देशी मुलीं बरोबर ग्रुपसेक्स

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव आयुष आहे आणि ही माझी एकदम नवी गोष्ट आहे. ही गोष्ट माझ्या शाळेच्या काळातली आहे जी माझ्याबरोबर घडली होती. ही माझी ग्रुप सेक्स ची गोष्ट आहे ज्यामध्ये मी आणि २ मुली आहेत ज्यांची नावे प्रिया आणि करिष्मा आहे. या दोन्ही मुली शाळेत माझ्या जुनिअर्स होत्या आणि खूप सुंदर होत्या आणि त्यांचे बॉल पण खूप सुंदर आणि मस्त आहेत. त्या दोघी मला घुरून बघत असायच्या, मी जेव्हा शाळेत भाषण करायचो तेव्हा त्या मला एका विचित्र नजरेने पहायच्या,पण मी तेव्हा त्याकडे लक्ष दिले नाही.

मग माझ्या शाळेचा फेरवेल जवळ आला होता आणि आता शाळेला गुड बाय म्हणायचा दिवस जवळ आला होता तर एक दिवस मोकळ्या वर्गात मी शाळेच्या गच्चीवर जायचा विचार केला. मी बरेच वेळा मोकळ्या वर्गात शाळेच्या गच्चीवर जाऊन माझ्या गर्लफ्रेंड बरोबर बोलायचो त्या दिवशी पण मी वर गेलो आणि नेहमीप्रमाणे कोपऱ्यात जाऊन बसलो.

मी पहिले कि तिकडे दुसऱ्या बाजूला कोणीतरी आहे, आणि मी जाऊन पहिले तर प्रिया आणि करिष्मा दोघी तिथे बसल्या होत्या आणि एकमेकांचे बॉल चोकत होत्या आणि दाबत होत्या आणि तत्या दोघींचे बॉल शर्टच्या बाहेर निघाले होते, प्रियाचे बॉल एकदम गोरे होते आणि त्याचे गुलाबी मनुके होते आणि करिष्मा चे बॉल पण गोरेपान होते पन तिचे मनुके ब्राऊन होते. त्या दोघी गरम झाल्या होत्या म्हणून त्यांचे बॉल आणि मनुके टाइट झाले होते, मी लपुन त्यांना पाहू लागलो आणि मी माझ्या मोबाईल मध्ये त्यांची विडीओ क्लिप घेतली. मग मी विचार केला कि मी माझ्या मित्रांना दाखवेन, पण मी तेव्हा विचार नाही केला कि मी त्यांना रंगे हात पकडले असते तर माझ्या जवण्याची व्यवस्था झाली असती.

मग शाळेची घंटा झाली आणि सगळे वर्गात गेले, मी शाळेचा प्रतिनिधी होतो म्हणून मी मैदान चेक करून शेवटी वर्गात जायचो. त्या दोघींचा वर्ग माझ्या वर्गाच्या समोर होता आणि मी खिडकीने त्या दोघींना पाहू शकत होतो, मी जेव्हा माज्या जागेवर बसलेलो असायचो आणि बाहेर पाहायचो तेव्हा त्या दोघीपण मला पाहत असायच्या. तेव्हा मला वाटले कि ती मला पटू शकते आणि आता तर माझ्याकडे त्यांची विडीओ क्लिप पण होती, जर काही गडबड जालीच तरी मी फसणार नव्हतो.

शाळेची सुट्टी झाल्यावर मी माझी गाडी घेऊन शाळेबाहेर त्या दोघींची वाट पाहत होतो आणि त्या दोघी शाळेतून चालत क्लासला जायच्या आणि तीठून रिक्षाने घरी जायच्या मग जसे त्या चालत क्लासला जाऊ लागल्या तेव्हा मी त्यांच्याजवळ गेलो आणि मी माझी गाडी त्यांच्यासमोर थांबवली तर त्यांनी मला स्मीत दिले मग मी त्यांना म्हणालो

मी: तुम्हाला कुठे सोडू का?

प्रिया: नको आम्ही क्लास ला जात आहोत, इथे जवळच आहे आम्ही जाऊ.

(तेवढ्यात करिष्मा पटकन म्हणाली)

करिष्मा: हो, असे पण मी दमले आहे, तू आम्हाला सोडशील का?

मी:हो

प्रिया: (थोड्या जाड आवाजात) ठीक आहे करिष्मा तू जा,मी चालत येते.

करिष्मा: बर ठीक आहे तू खाली माझी वाट पहा

मी: प्रिया तू पण बास ना, मी दोघींना सोडतो.

प्रिया:नक्की का? ट्रिपल शीट?

मी:हो पण तुला नाही आवडले तर उतरून जा.

प्रिया: बर ठीक आहे.

मग मी गाडी चालू केली आणि दूरच्या रस्त्याने त्यांना सोडायला निघालो, रस्त्यामध्ये त्यांच्याशी बोलता यावे म्हणून मी दूरच्या रस्त्याने आलो.आणि रस्त्यात ब्रेक पण मारत होतो,ज्याने करिष्मा चे बॉल मला टच करत होते,करिष्मा ने तिचे हात माझ्या मांडीवर ठेवले होते आणि प्रीयाने तिचे हात करिश्माला चिकटवले होते.

करिष्मा इतकी चालाक होती कि ती चालू गाडीमध्ये माझ्या मांडीवर हात फिरवत होती, ते मला जाणवत होते आणि त्यामुळे माझा लंड जागू लागला, आता मला वाटले कि ही चांगली वेळ आहे त्यांच्याबरोबर गच्चीवरची घटना सांगायची तर मी करिश्माला म्हणालो

मी:करिश्मा तू मोकळ्या वर्गात कुठे जातेस?

करिष्मा: (घाबरून)कुठे जाते म्हणजे?

मी: म्हणजे मोकळ्या वर्गात तू दिसत नाहीस तर कुठे जातेस? तू आणि प्रिया मोकळ्या वर्गात कुठे असता?

करिष्मा:कुठे नाही आम्ही वर्गातच असतो

मी: शशश चला तुम्ही खोटे बोलू नका. मी तुला गच्चीवर पहिले आहे.

प्रिया(घाबरत): काय? केव्हा?

मी: घाबरू नको,मला तुमच्या दोघींविषयी सर्व माहिती आहे.

करिष्मा:काय माहित आहे?

मी:हो, तेच जे तुम्ही दोघी मोकळ्या वर्गात गच्चीवर जाऊन करता.

प्रिया: तू हे सर्व कुणाला सांगू नको प्लीज.

करिष्मा: बर तर तुला माहित आहे ना आम्ही काय करतो? सांग ना काय करतो?

मी: हो करिष्मा तू आणि प्रिया वर काय करता मला माहित आहे. तुंम्ही एकमेकीचे बॉल

एवढे बोलल्यावर करिश्माने माझ्या तोंडावर हात ठेवला आणि म्हणाली कि आता बास आता ही गोष्ट कुणाला सांगू नको,ही गोष्ट आपल्या तिघांमध्ये सिक्रेट राहील,ओके? मग मी म्हणालो ठीक आहे चल मी कुणाला नाही सांगणार, पण मला याचे काय मिळेल?

प्रिया: बघ आरुष, तुला काय मिळो न मिळो पण आमची दोघींची वाट लागेल म्हणून तू तुझे तोंड बंद ठेवशील.

करिष्मा:अरे बेबी बघ आपल्याला दोघींना जे पाहिजे ते याला पण पाहिजे काय आरुष?

मी: हो तू तर खूप हुशार आहेस.

प्रिया:ठीक आहे, पण काही जाले तरी ही गोष्ट कुणाला समजता कामा नये.

मी: अरे हो यार प्रिया तू माझ्यावर विश्वास ठेव,मी कुणाला काही सांगणार नाही.

प्रिया: (माझ्या मांडीवर हात फिरवत) बर तर ठीक आहे.

मी समजलो होतो कि प्रिया इतकी समजू नाही पण आतून तिच्या आतला जानवर पण करिष्मा एवढा मोठा होता. आता दोघींचे क्लास आले आणि त्या गाडीवरून उतरल्या आणि करिश्माने प्रियाच्या कानात काही तरी सांगितले. मी म्हणालो काय चालले आहे? तर ती म्हणाली कि फक्त २ मिनिट, बघच तू. मग प्रिया वर गेली आणि ५-१० मिनिटांनी खाली आली. तोपर्यंत मी आणि करिष्मा खाली थांबलो होतो, प्रिया क्लासमधून सुट्टी घेण्यासाठी गेली होती आणि काही कारण सांगून खाली आली, मी समजलो कि त्या किती चालाक आहेत.

मग दोघी परत गाडीवर बसल्या आणि म्हणाली कि कुठे सुनसान जागेवर ने, यावेळी प्रिया मध्ये बसली होती.मग प्रिया मला चिटकून बसली मला खूप मजा येत होती. मग मी एका मित्राच्या रूमवर गाडी नेली आणि मी त्याला गाडीवरूनच फोन करून सांगितले होते. आता आम्ही मित्राच्या रूमवर पोचलो, पण मी मित्राला नव्हते सांगितले कि त्यांना जवणार आहे म्हणून. मी सांगितले कि मला थोडे लिहायचे आहे तर रूम मोकळी पाहिजे आणि माझा मित्र पण बाहेर जात होता म्हणून चावी खाली वोचमेन ला देऊन गेला होता.

मग मी एका जागी गाडी थांबवली आणि माझ्या बेगेतून काही वह्या काढल्या आणि त्यांच्या हातात दिल्या ज्याने असे वाटेल कि आम्ही अभ्यासाच्या कामाने आलो आहे. मग आम्ही तिघे रुममध्ये पोचलो आणि मी रूम आतून लोक केली. माझा मित्र ४-५ तास येणार नव्हता. आणि या दोघींचा क्लास ३ तास असतो तर त्यांनापण घरी जायची गडबड नव्हती.

करिष्मा आणि प्रिया दोघी आत येऊन बसल्या आणि मी पण बसलो. आता आम्ही परत शाळेचा गच्चीवरच्या विषयावर बोलू लागलो. आता त्या दोघी माझ्या शेजारी बसल्या आणि मला इकडे तिकडे हात लावू लागल्या. मी काही बोलेन त्याआधी करिश्माने माझ्या ओठाला तिचे ओठ लावले आणि मला कीस करू लागली.

आता प्रिया माझ्या पेंटीची चेन उघडू लागली आणि मला वाटत होते कि मी एखादे स्वप्न पाहत आहे. मी करिश्माला जोराने कीस करत होतो आणि आमचे ओठ एकमेकांना असे चोकत होते जणू वर्षाने तहानलेले आहेत. आता करिष्मा एकदम गरम जाली होती आणि तिने १० मिनिट मला कीस केले .आता प्रिया माझ्या पेंटची चेन उघडून माझ्या लंड ला चोकत होती.

मित्रांनो मला इतका सेक्स कधीच चढला नव्हता तर मी १५ मिनिटातच वीर्य सोडले आणि माझे सर्व वीर्य प्रियाने टीसु पेपरने स्वच्छ केले आणि परत माझ्या लंडाने खेळू लागली. आता मी करीश्माचा टोप काढला आणि स्कर्ट पण काढली आणि प्रियाने तिचा टोप स्वतःच काढला आणि त्या दोघी आता ब्रा आणि पेंटीमध्ये होत्या. मी करिष्मा आणि प्रिया दोघींचे बॉल हाताने दाबू लागलो आणि त्या वेड्यासारखे आवाज करू लागल्या आआआ उम्म्म्म उफ्फ्ह्फ आआछ्ह्ह ओह्ह्ह्ह हे ऐकून माझा लंड परत उभा आणि टाइट झाला.

मग मी प्रियाला माझ्या मिठीत घेतले आणि कीस करू लागलो, मी ५ मिनिट तिला कीस करत राहिलो आणि तिचे बॉल दाबत राहिलो. इकडे करिष्मा माझ्या लंड आणि गट्टीने खेळू लागली. मग मी थोडे संगीत चालू केले आणि गर्मी वाढत होती तर ए.सी. पण चालू केला आणि आम्ही तिघे उभे झालो आणि मी म्हणालो चला आपण डान्स करू.

मग मी हळूहळू माझी पेंट काढली आणि मग माझी टी-शर्ट पण काढली आणि मग त्यांची ब्रा आणि पेंटी पण काढून टाकली. आता आम्ही तिघे नागडे झालो आणि डान्स करत होतो. मग करिष्मा माझ्या समोर आली आणि खाली वाकली आणि तिच्या गांडीने माझा लंड घासू लागली. मग तिच्या गांडीने माझा लंड हलवू लागली आणि प्रिया माझ्या शरीरावर हात फिरवून मला गरम करू लागली.

मग मी करिश्माच्या गांडीवर मारू लागलो आणि मजा येत होती. करिष्मा माझ्या पुढे होती आणि प्रिया मला चिटकून डान्स करत होती. मग मी एका हाताने कारीश्माची गांड दाबली होती आणि दुसर्याने प्रियाच्या पुच्चीत घासू लागलो त्यांना याने खूप मजा येत होती आणि त्या पण मला दाताने माझ्या पोटाला आणि खांद्याला चावत होती. मग मी प्रियाला सांगितले कि सोफ्यावर बस मग मी करिश्माला डॉगी स्टाईल मध्ये उभे केले आणि तिची पुच्ची चाटली तर तो ओह्ह्ह्ह करू लागली.

मग मी करिश्माला सांगितले कि प्रियाची पुच्ची चाट आणि मी मागून करिश्माच्या पुच्चीत माझा लंड टाकू लागलो. करिष्मा प्रियाच्या पुच्चीला आईसक्रीम सारखी चाटू लागली आणि त्या दोघींचे ओह्ह्ह्ह अह्छ्ह आवाज ऐकून माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि मी करिश्माच्या पुच्चीत माझा लंड घासू लागलो तिची पुच्ची इतकी ओळी होती कि तेल लावायची गरज नव्हती. तिची पुच्ची टाइट होती म्हणून मी हळूहळू तिच्या पुच्चीत लंड टाकू लागलो पण तिची पुच्ची वर्जिन होती आणि खूप टाइट होती.

मग मी १-२ वेळ हळू प्रयत्न केला आणि माझा थोडा लंड आत जाताच ती एकदम ओरडली. मग मी प्रियाला सांगितले कि तिला लीप कीस कर आणि तिचा आवाज कमी कर तर प्रिया पटकन तिला कीस करू लागली आणि तिचा आवाज दाबू लागली. मग मी हळूच माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि असाच काहीवेळ थांबलो तोपर्यंत करिष्मा शांत जाली.

मी हळूहळू लंड मागे पुढे करयला सुरुवात केली तर करिश्माला थोडे दुखत होते आणि ती अह्हह करत होती. मग थोडे मागे पुढे केल्यावर मी पहिले कि तिचे सील तुटले होते आणि माझ्या लंडावर तिच्या पुच्चीचे रक्त लागले होते. मग मी टीसु पेपर घेतला आणि माझा लंड आणि तिची पुच्ची स्वच्छ केली आणि परत माझा लंड पुच्चीत टाकला, आता तिला मजा येत होती आणि जोराने अह्छ्ह होउउम्म्म्म करत होती, आरुष फक माय पुसी,फक मी उओह्ह

मग मी माझी जवण्याची स्पीड वाढवली आणि तिला जोराने जवू लागलो आणि असेच जवत ती म्हणाली अह्हह मी येत आहे थांबू नको उम्म्म्मम उफ्फ्फ्फ अह्छ्ह आणि एकदम तिने तिचे शरीर हलवत एकदम ढिली झाली आणि पाणी सोडले. तिच्या पुच्चीच्या पाण्याने मझा लंड एकदम ओला झाला आणि मी अजून तिला जवत होतो तिच्या पाण्यामुळे आता आवाज येऊ लागला पच पच पच पच आणि असे ५ मिनिटाने माजे पण वीर्य निघणार होते. मग मी म्हणालो कि आता माझे पण येणार आहे तर सांग करिष्मा माझे पाणी कुठे टाकू? करिष्मा आआआईईईई उछ्छ्ह माय बेबी आय एम कमिंग आणि असेच मी माझा लंड पुच्चीतून बाहेर काढला आणि तिच्या पाठीवर वीर्य सोडले.

तिची पाठ माझ्या पाण्याने पूर्ण ओली झाली आणि मि माझ्या लंडला तिच्या गांडीवर घासू लागलो आणि प्रिया आमची जवाजवी बघत होती आणि तिच्या पुच्चीबरोबर खेळत होती. तीने असे करत करत एक वेळ पाणी सोडले होते. मग मी ढिला झालो आणि तिला कीस करत प्रीयाजवळ सोफ्यावर बसलो. मग प्रियाने माझा लंड चोकला आणि माझा लंड स्वच्छ केला. आता प्रिया माझ्या लंडाने खेळत होती आणि माझ्या लंडला सांगत होती कि आता माझी पाळी आहे. मग काही वेळाने माझा लंड पण टाइट झाला आणि तो प्रियाला जवण्यासाठी तयार होता. मग मी प्रियाला जवले आणि कपडे घालून बाहेर आलो. मग आम्ही मित्राची रूम लोक केली आणि चावी वोचमेन ला देऊन आमच्या घरी गेलो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page