Gharchya randa (gavthi) – 2

Jas magchya bhagat sangital kas aatya ani me pahilyanda jhavlo. Mla evdha sahaj pucchi bhetel as vatat navta. Tila pan navryane sodla hota. 34 varsachi hoti ya vayat kand nai uthnar tr kadhi uthnar, tyat por bal nai, gharat basun basun manus ubun jato, prayekla aayushat majja havi aste, gharat ti majja bhetli nai tr bayka baher tond maryla kami karat nai. Mazya babtit vegla jhala, aamhi dogh masti masti madhye javal aalo, ti chya weak points la me divachla hota, sahajik hot pucchi pani jhirapnarch, angavar ek purush jhopun pan bai oli hot nasel tr ti bai kasli, tichya var najar thevla gharat tas koni navta, manun tine pan sagle bandhan todat mla tichya pucchi cha rasta dakhvala.
Me pan navin navin jawan jhalo hoto, me pan baher tond maru shakat navto, doghanchi adchan same hoti ani tyach nivaran pan same hota manun aamhi lavkar javal aalo. tevha pasun maz ani tich natch badlun gela, ti pahilyasarkhi hasi majak karat navti, bagun lajaychi. Shant shant rahaychi, tya nanter aathvdha bhar n chukta roj me tila jhavlo ani tichya pucchit maz bind padla. Ho roj n chukta ti dupari jevan jhala ki gapchup vr yaychi ani kholit yeun dar lavun bajula padychi, me hath lavyla ushir lagech ghasa gashi suru karaychi mag me pucchit pani padlyashivay thambaycho nai.

Pani padla ki lagech uthun jaychi basaychi nai mazya sobat, aamchya vagnyatla farak gharat janvu lagla hota saglyana, 2-3 vela aai ne, ajoba ne vicharal pan bhar baithkit, pan kas bas vishay badlaycho aamhi, me ghari thambna band kela, aathvda bhar me jevun lagech shetavar jau laglo.

Mazi savay modu lagli hoti pan ticha kand mich uthvla hota toh ajun shant jhala navta.
Madhya-Ratri achanak mla janval mazya shirt madhye hath ghalun koni tr mla uthavtay, me hadbadun jaga jhalo tas tine mazya tondavar hath thevla.

Aatya :- vardu nko me aahe!

Me :- kon me?

Aatya :- pushpi.

Me :- aatya tu ith ata ya vele la.

Aatya :- ka, bharla man tuz pan. Jhala vaprun, jate me sarak…..

As manat ti uthun jau lagli, me tila pakdun khechla parat.

Me :- kai boltis, me kai vicharal, ag tu ith aalis aai ani kaki la kalal tr….

Aatya :- jhoplyat doghi gadh, sagla bagun ch aaliye.

Me :- ( tila mithit bharat ticha bocha dabat ) bar jhal aalis, lay aathvan yet hoti tuzi.

Aatya :- hmmm. Distay te, evdh karun aale tri kashla aali vichartoys.

Me :- ag tas nai. Aathvda bhar kai jhal nai mla vatal sampla, tuz ch man bharla asel manun vicharal.

Aatya :- tu thambat hotas ka ghari duparch kas yenar me, shevti vaitagun me aaj ale ata.

Me :- ag mag kai karu tu vagatch ashi hoti. Saglyna doubt yeu lagla hota gharchyana,

Aatya :- mah laaj vatte mla, bai aahe me.

Me :- ag pan tuza laje mule pakdlo gelo asto na, te kai nai chalnar pahilyasarkh vag mazya sobat, hasat khelat jaa saglyan samor,

Aatya :- hmmm ata tasch vagav lagel, pan kharch aathvda bhar tu bagitals pan nai mla tas.

Me :- halvun halvun jhoptoy me ith, tula kai sangu, tu ata kashi bolu laglish tas bolat asti adhich tr kalal asta mla kai aahe tuzya manat.

Aatya :- bai manus aahe me, bayka bolat nai, aathvda bhar kon deil ka jyala karaych nai, aavdat nsel tyala, tula samjayla hav na sagla.

Me ticha blouse udghu laglo andharat jamat navta, tinech udghun dila, me lahan bala sarkh tond lavla ani chokhu laglo, ti pan kesat hath phirvat massage karu lagli maza

Tiche ball khup mast hote, aakhya gharat tich jawan hoti saglyan madhye, me ball chokhta chokhta tichi sadi vr karu laglo, tine pan mazya chaddi varun bulla pakdla, me kambar uchlun tila ishara kela, ti samjun geli tine mazi chaddi khali kechyala chalu keli, payat alyaver mich kadhli, tichi sadi pan tine potavar aanli, me pucchhi sobat khelu laglo ti bullya sobat.

This content appeared first on new sex story .com

Aatya :- aavar chal, koni uthaychya adhi jau de mla.

Me uthun thicya var alo ani tine nemhi pramne bulla pakdun pucchi vr set kela ani me dhakka dila. Tine tondatlya tondat hundka dila, me bedka sarkh fakun jhanga halavt tila danke deu laglo. Ti purn halat hoti bed cha awaaj yet hota halaycha. Me tichya tondat tond ghatla ani tond band kela ticha.

Aatya :- ssshh uuffhhh aahahh sshhhh aaahh

Me :- aaah ssh lay divasni getey na, manun..

Aatya :- tuzya samanat jadu aahe darvele la as vatta pahilyandach ghetey…..

Me :- khar ka.

Aatya :- ( pay pathivar takat ) hmmm khar, kar thambu nkos…..

Me :- mazya sathi porgi bagnar hotis, mazya baykocha patta cut karun tuch majja gheteys.

Aatya :- ( hasat ) tyaar kartey tula, tichya samor phasyla nko dav,

Me pan joshat danke deu laglo, ti danke maje ne sahan karat hoti, roj roj gheun ti ajun sahanshil ani kadak banat hoti. Pahilyan divshi bulla halla tri ti kanat hoti ani aaj tapa tap awaaj yet hota tri ti chya tondun uu ka tuu nighat navta, fakth ssshhh aaah kar kar manat hoti.

Me tila 10 min jhavlo ani tichya pucchit pani sodla ani tasch angavar padlo. Tine mla ghatta mithit ghet gand valvayla chalu keli, bullya la puccit ghuslat hoti, 2 min ne jhatke det ti pan thand padli. Mla uthvala ani blouse lavat uthli, peticoat ne pucchi pusli ani sadi nit karat khali jau laglI,

Me :- ( hath pakdat ) bag parat tasich kartey

Aatya :- kai jau de sod.

Me :- me tuza ka tu maza vapar kartyes, jhavun jhala ki lagech jates, bolat nai, basat nai.

Aatya :- are gadadhya vajlet kiti, aapn aahot kuth, tu maza yaar aahes ka tula chitkun gulu gulu karyla.

Me tila odhla ani mithit bharla, ek kiss de tyashivay nai sodnar, as karat 5-10 min tondat tond ghalun tila sodla. Sakali me jhoploch hoto late paryant, aai uthvyla aali hoti, me nagdch jhoplo hoto, donhi hatani tathlela bulla pakdla hota he pan mla aatya ne sangital pudhchhya part madhye vacha detil madhye.

This story Gharchya randa (gavthi) – 2 appeared first on dead

You cannot copy content of this page