दूध घालत पिली मदमस्त ऑन्टीची छाती

मी गावात राहत होतो. माझे नवा राकेश आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एक भाभी उपभोगू शकलो आणि आज देखील मी तिला नियमितपणे उपभोगतो.

मी अभ्यासात कधी हुशार नव्हतो. अभ्यास करावे असे कधी वाटलेच नाही मला. कारण घरी पाच सहा म्हशी होत्या. त्यांना घेणे आणि निवांत शेतात चरण्यास सोडणे आणि आपण मात्र निवांत मग इकडे तिकडे दंगा मस्ती करत फिरणे असे माझे रुटीन होते. मला सांगा असे निवांत लाईफ असेल तर कशाला कोण ते अभ्यास करत बसेल. माझे पण तेच झाले होते नेमके आणि  मला निवांत जगायची सवय लागली होती.

मोठा होऊ लागलो आणि कॉलेज पण पूर्ण केले मी. घरातच दूध असल्याने मला माझी बॉडी बनविण्यासाठी काही विशेष कष्ट करावे लागले नाहीत. माझी उंची सहा फूट होती.माझे खाणे भरपूर होते आणि त्यामुळे माझी बॉडी पण खूप चांगली झाली होती. एखाद्याच्या उंचीला शोभेल अशी बॉडी असेल तर लोक त्याच्याकडे बघतच रहातात आणि माझ्या बाबतीत पण तेच होत असे. मी कामात पण चांगला होतो. लहानपणी पासूनच मी म्हशी चांगल्या पिळत असे आणि ते बघूनच माझ्या घरच्यांनी मी मोठा झालो तेव्हा मला घरोघरी जाऊन दूध घालायला लावले.

मी कॉलेज ला होतो तेव्हाची गोष्ट आहे हि मी रोज सकाळी खूप लवकर उठत असे. दूध घेऊन मला एक रूट दिला होता. मी त्या घरात जाऊन रोज दूध घालत असे. म्हणजे देत असे. मी खूप लवकर जात असल्याने मी जिथे जिथे जात असे तिथे तिथे त्या त्या घरातील बाई च शक्यतो दूध घेत असे आणि त्यातील खूप जणी झोपेतच दार उघडत असत.

मी किती तरी वेळ त्यांना अश्या अवतारात बघत असे कि कोणाचे गाऊन खालून वर असत तर कोणची साडी चा पदर खाली पडलेला असे आणि त्यामुळे मला त्यांच्या आतील भागाचे दर्शन सकाळी सकाळी होत असे आणि मी मात्र इकडे त्यांना बघून रात्री सोटा हलवून गप झोपत असे. मी रोज जात असे त्यात एक जणी होती ती मात्र माझ्या मानत चांगलीच बसली होती.

तिचे नाव प्रिया होते. प्रिया एका आपार्टमेन्ट मध्ये रहात असे. नवरा आणि तो दोघेच होते ते. तो कुठे तरी कामाला होता आणि ती घरीच असे. तो रात्री खूपच उशिरा येत असे आणि त्यामुळे रोज तीच माझ्याकडून दूध घेत असे. ती माझ्या नजरेत भरायची कारण म्हणजे तिचे ड्रेस. मी तिला रोज वेगवेगळ्या पेहरावात बघत असे. कधी साडी तर कधी पॅन्ट. कधी शॉर्ट तर कधी वन पीस गाऊन.

ते ड्रेस पण सगळे असे काहि सेक्सी असत कि मला रोज काही ना काही तरी तिंचे बघायला मिळत असे म्हणजे असेच. त्यामुळे तिच्याकडे जायचे म्हणजे माझ्या सोट्याची वळवळ लगेच चालू होत असे. ती दिसायला खूपच सेक्सी होती. तिंची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. जितक्यांदा मी तिला बघितले होते तितक्यांदा मला तिच्या छातीचे गोळे जास्त गोल आहे कि तिच्या गांडीचा आकार जास्त गोल आहे हेच मला समजत नव्हते.

माझ्याशी ती खूप प्रेमाने बोलत असे. बोलताना पण तिचे हावभाव असे असत कि ती आताच मला तिला ठोकायला सांगते कि काय असे मला होऊन जात असे. त्या दिवशी मी तिला दूध देण्यासाठी म्हणून गेलो. तिने दार उघडले आणि ती मला म्हणाली “प्लिज आत किचन मध्ये भांडे ठेवले आहे त्यात घाल ना आजच्या दिवस.” असे म्हणून ती सोफ्यावर जाऊन बसली देखील.

तिच्या घरात मी पहिल्यांदाच जात होतो. मी आत गेलो दूध ठेवले आणि तिच्याकडे बघत राहिलो. तिच्या गाऊन मध्ये तिची छाती नेहमी प्रमाणे बाहेर आली होती. तिने ब्रा घातली नव्हती आणि त्यामुळे तिचे निप्पल्स मला सरळ दिसत होते. ते बघून मी तसाच त्याना बघत उभा राहिलो. ते बघून ती मला म्हणाली :रोज बघतो ते बास नाही का तुला? अजून बघायचे आहे ना?” हे बघ असे म्हणून तिने मला काही समजायच्या आतच तिचे उरोज तिच्या गाऊन मधून बाहेर काढले आणि मला ती दाखवू लागली.

तिने असे अचानक केले असल्याने मी क्षणभर वावरलो. पण मी लगेच सावरलो आणि मी पुढे होत तिची छाती माझ्या हातात घेतली आणि ती दाबू लागलो. माझा हात तिच्या  छातीला लागताच ती मला म्हणाली “तुझा हात किती मोठा आणि कडक आहे रे? तुझा सोटा पण असाच असेल ना?” असे म्हणून तिने तिचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि ती त्याला चोळू लागली.

मला जे चालू आहे ते स्वप्नवत वाटत होते. पण ते खरे होते.मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिच्यावर चुंबनचा वर्षाव सुरू केला. चोकून चोकून मी सकाळी सकाळी तिचे ओठ लाल केले. माझा हात तिच्या छातीला अजून पण दाबत होताच आणि ती माझ्या सोट्याला काही केल्या सोडायला तयार नाही. “प्रिया कोण आहे ग?” अचानक आतून आवाज आला आणि आम्ही दोघे भानावर आलो. तिचा नवरा बाहेर येत होता आणि मी गडबडीने ते दुधाचे भांडे घेऊन बाहेर गेलो आणि तिला दूध देत आहे असे केले.

तिने दूध घेतले आणि मी जाऊ लागलो. जाताना ती मला म्हणाली “राकेश अरे उद्या अर्धा लिटरच दूध दे. हे उद्या बाहेर गावी जाणार आहेत. चार पाच दिवस नसतील. त्यामुळे मला काही तितके दूध लागणार नाही.” असे म्हणून तिने मला हळूच डोळा मारला. मला जो निरोप मिळायचा होता तो मिळाला होता. मी मनोमन खुश झालो होतो आणि कधी एकदा सकाळ होते असे मला त्या रात्री झाले होते.

दुसऱ्या दिवशी मी आधी सगळीकडे दूध दिले आणि सगळयात शेवटी मी प्रिया कडे गेलो. मी तिच्याकडे जाताच तिने मला आत घेतले आणि दार लावून घेतले. तिने तिचे हात माझ्या गळ्या भोवती ठेवले आणि माझे एक छोटेसे ओठांचे चुंबन घेतले आणि मला म्हणाली “इतका का रे वेळ केला? मी कधी पासून तुझी वाट बघत आहे.”

“अग आधी बाकी सगळे काम केले आणि मग तुझ्याकडे आलो. म्हणजे आता मला कुठे जावे लागणार नाही.” असे म्हणून मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले तिचे जोरजोरात चुंबन घेऊ लागलो. वन पीस गाऊन मधून तिचं ते मादक शरीर मला खूपच उद्युक्त करत होते. तिच्या ओठांचे चुंबन घेत घेत मी माझा हात तिच्या पाठीवरून फिरवत फिरवत तिच्या गांडीकडे नेला आणि तिच्या गोलाकार गांडीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो.

तिच्या गाऊन ला मी खालूनच वर केला आणि माझा हात मी तिच्या निकर मध्ये घातला आणि तिच्या तिच्या गांडीला मग मी प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. तिच्या कडक गांडीला मी जसे जसे दाबत होतो तसे ती पुढे पुढे येत होती आणि माझ्या सोट्यावर त्यामुळे तिची योनी रगडली जात होती.

तिचा गाऊन मग मी काढून टाकला आणि तीला मी पूर्ण नग्न केले . शेजारी असलेल्या सोफ्यावर एक पाय वर करून मी तिला उभे केले आणि मी खाली बसलो. तिच्या पायच्या घोटा पासून मी माझी जीभ हळू हळू करत तिच्या पायावरून फिरवत फिरवत मी तिच्या मांडी पर्यंत गेलो. तिची ती लुसलुशीत मांडी मी माझ्या तोंडाने चाटू लागलो आणि माझे तोंड मी तसेच पुढे नेले ते तिच्या योनीवर.

तिची उभी योनी कमालिची सेक्सी होती. तिच्या योनीवर मी माझी जीभ ठेवली आणि ती मी सर सर करत खाली वर करून तीला चाटू लागलो. तिची योनी इतकी सेक्सी होती कि मी तिच्यावर तुटूनच पडलो होतो. ती चाटत असताना मी धसमुसळेपणा करत होतो आणि त्यामुळे तर तिला जास्त मजा येत होती. चाटून चाटून मी तिची योनी ओलीचिंब केली होती.

तिने मग मला बाजूला केले आणि माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेत त्याला चोकायला चालू केला.एकसारखे ती तिंचे तोंड मागे पुढे खाली वर करत होती आणि माझ्या सोट्याला ती चोकून काढत होती. चोकून चोकून तिने त्याला खूपच मोठा आणि कडक केले होते. मी मग तिला बाजूला केले आणि खाली झोपवले. ती खूपच जास्त सेक्सी दिसत होती.

तिचे पाय तिने लगेच बाजूला केले. मी माझा सोटा कचकन तिच्या योनीत कोंबला आणि मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो आणि तिला ठोकू लागलो. एक सारखे तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकू लागलो होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page