हॉट बॉडी बिल्डरने केली जिममध्येच चुदाई

मित्रांनो नमस्कार. माझे नाव सुजाता आहे. मी आज तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एका बॉडी बिल्डर ला उपभोगू शकले आणि आज पण मी त्याला नियमितपणे उपभोगत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज करत होते. कॉलेज ला असताना जश्या बाकी मुली असतात तशीच मी पण होते. माझी घरची परिस्थिती खूप चांगली होती. त्यामुळे मी नेहमीच अगदी नीट रहात असे. माझे ड्रेसिंग सेन्स पण खुप जास्त चांगले होते आणि मला व्यायामाची आवड देखील होती. म्हणून मी जिम ला खूप रेग्युलर जात असे. माझी फिगर म्हणूनच तर मी खूप चांगली बनवली होती.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. माझ्या फिगर चे दिवाने जसे कॉलेज मध्ये होते तसेच ते जिम मध्ये पण होते आणि म्हणूनच तर माझ्या मागे मुलांची लाईन नेहमीच लागलेली असत. मला पण त्याचे खूप कौतुक असे. माझ्या छातीला आणि त्याचे गोलाकार गोळे बघून पोरांचे डोळे असे काही मोठे होत असत कि काही विचारू नका. माझी छाती, मांड्या, कंबर आणि गांड सगळेच त्यांच्यासाठी एक खजिना होते.

मला पण मुले खूप आवडत असत. मी खूप आधीपासूनच अश्लील क्लिप्स बघायला चालू केल्या होत्या आणि त्यामुळे तर मला जास्तच खाज सुटली होती. एकेकदा तर मी एकाच रात्री चार ते पाच वेळा मी माझ्या योनीत बोटे घालून माझी खाज भागवून घेत असे. म्हणजे माझी खाज किती जास्त होती याचा अंदाज तुम्हाला आला असेलच. मी काही पण करून एकदा का होईना पण दिवसातून मूठ मारत असे म्हणजे असेच.

माझी व्यायामाची आवड आणि माझी फिगर बघून मला माझ्या जिम मधील ट्रेनर ने मला डाएटिशियन होण्याचा सल्ला दिला. कारण आज काल लोक खूप आपल्या तब्येतीच्या बाबतीत जागरूक झालेले आहेत आणि त्यामुळे माझे त्यात करियर खूप चांगले होईल असे त्याचे म्हणणे होते. मी पण तयाचयावर खूप विचार केला आणि मग त्यातच माझे करियर करायचे ठरवले.

त्या नुसार मी पुढे त्याचे शिक्षण देखील घेतले आणि माझे काम मी चालू केले. बघता बघता माझा त्यात चांगलाच जम बसला आणि माझ्याकडे खूप लोक येऊ लागले होते. त्यातच एकदा मला माझ्या जिम मधून एक ऑफर मिळाली. त्यांना माझी सर्व्हिस हवी होती. त्यांचे खूप बॉडी बिल्डर्स आजवर बाहेरच्या स्पर्धेत उतरले होते. पण आजवर कधीच त्यानं एक देखील बक्षीस आणता आले नव्हते.

मी त्याच्यासाठी ओव्हरऑल सगळेच प्लॅन डिजाईन करून द्यावे आणि त्यांना स्पर्धेसाठी तयार करावे अशी त्यांची अपेक्षा होती. मी चांगली ऑफर असल्याने त्यासाठी होकार दिला. आजवर मी कधी असे काम केले नव्हते. म्हणजे बॉडी बिल्डर्स वगैरे असे आणि त्यामुळे मी खूपच उत्सुक होते ते काम करण्यासाठी. मी माझे काम चालू केले आणि जिम ला नियमितपणे कामासाठी म्हणून जाऊ लागले.

पहिले काही दिवस माझे असेच गेले आणि मग एके दिवशी त्यांनी मला काही मुले दाखवली जी त्या स्पर्धेसाठी तयारी करत होती. ते तर सगलेहक एकसे एक होते. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होऊन गेले होते. त्या सर्वांची बॉडी खूपच मस्त होती आणि सगळेच कसे हट्टे कट्टे होते. त्यामुळे त्यांना बघूनच मी मनोमन खूप खुश झाले होते कि अश्या मुलांसोबत मला काम करायाला मिळणार म्हणून.

त्यात एक जण होता ज्याच्यावर माझे पटकन लक्ष गेले होते. कारण तो त्यात सर्वत उंच होता. साधारण सहा फूट उंची असेल त्याची आणि तो गोरा पण होता. त्याची बॉडी त्या सर्वात खूप उठून दिसत होती. खूप म्हणजे खूपच सेक्सी बॉडी होती त्याची. त्याला बघून तर माझ्या चातिंचे निप्पल्स असे काही पुढे आले होते कि काही विचारू नका. माझी योनी पण हळू हळू करत फुगीर होत असल्याचे मला जाणवत होते.

त्याचे नाव राकेश होते आणि तो आधी खूप वेळा स्पर्धेत उतरला होता. पण त्याला काही बक्षीस जिंकता आले नव्हते. त्यामुळे तो ते सगळे काही करण्यास तयार होता जे त्याला मी सांगणार होते. बाकी सगळ्याना मी लवकरच बाजूला केले. कारण स्पर्धेच्या कालावधी पर्यत काही त्यांचे अपेक्षित रिजल्ट मिळणार नव्हते. फक्त राकेशच राहिला होता. त्यामुळे माझे सगळे लक्ष हे त्याच्यावर होते.

जसे जसे मी त्याला ट्रेनिंग देत होते तसे तसे तो माझ्या जवळ येत होता. ते लोक लगेच कधी पण सांगा निकर वर येण्यास तयार असतात आणि त्याचे पण तसेच होते. त्याला जेव्हा जेव्हा मी कपडे काढायला सांगत असे तेव्हा तो लगेच निकर वर येत असे. तो निकर वर आला कि काही क्षण तर मी आधी त्याच्या पूर्ण शरीराला बघून घेत असे. त्याची ती कमालीची सेक्सी बॉडी बघून मी माझे मन भरून घेत असे आणि मगच काम करत असे.

त्याला पण हे माहित होते कि मी त्याच्या शरीराला बघते ते.नंतर जसे आम्ही अजून जवळ येऊ लागलो तसे तो पण माझ्या बॉडी कडे बघू लागला. तो एकदा मला म्हणाला “मॅडम तुमची पण फिगर मस्त आहे. खरे तर आम्ही असे खुप कष्ट करून हि बॉडी मिळवतो. पण तुमची फिगर तर नॅचरलीच खूप मस्त आहे  बघा.”

असे म्हणताच मी फक्त त्याच्याकडे बघून हसले. काही बोलले नाही. माझ्या लक्षात आले कि त्याला आपण आता तेच पाहिजे होते जे मला पाहिजे होते. मी त्याला मुद्दाम सकाळी खूप लवकर प्रॅक्टिस ला बोलावत असे. तेव्हा जिम मध्ये कोणीच नसे. त्यामुळे त्याला मला नीट बघता येत असे आणि सकाळी कोणीच नसल्याने त्याच्याशी जास्ती जवळीक देखील करता येत असे मला.

त्या दिवशी तो निकर वर होता. त्याला मी वॉक करायला लावले आणि त्याच वेळी मी त्याचे थोडे शूटिंग केले. माझ्या मोबाईल मध्ये मी त्याला ते दाखवत असताना मी त्याला म्हणाले “राकेश बाकी सगळे ठीक आहे रे. पण हे बघ हे काय आहे?” असे म्हणून मी त्याच्या सोट्याकडे माझे बोट केले व त्याला म्हणाले “अरे हा खूप मोठा दिसतो. नॅचरल दिसत नाही. त्यामुळे तुझे मार्क्स जातात. असे वाटते कि तू आत मुद्दाम काही तरी ठेवले आहेस.”

मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “मॅडम अहो तो खराच आहे. मी काहि आत लावलेले नाहीये.” असे म्हणत त्याने त्याची निकर झटकन खाली केली व तो पूर्णपणे माझ्या समोर नग्न उभा राहिला. त्याचा तो भलामोठा सोटा बघून मी वेडीच झाले. मी तो अजिबात मागचा पुढचा विचार न करता माझ्या हातात घेतला आणि त्याला म्हणाले “अरे मग याला शांत तरी कर. म्हणजे तो थोडा बारीक दिसेल आणि याला कसा शांत करायचे ते मला माहित आहे.”

असे म्हणून मी त्याचा सोटा माझ्या हाताने हलवू लागले.माझा हात जसा त्याच्या सोट्याला लागला तसा त्याचा आकार खूपच मोठा झाला आणि तो मोठ्या डौलात उभा राहून इकडे तिकडे करू लागला. आमच्याकडे फार वेळ नव्हता आणि म्हणून मी लगेच खाली बसले आणि तो सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला. त्याचा तो  भलामोठा सोटा मी कसाबसा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याच्यावर तुटून पडले.

व्योक व्योक करत मी माझे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत होते आणि त्याचा सोटा चोकुन काढत होते. आधीच माझ्या थुंकीने तो ओला झाला होता आणि त्यामुळे मला त्याला चोकताना अजिबात त्रास होत नव्हता. त्याने मला तसेच उलट फिरवले आणि तो खाली झोपला. मी त्याच्याकडे माझी गांड केली आणि वरूनच मी त्याचा सोटा चोकू लागले होते.

त्याने माझी पॅन्ट तशीची थोडी खाली केली आणि त्याने त्याच्या जिभेने माझी गांड चाटायला चालू केली. त्याची जीभ सर सर करत माझ्या गांडीच्या भोकावरून जशी फिरत होती तशीच ती माझ्या योनिवरून पण फिरू लागली होती. सर सर करत त्याची जीभ जशी माझ्या योनिवरून फिरू लागली तसे माझ्या योनीचे पदर मोकळे झाले आणि ती ओली झाली.

त्याने मग मला झटकन खाली घेतले आणि त्याने माझे दोन्ही पाय फाकवले. माझ्या योनीवर तो त्याचा सोटा रगडु लागला. इकडे तिकडे तो माझा सोटा माझ्या योनिवरून रगडत होता आणि त्यामुळे मी खूपच बेभान आले होते. त्याने मग हळू हळू करत माझ्या योनीत त्याचा सोटा कोंबला. पूर्ण आत त्याचा सोटा जाताच त्याने जोरजोरात त्याची कंबर हलवायला चालू केली.

काच काच काच काच काच करत त्याने त्याची कंबर मागे पुढे करून मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग त्याचे सगळे वीर्य शेवटी त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही रोजच ही मजा घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page