फर्स्ट क्लास कोचमध्ये माजा संभोग

मग तो काही वेळ माझे स्तन पंप करीत राहिला आणि हळू हळू त्याने केव्हा माझ्या ब्रा चे हुक उघडले ते मला समजले नाही आणि तो माझ्या निपल ने खेळू लागला आणि त्याच्या अशा गोष्टी करण्याने मी हळू हळू गरम होऊ लागले आणि माझी इच्छा नसताना सुद्धा माझ्या तोंडून मादक आवाज बाहेर पडू लागले आणि मी माझ्या मांड्या एकमेकावर घासू लागले. माझ्या मांड्या घासण्याने त्याला समजले कि मी आता खूप गरम झाले आहे आणि मग त्याने वेळ वाया न घालवता मला कीस करायला सुरुवात केली.

मग मी पण त्याला काही वेळाने पूर्ण साथ द्यायला सुरुवात केली आणि मग आम्ही वेड्या सारखे एकमेकाचे ओठ चोकत होतो आणि एकमेकाच्या जिभेने खेळत होतो आणि आम्ही दोघे ही गोष्ट एकदम विसरलो होतो कि आम्ही ट्रेन मध्ये आहोत, पण तरी आम्हाला काही काळजी नव्हती कारण त्या वेळी आमच्या आजू बाजूला दुसरे कोणी ही नव्हते. आता तो त्याच्या एक हाताने सतत माझे बॉल दाबत होता आणि घासत होता आणि अचानक तो खाली वाकला आणि माझे बॉल चोकू लागला, त्यामुळे मला वेड लागू लागले आणि मग काही वेळाने माझे मनुके चाटायला सुरुवात केली तो मध्ये मध्ये माज्या मनुक्या वर चावा घेत होता. त्याच्या या दाबल्याने आणि चाटल्याने माझी पुच्ची ओली झाली होती आणि माझ्या पुच्चीला आता एक लंडाची गरज भासु लागली होती. जेणे करून माझ्या पुच्ची मध्ये लागलेली आग शांत होईल आणि मला एकदम संतुष्टी होईल.

मग मी त्याला म्हणाले कि प्लीज जवून टाक ना मला मला आणखी तडपू नको, प्लीज आता लवकर काही तरी कर, माझी तहानलेली पुच्ची तुझ्या लंडाने एकदा प्लीज तृप्त करून टाक उछ्ह उम्म्म्मम ओह्छ्ह्ह. मग तो म्हणाला कि नाही इतक्या लवकर नाही, तू तर खूप सेक्सी माल आहेस आणि आज तर तुला आज व्याकूळ करूनच ठोकणार, तू जेव्हा पासून आली आहेस मी तुझ्या सेक्सी शरीरातून माजी नजर बाजूला करू शकलो नाही आणि माझे मन म्हणत आहे कि मी पूर्ण आयुष्य तुला जवत राहावे. मग त्याने मला खूप कीस केली आणि खूप चाटले आणि मला खूप व्याकूळ केले. मग त्याने माझी जीन्स काढून टाकली आणि मग तो पेंटी वरून त्याचे बोट फिरवून मला आणखी व्याकूळ करू लागला आणि त्यामुळे मी आता खूप खूप खूप गरम झाले होते.

मग त्याने त्याचे नाक माझ्या पेंटी वर ठेवले आणि त्याचा वास घेऊ लागला आणि मला म्हणाला कि वाह माझी जान तुझ्या या जागेतून खूप चांगली एकदम वेड लावणारा सुगंध येत आहे, वाह मला याचा वास घेऊन खूप मजा आली. मग त्याने त्याच्या दाताने माजी पेंटी थोडी बाजूला केली आणि हळूच त्याची जीभ माझ्या गरम पुच्चीवर लावू लागला, आता तो माझी पुच्ची चाटू लागला आणि त्याच्या या वागण्याने मी स्वर्गात असल्याचा भास करू लागले मला खूप आनंद होत होता.

मग मी त्याला जोर जोरात म्हणू लागले कि हो चाट आणि जोरात चाट, खावून टाक माझी पुच्ची, एकदम कुत्रा बनून चाट तुझ्या मालकिणी ची पुच्ची साल्या चाट तिला, ती तुझ्या साठीच एवढी ओली झालेली आहे चाट कुत्र्या उछ्ह ओह्ह्ह्ह आणि आत टाकून चाट तुझी जीभ ओह्छ्ह्ह उफ्फफ्फ्फ्फ येस्स्स्सस्स्स. मित्रांनो तो माझ्या या बोलण्याने खूप जोश मध्ये आला आणि खूप जोराने आणि आत पर्यंत माझी पुच्ची कुत्र्या सारखा चाटू लागला आणि मी त्याला आणि चाटायला लावण्यासाठी त्याचे डोक्याचे केस हातात धरून त्याचे तोंड माझ्या पुच्चीवर दाबू लागले. मित्रांनो मला त्याचे हे पुच्चीला चाटणे खूप आनंद देत होते इतके कि मी शब्दात सांगू शकत नाही. मग तो त्याची जीभ माझ्या पुच्चीत टाकून आणि माझ्या पुच्चीचे ओठ बोटाने फाकवून जीभ आत पर्यंत टाकून माझी पुच्ची जिभेने जवू लागला आणि त्यामुळे माझ्या पुच्ची मध्ये खूप जोश आला आणि मी माझी गांड उचलून आणि एका हाताने त्याचे डोक्याचे केस धरून त्याच्या जिभेने माझी पुच्ची जवून घेऊ लागले आणि तो पण त्याचे श्वास रोखून मला जिभेने जवू लागला.

Marathi Zavazavi  लहानशी आणि भोळी बिचारी

मग वीस मिनिटाच्या जवाजवी नंतर मी त्याच्या तोंडावर पाणी सोडले आणि त्याने माझा रस चाटला, तो जोर जोराने चाटत राहिला आणि तो मला म्हणाला कि बेबी तुझा पुच्ची चा अमृत रुपी रस खूप चविष्ट आहे आणि मला तो खूप आवडला. मग त्याने माझी पुच्ची खूप चाटली आणि गरम केली. मग त्याने उशिर न करता माझ्या पुच्ची च्या तोंडावर त्याचा लंड ठेवला, माझी पुच्ची रसाने खूप ओली झालेली होती. त्याने एक ठोका मारला आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घसरत घुसला आणि मग त्यानें मला जोर जोराने ठोके देत जवायला सुरुवात केली आणि माझ्या तोंडातून नकळत आवाज बाहेर पडू लागले. तो मला म्हणत होता कि वाह माजी जान तुझी पुच्ची तर अजून खूप टाईट आहे आणि तू म्हणालीस तर मी तुला पूर्ण आयुष्य ठोकू शकतो, मला इतका आनंद कधी कोणाला ठोकताना आला नाही आणि मला तो असे म्हणून एका जनावरा सारखा ठोके देऊन मला जवू लागला, त्याच्या प्रत्येक ठोक्याने माझे शरीर पूर्ण हलत होते आणि मी पण माझ्या जवाजवी ची मजा मानत होते.

मित्रांनो त्याचा लंड आकाराने खूप मोठा आणी लांबडा होता, त्यामुळे तो सरळ आत जाऊन माझ्या गर्भाशयला स्पर्श करीत होता. त्याचा लंड जाड असल्याने माझ्या पुच्चीच्या भिंतीला खूप घासत जात होता त्यामुळे मला पुच्चीत एक वेगळाच अनुभव होत होता आणि माझी पुच्ची त्याच्या लंडाने पूर्ण भरली होती. मला थोडे थोडे दुखत होते पण मी माझ्या त्या जोरदार जवाजवी साठी माझा सर्व त्रास विसरायला तयार होते. मला फक्त काही करून त्याच्या कडून माझी पुच्ची शांत करून घ्यायची होती. त्याने मला सतत तीस मिनिटे जोर दार ठोके देऊन जवले आणि आम्ही ठोकाठोकी करून खूप दमलो आणि जोपलो. तो माझ्या शरीरावर पूर्ण वजन देऊन झोपला होता, त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत होता आणि तो माझ्या बॉलने खेळत होता आणि मी माझ्या पुच्चीत त्याचे गरम वीर्य पडत असलेले अनुभव करीत होते.

मित्रांनो त्याने मला त्या रात्री दोन वेळा जवले. मग आम्ही दोघे आपापल्या सीटवर जाऊन झोपलो आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११.२० वाजता आमचे स्टेशन आले आणि आम्ही उतरू लागलो तेव्हा आम्ही आमचे मोबाईल नंबर एकमेकाला दिले. मित्रांनो त्यानंतर मी माझ्या रस्त्याने आणि तो त्याच्या रस्त्याने निघून गेले. मी आज पर्यंत त्या ठोकाठोकी ला विसरू शकले नाही कारण ती माझी सर्वात आवडलेली ठोकाठोकी होती आणि त्या नंतरच मला सेक्स ची खरी मजा समजली होती. त्याने मला ठोकून सांगितले कि सेक्स काय असते आणि त्याने कसा अनुभव होतो.

Pages: 1 2