भाभी च्या कपड्याबरोबर सेक्स

हेलो मित्रानो माझे नाव अजय आहे आणि मी तुमच्या समोर एक गोष्ट घेऊन आलो आहे. ही गोष्ट माझ्या भाभी ची आहे. यामध्ये मी माझ्या भाभी च्या कपड्या बरोबर जवाजवी केली. माझ्या भाभीचे वय २८ वर्षे आहे आणि तिला एक १ वर्षाचा मुलगा पण आहे. माझ्या भाभी चे लग्न होऊन तीन वर्षे झाली आहेत. तिच्या फिगर चे साईझ ३४-३२-३६ आहे आणि ती कधी साडी तर कधी सलवार आणि सूट घालते. एक दिवस भैया आणि भाभी काही तरी कामाने बाहेर गेले होते. मी तेव्हा घरी होतो कारण तेव्हा माझी परीक्षा चालू होती. मग मी वर गच्ची वर अभ्यास करायला गेलो तर मी पहिले कि भाभी चे कपडे वर सुकवलेले होते. मग मी त्यांच्या ब्लाउज च्या खालून ब्रा काढली आणि माझ्या पेंट मध्ये माझ्या लंडा वर घातली आणि मग माझा लंड घासू लागलो, त्यांची ब्रा एकदम मुलायम होती.

मग काही वेळाने मी तिची ब्रा पुन्हा होती तशी ठेवून दिली, आता माझी इच्छा होती कि त्यांची ब्रा आणि पेंटी मध्ये एकवेळा पुन्हा मुठ मारून घेऊ. कारण भाभी रोज कपडे काढून घेत होती. मला माहिती होते कि माझ्या भाभी कडे खूप ब्रा आणि पेंटी होत्या कारण ती रोज वेग वेगळ्या रंगाची ब्रा आणि पेंटी घालत होती. मला वाटत होते कि मी पण एक वेळा तिची ब्रा आणि पेंटी घालून घेतो आणि मग पोट भरून मुठ मारून घेतो. मग एकदा आमचे एक नाते वाईक त्यांच्या लग्नाचे आमंत्रण देण्या साठी आले होते आणि माझ्या भैया ने सांगितले कि आम्ही सर्व लोक जरूर येऊ. मग ते तिथे जाण्यासाठी तिकीट बुक करायचा विचार करू लागले. तर मी त्यांना म्हणालो कि मी येऊ शकणार नाही कारण माझी परीक्षा आहे, मग ते पण त्यांचा प्रोग्राम केंसल करू लागले तर मी त्यांना म्हणालो कि तुम्ही माझी काळजी करू नका आणि मी स्वतः जेवण बनवेन नाही तर शेजारच्या काकू ला सांगेन. मग ते म्हणाले कि ठीक आहे आणि मग त्यांनी ट्रेन चे तिकीट बुक करून टाकले.

मग भाभी पण तिच्या तयारी ला लागली होती. मग मी विचार केला कि ते बाहेर जाताना कपाट लॉक करून जातील म्हणून मी आधी च त्याची चावी घेतली आणि त्याची दुसरी डुप्लिकेट चावी बनवून घेतली. मग ३ दिवसनी भैया म्हणाले कि आम्ही उद्या सकाळी जाणार आहोत आणि तू आम्हाला स्टेशन ला सोड.

मग त्यांना जायचे होते म्हणून भैया त्या दिवशी लवकर उठले आणि मग ते पटकन तयार होऊन माझ्या सेक्सी भाभीला उठवू लागले आणि मग खूप वेळा उठवून ती उठली आणि मग तिने तयार व्हायला जास्त वेळ लावला कारण माझी भाभी खूप तयार होऊन मगच खुठे बाहेर जाते आणि त्या दिवशी तर ती एकदम सेक्सी माल वाटत होती. मग मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना स्टेशन ला सोडायला गेलो आणि मग काही वेळाने ते निघून गेले. मग मी परत घरी आलो आणि सरळ भैया च्या रूम मध्ये आलो, त्यांच्या रूम मध्ये पण त्यानचे एक बाथरूम होते. मग मी आत गेलो, तिथे भाभी चे कोणतेही कपडे नव्हते. आता मला समजले कि तिचे कपडे कपाटा मध्ये असतील आणि ते तर लॉक होते.

मग मी विचार केला कि आधी परीक्षा देतो आणि मग मजा आणि मस्ती करू. मग माझे पेपर २ दिवसात संपले आणि मग जेव्हा माझा शेवट चा पेपर संपला मी सरळ घरी आलो आणि मग दरवाजा आत मधून एकदम बंद केला. मग मी कपाट माझ्या कडे असलेल्या दुसऱ्या चावीने उघडला. आणि मी जेव्हा ते उघडले तेव्हा मी असा खुश झालो कि जणू मला एखादा खजिना हाती लागला असेल. मग मी पहिले कि त्यामध्ये कि जास्त करून त्यामध्ये भाभी चे कपडे होते आणि त्यांनी च जास्त करून कपाट भरलेला होता आणि भैया चे कपडे एक कोपऱ्यात ठेवलेले होते माझी भाभी कपडे घालायची खूप हौशी होती आणि तिच्या कडे एक हून एक सरस साडी होती. मग मी एक साडी बाहेर काढली तर त्यातून ब्लाउज आणि पेटीकोट पण बाहेर निघाले.

मग मी पहिले कि भाभी च्या ब्लाउज मध्ये तिच्या बगले च्या ठिकाणी तिच्या घामाचे डाग होते आणि मग मी त्यांना चाटू लागलो. मग मी त्यांचा पेटीकोट पण जिथे तिची कमर येते तिथे सर्व बाजूनी चाटला. मग मी तिच्या पेटीकोट चा नाडा माझ्या तोंडात घेतला. आता मला खूप मजा येत होती, मग मी कपाटात आत हात घातला आणि मी पहिले तर तिथे एक पिशवी होती. आणि मग मी ती पिशवी बाहेर काढली आणि ती उघडली तर मी त्यामध्ये पहिले कि त्यात भाभी ची काही ओली ब्रा आणि पेंटी होती. मग मला समजले कि भाभी ने गावाला जाताना अंघोळ केली आणि मग तिचे न धुतलेले कपडे या पिशवी मध्ये ठेवले.

मग मी ब्रा वाळवली आणि मग त्याचे दोन्ही कप माझ्या तोंडाने चाटू लागलो, आता मला त्यातून दुधा चा सुगंध येत होता. आणि मग मी तिची पेंटी घेतली आणि तिच्या पुच्ची च्या जागे वर चाटू लागलो. आता मला तिच्या पेंटी चा टेस्ट खूप चांगला वाटत होता.

मग मी पूर्ण कपाटा मध्ये पाहू लागलो आणि त्यातून दोन कप्प्या मध्ये काही नव्हते. मग मी एकदम खाली हात घातला तर मला त्यातून एक ब्रा मिळाली. आता मी सर्व कपात शोधले आणि आता माझ्या हातात तिचे ४ ब्रा आणि पेंटी लागले. मग मी माझे कपडे काढून टाकले आणि मग ठरवले कि जो पर्यंत भैया आणि भाभी परत येत नाहीत तो पर्यंत मी तिची ब्रा आणि पेंटी वापरणार. मग मी वरच्या कप्या मध्ये पहिले तर तिथे मला एक बॉक्स मिळाले.

मग मी तो उघडला तर त्यामध्ये ब्लू फिल्म आणि कंडोम होते, मग मी कांडोम काढून घेतला आणि मग विचार केला कि मी दुसरा आणून ठेवेन. आणि मग मी कंडोम माझ्या लंडा वर घातला आणि मग मी मधल्या कप्प्या मध्ये पहिले तर त्यामध्ये भाभी चे सामान होते, त्यामध्ये तीचे पिरीयड चे पेड पण होते. मग मी तिच्या रेजर ने माझे लंडाचे केस कापले आणि त्यामध्ये तिचे साबणाचे बॉक्स पण ठेवलेले होते. एक वेळा मी तिच्या साबणाने अंघोळ केली होती आणि तिने मला खूप रागावले होते आणि म्हणाली कि माझ्या साबणाने अंघोळ करीत जाऊ नकोस. मग मी विचार केला कि आज चांगली संधी आहे. मग मी तिचा साबण बाथ रूम मध्ये घेऊन गेलो आणि तिच्या कपड्या मध्ये मुठ मारू लागलो आणि मग काही वेळ जोर जोराने मुठ मारून आणि मग माझ्या सेक्सी भाभी ला आठवून माझे वीर्य निघाले आणि ते सर्व मी तिच्या साबणा वर टाकून दिले.

मग मी साबणाने माझा लंड धुतला आणि आता माझा लंड आता एकदम चमकू लागला होता जणू त्याने फेसिअल केले होते कि काय? मग मी तिचा पेटीकोट, ब्रा आणि पेंटी घातली आणि मग त्यावर तिची मेक्सी घातली आणि मग मी टीवी वर एक ब्लू फिल्म ची सीडी लावली आणि ती पाहू लागलो. मग त्यातून खूप सेक्सी सीन पाहून माझा कंट्रोल सुटला आणि मग मी माझ्या म्हणजे मी घातलेल्या मेक्सी वरून मूठ मारू लागलो. आता माझा माल निघाला आणि त्यातून थोडा त्या मेक्सी वर पण पडला होता, आता मी रोज तिची मेक्सी घालून टोयलेट मध्ये जात होतो आणि मग तिच्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये मुठ मारीत होतो. आता मी रोज रात्री माझ्या भैया आणि भाभी च्या बेड रूम मध्ये झोपत होतो आणि मग मी त्यांचा विचर करीत होतो कि ते दोघे मिळून कसे सेक्स करीत असतील आणि मग मी पण उत्तेजित होत होतो आणि मग मी पण त्यांची सेक्स लीला डोळ्या समोर आणून खूप मुठ मारायचो आणि मजा करायचो. मग मी पुढचे ७ दिवस माझ्या सेक्सी भाभी ची ब्रा आणि पेंटी मध्ये पोट भरून मुठ मारली आणि खूप मजा केली.

You cannot copy content of this page