भारतीय नटी सारखी

हाताच्या मुठीत धरून ती त्याला न्ह्याळत राहिली. राज ने तिची नीकर खाली ओढली आणि तिच्या पायातून काढून टाकली. सुवर्णपान आत्ता पूर्ण नागडी झाली होती आणि केस काढून टाकलेली तिची मस्ताड योनी राजीव डोल भरून पाहत होता. त्यान तिच्या योनिवरून आपल्या हाताची बोटे फिरवली. ती शहारली आणि मग शिस्तीत ती राजीवच्या पायाजवळ घुडग्या वर बसली. आणि राजीवचा कडक दंड हातात धरून आपल्या तोंडावरन फिरू लागली. मग तिने सोट्याच्या शेंड्याचा एक चुंबन घेतला. आणि तिच्या दोन्ही पायामध्ये आला त्याने तिचे दोनी पाय उचलून आपल्या दोनी खांद्यावर घेतले आणि तो पुढे सरकला. पार तिच्या योनिजवळ जाऊन बसला. माझे एके का, ती त्याला त्याचा सोटा धरून म्हणाली, ह.. बोल, तो घाई करत म्हणाला. मला एकदम हे सर सोसणार नाही जरा हळू हळू घ्या, राणी अजिबात काळजी करू नकोस, असे म्हणून त्याने दान कर दणका मारला. आई ग.ग…, ती कळवली राजीवने दुसरा दणका मारला मग तो हळू हळू एका गतीने दणके देत सुटला. सुवर्णा बारीक आवाजात व्हीव्ळत होती. तिचे दोनी पाय त्याच्या खांद्यावर असल्या मुले तिला बिलकुल हलता येत न्हवते. जरा हळू. घ्या, ती सारखी म्हणत होती पण राजीव बेफाम झाला होता.

तिच्या मांड्याना घट्ट आवळून धरून तो कचा कच कचके मारीत होता. आणि काही वेळा नंतर सुवर्णाची योनी बुळबुळीत झाली. मग ती मस्तीत आल्यासारखं म्हणाली, राजीव..अहाहा. काही भलताच आनंद वाटू लागलाय… एक फार वेगळ समाधान वाटू लागलाय… अहाहा..आत्ता..सतत तुम्ही यायला हव… मला फार सुख..मिळू लागले आहे..अहाहा.., मस्त.. अहाहा…, राजीव आता कचाकच कचके मारीत होता. त्याचा लाम्बडा सोट वेगाने आत बाहेर होत होता. आणि सुवर्णा डोळे मिटून ते सर सुख आपल्या काळजात साठवीत होती. तिच्या स्वप्नातला राजा तिला आज प्रत्यक्ष भेटला होता. ती खुश झाली होती. राजीवचा वेग अचानक वाढला. दणके बसून बसून सुवर्णा हि आता पार शेवटच्या टोकावर आली होती. राजीवचा वेग वाढला त्याने तिच्या मांड्याना घट्ट मिठी मारली आणि शेवटचा जबरदस्त दणका मारला. सुवर्णा मोठ्याने व्हिवली. मग राजीवच्या सोट्यातून गरम विर्याचा प्रवाह बाहेर सुटला. सुवर्णाला वाटल आपले सर शरीर तृप्त तृप्त झाल आहे. तिने समाधानाने आपले डोळे मिटून घेतले मग शिस्तीत तिच्या उघड्या अंगावर अडवा झाला तो हि पूर्ण समाधानी झाला होता. त्याला भारतीय नटी ला झवल्या सारखे वाटत होते.

Marathi Zavazavi  मेडमच्या पुच्चीत लंड आणि गांडीत बोट

पृष्ठे: 1 2