भाभीला दोन मुलांची आई बनवले

मित्रानो मी तिला काही तरी मनात येईल तसे सांगत होतो पण ती सेक्सी बाई खूप हुशार आणि अनुभवी होती, तीला सर्व काही समजले होते कि मी आत बाथ रूम मध्ये काय काय करीत होतो आणि ती मला पाहून हसू लागली आणि मग ती मला म्हणाली कि

ती : बरे चला तू ये इथे आणि आपण जेवण करू मी केव्हा पासून तुझी यायची वाट बघते आहे आणि तू आत मध्ये माहीत नाही इतका वेळ झाला काय करीत होतास. मला तर आता कंट्रोल करणे एकदम अवघड झाले आहे.

मी : मी तीअल म्हणले कि तुम्हाला जास्त भूक लागली होती तर तुम्ही माझी वाट न बघता जेवण करून घ्यायला हवे होते ना, मी नन्तर निवांत बाहेर येऊन जेवण केले असते.

ती : अरे यार मी घरी रोज एकटीच जेवण करते आणि मला जेवताना माझ्या बरोबर कोणी तरी असेल अशी संधी कधी कधी च मिळते आहे.

मी : बरे बरे ठीक आहे. चल जेवण करू.

मग मी पण तिच्या शेजारी जाऊन एकदम बेड वर बसलो आणि मग बाहेर खूप थंडी असल्याने आणि आम्हाला अजून पण थंडी वाटत असल्याने आम्ही एक चादर अंगा वर घेऊन टाकली आणि मग आम्ही समोरा समोर बसून जेवण करू लागलो. मी तर आता जेवण करता करता पण तिच्या कडे पाहू लागलो होतो आणि तिचे बुब्स मला खूप आकर्षक आणि मुलायम असे वाटत होते आणि तिचे बॉल खूप मोठे पण होते आणि आता तर माझा लंड तिचे मस्त आणि गुलाबी ओठ ला स्पर्श करायला धडपडत होता आणि मग मी तर तिचे बॉल पाहून त्यांना चोकायचा विचार करू लागलो होतो. तेव्हा ती माझ्या कडे पाहून माझ्या मनात काय चालु आहे ते ओळखून मला म्हणाली कि तू तिथे पाहत आहेस त्याने तुझे काही पोट भरणार नाही आहे आणि तुला पोट भरायला जेवण करावे लागेल आणि आता तू जेवणा वर लक्ष दे आणि तुझे पोट भर आणि मग तुझे मन काय म्हणते आहे ते नंतर बघ.

मित्रनो मी तर तिच्या बॉल मध्ये इतका गुंग होऊन गेलो होतो कि मी तिला पटकन सांगून टाकले कि जर बघून पोट भरणार नसेल तर मला यावेळी चोकु द्या. याचे दुध पिऊन माझे पोट भरून जाईल. मग माझ्या तोंडून हे बोलणे ऐकून तिने माझ्या कडे एकदम रागाने पहिले आणि ती काही न बोलता एकदम वोशरूम मध्ये गेली आणि मग मी पण काही बोलू शकलो नाही, पण मला वाटले कि तिला खूप वाईट वाटले आहे आणि ती आत मध्ये जाऊन एकदम रडत बसली असेल. पण तसे काही जाले नाही आणि ती आत मधून एक चूळ भरून परत बाहेर आली आणि ती माझ्या कडे एकदम रागाने पाहून मला म्हणाली कि आता तू पटकन जेवण करून घे आणि आता मला जोपायचे आहे आणि मग मी पण एकदम मध्ये माझे जेवण सोडून उठलो.

ती : अरे तू आधी जेवण तर पूर्ण करून घे असे मध्ये उठून जाऊ नकोस ना.

मग मी तिने म्हणले म्हणून परत खाली बसलो आणि मग मी एक चपाती अजून खाल्ली आणि मग मी उठलो आणि मग मी सर्व भाडी त्या टेबल वर ठेऊन टाकली आणि मग मी एक चूळ भरून परत आलो. मग मी पण पहिले कि ती आता पलंग वर नव्हती आणि मग मी जसा मागे फिरलो ती एकदम माझ्या सामोर उभी होती आणि मग तिने माझ्या डोळ्या मध्ये तिचे डोळे टाकून मला म्हणले कि आता तू काय म्हणत होतास कि मला चोकू द्या? मग ती माझे केस पकडून मला ओढू लागली आणि मग ती म्हणाली कि काय चोकनार का याला, बोल ना आता काय झाले तुला? अरे नाही नाही तुम्ही तर एकदम वाईट वाटून घेतले आहे. मला असे म्हणायचे नव्हते.

ती : मग खरे बोलना तूला काय म्हणायचे होते ते.

मी : आता मला थोडा राग आला आणि मी जरा मोठ्या आवाजाने म्हणलो. हो मी जरूर चोकणार, जर तुम्ही मला चोकायला दिले तर.

तर तिने माझे केस ओढले आणि तिने माझे तोंड तिच्या दोन्ही बॉल च्या मध्ये घेतले आणि दाबले आणि मग ती मला म्हणाली कि चल आता चोक याला, अरे मित्रानो मला तर आता अजीबत विश्वास बसत नव्हता कि हे सर्व आता काय चालले आहे.

मग मी माझ्या दोन्ही पण हातानी तिचे बॉल पकडले आणि मग मी खूप जोर जोराने दाबु लागलो आणि मग पटकन एक बुब्स तिच्या सूट मधून बाहेर काढला आणि मग मी त्याला चोकू लागलो आणि मग दुसर्याला मी दाबू लागलो होतो. वाह काय मस्त आणि सेक्सी आणि मुलायम बॉल होते तिचे तिची साईझ ३६ होती आणि आता माझ्या लंड मधून वीर्य निघू लागले होते. मग तिने तिचा अचानक सूट काढून टाकला आणि मग तिने माझे डोके पकडले आणि तिच्या बॉल वर लावून दिले आणि मग मी एकदम जोर जोराने तिचे बॉल चोकू लागलो आणि मी खूप जोर जोराने तिचे निपल माझ्या दाताने पकडून ओढू लागलो आणि आता ती त्यामुळे आवाज करू लागली आणि मग ती मला म्हणाली अजून जोर जोराने दाब आज्ज अह्हह अह्हह अम्म्म आज तू माझे दुध काढून टाक, पिऊन टाक माझे दुध तू आणि आज तू तुझी भूक मिटवून टाक आणि मग मी माझ्या दोन्ही हाताने तिचे बुब्स दाबू लागलो आणि तिचे निपल माझ्या दाताने चावू लागलो आणि आता तिचे आवाज आता हळू हळू वाढू लागले होते आणि ती खूप जोर जोराने मादक आवाज काढत होती.

मग तिने माझ्या लोवर मध्ये तिचा एक हात टाकला आणि माझा लंड पकडण्याच्या ऐवजी तिने माझे अंडे इतक्या जोराने पकडले कि माझ्या तोंडातून एकदम जोराने आवाज निघाला आहाह्ह आहाह्ह पण मी परत तिचे बुब्स चोकू लागलो आणि मग तिने माझे लोवर खाली करून टाकले आणि एकदम काढून टाकले. तेव्हा ती माझे अंडे पकडून ओढू लागली आणि ती मला ओढत ओढत बेड पर्यंत घेऊन आली आणि मग तिने मला बेड वर बसवून टाकले आणि मग ती म्हणाली कि वाह तुझा लंड तर एकदम मस्त माझ्या पती पेक्षा पण एकदम मोठा आहे पण तुझे अंडे थोडे लहान आहे, मी त्याला थोडे गरम करून देते आणि असे म्हणून तिने माझ्या अंडा वर थप्पड मारली आणि त्यामुळे माझ्या तोंडून आवाज निघाला आह्ह हे तुम्ही काय करीत आहात.

ती : गपचूप बसून राहा जर मला जवायचे आहे तर तू झोपून जा. बोल तु तुला मला जवायचे आहे कि झोपायचे आहे?

मी : मला तुम्हाला जावायचे आहे.

ती : तिने परत माझ्या अंडा वर थप्पड मारली आणि म्हणाली कि तू एकदम गप्प झोपून राहा आणि मला काय करायचे आहे ते मला करू दे.

मग तिने माझ्या अंडा वर एक नंतर एक खूप ठप्पड मारले आणि मी फक्त आवज करून आह हाह्ह अह्हह हाहाह बस्स ब्सास्स्स्स बास्स्स्स करीत होतो. मग तिने माझे अंडे चोकायला सुरुवात केली आणि आता मला पण खूप मजा येऊ लागली होती आणि मग ती माझ्या अंडा ला तिच्या दाताने चावू लागली आणि मला खूप त्रास होऊ लागला, ती माझा अंडा चावत होती आणि माझा लंड तिच्या हाताने हलवत होती. आता तर जणू माझा जीवच बाहेर निघणार होता तेव्हा तिने माझा लंड अचानक सोडला आणि मग नाही नाही असे म्हणून तिने एका हाताने माझा लंड पकडला आणि ती तिच्या दुसऱ्या हाताने त्याला खूप थप्पड मारू लागली होती आणि मग काही वेळाने माझे वीर्य निघून गेले. मित्रानो आज एकदम पहिल्या वेळी कोणी माझ्या लंड ला असे थप्पड मारून मारून शांत केले होते आणि तिने माझे सर्व वीर्य माझ्या पोटा वर काढून टाकले आणि मग ती माझे वीर्य चाटू लागली होती आणि मी आता हे पाहून एकदम हैराण झालो होतो कि एकदम साधी सरळ दिसणारी बाई पण इतकी मोठी रांड कशी काय असू शकते? मग तिने माझे शरीर साफ केले आणि मग ती माझ्या वर आली आणि ती माझ्या ओठाला किस करू लागली. मला खूप वेगळे वाटू लागले होते कि ही आता मला माझ्या वीर्याची चव करायला देते आहे, पण दोन मिनिटांनी सर्व काही एकदम ठीक झाले आणि मग आम्ही एक मेकाचे ओठ आणि जीभ पण चोकू लागलो होतो आणि मग असे काम जोर जोराने दहा मिनिट करीत राहिलो होतो.

मग मी तिला खाली केले आणि तिची मान वर कीस करत करत मी तिच्या पुच्ची पर्यंत आलो आणि मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो आणि मी तेव्हा माझा लंड तिच्या जवळ केला आणि तिने तिचे तोंड उघडून टाकले आणि ती माझा लंड घेऊन चोकू लागली होती.

मग आम्ही दोघे पण 69 पोजिशन मध्ये आलो आणि मग मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो. मग तिने माझ्या गांडी मध्ये तिचे एक बोट घातले आणि ती हळू हळू आत बाहेर करू लागली होती. माझा लंड एकदम उभ झाला होता आणि मी पण तिच्या गांडी मध्ये माझे बोट घालून हलवू लागलो. मग तिने माझ्या जांघे वर एक दोन जोर जोराने थप्पड मारले आणि मग मी एकदम समजलो कि ही खूप चांगली संधी आहे जवाजवी करायची. मग मी पटकन तिच्या वरून उठलो आणि मी तिच्या ओठाला कीस केली आणि मग मी खूप सारे थुक तिच्या पुच्ची वर लावले आणि तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्या वर ठेवले.

ती : प्लीज जरा आरामात कर बरे का. नाही तर माझी पुच्ची फाटून जाईल.

मी : एक विवाहित असून पण तू घाबरत आहेस? असे म्हणून मी माझा लंड एका झटक्यात तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला.

ती : आह्ह आईइ अह्हह इऐइ मादरचोद कुत्र्या तुझा लंड त्या जवन्या रंडी च्या मुला पेक्षा खूप मोठा आहे म्हुनून मी तुला एकदम प्रेमाने करायला म्हणत होते आणि आता तू हळू हळू कर नाही तर मी मारून जाईन.

Marathi Zavazavi  मादक प्रिया अँटीला तिच्याच घरात झवले - Marathi Sexy Story

मग तिच्या तोंडून असे ऐकून मी एक जोरदार धक्का दिला आणि मग मी माझा पूर्ण लंड बाहेर काढून परत आत मध्ये टाकून दिला.

ती : आह्ह्ह प्लीज जरा तरी माझ्या वर द्या कर ना रे आह्ह अहछ्ह औऔऊ अमाम्म्म मेले मी आह्ह्ह ऐईईई आऐईइ हळू हळू कर ना.

आता मी तीची पुच्ची ला जवायची सुरुवात केली आणि बरोबर तिचे पण बॉल मी दाबू लागलो होतो आणि आता त्यामुळे तिचे आह्ह अहह हाह्ह हाह्ह चे आवाज हळू हळू वाढू लागले होते.

ती : अह्हह ह्छ्ह पियुष आज तू मला गर्भवती करून टाक, त्या कुत्र्याला तर काही पण जमणार नाही आहे आणि त्याचा लंड तर ४ इंच आहे, आणि तो मला काय घंटा जवणार आहे आणि मला आई बनवू शकणार आहे.

मी : मी तिला विचारले कि तुझी पुच्ची इतकी टाईट का म्हणून आहे?

ती : स्स्स ओ आओअऊ ओह्ह्ह पियुष आह्छ्ह ओश जव मला ठोक मला जोर जोराने ठोक मला मला तुझ्या मुलाची आई बनायचे आहे आज तू मला ठोक अहःह अह्हह हाह्ह्ह अहछ्ह आज मला समजले आहे कि पुच्ची उघडणे म्हणजे काय असते नाही तर बस्स्स अहः हाह्ह अजून जोर जोराने ठोक मला आह्ह अह्हह मला ठोक तू.

मी : सोड त्या कुत्र्याला, फक्त मी आणि तू बाकी कोणी पण नाही उफ्फ्फ तुझी पुच्ची ता एकदम नवी सारखी आहे आणि एकदम टाईट आहे आह्छ्ह अह्छ्ह आणि मग मी तिला अजून जोर जोराने ठोकू लागलो होतो.

ती : उग्ग्ग उफ्फ्फ अहछ्ह आम्म्म अह्हह ओह्ह्ह पियुष अजून जोर जोराने कर मी आता माझे पाणी सोडणार आहे प्लीज जोर जोराने कर मला

मग मी माझी स्पीड अजून पण वाढवली आणि मी तिला एकदम जोराने ठोकत राहिलो. आणि मग दोन मिनिटांनी आम्ही एकत्र आमचे पाणी सोडून टाकले आणि आम्ही एक मेकाला चिकटलो. वीस मिनिट जवाजवी करून आम्ही एकदम पाणी सोडले आणि काही वेळ असेच पडून राहिलो. मग काही वेळाने ती उठली आणि माझा लंड चोकू लागली होती आणि मग ती माझा लंड मोठा करून म्हाणाली कि ये माझ्या कुत्र्या जव तुझ्या कुत्रीला.

मग मी तिला म्हणाल कि तू तुझ्या दोन्ही पायाने माझी कमर पकडून घे आणि तिने जशी माझी कमर पकडली तसे मी तिला घरून उभा राहिलो आणि तिले वर उचलून हळू हळू धक्के मारून तिला जवू लागलो होतो आणि ती माझे ओठ चोकू लागली होती आणि मग काही वेळाने मी तिला खूप स्पीड ने ठोकू लागलो होतो आणि आता तिला जवून घेऊन खूप मजा येऊ लागली होती.

ती : अआज्ज ओह्ह्ह ओ ओह्ह्ह पियुष आह्ह्ह अहःह आईइ उछ्ह्ह इह्ह तू खरेच माझा पती असतास तर पियुष ठोक मला अहःह हाह्ह अऊऊ असेच ठोक तुझ्या कुत्रीला वाह मला खूप मजा अली उफ्फ्फ थोडा अजून ठोक मला.

मी : हो, तुझा पती तर मी आज बनून गेलो आहे आणि तुझा मी पूर्ण वेळ पती नसलो तरी पार्ट टाईम तरी आहे आणि मग मी तिला हवे मध्ये उचलुन ठोकू लागलो आणि मी अनुभव केला कि तिची पुची एकदम नवी असते तशी एकदम टाईट होती आणि मग तिला असे १५ मिनिटे ठोकून मी तिला भिंतीला लावले आणि तिला ठोकू लागलो.

ती : आह्ह अह्हह पियुष अजून जोराने ठोक माल आह्ह असेच ठोक मला अजून कर आईइ अहछ्ह ऐऐई अहःछ्ह ओह्ह्ह य्र्स्सस्स्स.

आता काही वेळाने मी माझे पाणी काढून टाकणारा होतो तेव्हा मी तिला माझ्या खाली झोपवले आणि तीच्या वर जाऊन तिला ठोके देऊन तिला जोर जोराने जवू लागलो होतो. आणि मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझे वीर्य काढून टाकले.

ती : ओश आह्ह हाह्ह हाह्ह पियुष आज मला तू प्रेग्नंट बनवून टाक माझी पुच्ची आज तू इतकी जवून टाक कि ती फाटून जाईल, मला तुझ्या मुलाची आई बनायचे आहे, मला तुझे एक मुल देऊन टाक आह हाह्ह्ह्ह अह्छ्ह तू खूप चांगले ठोकतोस आणि अजून पण थोडा आत घुसव आणि जोराने ठोके मार ना.

मी : आता मी खूप दमलो आहे यार.

ती : काय दमला आहेस? अशी गांड रोज रोज ठोकायला मिळते का तुला? कि तू इतका लवकर दमला आहेस? अजून तर तू माझी पुच्ची मारली आहेस आणि माझी गांड काय तुझा सासरा येऊन मारणार आहे का?

मी : ओह असे का तर माझा लंड आता तू उभा करून दे ना माझी जान.

ती : अरे यह हुई ना असली मर्द वाली बात.

मग मी बेड वर झोपलो आणि ती माझ्या लंड ला थुकून थुकून ओला करू लागली होती आणि मग ती चोकू लागली होती आणि मग मला माहित नाही कि तिला अचानक काय झाले ती तिचे पर्स पाहू लागली आणि तिने त्यातून एक वोडका चा हाफ काढला आणि तिला उघडून पिऊ लागली.

मी : अरे असे काय नीट का पिऊ लागली आहेस?

ती : अरे मी एकटी थोडी पिणार आहे तुला पण नीट पाजणार आहे ना.

मग तिने बाटली बाहेर केली आणि माझ्या जवळ येऊन माझे तोंड उघडायचा इशारा केला आणि माझे तोंड उघडताच तिने तिच्या तोंडातली सर्व वोडका माझ्या तोंडात टाकून दिली आणि मी ती लगेच पिऊन गेलो. आणि अशा रिती ने आम्ही पूर्ण हाफ पिऊन टाकली आणि मग तिने थोडा माझ्या लंड वर टाकला आणि मग ती माझा लंड चोकू लागली होती आणि मग तिने माझ्या गांडी मध्ये एक बोट घातले.

मी : तुला माझी मारायची आहे कि तुझी मारून घ्यायची आहे?

ती : अरे वेड्या याने तुझा लंड लवकर ताठून जाईल आणि तुझे नशीब बरे आहे कि माझ्या कडे आज लंड नाही आहे नाही तर मी तुझी गांड मारून टाकली असती आज.

मी : नाही नही मी तुझी गांड मारणार आहे.

ती : हो हो ठीक आहे मी तुझी मारणार नाही आहे गांड बस.

आता माझा लंड ताठून उभा झाला होता आणि माल थोडी नशा होऊ लागली होती आणि तो पर्यंत तिला आता खूप नशा चढली होती अनि मग मी तिला माझ्या समोर वाकवली आणि मी तिची गांड चाटू लागलो होतो आणि मग मी तिची गांड १५ मिनिटे चाटली आणि मग मी त्यावर थोडे थुक लावून तिला ओली करून टाकले आणि मग मी माझा लंड तिच्या लहान गांडी मध्ये हळू हळू टाकू लागलो होतो. ती नशेत असल्याने तिला खूप कमी त्रास होत होता पण मला आता खूप मजा येऊ लागली होती आणि मग दोन मिनिटांनी माझा पूर्ण लंड तिच्या गांड मध्ये घुसला आणि मी हळू हळू माझा लंड आत बाहेर करू लागलो होतो आणि तिला जवू लागलो होतो.

ती : आह्ह अह्छ्ह अह्हह पियुष ठोक माझ्या एकदम वर्जिन गांड ला.

मी : आह्ह्ह मी म्हणलो कि तुझी गांड इतकी टाईट का आहे? तू कधी गांड मारून घेतली नाही आहेस का?

ती : अहःह हाह्ह हैऐइ आईइ अरे माझ्या पती ने खूप वेळा प्रयत्न केला पण त्या मादरचोद ला आह्ह अह्छ्ह अह्हह हळू हळू कर

मी : आह्ह नाही आता तर स्पीड अजून वाढणार आहे.

मग मी तीची कमर जोराने पकडून टाकली आणि मग माझी स्पीड वाढवून टाकली आणि तिला मस्त ठोके देऊन जवू लागलो तिला काही ५ मिनिटे त्रास झाला आणि मग तिला पण मजा येऊ लागली होती आणि ती आवाज करत जवून घेऊ लागली होती. मग मी तिचे केस पकडून तिला मागून वर उचलले आणि मी तिच्या ओठाला किस करू लागलो होतो अन तिला ठोकत पण होतो. आता माझ्या लंड ची पण हलत खराब झाली होती पण आम्हाला आता नशे मध्ये असल्याने फक्त मजा येत होती आणि काही त्रास होत नव्हता.

मी तिला ठोकताना तिच्या गांडी वर थप्पड पण मारत होतो आणि तिचे दोन्ही गांड एकदम लाल झाले होते आणि मग मी तिला अर्धा तास असेच कुत्री बनवून ठोकले आणि मग माझे वीर्य तिच्या गांडी मध्ये निघून गेले आणि मी एकदम दमून गेलो होतो. आणि मी तिच्या वर जाऊन झोपलो. मी तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड ठेवला होता आणि आम्हला काही समजले नाही कि आम्ही बोलत बोलत केव्हा झोपी गेलो. मग सकाळी उठून आम्ही अंघोळ करता करता एक वेळा सेक्स केले आणि मग आम्ही सकाळी नाश्ता करून त्या हॉटेल मधून बाहेर पडलो आणि मग आमच्या घर कडे जाऊ लागलो होतो.

सकाळी तर अजून खूप धुके होते पण आता दिवस असल्याने सर्व काही चांगले दिसत होते आणि मग आम्ही असेच काही वेळ प्रवास करून अंबाला तिच्या घरी पोचलो आणि तिने मला आत बोलवले. मग तिने कॉफी बनवली आणि ती जेव्हा कॉफी बनवत होती तेव्हा मी तिला मागून जाऊन हग केली आणि मी तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो.

ती : काल सर्व रात्र तू खेळला आहेस ना याने अजून पण तुजे मन भरले नाही आहे का?

मी : अरे मन कधी असल्या गोष्टी करून करून भरत असते का जानेमन?

ती : काल रात्री तुझी खूप मालाई मी काढून टाकली आहे आणि आता पुढच्या आठवड्या मध्ये परत ६-७ वेळा तुझी गर्मी मी काढून टाकणार आहे.

मी : वाह खरे का?

ती : हो एकदम खरे खरे.

मग तिने मला कीस केली आणि मला म्हणाली कि कॉफी आता बनली आहे, चल बाहेर जाऊन पिऊ आणि मग मी कॉफी पिऊन तिला कीस केली आणि मग हग करून तिचा नंबर घेऊन टाकला. आणि मग मी तिथून निघालो. मग पुढच्या आठवड्यात परत तिची जवाजवी केली आणि आता आठवड्यातून २-३ वेळा तिची ठोकाठोकी होऊन जाते. आणि मग काही महिन्यांनी मी तिला दोन मुलांची आई बनवून टाकले, पण अजून पण जेव्हा चान्स मिळतो तेव्हा मी तिला तिच्या घरी जाऊन तीला जवतो आणि तिला खूप खुश करून टाकतो.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत