Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 8

mitrano ata paryant tumhi jas vachal me mazya mummy la kacha kacha jhavlo, tine mla chance dila ani aamhi jhava jhavi keli, papa tour varun yei paryant aamhi 3 divas ratra jamel tevdhe shot kele. me 3-4 divas gharachya baher ch padlo nai. na tila padu dila, ya saglyat jhal as ki me bhaji wali la visrun gelo hoto. pan papa tour varun aalyver sutti vr hot jyamule 2 divas jhale hote tevha aamhla jhavaylach jamla nai. maza lavda salsalu lagla hota, me duapri khali gelo, tichya tapri pashi ti aat basli hoti kurchi vr ek pay vr karun. mla bagun tine n bagitlyasarkh kela, ti ragat hoti. me aat gelo, tichya javalubha rahun tichya mandi var chimtakadhla, tas tine mazya hatavar chapat marli,

bhajiwali :- aaig sarak tikde.

me :- naraj jhaliyes ka, srry na.

bhajiwali :- me ka naraj hou, kon aahes tu maza.

me :- ( mandi cholat ) bas ka ata evhda kaarshil ka.

bhajiwali :- me kuth kai kartey.

me hath jhanget net tichya pucchii vr dabla tas tine hadbadun pay khali kela ani nit basli.

bhajiwali :- sarak ugach angashijhatu nkos, jaa ithun.

me :- ( ball dabat ) nai janar, tu adhi ka chidlis te sang.

bhajiwali :- nai chidliye me bolle na,

me :- nai mag as ka vagteys.

bhajiwali :- ( vaitagun ) tu eknar nai na, kar kai karych jabardasti ani jaa, tya shiavy tu shant basnaryatla nai.

me :- ( ragat ball kuskarat ) mla garaj nai jabardasti karychi, samjlisna, nit premat boltoy tr natke karteys, tuz man bharla vattay, dusra koni bhetla asel nakkich. aai ghal.

As bolun me baher jau laglo, tevha tine bolyala chalu kela.

bhajiwali :- tu ghaltis na tuzi aai bas jhal, mla nai tula bhetli na dusri pucchi manun tr…

me :- ( taprit shirlo ) tula janu mahiti navtach na, tuch lavun dilis na setting.

bhajiwali :- tech tr chukla maz, swatachya payavar dagad thechla me. mla navta mahit na tu asa chadar badlu nighshil, navin bhetli ki juni la visarashil nai tr me lavlich nasti setting.

me :- he as kai pan bolu nkos, tula pan mahity mazya sathi pahili tu aahes, mazy aayushyat li pahli bai tu aahes.

bhajiwali :- ho manun tr 4 divas phirla pan nai ikde, na phone, na msg. aaj bari aathvaan aali.

me :- kas yenar hoto khali tichya samor, tula sagla mahit asun pan as boltes.

bhajiwali :- phone pan karu shkat navta ka, sadha msg.

me :- ( ball cholat ) jhali na chuki, mantoy na srry, ajun kiti srry bolu tuch sang.

ti halu halu shant hou lagli hoti, me tichya blouse madhye hath ghalun manuka pirghalat hoto,

me :- kar na band, chal na karu.

bhajiwali :- ho dam ghe jara, roj pucchi marun pan evdha kasa upashi tu.

me :- tuzi nai marli na.

me ticha pay uchlun thevla kurchi vr ani khali basun aat hath ghatla, jhange varun tichy pucchi la hath lavla, tiche jhatte vadhle hote barya peki.

me :- kadhle nai ka, kasle vadhlet.

bhajiwali :- kuna sathi kadhu, mla vatal tuz man bharla tu ata yenar naiys.

me tichya pucchit bot ghalu laglo, 2 mintat ti oli jhali, me te bot kadhun tichya samor chatu laglo. ti te bagun lajli, chehra lal jhala.

bhajiwali :- tu basu deenar nais na, chal ghe aat saman.

aamhi saman aat ghet tapri lavli, jas tapri lagli me tila chitaklo, tila mazya angaat bharun ghet hoto me. hatane bocha chol, ball dab, mane var chat ti pan mood madhuye yeu lagli, mazya bullya la chaddi vrun dabu lagli. me ticha padar sodla ani blouse kholu laglo, blouse kadhun tichi ghamaleli path chatu laglo, pudhe yet hath var karun tichi kesal bagal chatu laglo, man oli keli, ball chya khalun varun pota paryant chtala tila manbharun.

me :- aaahh ssshh hi chav havi hoti mala, nasha jhalaya mla tuza, tula nai sodu shakat me.

bhajiwali :- mla pan tuza nasha jhalay baba, 4 divasa pasun tuzya jibe sathi tadfadat hote me, purn ang haul hulun jaych nusta tuza vichar kela tri.

me tichi sadi sodli ani peticoat cha nada sodla toh khali padla tas me tichya pucchi vr ani gandit ek hath takla ani chalu jhalo. tine kopryat thevlela aamcha bichana anthrla me tila tyavar doggy position ghayla sangitli, magun tichya bochya javal alo ani hatane bocha fakvun naak ghatla aat.

me :- sssh aaah kiti divas jhale vaas ghetla navta

hatane bocha fakvala ani tichya gandi la chatu laglo tond aat ghalu ghalu. ti kalvalat hoti, pudhe pudhe vaychi. mekamabar pakdun chatu laglo, tichya holat jib ghatli ani hul hulu laglo.

bhajiwali :- aaayyoooo aaig aaahh sshhhh ssshh a ooffhhhhh aaahh

This content appeared first on new sex story .com

gand chatun jhalyavaer me tila saral kela ani me padlo khali,

me :- ye tondavar bas mazya mut paaj mla tuz aaj shiksha manun.

ti pan tavat aali, utun mazya tonavar ali, tine tichyajhange ne mla block kela hota, me tila nakavar laksh dayla sangital ani jib kadhun chatyla laglo, ti tashi mast houn tadfadat hoti. me tila uksvu laglo.

me :- ( aa karat ) mut na, de na mla shiksha, mut tondat mazya. ( tichya pucchi vr chta chat chapat marat )

ti dana cholu lagli swatcha, mazya tondala nem karat jor lavla tine, kahi nighal nai manun bot pucchit ghtli ani aat baher karu lagli. shevti ek haki shi pichkari nighali, mazya tonadavar sagli kade padli, janu me onjalit pani gheun tondavar marav as. ti lagecg peticoat ne tond pusu lagli maza.

me tila pakdala ani chaadi kadhun bullya javal nela, tine pan jhat kan bulla hatat pakdla ani tonadat bharla ani chokhu lagli.

bhajiwali :- chav vegli lagtey pahilya sarkhi nai lagat aahe.

me :- kai mahit mla.

bhajiwali :- tuzya aai chya bindachi taste lagtey.

ti ajun pan mla chidvat hoti manun me tich tond pakdun deep throte deu laglo. ti khoku lagli, tri me soadat navto. shevti tine dhakka det swatala vegla kela.

bhajiwali :- aai ghalya tuzya aai ch tond naiye, manus aahe me pan marto ka kai, chal ye var lay tadfavlas.

ti bajula yeun padli, me uthlo tas tin pay fakvle, me aat ghuslo ani bulla pucchit ghasu laglo. ti gand udvun tyala aat ghaych bagat hoti. tine mazi kambar pakdli ani mla kavtalun pakdla, gand var karat gach kan bulla aat ghetla, mast gand halvu lagli.

bhajiwali :- aaahh sshshhhh aahahhh aaahhh hech tr hav hota mla aaah sssssss.

me halu halu tila jhavu laglo, tas tine pay havet nele ani doleband karat man takun nivnt padli. mazya pratek shot la nusti ssh sssh aaahh kar kar manat hoti. me ticha gham chatat hoto mane varcha, ballchya aju baju cha.

me :- tuzya ghamla evdhi chav kashi g, chatuch vatta.

bhajiwali :- nai mahit mla, tuch pahila aahes jo uth suth mla chattos, angacha ek kopra nai sodlyas, mazya gandi pasun baglya paryant.

me :- ho tuch pahli aahes, me mazya mummy la chatla nai, pan tuzya pasun dur rahavat nai.

bhajiwali :- khar ka, kai mahit mag mazyat kai aahe. pan aavdta mla, as vatta tuzya kadun chatun ghet rahav.

me speed vadhvla ani kacha kach jhavu laglo tila. ti kambar pakdun vr sarakli ani tond banvat full mla ishare karat uksavat hoti.

bhajiwali :- aaahhh sssh kar kar aaah thambu nkos, jhav naa, jhav mummy la kas jhavtos tas jhav mla, jhav kacha kach

aamhi dogh ghma ghum hou laglo hoto, thapa thap awaaj yeu lagla hota, ti kutat hoti, aamhla kahich bhan navta rahila aamhi rastyavar aahot gharat nai. kacha kach kartana mla kal maru lagli,

me :- nighal maz ata.

bhajiwali :- aatch sod, thambu nkos, karat raha, nighlyavr pan thambu nkos na kaarrr naaa…..

me tichya pucchit galalo tri me n thambta shot marat hoto, ti akdhu lagli hoti, nasa tanat jhake det ti pan mokali jhali, mla tasch angavar pakdun thevla tine. aamhi ardha tas mast dulki ghetli, pudh kai jhal he next part madhye sangen…. kashi vatli story comment karun sanga.

This story Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 8 appeared first on dead

You cannot copy content of this page