बोयफ्रेंडने मला स्वर्गाची सफर करून दिली

मी मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

त्याने पण स्पीड वाढवली.

फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने मी म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

माझे बॉल जोर जोराने हलत होते.

त्याने माझी कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन माझी पुच्ची वीर्याने भरली.

मी म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. मी त्याला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग त्याने माझी वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि मी त्याचा लंड चोकू लागली. मग मी त्याच्या कडे पाठ करून लंड गांडीत टाकयला सांगितले. त्याने अगोदर माझी गांड जिभेने चाटून ओली केली आणि मग त्यात त्याचे बोट टाकू लागला माझी गांड खूप टाईट होती, मी म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर त्याने लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि मी खूप ओरडली आणि त्याने दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि मी ओरडत होती.

मग तो हळू हळू आत बाहेर करू लागला. २० मिनिटाने त्याने सर्व पाणी माझ्या गांडीत सोडले. तो खूप दमलो होता, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच त्याच्या शेजारी जोपले. मी त्याला म्हणाली तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

तो मम्मे दाबू लागला आणि मग काही वेळाने मी खाली बसली आणि त्याचा लंड खूप जोर जोराने चोकू लागली. मी त्याच्या लंडा वर थुकत होती आणि मग ते थुकलेले पाणी पिऊन जात होती थोड्या वेळाने मी त्याला म्हणाली तू जरा थांब…

मग मी बाहेर गेली आणि तेल घेऊन आली आणि त्याच्या पूर्ण शरीरावर लावू लागली. मी त्याचे शरीर थोडा वेळ मालिश केले आणि लंड पूर्ण तेलाने भरून त्याला हाताने खूप हलवले.

मग त्याने मला झोपवले आणि माझ्या वर तेल टाकून खूप चांगली मालिश केली. तो माझे बॉल खूप झोर जोराने दाबून माझी मालिश केली आणि माझी पुच्ची तेलाने पूर्ण ओली करून तिची पण चांगली मालिश करून टाकली.

Marathi Zavazavi  शेजारीण चाचीला बाथरूम मध्ये जवले

मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो तो खाली झोपला आणि मी त्याच्या वर अशा रीतीने आली कि माझी पुच्च्ची त्याच्या तोंड जवळ येईल आणि त्याचा लंड माझ्या तोंडा जवळ येईल. आणि मग आम्ही एकमेकाचे अवयव चोकू लागलो.

मग मी त्याला बाथरूम मध्ये झोपवले आणि मी त्याच्या ७ इंच लंडावर बसली आणि घोड्या वर बसून हलतात तसे उड्या मारून त्याला जवू लागली …आणि मी ओह्ह्ह्ह येस्स्स जाआअनु ओह्ह्ह्ह याआआअ करत होती.

आम्ही अशा रीतीने ७-८ मिनिटे ठोकत राहिलो आणि मग त्याने मला उभे केले मग त्याने खालून त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घातला आणि मला हळू हळू कीस करत जवू लागला.

मी थोड्या वेळाने पाणी सोडले …. आणि त्यामुळे माझ्या पुच्ची तून लंड घासत असल्याने फच फच फच फच फच फच असे मादक आवाज येऊ लागले आणि मला खूप मजा येत होती.

मला पण कधी न जालेला आनंद होत होता आणि मी म्हणत होती – आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह जव माझ्या राजा … जव मला … फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फड माझी पुच्ची ….. फाड हिला …. आणि …. माझी तहान भागव … ओह्ह्ह येस्स्स.

१५ मिनिटे मला न थांबता ठोकल्या वर तो आता पाणी सोडणार होता.. तो मला म्हणाला – माझा कामरस तुला प्यायचा आहे कि त्याला आत टाकू?

मी त्याला म्हणाली- माझ्या राजा तुझा काम रस तर मी आधीच चाखला आहे आता तो माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून तिची आग विजवून टाक…

मग त्याने आत वीर्य सोडले आणि मी खूप आनंदी झाली होती आणि मी त्याचे डोके पकडून जोर जोराने त्याला कीस करू लागली आणि त्याला थेंक यु म्हणाली.

मित्रांनो त्या दिवसापासून त्याने मला आज पर्यंत ५० वेळा ठोकले असेल आणि १५ वेळा माझी गांड पण मारली असेल. मला त्याच्या लंडा कडून जवून घ्यायला खूप मजा आली आणि मी खूप खुश होते कारण तो मला खूप संतुष्ट करतो. मित्रांनो ही होती माझी पहिली जवण्याची गोष्ट आणि तुम्हला कशी वाटली ते जरूर सांगा.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *