फर्स्ट क्लास कोचमध्ये माजा संभोग

हेल्लो मित्रांनो, माझे नाव अनन्या आहे. माझे वय २२ वर्षे आहे, आणि मी दिसायला सुंदर एकदम बारीक कमर भरलेले शरीर, सेक्सी स्माईल, मोठे मोठे बॉल, हलणारी गांड हे सर्व गुण कोणालाही माझ्या कडे आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे आहेत. मित्रांनो माझ्या फिगर ची साईझ ३२-३०-३६ आहे आणि माझे शरीर असे आहे कि जर एखाद्या मुलाने मला पहिले तर तो माझा दिवाना बनून जातो. पण मी कोणाकडे जास्त लक्ष देत नाही आणि माझे सर्व लक्ष अभ्यास करण्यात ठेवत असते. मित्रांनो आज मी तुम्हाला माझी अशी जवाजवी ची गोष्ट सांगणार आहे जी घडल्यावर मी त्यावर खूप विचार केला कि अचानक माझ्या बरोबर हे काय घडले, पण मी त्या जवाजवी ने मनातल्या मनात खूप खुश होते आणि आता मी ती घटना तुम्हाला पूर्ण विस्ताराने सांगते.

मित्रांनो त्यावेळी मला कोलेज मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने सुट्या होत्या आणि मला त्या रात्री मुंबई पासून अहमदाबाद ला माझ्या घरी जायचे होते कारण माझे कोलेज मुंबई ला आहे आणि तिथे राहून मी बी.ए. चा अभ्यास करत आहे. मी त्या वेळी स्टेशन वर बसले होते, मला खूप दमल्या सारखे वाटत होते आणि त्यामुळे मला खूप झोप येत होती. पण तरीही दुसरा काही पर्याय नसल्याने मी जबरदस्ती तिथे बसून माझी ट्रेन यायची वाट पाहत होते ज्यातून मला माझ्या घरी जायचे होते आणि मी मनातल्या मनात म्हणत होते कि देवा माझी ट्रेन लवकर पाठव मला घेण्यासाठी आणि मग थोड्या वेळत तसेच घडले. थोडा वेळ वाट पाहून जाल्यावर मी पहिले कि माझी ट्रेन स्टेशन वर लवकरच आली आणि ट्रेन येताच मी फर्स्ट क्लास कोचमध्ये जाऊन बसले. मित्रांनो माझे पप्पा रेल्वे मध्ये चांगल्या पदावर नोकरी करतात त्यामुळे मी नेहमी फर्स्ट क्लास मध्ये बसून रेल्वे चा प्रवास करते. माझी आई दिसायला एक सुंदर आणि सेक्सी हिरोईन सारखी आहे आणि मी पण तिच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून सेक्सी आणि जकास दिसते. माझी आई एम.बी.ए. शिकली आहे आणि ती एका बेन्केत नोकरीला जाते. माझ्या वडिलांना शिक्षणाची आवड असल्याने त्यांनी मला चांगले शिक्षण घेण्यासाठी मुंबईला पाठवले होते. मी माझ्या जागेवर बसल्यावर तिथे एक मुलगा आला ज्याची उंची ठीक ठाक होती, त्याचे शरीर दिसायला चांगले आणि त्याच्या त्वचेचा रंग एकदम गोरा पान होता.

मित्रानो त्याला पाहून असे वाटत होते कि तो एका श्रीमंत कुटुंबाचा व्यक्ती होता. त्याने एकदम महागडे ब्रांडेड कपडे घातले होते आणि त्याच्या हातात एक बेग होती. त्याने मला पाहून स्माईल दिली आणि मी पण त्याला बरोबर तशीच स्माईल दिली. मी आता कंटाळले होते आणि मी ट्रेन चालू व्हायची वाट बघू लागले आणि काही वेळाने ट्रेन हळू हळू चालू झाली. तो मुलगा माझ्या कडे पाहून माझ्या सुंदरतेचा आस्वाद घेत होता पण मी काही बोलत नव्हते आणि तो पण काही बोलण्याचे धाडस करीत नव्हता. पण त्याची पुन्हा पुन्हा माझ्यावर पडणारी नजर मला त्याच्याशी बोलायला उत्सुक करीत होती. मग थोडा वेळ ट्रेन चालली आणि मी त्या मुलाला त्याचे नाव वीचारले आणि त्याने त्याचे नाव मला रोहित म्हणून सांगितले आणि मी त्याला माझे नाव अनन्या सांगितले. मग थोडा वेळ पसार झाला असेल आणि मला झोप येऊ लागली होती. टीटी आजून तिकीट चेक करण्यासाठी आला नव्हता आणि मला झोपायचे होते महणून मी माझे तिकीट रोहितला दिले आणि त्याला विनंती केली कि टीटी चेक करायला आल्यावर माझे तिकीट त्याला दाखवा कारण मला खूप झोप येत आहे.

त्याने मला लगेच ठीक आहे म्हटले आणि माझे तिकीट घेतले आणि तो त्याच्या जागेवर म्हणजे वरच्या शीट वर जाऊन बसला. मग मी माझ्या सीटवर आडवी झाले आणि खूप दमलेली असल्याने मला कधी झोप लागली ते मलाच समजले नाही आणि मी गाढ निद्रेत झोपले. मित्रांनो मी झोपल्या नन्तर अर्ध्या तासाने टीटी आला आणि मला तो आल्याची जाणीव झालेली होती पण तरीही मी डोळे बंद करून पडून राहिले मग रोहितने पण माझ्या कडे इशारा करीत टीटीला तिकीट दाखवले आणि तो सर्वांचे तिकीट चेक करून निघून गेला आणि मग त्याने उठून लाईट चे बटन बंद केले आणि लाईट बंद करून झोपी गेला. मित्रांनो मी दमलेली असल्याने परत खूप गाढ झोपेत झोपले आणि मला अचानक रात्री कोणी तरी उठवले आणि मी गाढ झोपेत असल्याने दचकून जागी जाले आणि मी डोळे उघडून पहिले तर तो रोहित होता.

मग त्याने मला विचारले कि मी तुमच्या सीटवर बसू शकतो का? जर तुम्हाला काही हरकत नसेल तर कारण माझि सीट वर आहे आणि मला तिकडे जास्त थंडी वाजत आहे म्हणून मी तुमच्या सीटवर बसू शकतो का. मित्रांनो त्यावेळी मी खूप झोपेत होते आणि मी त्याचे बोलणे काही विचार न करता ऐकले आणि तो म्हणतो तसा त्याला होकार दिला. मग तो त्याची चादर घेऊन माझ्या पाया जवळ बसला. मग काही वेळ पसार झाला आणि मला माझ्या पाया वर काहीतरी थंड जाणवू लागले पण मला काहीच समजले नाही कि ते थंड काय आहे. मग पुन्हा काही वेळाने मला समजले कि तो रोहीत चा हात होता, परंतु तरी मी त्याला काही बोलले नाही कारण मी झोपेत होते आणि मला वाटले कि तो पण झोपेत असेल आणि चुकून हात लागला असेल. काही वेळ पसार झाला आणि मग थोड्या वेळाने त्याचा हात माझ्या पायावर फिरू लागला.

मग मी लगेच उठून त्याला ओरडून रागाने सांगितले कि तू हे काय करत आहेस? तर रोहित उत्तर देण्यासाठी म्हणाला कि मला खूप थंडी वाजत आहे म्हणून मी तुमच्या पायाला हात लावून थोडी उष्णता घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मग मी उठून बसले आणि त्याला म्हणाले कि प्लीज तू असे काही करू नको नाहीतर तू परत वर तुझ्या सीटवर जाऊन बस. मग तो मला माफी मागू लागला आणि म्हणाला कि मला माफ करा आता मी असे काही करणार नाही, मला फक्त इथे बसायची परवानगी द्या.

मग मी त्याला ठीक आहे म्हणाले. मी झोपायचा प्रयत्न करू लागले पण मला त्याच्या या वागण्याने झोप लागत नव्हती. मग काही वेळणे मी उठले आणि पाणी पिले आणि मग खिडकी जवळ बसून बाहेर पाहू लागले आणि मग काही वेळाने मला परत झोप येऊ लागली आणि मी आडवी जाले तर मला समजले नाही कि मी केव्हा गाढ झोपेत झोपले. मग त्याने मला एकदम सरळ झोपवले आणि तो माझ्या चेहर्या जवळ बसला आणि त्या वेळी मी माझ्या चेहर्या वर चादर टाकली नव्हती त्यामुळे मला काही वेळाने थंडी वाजू लागली. आता तो हळू हळू माझ्या खांदयावर हात ठेवून कुरवाळू लागला आणि मग काही वेळाने माझी झोप उडाली. मला त्याचे असे कुरवाळणे खूप चांगले वाटले आणि म्हणून मी त्याला काहीच विरोध केला नाही आणि मी असेच त्याच्या समोर नाटक केले कि मी गाढ झोपेत आहे आणि मला खूप मजा येऊ लागली होती.

आता त्याचे हात मला कुरवाळत असताना माझ्या बॉल ला स्पर्श करू लागले आणि त्यामुळे मला एक वेगळीच मजा येत होती. मग काही वेळाने त्याने संधी पाहून आणि मी काही विरोध करत असल्याचे पाहून त्याचे दोन्ही हात माझ्या स्तनावर ठेवले आणि तो हळूच माझे बॉल दाबू लागला आणि कुरवाळू लागला जेणेकरून मी जागी होणार नाही पण त्याला कोठे काही माहिती होते कि मी जागी आहे आणि त्याच्या या सर्व गोष्टीचा पूर्ण आनंद घेत आहे आणि त्याने खूप वेळ माझे बॉल हळू हळू दाबले. मग तो माझ्या एका बाजूला येऊन झोपला आणि त्याने माझ्या टी शर्ट च्या आत त्याचा हात घातला आणि माझ्या ब्रा च्या वरून माझे बॉल दाबू लागला आणि खुप मजा मारू लागला आणि मला पण खूप मजा देऊ लागला.

मग तो काही वेळ माझे स्तन पंप करीत राहिला आणि हळू हळू त्याने केव्हा माझ्या ब्रा चे हुक उघडले ते मला समजले नाही आणि तो माझ्या निपल ने खेळू लागला आणि त्याच्या अशा गोष्टी करण्याने मी हळू हळू गरम होऊ लागले आणि माझी इच्छा नसताना सुद्धा माझ्या तोंडून मादक आवाज बाहेर पडू लागले आणि मी माझ्या मांड्या एकमेकावर घासू लागले. माझ्या मांड्या घासण्याने त्याला समजले कि मी आता खूप गरम झाले आहे आणि मग त्याने वेळ वाया न घालवता मला कीस करायला सुरुवात केली.

मग मी पण त्याला काही वेळाने पूर्ण साथ द्यायला सुरुवात केली आणि मग आम्ही वेड्या सारखे एकमेकाचे ओठ चोकत होतो आणि एकमेकाच्या जिभेने खेळत होतो आणि आम्ही दोघे ही गोष्ट एकदम विसरलो होतो कि आम्ही ट्रेन मध्ये आहोत, पण तरी आम्हाला काही काळजी नव्हती कारण त्या वेळी आमच्या आजू बाजूला दुसरे कोणी ही नव्हते. आता तो त्याच्या एक हाताने सतत माझे बॉल दाबत होता आणि घासत होता आणि अचानक तो खाली वाकला आणि माझे बॉल चोकू लागला, त्यामुळे मला वेड लागू लागले आणि मग काही वेळाने माझे मनुके चाटायला सुरुवात केली तो मध्ये मध्ये माज्या मनुक्या वर चावा घेत होता. त्याच्या या दाबल्याने आणि चाटल्याने माझी पुच्ची ओली झाली होती आणि माझ्या पुच्चीला आता एक लंडाची गरज भासु लागली होती. जेणे करून माझ्या पुच्ची मध्ये लागलेली आग शांत होईल आणि मला एकदम संतुष्टी होईल.

मग मी त्याला म्हणाले कि प्लीज जवून टाक ना मला मला आणखी तडपू नको, प्लीज आता लवकर काही तरी कर, माझी तहानलेली पुच्ची तुझ्या लंडाने एकदा प्लीज तृप्त करून टाक उछ्ह उम्म्म्मम ओह्छ्ह्ह. मग तो म्हणाला कि नाही इतक्या लवकर नाही, तू तर खूप सेक्सी माल आहेस आणि आज तर तुला आज व्याकूळ करूनच ठोकणार, तू जेव्हा पासून आली आहेस मी तुझ्या सेक्सी शरीरातून माजी नजर बाजूला करू शकलो नाही आणि माझे मन म्हणत आहे कि मी पूर्ण आयुष्य तुला जवत राहावे. मग त्याने मला खूप कीस केली आणि खूप चाटले आणि मला खूप व्याकूळ केले. मग त्याने माझी जीन्स काढून टाकली आणि मग तो पेंटी वरून त्याचे बोट फिरवून मला आणखी व्याकूळ करू लागला आणि त्यामुळे मी आता खूप खूप खूप गरम झाले होते.

मग त्याने त्याचे नाक माझ्या पेंटी वर ठेवले आणि त्याचा वास घेऊ लागला आणि मला म्हणाला कि वाह माझी जान तुझ्या या जागेतून खूप चांगली एकदम वेड लावणारा सुगंध येत आहे, वाह मला याचा वास घेऊन खूप मजा आली. मग त्याने त्याच्या दाताने माजी पेंटी थोडी बाजूला केली आणि हळूच त्याची जीभ माझ्या गरम पुच्चीवर लावू लागला, आता तो माझी पुच्ची चाटू लागला आणि त्याच्या या वागण्याने मी स्वर्गात असल्याचा भास करू लागले मला खूप आनंद होत होता.

मग मी त्याला जोर जोरात म्हणू लागले कि हो चाट आणि जोरात चाट, खावून टाक माझी पुच्ची, एकदम कुत्रा बनून चाट तुझ्या मालकिणी ची पुच्ची साल्या चाट तिला, ती तुझ्या साठीच एवढी ओली झालेली आहे चाट कुत्र्या उछ्ह ओह्ह्ह्ह आणि आत टाकून चाट तुझी जीभ ओह्छ्ह्ह उफ्फफ्फ्फ्फ येस्स्स्सस्स्स. मित्रांनो तो माझ्या या बोलण्याने खूप जोश मध्ये आला आणि खूप जोराने आणि आत पर्यंत माझी पुच्ची कुत्र्या सारखा चाटू लागला आणि मी त्याला आणि चाटायला लावण्यासाठी त्याचे डोक्याचे केस हातात धरून त्याचे तोंड माझ्या पुच्चीवर दाबू लागले. मित्रांनो मला त्याचे हे पुच्चीला चाटणे खूप आनंद देत होते इतके कि मी शब्दात सांगू शकत नाही. मग तो त्याची जीभ माझ्या पुच्चीत टाकून आणि माझ्या पुच्चीचे ओठ बोटाने फाकवून जीभ आत पर्यंत टाकून माझी पुच्ची जिभेने जवू लागला आणि त्यामुळे माझ्या पुच्ची मध्ये खूप जोश आला आणि मी माझी गांड उचलून आणि एका हाताने त्याचे डोक्याचे केस धरून त्याच्या जिभेने माझी पुच्ची जवून घेऊ लागले आणि तो पण त्याचे श्वास रोखून मला जिभेने जवू लागला.

मग वीस मिनिटाच्या जवाजवी नंतर मी त्याच्या तोंडावर पाणी सोडले आणि त्याने माझा रस चाटला, तो जोर जोराने चाटत राहिला आणि तो मला म्हणाला कि बेबी तुझा पुच्ची चा अमृत रुपी रस खूप चविष्ट आहे आणि मला तो खूप आवडला. मग त्याने माझी पुच्ची खूप चाटली आणि गरम केली. मग त्याने उशिर न करता माझ्या पुच्ची च्या तोंडावर त्याचा लंड ठेवला, माझी पुच्ची रसाने खूप ओली झालेली होती. त्याने एक ठोका मारला आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घसरत घुसला आणि मग त्यानें मला जोर जोराने ठोके देत जवायला सुरुवात केली आणि माझ्या तोंडातून नकळत आवाज बाहेर पडू लागले. तो मला म्हणत होता कि वाह माजी जान तुझी पुच्ची तर अजून खूप टाईट आहे आणि तू म्हणालीस तर मी तुला पूर्ण आयुष्य ठोकू शकतो, मला इतका आनंद कधी कोणाला ठोकताना आला नाही आणि मला तो असे म्हणून एका जनावरा सारखा ठोके देऊन मला जवू लागला, त्याच्या प्रत्येक ठोक्याने माझे शरीर पूर्ण हलत होते आणि मी पण माझ्या जवाजवी ची मजा मानत होते.

मित्रांनो त्याचा लंड आकाराने खूप मोठा आणी लांबडा होता, त्यामुळे तो सरळ आत जाऊन माझ्या गर्भाशयला स्पर्श करीत होता. त्याचा लंड जाड असल्याने माझ्या पुच्चीच्या भिंतीला खूप घासत जात होता त्यामुळे मला पुच्चीत एक वेगळाच अनुभव होत होता आणि माझी पुच्ची त्याच्या लंडाने पूर्ण भरली होती. मला थोडे थोडे दुखत होते पण मी माझ्या त्या जोरदार जवाजवी साठी माझा सर्व त्रास विसरायला तयार होते. मला फक्त काही करून त्याच्या कडून माझी पुच्ची शांत करून घ्यायची होती. त्याने मला सतत तीस मिनिटे जोर दार ठोके देऊन जवले आणि आम्ही ठोकाठोकी करून खूप दमलो आणि जोपलो. तो माझ्या शरीरावर पूर्ण वजन देऊन झोपला होता, त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत होता आणि तो माझ्या बॉलने खेळत होता आणि मी माझ्या पुच्चीत त्याचे गरम वीर्य पडत असलेले अनुभव करीत होते.

मित्रांनो त्याने मला त्या रात्री दोन वेळा जवले. मग आम्ही दोघे आपापल्या सीटवर जाऊन झोपलो आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११.२० वाजता आमचे स्टेशन आले आणि आम्ही उतरू लागलो तेव्हा आम्ही आमचे मोबाईल नंबर एकमेकाला दिले. मित्रांनो त्यानंतर मी माझ्या रस्त्याने आणि तो त्याच्या रस्त्याने निघून गेले. मी आज पर्यंत त्या ठोकाठोकी ला विसरू शकले नाही कारण ती माझी सर्वात आवडलेली ठोकाठोकी होती आणि त्या नंतरच मला सेक्स ची खरी मजा समजली होती. त्याने मला ठोकून सांगितले कि सेक्स काय असते आणि त्याने कसा अनुभव होतो.

You cannot copy content of this page