Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 9

Mitrano magchya bhagat tumhi vachal kas kantabai manjech bhajiwali mazya var naraj jhali hoti me tila visarun gelo as tila vatat hota. Pan me tila as jhavlo hoto chatun pusun ki tila vishwaas basla mazyavar parat, ani bagayla gela tr tichi ek vegli chav hoti, tila tasch ghan jhavav vataych, chatun pusun khau vattaych tila.

Mummy papa alyamule swata var control karat hoti.. me tichya tapritun baher padlo aji road cross kela tevha mummy mla disli, ti bhaji ghayla jaat hoti. Me jaun kopryat laplo ani bhajiwali la phone lavla ani tasch thevyla sangital manje mla eku yayla.

Bhajiwali :- ya ya madam lay divasni aalat kuth gelta.

Mummy :- jas tula mahit nai kai

Bhajiwali :- laych ujallay chehra, navya navri sarkhe distay, porane laych manvar ghetlay vattay.

Mummy :- ( lajat ) hmmm kai sangu ata tula jaude. Bhaji de.

Ti kadachit nehmi pramne kacchi kakdi, gajar det hoti.

Mummy :- he nko deu, ata garaj nai yachi.

Bhajiwali :- aah visarlech me, maaf kara.

Doghe hasu laglya, customer aale ii ikdacha tikdacha bolat hote.

Bhajiwali :- aamhla pan karava sair, chav chakhva aamhla pan chikachi.

Mummy :- kadhi hi tu manshil tevha. Mla kai problem nai, tu mazya sathi evdha kelayas me pan karnar.

Bhajiwali :- baga mag tharva tumhi ani sanga mla.

As manat mummy yeu lagli, me palat ghari jau laglo. Ghari pohchtach bagital papa chya dokyavar helmate hota, te chavi shodat hote gadichi je mazya kade hoti.

Mazya mago mag mummy pan aali var, papa ne chavi ghet aaloch tasabharat as sangun nighale, me darvaja lavla, atach bhajiwali la shot takla hota tri bulla val valat hota, me dar lavun aat alo, mummy bhaji dhuvat hoti. Me magun jaun ticha gaccha mithit ghetla, doni ball kach kan dable.

Mummy :- aauch, kai kartoys sarak.

Me :- papa naiyet gele baher, lavlay dar me.

Mummy :- ghabrle na me.

Me tiche ball kacha kach dabat,

Me :- chal na maza mula dhu na tuzya chikane.

Tine hasat hath pusle ani mage sarak mazya chaddi varun bulla pakdla dabat manali,

Mummy :- chal aat lay divas jhale dhutla nai na, aaj changlach dhute.

Aamhi dogh bedroom madhye jau laglo, aat yetach dar lavla tasa tila uchlun ghetla ani tondat tond ghatla, aamhi ekmekanchya angala ang ghasu laglo. Me tichya payjamachya nada sodla ani varcha uchlun kadhla, ti nagdi jahali mazya samor, tine maze kapde kadhle ani aamhi ekmekan madhye ghusu laglo.

Me tichi man chatu laglo, tichya bochyat magun bot ghalat hoto. Ti swatahun bullya la pucchi chya madhye ghaych bagat hoti ubhya ubhya.

Me :- sshsh aahhh kiti divas jhla ata sahan nai hot, tu havi aahes mla.

Mummy :- sshshh aah haa na tech tr, mla pan nad lavlayas tuzya lavdyacha tu.

Ti khali basli ghudghyavar ani bulla hatane cholat mayza dolayat dole ghalat bagat hoti,
Me donhi hath kesat ghatle ani kes ektra karun kambar halavat tich tond pudhe kela.
Tine hoth ughun bullya cha supda lollypop sarkh chokhyla chalu kela.

Me :- ssshhh aahhh sssh hech hav hota mala. Ghe chokh. Khaun tak.

Mitrano mummy ani bhajiwali doghi pan aaplya aaplya parine chokhayche, bhaji wali adani hoti, pan ti jya avdi ne chokhyachi ani mummy ekdum pro rand sarkh edkum highclass blowjob daychi, compare ch karta yeu shakat navta.

Me tila uthaval karan ti maz chik kadhlyashivay thambli nasti, mag parat nanter uthayla vel lagla asta, tevdha vel navta.

Me tila uthvun bed var jhopaval ani pay fakvun aat guslo, tichya pucchi la bilkul vaas navta, ekdum dabun naak ghusval tevha kuth halka sa yaycha, hach vaas bahji wali fakli tri cent sarkha pasraycha, mummy chi pucchi chatyla ghetli ki pahile bechav lagaychi, bhajiwali chya ghamla pan taste hoti, manun me hatane pucchi fakun aat jib ghalun chatycho tyamule ti jastch garam vaychi.

This content appeared first on new sex story .com

Tine mla pakdun var uchalla ani tondat ball komble ani khali kambar padkun bulla ghasat hoti danyavar. Me bulla pucchit ghsuvla tas tine mla ghatta mithi marli.
Me jhavu laglo tila halu halu, ti majja ghet hoti pan nanter tine toh vishay kadhlach.

Mummy :- ssshh aahah mast jhavtos tu, pani pani karun sodtos.

Me :- tu aahesch ashi, soduch vatat nai tula.

Mummy :- hmm, mazi ek maitrin aahe ti pan khup heat var aaliye.

Me :- mah kai??

Mummy :- jhavshil tila?

Tine ekdum casually vicharla me thamblo achanak, tr tine swata khalun halayla chalu kela.

Mummy :- thambu nkos, link tutate sagli, halat raha.

Me parat jhavu laglo, ti pan mood bane paryant shant basli, mood banlyavar parat bolu lagli.

Mummy :- jhav ki, tula tr majjach aahe, 2-2 bhettyat.

Me :- tas nai, tine baher sangital tr.

Mummy :- nai sangnar.

Me :- me tichya samor tula nai karnar ugach lagde nko.

Mummy :- chalel ki. Tila ekda jhav, ti pan kush hoil.

Me :- kon aahe.

Mummy :- aahe ek, aavdel tula, mast aahe bharleli, gaccha, kacha kacha jhavshil.

Me :- tuzya peksha kon bhari nai mla.

Mummy :- te kalel ekda tichya soabt kelyavar tula,

Me tila jhavu laglo, mla tila doggy position madhye jhavyach hota.

Me :- hmmm, br bagu tevha ata position change kar na. Doggy geh.

Me uthlo tas ti uthun palthi jhali, gand var kadhun mast pose dili, mla rahaval nai, ne gandivar chat chat phatke marle.

Mummy :- aaah ssh aah karna pata pata vel naiye.

Me magun nem lavat ghatla ani kambar pakdun jhavu laglo. Samor chya aarshyat disat hota, ti pratek dhakkhyala halat hoti. Me tila uchlun ghetla ani aarsyat bagat dogh pan kacha kach jhavu laglo, tiche ball tana tana udat hote.

Me magunch jhavtana galalo, bulla baher nighla ani chik bedsheet var padla. Ti lagech mage valali, bulla tondat bharun chatun saaf kela ani uthun bedsheet bhijat ghatli bahtroom madhye, aatun pucchi dhuvun aali, ani kapatun maxi kadhun ghatli ani bed var padli, me tichya kushit ghsun ball dabu laglo.

Me :- kadhi aannar aahes tuzya maitrini la.

Mummy :- ho ho ata pasunch yeda jhalayas, sangen me barobar.

Me :- ag sang na me olkhto ka tila.

Mummy :- hmmm olkhatos, tula aavdel tila jhavyla. Lihun dete me.

Mla aatun vatat hota tine mla naav sanagav pan ti kahi bollich nai, tine vishay nai vadhvala manun me pan shant baslo.

Mitrano next part madhye vacha kas me tichya samor kanta bai la jhavlo, ani kanta bai ne kas mummy la pan aamchyat odhun ghetla.

This story Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 9 appeared first on dead

You cannot copy content of this page