छवी ने तिच्या बहिणीला पण ठोकवले

मग तिने तिचे डोळे उघडले होते आणि मी तिच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहत होतो, मग ती बसली होती आणि ती मला चिकटली होती, मग मी तिला असेच २ मिनिट पर्यंत पकडून ठेव्वले होते आणि माझी सर्व शक्ती लावून तिला बेड वर पाडून दिले होते.

मग मी तिच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये थोडी जागा बनवली होती आणि माझा लंड आता उभा झाला होता आणि मग मी तिला माझ्या खाली दाबून धरले होते आणि ती बाहेर पडायचा प्रयत्न करत होती, पण मी तिच्या वर एकदम हावी झाली होतो आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची चा अंदाज घेत होता. मग मी माझ्या लंड ने तिच्या पुच्ची चे भोक शोधले होते आणि थोडी जागा बनवली होती आणि मग मी हळूच आत मध्ये गेलो आणि तिला ठोकणे चालू करून टाकले होते आणि तिचे ओठ माझ्या ओठा मध्ये बंद केले होते आणि तिची लाळ मी चाटू लागलो होतो, मी तिचे बोल माझ्या एकदम खाली दाबून ठेवले होते आणि माझी फक्त कमर हलत होती, आणि माझा लंड तिला ठोकत होता.

मग मी तिला २०-२२ मिनिट पर्यंत ठोकत राहिलो होतो आणि तिला हलायचा चान्स दिला नाही. मग मी तिला म्हणालो कि आता तू माझ्या वर चढ, आत माझा पूर्ण लंड एकदम ओला झाला होता आणि तिची पुच्ची पण एकदम ओली होती.

मग तिने तिच्या थुकी ने माझा लंड ओला केला होता आणि माझ्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवले आणि माझ्या लंड वर बसली होती, मग ती हळू हळू वर खाली होऊ लागली होती आणि मला खूप मजा येत होती.

मग मी तिचे बोल दाबत होतो आणि ती एकदम गरम होऊन मला ठोकत होती, मग मला तिच्या डोळ्या मध्ये दिसले होते कि ती आता पाणी काढणार आहे आणि ती म्हणाली कि लाजेने माझ्या कडून ठोकून घेत आहेस हरामी, आज मी तुझा लंड काढून टाकेन. मग मी खालून तिला ठोकू लागलो होतो आणि ती आहा हः हाह्ह हो आह हाह्हाहः होई ह्ह्ह ओह हाहा हौऔउ करत होती आह्ह ओह अहह आह्य अभय कीस मी कीस मी अभय असे बडबड करत होती. आता ती पाणी सोडणार होती.

मग मी तिला उठवून माझे ओठ तिच्या ओठावर लावले होते आणि ती एकदम शहारली होती आणि आता ती दुसर्या वेळी पाणी काढणार होती आणि मग तिने पाणी काढले होते. मग मी माझी पोजिशन घेतली होती आणि तिच्या वर नेम लावला होता आणि माझा लंड एक झटका देऊन पूर्ण तिच्या आत मध्ये टाकून दिला होता आणि ती अहः ओह अहह होह हः ह्ह्ह करू लागली होती आणि तिला त्रास होत होता.

आता तिच्या मध्ये त्रास सहन करायची शक्ती काही राहिली नव्हती. मग मी माझा पूर्ण लंड तिच्या आत मध्ये टाकून दिला होता आणि तिच्या वर मी काबू केले होते आणि मग २ मिनिट पर्यंत असेच माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये ठेवून राहिलो होतो आणि आता मला खूप मस्त अनुभव होत होता कारण कि तिची पुच्ची ढिली कडक होत होती, मग मी परत दोन मिनिट नंतर तिच्या पुच्ची ला ठोकणे चालु केले होते आणि आता पुढचे ३०-३५ मिनिट माझे होते. मी तीला ठोकत राहिलो आणि ती सहन करत राहिली होती.

Marathi Zavazavi  अमेरिकावाल्या भाभीला जवले

मग १०-१५ मिनिट नंतर तिने पण थोडा रीस्पोंस दिला होता पण तेव्हा मी माझी स्पीड खूप वाढवली होती आणि आता माझा लंड एकदम तिच्या पुच्ची मध्ये आत बाहेत होत होता. आता माझा लंड माझे अंडे तिची पुच्ची आणि तिचे सर्व शरीर एकदम ओले झाले होते आणि त्या मिश्रण मध्ये लीना चे पाणी माझे पाणी माझे थुक सर्व काही होते.

मग मी शेवटी शेवटी माझ्या सर्व ताकदीने तिला ३ झटके असे लावले होते कि ती पुढचे २ दिवस तिचे पाय पसरून चालत होती मग मी माझ्या वीर्याची पांढरी चिकट पाण्याची पिचकारी तिच्या पुची मध्ये टाकली होती आणि सर्व पाणी तिच्या आत पर्यंत सोडून दिले होते आणि मी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची ला पाजले होते. मग मी खूप वेळ पर्यंत तिच्या वर पडून राहिलो अन तिला खूप प्रेमाने हळू हळू कीस करून तिचे थुक पिले होते आणि ती मला कुरवाळत होती, मग मी जेव्हा माझा लंड बाहेर काढला होता आणि तो सरळ तीच्या तोंडा जवळ घेऊन गेलो होतो आणि तेव्हा तिने त्याला खूप प्रेमाने चाटले होते, मग मी तिची पुची चाटली तर ती एकदम सुजली होती.

मग मी तिला विचारले कि मजा आली का? तर ती म्हणाली कि मला खूप मजा आली आहे आणि तेव्हा ती म्हणाली कि तुझा लंड अजून पण टाईट का आहे? तर मी म्हनले कि हा अजून पण भुकेला आहे, तर ती म्हणाली कि चल मग तर चालू करून टाक, मग हे ऐकून मी तर एकदम खुश झालो होतो आणि मग आता आम्ही दोघे पण आमचा दुसरा राउंड साठी तयार होतो, मग तेव्हा छवी माझ्या जवळ येऊन म्हणाली कि मी पण इथे आहे आणि तू मला विसरून जाऊ नकोस. मी म्हणालो कि नाही ग मी तुला कसे विसरेन? मग मी एक राउंड लीना बरोबर खेळला होता आणि दुसरा राउंड छवी बरोबर खेळला होता आणि मग आम्ही तिघांनी पुढचे चार दिवस खूप मजा केली होती आणि मी त्यांना त्या चार दिवस मध्ये अनेक वेळा माझ्या लंड ने खुश करून टाकले होते.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *