फर्स्ट क्लास कोचमध्ये माजा संभोग

हेल्लो मित्रांनो, माझे नाव अनन्या आहे. माझे वय २२ वर्षे आहे, आणि मी दिसायला सुंदर एकदम बारीक कमर भरलेले शरीर, सेक्सी स्माईल, मोठे मोठे बॉल, हलणारी गांड हे सर्व गुण कोणालाही माझ्या कडे आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे आहेत. मित्रांनो माझ्या फिगर ची साईझ ३२-३०-३६ आहे आणि माझे शरीर असे आहे कि जर एखाद्या मुलाने मला पहिले तर तो माझा दिवाना बनून जातो. पण मी कोणाकडे जास्त लक्ष देत नाही आणि माझे सर्व लक्ष अभ्यास करण्यात ठेवत असते. मित्रांनो आज मी तुम्हाला माझी अशी जवाजवी ची गोष्ट सांगणार आहे जी घडल्यावर मी त्यावर खूप विचार केला कि अचानक माझ्या बरोबर हे काय घडले, पण मी त्या जवाजवी ने मनातल्या मनात खूप खुश होते आणि आता मी ती घटना तुम्हाला पूर्ण विस्ताराने सांगते.

मित्रांनो त्यावेळी मला कोलेज मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने सुट्या होत्या आणि मला त्या रात्री मुंबई पासून अहमदाबाद ला माझ्या घरी जायचे होते कारण माझे कोलेज मुंबई ला आहे आणि तिथे राहून मी बी.ए. चा अभ्यास करत आहे. मी त्या वेळी स्टेशन वर बसले होते, मला खूप दमल्या सारखे वाटत होते आणि त्यामुळे मला खूप झोप येत होती. पण तरीही दुसरा काही पर्याय नसल्याने मी जबरदस्ती तिथे बसून माझी ट्रेन यायची वाट पाहत होते ज्यातून मला माझ्या घरी जायचे होते आणि मी मनातल्या मनात म्हणत होते कि देवा माझी ट्रेन लवकर पाठव मला घेण्यासाठी आणि मग थोड्या वेळत तसेच घडले. थोडा वेळ वाट पाहून जाल्यावर मी पहिले कि माझी ट्रेन स्टेशन वर लवकरच आली आणि ट्रेन येताच मी फर्स्ट क्लास कोचमध्ये जाऊन बसले. मित्रांनो माझे पप्पा रेल्वे मध्ये चांगल्या पदावर नोकरी करतात त्यामुळे मी नेहमी फर्स्ट क्लास मध्ये बसून रेल्वे चा प्रवास करते. माझी आई दिसायला एक सुंदर आणि सेक्सी हिरोईन सारखी आहे आणि मी पण तिच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून सेक्सी आणि जकास दिसते. माझी आई एम.बी.ए. शिकली आहे आणि ती एका बेन्केत नोकरीला जाते. माझ्या वडिलांना शिक्षणाची आवड असल्याने त्यांनी मला चांगले शिक्षण घेण्यासाठी मुंबईला पाठवले होते. मी माझ्या जागेवर बसल्यावर तिथे एक मुलगा आला ज्याची उंची ठीक ठाक होती, त्याचे शरीर दिसायला चांगले आणि त्याच्या त्वचेचा रंग एकदम गोरा पान होता.

मित्रानो त्याला पाहून असे वाटत होते कि तो एका श्रीमंत कुटुंबाचा व्यक्ती होता. त्याने एकदम महागडे ब्रांडेड कपडे घातले होते आणि त्याच्या हातात एक बेग होती. त्याने मला पाहून स्माईल दिली आणि मी पण त्याला बरोबर तशीच स्माईल दिली. मी आता कंटाळले होते आणि मी ट्रेन चालू व्हायची वाट बघू लागले आणि काही वेळाने ट्रेन हळू हळू चालू झाली. तो मुलगा माझ्या कडे पाहून माझ्या सुंदरतेचा आस्वाद घेत होता पण मी काही बोलत नव्हते आणि तो पण काही बोलण्याचे धाडस करीत नव्हता. पण त्याची पुन्हा पुन्हा माझ्यावर पडणारी नजर मला त्याच्याशी बोलायला उत्सुक करीत होती. मग थोडा वेळ ट्रेन चालली आणि मी त्या मुलाला त्याचे नाव वीचारले आणि त्याने त्याचे नाव मला रोहित म्हणून सांगितले आणि मी त्याला माझे नाव अनन्या सांगितले. मग थोडा वेळ पसार झाला असेल आणि मला झोप येऊ लागली होती. टीटी आजून तिकीट चेक करण्यासाठी आला नव्हता आणि मला झोपायचे होते महणून मी माझे तिकीट रोहितला दिले आणि त्याला विनंती केली कि टीटी चेक करायला आल्यावर माझे तिकीट त्याला दाखवा कारण मला खूप झोप येत आहे.

त्याने मला लगेच ठीक आहे म्हटले आणि माझे तिकीट घेतले आणि तो त्याच्या जागेवर म्हणजे वरच्या शीट वर जाऊन बसला. मग मी माझ्या सीटवर आडवी झाले आणि खूप दमलेली असल्याने मला कधी झोप लागली ते मलाच समजले नाही आणि मी गाढ निद्रेत झोपले. मित्रांनो मी झोपल्या नन्तर अर्ध्या तासाने टीटी आला आणि मला तो आल्याची जाणीव झालेली होती पण तरीही मी डोळे बंद करून पडून राहिले मग रोहितने पण माझ्या कडे इशारा करीत टीटीला तिकीट दाखवले आणि तो सर्वांचे तिकीट चेक करून निघून गेला आणि मग त्याने उठून लाईट चे बटन बंद केले आणि लाईट बंद करून झोपी गेला. मित्रांनो मी दमलेली असल्याने परत खूप गाढ झोपेत झोपले आणि मला अचानक रात्री कोणी तरी उठवले आणि मी गाढ झोपेत असल्याने दचकून जागी जाले आणि मी डोळे उघडून पहिले तर तो रोहित होता.

Marathi Zavazavi  गर्लफ्रेंड ची जवलेली पुच्ची

मग त्याने मला विचारले कि मी तुमच्या सीटवर बसू शकतो का? जर तुम्हाला काही हरकत नसेल तर कारण माझि सीट वर आहे आणि मला तिकडे जास्त थंडी वाजत आहे म्हणून मी तुमच्या सीटवर बसू शकतो का. मित्रांनो त्यावेळी मी खूप झोपेत होते आणि मी त्याचे बोलणे काही विचार न करता ऐकले आणि तो म्हणतो तसा त्याला होकार दिला. मग तो त्याची चादर घेऊन माझ्या पाया जवळ बसला. मग काही वेळ पसार झाला आणि मला माझ्या पाया वर काहीतरी थंड जाणवू लागले पण मला काहीच समजले नाही कि ते थंड काय आहे. मग पुन्हा काही वेळाने मला समजले कि तो रोहीत चा हात होता, परंतु तरी मी त्याला काही बोलले नाही कारण मी झोपेत होते आणि मला वाटले कि तो पण झोपेत असेल आणि चुकून हात लागला असेल. काही वेळ पसार झाला आणि मग थोड्या वेळाने त्याचा हात माझ्या पायावर फिरू लागला.

मग मी लगेच उठून त्याला ओरडून रागाने सांगितले कि तू हे काय करत आहेस? तर रोहित उत्तर देण्यासाठी म्हणाला कि मला खूप थंडी वाजत आहे म्हणून मी तुमच्या पायाला हात लावून थोडी उष्णता घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मग मी उठून बसले आणि त्याला म्हणाले कि प्लीज तू असे काही करू नको नाहीतर तू परत वर तुझ्या सीटवर जाऊन बस. मग तो मला माफी मागू लागला आणि म्हणाला कि मला माफ करा आता मी असे काही करणार नाही, मला फक्त इथे बसायची परवानगी द्या.

मग मी त्याला ठीक आहे म्हणाले. मी झोपायचा प्रयत्न करू लागले पण मला त्याच्या या वागण्याने झोप लागत नव्हती. मग काही वेळणे मी उठले आणि पाणी पिले आणि मग खिडकी जवळ बसून बाहेर पाहू लागले आणि मग काही वेळाने मला परत झोप येऊ लागली आणि मी आडवी जाले तर मला समजले नाही कि मी केव्हा गाढ झोपेत झोपले. मग त्याने मला एकदम सरळ झोपवले आणि तो माझ्या चेहर्या जवळ बसला आणि त्या वेळी मी माझ्या चेहर्या वर चादर टाकली नव्हती त्यामुळे मला काही वेळाने थंडी वाजू लागली. आता तो हळू हळू माझ्या खांदयावर हात ठेवून कुरवाळू लागला आणि मग काही वेळाने माझी झोप उडाली. मला त्याचे असे कुरवाळणे खूप चांगले वाटले आणि म्हणून मी त्याला काहीच विरोध केला नाही आणि मी असेच त्याच्या समोर नाटक केले कि मी गाढ झोपेत आहे आणि मला खूप मजा येऊ लागली होती.

आता त्याचे हात मला कुरवाळत असताना माझ्या बॉल ला स्पर्श करू लागले आणि त्यामुळे मला एक वेगळीच मजा येत होती. मग काही वेळाने त्याने संधी पाहून आणि मी काही विरोध करत असल्याचे पाहून त्याचे दोन्ही हात माझ्या स्तनावर ठेवले आणि तो हळूच माझे बॉल दाबू लागला आणि कुरवाळू लागला जेणेकरून मी जागी होणार नाही पण त्याला कोठे काही माहिती होते कि मी जागी आहे आणि त्याच्या या सर्व गोष्टीचा पूर्ण आनंद घेत आहे आणि त्याने खूप वेळ माझे बॉल हळू हळू दाबले. मग तो माझ्या एका बाजूला येऊन झोपला आणि त्याने माझ्या टी शर्ट च्या आत त्याचा हात घातला आणि माझ्या ब्रा च्या वरून माझे बॉल दाबू लागला आणि खुप मजा मारू लागला आणि मला पण खूप मजा देऊ लागला.

पृष्ठे: 1 2