लागलो आणि तेव्हा अचानक आईने मला हाक मारली आणि म्हणाली कि तू काय करतो आहेस तिला मालिश करून दिलीस का तर मी म्हणालो कि हो मी करीत आहे आणि तू काळजी करून नको तू झोपून जा. तर ती म्हणाली कि ठीक आहे तू तिला चांगल्या प्रकारे मालिश करून दे म्हणजे तिचा त्रास काही वेळाने कमी होईल आणि तीला शांत झोप लागेल. मग मी परत तिला शरीरावर मालिश करू लागलो आणि ती हळू हळूं आवाज करू लागली तर थोड्या वेळाने परत आईचा आवाज आला कि झाली कि नाही तिची मालिश करून इतका वेळ कसा काय लागतो रे. आधी तर तू काही करायला पण तयार् नव्हतास आणि आता इतका वेळ झाला तरी तुझी मालिश अजून चालू आहे नक्की करीत काय आहेस आणि मग मी तिला म्हणालो कि आई तिला पाठी वर पण थोडा त्रास होता म्हणून मी तिला आधी कमरे वर मालिश केली आणि मग तिच्या पाठी वर मालिश करीत होतो म्हणून इतका वेळ लागला आहे आणि तू अजिबात काळजी करू नकोस माझी मालिश झाली कि मी तिला तिच्या जागे वर नेईन आणि जोपविन पण ती म्हणाली कि काय बोलतोस मला काही समजत नाही आणि ती उठून आम्ही मालिश करीत असलेल्या रूम कडे येऊ लागली आणि मी खूप घाबरलो आणि आम्हाला पटकन आमचे काम बंद करावे लागले आणि आता माझी सर्व मेहनत पाण्यात गेली म्हणजे माझे मालिश करायचे काम संपले आणि मी काम झाले असे म्हणून तिच्या रूम मधून बाहेर पडलो. मग मी माझ्या रूम मध्ये आलो आणि तिचे शरीर माझ्या डोळ्या समोर आठवू लागलो पण मी आता तिच्या जवळ पण जाऊ शकत नव्हतो कारण ती च्या जवळ आई ची रूम होती आणि जर आईने मला तिच्या रूम मध्ये जाताना पहिले असते तर मला खूप मारले असते. मग मी रात्र भर आईला शिव्या देऊन जागा राहिलो आणि मग मला कधी झोप लागली हे समजले नाही. मग मी सकाळी लवकर उठू शकलो नाही आणि ती मला काही न सांगता माझ्या घरातून बाहेर निघून गेली.

मित्रांनो अशा रीतीने आमची दोघांची सेक्स ची भूक एकदम अर्धी राहिली आणि आमच्या मनात दुसऱ्या लोकांबरोबर सेक्स करायची इच्छा होऊ लागली आणि मग आम्ही कसे आमच्या साथी ला या कामा साठी उत्तेजित केले ते मी तुम्हाला सांगते.

मित्रांनो दोन आठवडे माझ्या घरी माझ्या आई पप्पा बरोबर राहिल्या वर माझे पती मला घ्यायला तिथे आले आणि मग एक दिवस थांबून दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही आमच्या घरा कडे निघालो. आमचा प्रवास ट्रेन मध्ये होता आणि आमच्या कडे A.C. तिकीट होते आणि त्यामुळे आम्ही आरामात आमच्या सीटवर जाऊन बसलो आणि ट्रेन पुढे जायची वाट पाहू लागलो. मग थोड्या वेळाने ट्रेन स्टेशन मधून बाहेर पडू लागली आणि ती हळू हळू स्टेशन च्या पुढे गेली आणि मग अचानक ट्रेन काही वेळ चालून एका गावाच्या मधोमध ट्रेन ला सिग्नल ना मिळाल्या मुळे थांबली आणि म्हणून आम्ही खिडकी चा पडदा वर केला आणि बाहेर पाहू लागलो आणि मग मी पहिले कि गावाच्या एक शेता मध्ये एक काळा कुत्रा आणि एक पांढरी कुत्री ला एकदम जवळ उभा आहे आणि तो तिला जोर जोराने धक्के देऊन जवत आहे आणि तो त्याची मोठी जीभ बाहेर काढून सेक्स ची मजा घेत होता. आणि मित्रानो हे पाहून आमच्या दोघांमध्ये पती पत्नी सारखे बोलणे चालू झाले.

Marathi Zavazavi  बायको आणि म्हातार्या चौकीदार चे कामसूत्र

पती : बघ किती नशीबवान आहे तो कुत्रा? इतका काळा असून पण तिला एक पांढरी गोरी पान कुत्री जवायला मिळाली आहे आणि तो खूप मजा करीत आहे आणि आपण लग्न झालेले असून पण एक महिना झाला मुठ मारून आपले काम चालवत आहोत.

मी : तुम्ही इतके उतावळे बनू नका ना, मी आज रात्री घरी पोचून तुमची सर्व भूक शांत करेन आणि असे पण मला पण खूप सेक्स ची भूक लागली आहे आणि या वेळी तर थोडी जास्त लागली आहे. तुम्ही जरा माझ्या पासून सावध राहा मी तुम्हाला या वेळी हरवू पण शकते.

पती : सोड राणी तु मला काय हरवणार जानेमन? आज रात्री मी होऊ देणार नाही मी तर आता पासून तयार आहे माझ्या जोड्या बरोबर ते सर्व करण्यासाठी.

मित्रानो एवढे बोलून त्यांनी त्यांचा लंड त्यांच्या अर्ध्या पेंट मधून बाहेर काढला आणि मादक होऊन मला म्हणू लागले आज चोक तुझ्या या दिवाण्याला कि याच्या जवळ काही राहणार नाही एवढ चोक याला.

मी : मला तुझ्या या हत्याराची तहान माहिती आहे, तू फक्त थोडा वेळ मला साथ दे राजा, कारण मला आता जास्त गरज आहे अशा हजारो हत्यारांची.

पती : काय?
मी : प्लीज मला माफ कर जानेमन, मी जोश मध्ये काही जास्त बोलून गेले. मित्रांनो एवढे बोलून मी त्यांचा लंड माझ्या तोंडात खोल पर्यंत घेऊन गेले आणि काही वेळाने त्यांनी माझ्या लिपस्टिक असलेल्या ओठाच्या बाहेर त्यांचे पांढरे पाणी काढून टाकले जे मला आज खूप टेस्टी वाटत होते.

पती : शांत जालीस कि नाहीस रांड, एक वेळा अजून चोकून घे, मला एक वेळा अजून तुझ्या तोंडात काढायचे आहे.

मी : आज असे काय बोलत आहात राजा? लंड तर लहान झाला आहे आणि मी या रबराला चोकून काय करणार? हा थोडा जरी ताठ्लेला असता तर काही तरी बघितले असते.

पती : नाही ग, सेक्स ची मजा अशी येणार नाही, काही अजून पण करावे लागेल आणि अजून दुसऱ्या बरोबर पण करावे लागेल, काही तरी नवीन करावे लागेल, मला वाटते कि माझ्या नशिबात गोरी कातडी नाही आहे. मी तुझ्या या सावल्या शरीराला आणि काळ्या पुच्ची ला चाटून चाटून दमलो आहे.

मी : काय बोलत आहात तुम्ही? तुमच्या बोलण्या वरून वाटते आहे कि तुम्ही खूप दारू पिली आहे.

पती : नाही यार, मला एक मुलगी भेटली होती, आई तिला घरी घेऊन आली होती आणि मग त्या रात्री अचानक तिच्या कमरेला त्रास झाला आणि मग आईने मला तिची मालिश करायला सांगितले आणि मी कसेबसे करून तिचे बॉल घासले आणि मी सेंटर पर्यंत पोचलो होतो आणि आई ने मला बोलवून माझे पाणी काढून टाकले आणि आता मला ती गोरी पुच्ची मिळवून दे. मित्रानो मला पण हे ऐकून धक्का बसला आणि मग काही वेळाने मी माझा अनुभव आठवला आणि माझ्या तोंडातून पण त्याला चकित करणारे शब्द बाहेर पडले.

मी : जो तुमचा आनंद तो माझा आनंद आहे, कोणी पण मुलगी सहन करणार नाही कि तिचा मर्द दुसऱ्या बाईचा पार्टनर बनेल पण मी ही कुराबानी जरूर देईन कारण मला पण आता काळा लंड घेण्याची घाई झाली आहे.

मित्रानो माझ्या तोंडून हे शब्द ऐकून माझ्या पतीचा चेहरा बघण्या सारखा होता. ते माझे बोलणे ऐकून खूप चकित झाले आणि ते मला म्हणाले

पती : ही तुझी शायरी होती कि तुला खरेच एक काळा लंड पाहिजे आहे?

मी : जर तुम्हाला गोरी पुच्ची हवी असेल तर मला पण काळा लंड पाहिजे आहे. जर तुम्ही मला हसत हसत परवानगी द्याल तर मी एक वेळा एका काळ्या लंडा ची दासी जरूर बनेन.

पती : पण तुला आता असा काळा लंड मिळणार कोठे?

मी : तुम्ही एक वेळा मला हो तर म्हणा माझी जान, माझ्या एक सांगण्या वरून पूर्ण वेस्ट इंडीज इथे येईल.

मित्रानो थोडा वेळ वातावरण एकदम शांत आणि सुनसान झाले आणि मग ते मला म्हणू लागले कि त्यांना गोऱ्या पुच्ची ची तहान लग्ना अगोदर पासून आहे आणि जर मला त्याच्या बदली काळा लंड हवा असेल तर ते मला काळा लंड जरूर मिळवून देतील पण तो लंड आणि तो नशीब वान पुरुष ते स्वतः शोधून आणतील.

पृष्ठे: 1 2