बसमध्ये झवाझवी – १

मला पण तिचं म्हणणं योग्य वाटलं, म्हणून मी तिचा गाउन पूर्ण न काढता, तिच्या कंबरेवर उचलून ठेवला. आतून सुमनने लाल रंगाचे अंतर्वस्त्र परिधान केलेले होते, त्यामुळे सुमन अजून जास्त आकर्षक वाटत होती.

लगेच मी तिच्या गाउन मध्ये हात घुसवले आणि तिचे मुलायम दुध दाबायला सुरुवात केली. सुमन पण मस्तरीत्या स्तन दाबून घेत होती. थोडा वेळ सुमन चे स्तन दाबून झाल्यावर, तिने माझ्या पॅन्ट ची हुक काढून माझ्या लवड्याला स्वतःच्या हातात घेतले.

माझा बुल्ला तिच्या हातात जाताच टन-टन फुदकायला लागला. काही वेळानंतर सुमनने खाली वाकून माझ्या लवड्याला आपली जीभ बाहेर काढून चाटायला सुरुवात केली.

तिच्या चाटण्याने माझा बुल्ला अजून कडक होत होता. हे पाहून तिने लगेच माझा ताठलेला बुल्ला पूर्णपणे स्वतःच्या तोंडात घेतला आणि चोखू लागली.

आता सुमन पण पुर्णतः मूडमध्ये आली होती, आणि माझ्या लवड्या बरोबर ती माझ्या दोन गोट्याना पण चाटु लागली. हे सर्व माझ्या बरोबर पहिल्यांदाच होत असल्यामुळे मी पण खूप उत्तेजित होतो.

सुमनने तिच्या जिभेच्या टोकाला माझ्या लवड्यावर फिरवायला सुरुवात केली, ज्यामुळे मी स्वतःला रोकू नाही शकलो. आणि मी माझ्या विर्याच्या लगातार सात-आठ पिचकाऱ्या सुमन च्या तोंडात सोडल्या.

सुमनने माझ्या लवड्याला तिच्या तोंडातून न काढता, ती माझ्या लवड्यातून निघालेले वीर्य चाटून साफ करत होती. आता माझी बारी होती, सुमनला मजा देण्याची. तिने माझा लवडा चाटून पूर्णपणे साफ केला, आणि मग ती माझ्या बाजूला येऊन झोपली.

सुमन माझ्या बाजूला झोपताच मी तिच्या शरीराला चोळायला सुरुवात केली. सुमन आता मजे घेत माझ्याकडून तिचे शरीर चोळून घेत होती. मी हळूच तिचा गाउन थोडा वर उचलून तिच्या पायांना बाजूला केलं, जेणेकरून मला तिच्या दोन्ही पायांमध्ये बसता येईल.

मी तिच्या दोन्ही पायांना बाजूला केलं आणि स्वतः तिच्या पायांमध्ये बसलो. आता मी तिचा गाउन तिच्या पुच्ची च्या भागावरून थोडा सा वर सरकवला, तर तिची गुलाबी चड्डी माझ्या डोळ्यासमोर होती. तिच्या चड्डीवर तिच्या कामरसाचा डाग ओळखून पडत होता.

मी हळूच माझे डोके खाली वाकवून तिच्या चड्डी वरून माझी जीभ तिच्या पुच्ची च्या भागावर ठेवली. मी तिथे जीभ ठेवताच सुमनच्या पूर्ण शरीरात सळसळ झाली.

मग मी माझ्या दोन्ही हाताने सुमनच्या कंबरेला पकडून तिच्या नितंबावर माझे हात ठेवले. सुमनचे नितंब गोल आणि खूपच मऊ असे वाटत होते. मी हळूच तिच्या डाव्या नितंबावर एक चिमटा काढला, तर तिच्या तोंडून आह ओह आह असे उदगार बाहेर पडायला सुरुवात झाली.

थोड्याच वेळात मी माझे दोन बोट तिच्या चड्डीच्या इलास्टिक मध्ये अडकवून तिच्या चड्डीला खाली ओढलं. चड्डी खाली ओढत क्षणी तिची पुच्ची नागडी होऊन माझ्या डोळ्यासमोर आली.

Marathi Zavazavi  श्रीमंत मुलीला जवण्याची गोष्ट

तिने पुच्ची वरचे केस कालच काढले असावेत, कारण मला तिथे केसांचा नामोनिशाण दिसत नव्हता. सुमनची चड्डी मी तिच्या अंगापासून वेगळी केली, आणि मग माझ्या हाताने तिच्या पुच्चीला कुरवाळू लागलो.

माझ्या दोन बोटांनी मी हळूच तिच्या पुच्चीचे ओठ उघडून पाहिले, तर आतून तिची पुच्ची पूर्णपणे गुलाबी होती. ते पाहून मला राहवले नाही, आणि मी माझी जीभ तिथे लावली. आता मी माझ्या जिभेने तिच्या पुच्चीला झवत होतो.

माझी जीभ जेवढी आत जाईल तेवढी मी टाकण्याचा प्रयत्न करत होतो. सुमनने पण आता तिचे दोन्ही हात माझ्या डोक्यावर आणले होते, व ती माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती.

सुमनला पण आता खूप मजा येत होती. तिची पुच्ची चाटत चाटत मी माझे दोन्ही हात वर नेऊन तिचे स्तन मी माझ्या हातात घेतले. तिच्या स्तनांना माझ्या हातात घेताच तिने स्वतः मला जोर-जोरात स्तन दाबायला सांगितले.

मग मी पण तिच्यावर दया न दाखवता जोरात तिचे स्तन दाबू लागलो. आता आम्ही दोघेपण वासनेच्या प्रवाहात वाहत जात होतो. आम्हाला बाकी दुनियेची आता पर्वा नव्हती.

थोडा वेळ तिची पुच्ची चाटत चाटत स्तन दाबल्याने सुमन आता तिच्या चरमसुखाच्या जवळ होती.अचानक सुमनने माझे डोके तिच्या पुच्चीवर एकदम जोरात दाबले, तिच्या अशाप्रकारे दाबण्याने मला श्वास पण घ्यायला थोडं अवघड व्हायला लागलं होतं.

तेव्हा अचानक तिच्या पुच्चीतून तिचा कामरस वाहायला सुरुवात झाली, मला समजलं की सुमन आता गळालेली आहे. मी पण तिला पूर्ण सुख देण्यासाठी तिची साथ न सोडता, अजून जोरात तिची पुच्ची चाटायला लागलो.

पुढील दोन मिनिटात सुमनची माझ्या डोक्यावरील पकड ढिली झाली, आणि मग मी तिचा पूर्ण कामरस साफ केला. तिचा कामरस सुरुवातीला मला चाटते वेळी थोडं वेगळं वाटलं पण नंतर मला त्याची चव न वास आवडला.

सुमनच्या कामरसाच्या वासाने माझा लवडा पण अजून ताठ व्हायला लागला होता. खैर तिचा कामरस मी पूर्णतः चाटून साफ केल्यानंतर मी तिच्या बाजूला येऊन झोपलो.

ती माझ्याकडे पाहून म्हणाली, “तुझ्या जिभेमध्ये तर जादू आहे, मला एवढी मजा या आधी कधीच आली नव्हती. तू आजपासून मला जेव्हा पाहिजे असेल तेव्हा येऊन अशीच मजा देत राहा.”

सुमनच्या तोंडून हे ऐकून मी मनोमन खूप खुश झालो. पुढील कथा दुसऱ्या भागात लिहितो, तोपर्यंत सर्वजण खुश राहा आणि आमच्या दुसऱ्या कथा वाचून मजा घेत राहा.

धन्यवाद.

Pages: 1 2