भाभी ने दोन काळे लंड घेऊन टाकले

हेलो मित्रानो मी सागर एक वेळा परत तुमच्या समोर आलो आहे आणि मी आज तुमच्या समोर माझी दुसरी गोष्ट घेऊन आलो आहे आणि मला आशा आहे कि ही पण तुम्हला खूप आवडेल.

मित्रानो माझ्या घर मध्ये आम्ही पाच लोक आहोत मी, माझी आई, माझे वडील, माझा मोठा भाऊ आणि भाभी. मित्रानो माझे पप्पा एक सरकारी नोकर होते आणि आता ते रिटायर्ड आहेत आणि एका दुकानात बसून ते त्यांचा टाईम पास करतात. आई घरा मध्ये एकटी असते आणि ती घरच्या लहान सहान कामा मध्ये माझ्या भाभी ला मदत करत असते. भैया आणि भाभी दोन्ही वेग वेगळ्या सरकारी सेक्टर मध्ये आहे आणि मी दिल्ली ला राहून फिल्ड ची नोकरी करतो आहे.

मित्रानो त्या वेळी इथे खूप उकडत होते आणि मी एका सिगरेट च्या दुकाना वर उभा राहून पेप्सी आणि सिगरेट पीत बसलो होतो. तेव्हा कधी वेळाने एक माणूस त्या दुकाना वर त्याची गाडी घेऊन आला आणि त्याच्या मागे गाडी वर एक बाई बसली होती आणि त्या बाई ने तिच्या तोंडावर साडी लावली होती. मी त्यावेळी एका कोपऱ्यात उभा राहून हे सर्व पाहत होतो.

तेव्हा त्या माणसाने त्याचा हेल्मेट काही काढला नाही आणि त्या दुकानातून कंडोम चे एक पाकीट घेतले आणि तो जाऊ लागला. त्या बाई ने एक पर्स तिच्या खांद्या वर घेतली होती आणि ते पाहून मी खूप हैराण झालो आणि मग मी मनात ल्या मनात विचार करू लागलो कि ही तर एकदम तशीच पर्स आहे जी माझ्या आई ने माझ्या भाभी ला गिफ्ट केले होते आणि मग त्या माणसाने त्याच्या गाडी ला किक मारली आणि मग तो निघून गेला, पण मी अजून सुद्धा विचार करीत उभा होतो.

तेव्हा थोडा वेळ विचर करून मी अचानक शुद्धी वर आलो आणि माझी गाडी चालू केली आणि मी त्या गाडी च्या मागे जाऊ लागलो. मी पहिले कि काही वेळ चालून ते एका सरकारी क्वार्टर मध्ये जाऊन वळले आणि मग मी पण त्यांच्या मागे मागे गेलो आणि मग एका कोपऱ्यात जाऊन उभा राहिलो.

मित्रानो मी तिथे खूप वेळा गेलो होतो आणि ते घर पुढून जास्त करून बंद असायचे, पण त्याच्या माग च्या बाजूला एक रूम होती आणि त्याचा दरवाजा नेहमी उघडा राहत होता.

मी तिथे उभा राहून खूप वेळा लघवी पण केली होती, मग ते लोक त्यांच्या गाडी वरून उतरले आणि मग तो माणूस त्या घरचा दरवाजा उघडू लागला आणि मग ते पटकन आत मध्ये घुसले. मग मी पटकन पळत मागच्या बाजूला गेलो आणि मग त्या रूम मधून आत मध्ये पाहू लागलो. त्या बाई ने आत गेल्या बरोबर तिची चुन्नी काढून टाकली आणि तिने काढताच मी तर एकदम चकित होऊन तीला पाहत राहिलो कारण ती माझी भाभी होती.

मित्रानो मी तुम्हाला सांगतो कि माझ्या भाभी चे वय ३८-४० वर्षे असेल आणि मग तिने तिची चुन्नी काढून टाकली होती आणि तिने त्या माणसाला विचारले कि मला फ्रेश व्हायचे आहे वोशरूम कोठे आहे? तर त्या माणसा ने इशारा करूँ हात एक बाजु ला दाखवला. मी सतत त्या माणसा कड़े पाहत होतो अणि त्याच्या विषयी विचार करीत होतो की तो कोण बरे असेल अणि तो माज्या भाभी ला कसे काय ओळखत असेल आणि तो इथे का बरे आला असेल? तो बहुतेक ४५-५० वर्षे वयाचा होता आणि तो काळा होता आणि खूप विचित्र होता आणि तो जास्त लांब आणि जाड पण नव्हता, आणि तो माझ्या भावाच्या समोर तर तो अर्धा पण नव्हता.

आणि मग मी विचार करू लागलो कि माझी भाभी असे कसे काय करू शकते आहे, तिला या एवढ्या मोठ्या जगा मध्ये काय हाच एक माणूस सापडला होता का असले काही काम करण्या साठी? आणि मी सर्व काही मनात ल्या मनात विचार करीत होतो. मग माझी भाभी काही वेळाने बाथ रूम मधून फ्रेश होऊन आली आणि ती येताच त्या माणसाने तिला जवळ घेऊन तिला चाटणे आणि पप्पी घेणे चालू केले. आणि तो एकदम जोर जोर ने वेडा होऊन तिचे गोरे गोरे गाल आणि आणि तिचे गुलाबी ओठ चाटू आणि चोकू लागला होता.

Marathi Zavazavi  शेजारीण रांड सरिता आंटीला सुसू पाजले

मग माझी भाभी त्याला म्हणाली कि इतकी गडबड का करतो आहेस जरा निवांत पणे आपण मजा घेऊ या. आपल्या अजून खूप वेळ शिल्लक आहे आणि मग ती त्याचा हात पकडून त्याला बेड जवळ घेऊन गेली आणि मग ती जाऊन बेड वर आडवी पडली. आता त्याने भाभी चा पदर बाजू ला केला आणि तो ब्लाउज वरून तिचे बोल चोकू लागला आणि दाबू लागला. आता माझ्या भाभी चे डोळे बंद होते आणि ती खूप जोर जोराने श्वास घेऊ लागली होती.

मग त्याने तिची साडी तिच्या कमरे तून वेगळी केली आणि कोपर्यात टाकली. मग तिने तिचे हात मागे करून ब्लाउज चे हुक उघडले आणि तेव्हा त्याने तिच्या पेटीकोट चा नाडा काढला, जेणे करून तिचा पेटीकोट जमिनीवर पडला. तिने पेंटी घातलेली नव्हती तिच्या पुच्ची वर बारीक केस होते. ती आता खूप लाजत होती. मग ती तिच्या हाताने तिची पुच्ची लपवू लागली. मग त्याने पटकन तिला पकडले आणि जवळ ओढले ज्या मुळे त्याचा लंड तिच्या गांडी च्या फटीत गेला आणि ती बस उफ्फ्फ्फफ्फ्फ्फ म्हणाली. त्याने एवढ्यात तिचे ब्लाउज उघडले आणि बाजूला फेकून दिले. आता माझी भाभी पूर्ण नागडी झाली होती आणि ती एकदम अप्सरा दिसत होती.

ती म्हणाली तुझा लंड किती चांगला आहे असे म्हणून ती लंडाला हाताने कुरवाळू लागली. मग तीने त्याला मिठी मारली आणि तो पण तिला प्रेम करू लागला. मग त्याने तिला वेगळे केले आणि तिच्या ओठावर ओठ ठेवले आणि तिला कीस करू लागला. मग ती त्याचा लंड पकडून हळू हळू घासू लागली आणि तो प्रेमाने तिचे ओठ चोकू लागला. त्याचा लंड खूप मोठा आणि जाड होता. मग ती त्याच्या लटकत्या गट्टी बरोबर खेळू लागली त्यामुळे तो खूप उत्तेजित होऊ लागला.

मग त्याने तिची मांडी त्याच्या खांद्यावर ठेवली आणि तिच्या नाजूक मुलायम आणि थोडे केस असलेल्या पुच्चीला कीस केला आणि ती अहहह्ह्ह म्हणाली. मग ती पलंगावर जाऊन ती चादरी च्या आत घुसली. मग तो उठला आणि त्याने कंडोम चे पाकीट बाहेर काढले आणि त्यातले एक काढून त्याच्या लंडावर लावले. मग तो पलंगावर जाऊन चादरीच्या आत घुसला आणि माझ्या भाभी वर चढला. तो तिच्याकडे प्रेमाने पाहू लागला.

मग भाभी परत त्याला कीस करू लागली आणि तो पण कीस करू लागला. मग त्याने तिला मिठी मारली.

मग तो तिची मान चोकू लागला आणि मग तिची छाती चोकू लागला आणि मग त्याने चादर खाली ढकलली. त्यामुळे भाभी चे वरचे नागडे शरीर दिसू लागले. तिचे गोरे बॉल आणि त्यावर गुलाबी निपल खूप सुंदर दिसत होती. मग त्याने तिचे बॉल धरले आणि त्यावर ओठ ठेवून चोकू लागला. मग तो तिचे बॉल तोंडात घेऊन चोकू लागला आता तिला पण माज चढू लागला.

ती म्हणत होती अह्हह काय करतोस राजा? हम्म्म्म उफ्फ्फफ्फ येस्स्स्सस आणि चोक उम्म्म्मम अह्ह्छ्ह आता दुसरा पण चोक ना राजाआआ. तिच्या तोंडून आता आवाज येत होते आअहह उह्ह्ह्हह्ह हाँ आणखी जोरात चोक,खाऊन टाक माझी आईईईईईईईईईईइ आणखी चोक दाब, दाबून पिऊन टाक माझे दोन्ही बॉल अह्हह्ह्हह्ह्ह आईईईईइ .

मग काही वेळाने त्याने तिला सांगितले कि तू पण आता माझा लंड चोक. तिने आधी तर मला सरळ नाही म्हणून सांगितले, पण नंतर ती तयार झाली. तिने त्याचा ६.५ इंच लंड हातात घेतला आणि मग ती खाली बसून चोकू लागली. तो तर स्वर्गात होता आणि तिने त्याला आकाशात पोचवले होते.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत