गावामध्ये देसी दीदी ची जवाजवी

हेल्लो मित्रानो मी साहिल आणि मी आज तुमच्या समोर माझी एक खरी गोष्ट घेऊन आलो आहे ज्या मध्ये मी तुम्हाला सांगतो कि मी कसे माझ्या भावाच्या लग्ना मध्ये तिच्या शेजारी राहणाऱ्या सेक्सी फटाका ला पटवले आणि तिला माझ्या बोलण्याने फसवून तिच्या बरोबर सेक्स केले आणि तिला पूर्ण रीतीने संतुष्ट केले.

मित्रांनो मी गांधीधाम चा राहणारा आहे आणि मला काही वेळा पूर्वी समजले कि माझ्या शेजारच्या एका गावा मध्ये माज्या कजीन चे लग्न आहे आणि त्यामुळे मी, माझा भाऊ आणि माझी मामी लग्नाच्या चार दिवस अगोदर तिथे पोचलो. तिथे आधी पासून काही जवळचे नातेवाईक पण आले होते. मग मी आणि माझा भाऊ असेच फिरायला बाहेर पडलो आणि मग काही वेळ चालल्या वर आणि काही घरे सोडून आम्हाला एक जबरदस्त मुलगी दिसली, वाह काय मस्त सेक्सी दिसत होती ती आणि ती माझ्या पेक्षा तीन चार वर्षे मोठी दिसत होती. पण तिची साईझ पाहून माझा लवडा नाचू लागला आणि तिचे फिगर बहुतेक ३८-३२-३६ असेल आणि ती रंगाने थोडी सावळी होती.

मी आधी तिला पहिल्यांदा पाहून स्माईल दिली, पण मला तिच्या कडून काही उत्तर मिळाले नाही आणि मी थोडा पुढे गेलो आणि मग मला समजले कि ज्या कजीन चे लग्न आहे तिची ही मुलगी मैत्रीण आहे, आणि ती घरात खूप ये जा करीत होती. मग मी तिला पाहू लागलो आणि मला तिच्या कडून चांगले उत्तर मिळू लागले होते.

मग मी बस थोडे फार बोलू लागलो होतो, संध्याकाळी मी जेव्हा गच्ची वर गेलो तर मी पहिले कि ती पण शेजारच्या गच्ची वर होती आणि आम्ही दोघे बोलू लागलो. तिचे नाव सीमा होते. मला तिच्या बरोबर बोलताना समजले कि ती माझ्या पेक्षा दोन वर्षे मोठी होती. मग जेव्हा आम्ही रात्री जोपायला जात होतो तेव्हा मामा मला म्हणाले कि आपल्या गच्ची वर आज अजिबात जागा नाही आहे आणि तू जवळच्या गच्ची वर जाऊन झोप. मित्रांनो त्यांच्या तोंडाने हे ऐकून माझ्या मनात लाडू फुटू लागले होते आणि मी पटकन माझा बिछाना घेऊन जवळच्या गच्ची वर गेलो. मग मी तिथे जाऊन पहिले कि ती पण त्या वेळी तिथे जोपली होती.

तसे मित्रांनो आमच्या शिवाय अजून लोक तिथे होते. मी माझा बिछाना तिच्या जवळ लावला आणि तिने बोलत बोलत माझा मोबाईल घेतला, आधी मला थोडी भीती वाटू लागली कारण मी ब्लू फिल्म बंद केली नव्हती. मग मी झोपायचे नाटक केले. मग जेव्हा एक वाजत होता तेव्हा मला झोपेत तिचे आवाज येऊ लागले आणि मी जेव्हा थोडे डोळे उघडले आणि पहिले तर ती माझ्या फोन वर ब्लू फिल्म बिगर आवाज करून पाहत होती आणि तिचा एक हात खाली तिच्या कपड्या च्या आत मध्ये होता. मित्रांनो मला लगेच समजले कि ती फिल्म पाहून खूप जोश मध्ये आली आहे आणि ती तिच्या गरम पुच्ची मध्ये बोट घालत आहे.

मी काही केले नाही आणि झोपलो. दुसऱ्या रात्री मी परत माझा मोबाईल तिला दिला आणि परत झोपायचे नाटक करू लागलो आणि ती पण काही वेळाने परत माझ्या मोबाईल मध्ये ब्लू फिल्म पाहून तिचे बोट तिच्या पुच्ची मध्ये घालू लागली. आणि मग काही वेळाने तिने पाणी सोडले आणि ती शांत झाली आणि मग मी हळूच तिच्या काना जवळ गेलो आणि तिला म्हणालो कि तू हे काय करीत होतीस? तर ती अचानक खूप घाबरली आणि मग ती मला म्हणाली कि प्लीज हळू बोल नाही तर कोणी ऐकले तर प्रोब्लेम होऊन जाईल. मग मी तिला म्हणालो कि मी खाली पाणी प्यायला जातो आहे तू मला तिथे भेट. आता ती एकदम गप चूप माझ्या मागे खाली आली. मग मी पुढे पुढे खाली जाऊ लागलो आणि ती आली आणि ती माझ्या समोर लाजेने तिचे डोके खाली करून उभी होती.

मग मी तिला म्हणालो कि तू माझ्या पासून अजिबात घाबरू नकोस, मी कोणाला काही सांगणार नाही आणि ही गोष्ट नेहमी आपल्या दोघांच्या मध्ये राहील, पण जर तू मला साथ दिलीस तर असे घडू शकते आणि मग मी तिचा एक हात पकडला आणि तिला एक स्माईल दिली आणि ती पण माझ्या कडे पाहून हसू लागली. मित्रांनो आता मी त्या चांगल्या संधीचा फायदा उठवला आणि तिला पटकन हग केले. ती आधी मला नाही म्हणून दूर जाऊ लागली. मग मी तिला म्हणालो कि आता जास्त नाटक करू नकोस नाही तर मी सर्व लोकांना खरे खरे सांगून टाकेन कि तू वर काय करीत होतीस.

मग ती म्हणाली कि प्लीज तुला काय करायचे ते कर पण कोणाला काही सांगू नकोस, नाही तर माझी खूप बदनामी होईल आणि माझ्या घरचे लोक मला खूप मारतील. मित्रांनो आता मला तिच्या कडून हिरवा कंदील मिळाला आणि मी मनातल्या मनात खूप खुश झालो आणि मग मी तिला कीस करत करत तिला हग केले. आम्ही लोक त्या वेळी खुप अंधारा मध्ये उभे होतो आणि त्या मुळे आम्हाला कोणी पाहू शकत नव्हते. मग काही वेळाने मला समजले कि ती हळू हळू गरम होऊ लागली आहे. मग मी तिच्या पेंटी वरून तिची पुच्ची कुरवाळली आणि तिच्या उबेचा अनुभव केला आणि मग मी काही वेळाने तिच्या पेंटी मध्ये माझा हात टाकला तर मला जाणवले कि ती आधी पासून खूप ओली झालेली होती.

मग थोडा वेळ पुच्ची वर हात फिरवून मी तिला म्हणालो कि उद्या रात्री तू मला परत भेट आणि मग ती तिथून निघून गेली. आता मी दुसऱ्या रात्री ची वाट पाहू लागलो होतो, माझा तो दिवस खूप अवघड गेला आणि मी दिवस भर तिच्या पुच्ची आणि बॉल चा विचार करीत राहिलो, माझी हालत खूप खराब होती.

मग काही तासांनी मी रात्री मी परत तिच्या जवळ बिछाना घातला आणि तिच्या बरोबर बोलू लागलो. काही वेळ बोलून आणि मजा करून जेव्हा सर्व झोपले तेव्हा मी बरोबर चान्स पाहून तिला इशारा केला आणि तिला सांगितले कि तू माझ्या मागे ये. ती माझ्या मागे येऊ लागली. मग मी तिला माझ्या बरोबर खाली घेऊन आलो आणि एक अंधार असलेली जागा पाहून मी कीस करू लागलो आणि मग तिच्या पेंटी च्या आत माझे बोट घालून घासू लागलो आणि माझ्या एका हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो आणि मग काही वेळाने ती मला म्हणाली कि इथे नको एक रूम एकदम मोकळी आहे आणि तू माझ्या बरोबर तिथे चल.

मग आम्ही दोघे त्या रूम मध्ये गेलो. मी दरवाजा उघडून पहिले तर तिथे कोणी नव्हते फक्त एक बिछाना होता, बहुतेक तो आमच्या साठी होता. मी तिला काही वेळ उभे उभे जोराने कीस केली आणि मग तिला बिछाना वर घेऊन गेलो आणि तिचे कपडे काढू लागलो आणि ती पण आता खूप गरम झाली होती. आता मी तिचे गरम आणि मुलायम बॉल दाबू आणि चोकू लागलो आणि ती स्स्स उछ्ह्ह उम्म्म्म करू लागली. मग मी हळूच पुच्ची कडे गेलो आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो आणि मग मी माझा लवडा काढला आणि तिला तोंडात देऊ लागलो.

ती मला सरळ नाही म्हणू लागली. मी तिचे डोके पकडले आणि तिचे केस ओढून माझा लवडा तिच्या तोंडात टाकला आणि खूप वेळ जबरदस्ती माझा लंड चोकायला लावून ती आता स्वतः त्याला चोकू लागली. आता ती मला म्हणाली कि प्लीज आज तू माझ्या पुच्ची ची खाज चांगल्या रीतीने मिटवून टाक, आज तु मला ठोकून माझी पुच्ची शांत करून टाक.

मग मी जोश मध्ये येऊन तिला खाली झोपवले आणि तिच्या मस्त पुच्ची मध्ये लंड टाकू लागलो. मी हळू हळू माझा लवडा पुढे टाकू लागलो आणि ती खूप जोर जोराने ओरडत होती अह्हह उछ्ह्ह उफ्फ्फ्फ आआआईईई आणि तिच्या ओरडल्याने मला समजले कि ती किती तहानलेली आहे. मग मी तिच्या तोंडावर माझा एक हात ठेवला आणि तिला म्हणालो कि प्लीज आता जास्त ओरडू नकोस नाही तर कोणी तरी ऐकेल. मग ती शांत झाली आणि हळू हळू अहह उम्म्म्म स्स करू लागली, मग मी सतत माझा लंड आत बाहेर करू लागलो आणि मला खुप मजा येत होती आणि काही वेळाने तिने तिचे पाणी सोडले तरी मी तिला ठोकत राहिलो.

मग काही वेळाने मी माझा लंड बाहेर काढला आणि तिच्या गांडी मध्ये टाकू लागलो आणि ती खूप जोराने ओरडू लागली. ती मला म्हणाली कि प्लीज याला बाहेर काढ, प्लीज उफ्फ्फ आआआईईई ग्गग्ग मेले मीईईइ, मला खूप दुखते आहे. मग मी थोडा थांबलो आणि परत ठोके देऊ लागलो आणि काही वेळाने तिला पण मजा येऊ लागली होती आणि मी माझी स्पीड वाढवू लागलो होतो. मग ती मला म्हणाली कि प्लीज तू तुझे सर्व पाणी माझ्या तोंडा मध्ये सोडून दे, मला तो चाखून पहायचा आहे.

मग काही वेळ तिला ठोकून मी माझा लंड तिच्या गांडी मधून बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला आणि ती खूप मजेने त्याला चोकू लागली. पण मी काही वेळाने माझे गरम पाणी तिच्या तोंडात सोडले आणि ती खूप मजेने ती पिऊन गेली आणि मग काही वेळ तिच्या पुच्ची बरोबर खेळून माझा लंड परत मोठा झाला आणि मी परत माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून तीला जवायला सुरुवात केली. काही वेळ ठोके देऊन मी माझी पोजिशन चेंज केली आणि मी तिला डॉगी स्टाईल ने ठोकू लागलो आणि खूप वेळ सतत ठोके देऊन मी माझा लंड परत तिच्या गांडी मध्ये टाकला आणि ठोकू लागलो. पण मला समजले कि ती आता काही जास्त जोराने ओरडत होती.

तरी मी थांबलो नाही आणि माझा लंड टाकत राहिलो आणि मग मी माझा लंड तिच्या तोंडात दिला आणि झोपलो आणि ती खूप वेळ चोकत राहिली आणि आता तिने स्वतः म्हणले कि माझ्या गांडी मध्ये तुझा लंड टाक आणि मग मी तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड घुसवू लागलो आणि मग मी तिचे दोन्ही पाय पूर्ण पसरले होते आणि मी बरोबर तिच्या पुच्ची मध्ये बोट पण घालत होतो. आता परत तिच्या पुच्ची मधून पाणी निघाले आणि आता तिला खूप मजा येऊ लागली होती आणि मग मी तिच्या गांडी मध्ये दुसऱ्या वेळी वीर्य सोडले आणि काही वेळ दमून तिच्या वर पडून राहिलो.

मग काही वेळाने उठून मी माझे कपडे घातले आणि टाईम पहिला तर रात्रीचे ४ वाजले होते. मी वर जाऊन झोपलो आणि मग काही वेळाने ती पण माझ्या कडे येऊन झोपली आणि मला काही समजले नाही कि कधी सकाळ झाली.

मित्रांनो आता लग्नाला अजून दोन दिवस बाकी होते, पण मी अजून लग्नाच्या आदल्या दिवशी तिला खूप जोराने ठोकले. मग मी तिच्या शरीराचे खूप मजे घेतले आणि तिने पण माझ्या ठोकाई ने खुश होऊन मला पूर्ण साथ दिली. मग लग्न झाल्या वर दोन दिवसांनी मी माझ्या घरी आलो आणि त्यावेळी तिला भेटून मी म्हणालो कि मी परत जरूर येईन आणि आपण परत असेच ठोकाठोकी करून मजे घेऊ आणि आता मी वाट पाहत आहे कि कधी परत तिच्या गावाला जाता येईल आणि तिला ठोकता येईल. आता मी तिला आठवून मुठ मारून घेतो आणि मी तिला कधी विसरू शकत नाही.

You cannot copy content of this page