घरीच ठोकले सेक्सी चुलत बहिणीला – Marathi Incest Sex Story

“आता आज बाबा घेऊन येतील शेतातून त्या खा उद्या” मी असे म्हणत असताना तिची नजर माझ्या शॉर्ट कडे खाली गेल्याचे माझ्या लक्षात आले. ती काय बघत आहे ते मला नेमके समजले नाही. तोच ती मला म्हणाली “अरे तुझ्या कडे असलेला चिंचेचा गोळा दे ना मला”

मला काही समजले नाही.मी तिला म्हणालो “माझ्याकडे कुठे आला आहे चिंचेचा गोळा ग?”

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे हे काय खाली तू  लपवून खाली ठेवला आहेस” असे म्हणून तिने सरळ माझ्या शॉर्ट मधून खाली असलेल्या गोट्या तिच्या हातात पकडल्या आणि ती त्यांना चोळू लागली.

माझी शॉर्ट फाटली आहे ते मला तेव्हा समजले आणि मग खजील झालो. तिने माझ्या गोट्या सरळ तिच्या हातात घेतल्या असल्याने मला काही समजायचे बंद झाले. ती मला म्हणाली “तुझ्या चिंचेचा गोळा इतका मोठा असेल असे वाटले नव्हते मला. आणि काय रे इतका मोठा गोळा असेल तर पुढे असलेली चिंच किती मोठी असेल बरे?”

असे म्हणताच मी हसू लागलो. तीला काय हवे आहे ते मला समजले होते त्यामुळे मी पण मग तिला म्हणालो “माझी चिंच आहे मोठी. पण तुझे आंबे पण काही कमी मोठे दिसत नाहीत. म्हणजे बाहेरून तरी किमान ते मोठे दिसतात.” तिच्या छातीला दाबत मी तिला म्हणालो.

त्या सरशी तिने तिचा टीशर्ट वर केला आणि मला तिच्या छातीचे धावते दर्शन मला दिले. मी तिला म्हणालो “असे बघून कसे समजणार?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मी एवढे तरी दाखवले आहे तू कुठे तुझी चिंच दाखवली आहेस?”

असे म्हणताच मी माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा मी बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती वेडीच झाली. तिने काही विचार न करता तो तिच्या हातात घेतला आणि त्याला हलवू लागली. माझा आधीच मोठा असलेला सोटा तिच्या हाताच्या स्पर्शाने अधिकच मोठा झाला. तिने मग त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोकू लागली.

Marathi Zavazavi  कपल-स्वापिंग

तोंड वर खाली करत ती त्याच्यावर तुटून पडली होती. अस्सल गावरान सोटा तिला पहिल्यांदाच मिळाला होता आणि त्यामुळे ती वेडीपिशी झाली होती. तिच्या तोंडाच्या मानाने माझा सोटा खूपच मोठा होता. तरीही ती जमेल तसे त्याला तिच्या तोंडात घेऊन चोकत होती. हळू हळू करत तिने त्याला पूर्णपणे तिच्या तोंडात मावेल असा शेवटी घेतलाच आणि ती त्याचा आनंद लुटू लागली.

खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून झाला आणि मग मी तिला सोफ्यावर झोपवले. तिच्या भरदार छातीला मी जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागलो. तिची छाती कमालीची मोठी झाली. तिचे ते टपोरे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेतले आणि मी त्यांना चोकू लागले. चोकून चोकून मी ते निप्पल्स खूपच जास्त बाहेर आणले होते.

मग मी गेलो तिच्या योनीकडे. तिच्या मांड्या फाकवुन दिसणारी तिची ती नाजूक पण कमालीची मादक योनी मी बघता बघता माझ्या जिभेने चाटू लागलो. तिच्या योनीला मी वेड्यासारखे  काढले. ओल्या चिंब झालेल्या त्या योनीत मग मी माझे भलेमोठे हत्यार कचकन कोंबले आणि तिच्यावर उडू लागलो. प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर जोरजोरात हलवत होतो.

तिच्या योनीच्या मी चिंध्या केल्या होत्या. आह आह आह आह करत ती त्याचा आस्वाद घेत होती. खूप वेळ तिला मी ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे सगळे विरी तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी मोनिका ला त्या दिवशी ठोकून तर काढलेच पण पुढे जेव्हा ती कॉलेज साठी म्हणून आमच्याकडे शिफ्ट झाली तेव्हा तर मी रोजच तिला घरी ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

आज देखील तिचे लग्न झाले आहे आणि तरीही मी नियमितपणे तिला तिच्याच घरी जाऊन ठोकून काढतो.

पृष्ठे: 1 2