घटस्फोटाची केस – ३ Marathi Advocate Sex Katha

नमस्कार मित्रांनो मी नयन आज तुम्हा सर्वांसमोर माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन हजर आहे.

माझ्या कथेच्या मागील भागात तुम्ही वाचलं की, माझ्याकडे माया नावाची एक स्त्री तिच्या घटस्फोटाची केस घेऊन आली होती. तिच्या रूपाचा मी दिवाना झालो होतो.

तिला दुसऱ्या दिवशी मी माझ्या घरच्या ऑफिसमध्ये बोलावलं होतं. दुसऱ्या दिवशी ती माझ्या ऑफिसमध्ये आली तेव्हा योगायोगाने माझी बायको आमच्या शेजाऱ्यांकडे एका कार्यक्रमासाठी गेली होती.

मायाशी थोडा वेळ बोलणं झाल्यावर मग मी चहाचं निमित्त साधून तिला घरात बोलावलं. किचनमध्ये जाताच मग मी तिच्याशी जवळीक साधून तिला माझ्या जवळ खेचलं.

तिने मला कशासाठीच नकार दिला नाही, म्हणजे मग मला आता हिरवा झेंडा मिळाला होता. मी लगेच तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत तिचे कपडे काढू लागलो.

मी तिला उचलून बाहेरच्या खोलीत सोफ्यावर झोपवलं. आणि आम्ही दोघांनीही एकमेकांचे कपडे काढून टाकले. आता आम्ही दोघेही फक्त अंतर्वस्त्रे परिधान करून होतो. आता पुढे-

मायाने लेस असलेली ब्रा-पॅन्टीज घातली होती. तिच्या ब्रा मधून तिचे मोठे स्तन बाहेर येऊ पाहत होते. मायाने पण माझ्या बुल्ल्याला चड्डीवरून आपल्या हातात पकडलं होतं आणि आता ती त्याला चोळत होती.

मी ब्रा वरूनच तिच्या स्तनांचा जो भाग उघडा आहे त्याला माझ्या तोंडात भरू लागलो. आता पूर्ण खोली मायाच्या कामुक आवाजानं भरली होती.

मी माझे दोन बोट तिच्या तोंडात दिले तर ती त्याला बुल्ल्यासारखं चोखू लागली. मी मग पूर्णतः तिच्या अंगावर येऊन तिच्या ब्राचे हुक काढून टाकले.

मायाच्या ब्राचे हुक निघताच तिचे स्तन एखाद्या लाटेसारखे बाहेर आले. मायचे स्तन दुधाच्या सायी प्रमाणे गोरेपान आणि मऊ होते. आणि बरोबर त्यांच्या मधोमध एक दोन इंची वर्तुळाकार निप्पल.

आहह्ह, हे पाहूनच माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. मी तिच्या स्तनांना मोकळं करताच स्वतःला रोकू शकलो नाही.

पुढच्याच क्षणी मी तिच्या एका स्तनाला माझ्या हातात घेऊन दाबू लागलो आणि दुसऱ्या स्तनाला तोंडात भरू लागलो. तिच्या एका स्तनाला मी पूर्णतः हातात पण धरू शकत नव्हतो, तर तोंडात घेणं दूरच.

मग मी तिच्या निप्पलला पकडून चोखू लागलो होतो. मायाने पण आता माझ्या बुल्ल्यावर आपली पकड अजून गच्च केली होती. तिने माझ्या चड्डीमध्ये आपला हात घुसवून माझ्या बुल्ल्याला बाहेर काढलं.

लगेच मी माझी चड्डी खाली खेचून पायांमधून काढून टाकली. आता मी पूर्णतः भोंगळा झालो होतो. माझा बुल्ला मायाच्या हातात तिची सेवा करण्यासाठी तयार होता.

मी मग थोड्या वेळासाठी तिच्या अंगावरून उठलो आणि खाली गुडघ्यांवर बसून तिच्या पॅन्टीजवर माझा हात ठेवला. पुच्चीच्या जागी तिची पॅन्टीज थोडी ओलसर वाटू लागली.

मी माझं नाक तिच्या पॅन्टीज जवळ घेऊन गेलो, तिच्या पुच्चीचा सुगंध मला पार वेडा करून टाकत होता. तिच्या पॅन्टीजवरूनच मी तिच्या पुच्चीला माझ्या दातांमध्ये पकडलं.

तिच्या पुच्चीला दातांमध्ये पकडताच ती उठून माझ्याकडे पाहू लागली. मी मग तिच्या पुच्चीला सोडलं आणि कंबरेवर चुंबन देत तिची पॅन्टीज काढून टाकली.

मायाने तिच्या पुच्चीवरील केस साफ केले नव्हते. तिच्या पुच्चीजवळ खूप सारे केस होते. त्या केसांमध्ये तिची पुच्ची झाकून जात होती. मी तिच्या त्या सर्व केसांना बाजूला करून पुच्चीला उघडं केलं.

स्पेशल कथा वाचा :  गावझवाडी भाग 3 तिसरा

पुच्ची उघडी पडताच तिच्या आतील गुलाबी भाग मला दिसू लागला. मी तिच्या पुच्चीला माझ्या बोटांनी छेडत तिला विचारलं, “माया किती दिवसांपासून तू बुल्ला घेतला नाहीस?”

तर ती मला म्हणाली, “तसं तर मी मागच्याच महिन्यात दोन वेळेस झवून घेतलं आहे.”

हे ऐकून मात्र मी चकित झालो. मला मायाकडून ह्या उत्तराची स्वप्नातही अपेक्षा नव्हती. मला वाटलं होतं की, हिची पुच्ची बुल्ला मागत असेल आणि हीचा नवरा हिला झवू शकत नाही.

म्हणून ही घटस्फोटाची केस घेऊन आली असेल. मग मी तिला विचारलं, “पण तुझा नवरा तर बाहेर देशात असतो, मग तू कुणाचा बुल्ला पुच्चीमध्ये घेतला?”

त्यावर ती माझ्या बुल्ल्याला आपल्या जवळ खेचत म्हणाली, “काय करू वकील साहेब? ही पुच्ची आहेच अशी. शांत म्हणून बसत नाही, मग पाहावं लागत हिच्यासाठी योग्य जोडीदार.”

मला समजलं की ही मला सरळ काही सांगणार नाही. म्हणून मग मी तिला बोलणं थांबवलं आणि तिच्या पुच्चीवर माझी जीभ लावली.

तिच्या पुच्चीच्या बाजूचे केस मला खूप सतावत होते, म्हणून मग मी लगेच तिच्या पुच्चीचा रस चाटण्यास बंद केलं. मग मी तिला उलटं झोपवून तिच्या गांडीवर चुंबन दिलं.

तिला मी विचारलं, “माया तुझी गांड कुणी मारली आहे की नाही?”

त्यावर ती मला म्हणाली, “लग्न झाल्यावर नवरा जवळ असताना अधून मधुन माझी गांड मारायचा, पण त्यानंतर कुणी गांडीचा दिवाना मला भेटलाच नाही.”

असं म्हणून तिने आपले दोन्ही नितंब हलवले. मी लगेच तिच्या एका नितंबावर माझ्या हाताची पकड कसली. आणि दुसऱ्या हाताने एक बोट तिच्या गांडीच्या छिद्रामध्ये घुसवलं.

पूर्ण बोट आत जायला थोडा त्रास झाला, पण थोड्याच वेळात पूर्ण बोट आतमध्ये गेलं. मग मी हळूहळू करून दोन बोटे एकदाच टाकून पाहिली, तेव्हा मात्र मायाला वेदना व्हायला लागल्या.

ती जोरजोरात ओरडायला लागली, पूर्ण घरात आमच्या दोघांशिवाय कुणीही नसल्याने काही अडचण नव्हती. मी जबरदस्ती करून तिच्या गांडीत दोन बोटे पूर्ण टाकलीच.

थोडा वेळ हळूहळू बोटं हलवून तिची गांड थोडी मोकळी केली. आता तिच्याही वेदना कमी झाल्या होत्या.

मग मी तिला म्हटलं, “माया आता तू मला तुझ्या घटस्फोटाचं कारण सांगत सांगत माझा बुल्ला तुझ्या एका छिद्रात घे.”

असं म्हणून मी तिला सोफ्यावरून उचलून माझ्या बेडरूममध्ये नेलं. बेडरूममध्ये जाऊन तिला मी पलंगावर बसवलं आणि स्वतः पलंगाच्या मधोमध झोपलो.

मी झोपताच माया माझ्या बुल्ल्यावर बसण्यासाठी आली. तिने माझ्या बुल्ल्याला तिच्या पुच्चीवर ठेवलं आणि एका झटक्यात ती खाली बसली. वेदनेने ती किंचाळत होती, पण तरीही ती बुल्लावरून उठली नाही.

मायाला खूप खाज होती, हे मला स्पष्ट दिसत होते. मी आता पूर्ण तिच्या हवाली होतो. ती माझ्यावर चढून स्वतः सर्वकाही सांभाळत होती. ती कधी आपली कंबर खाली-वर हलवायची, तर कधी आजू-बाजूला.

तिच्या ह्या अशा कामुक पद्धतीने मला वाटलं लवकरच माझं वीर्य निघेल. म्हणून मी तिला थांबवून तिचे स्तन पकडून जोराने दाबण्यास सुरू केले. मायाने तिच्या स्तनांना खूप जपून ठेवलं होतं.

स्पेशल कथा वाचा :  जन-गणना … भाग 6

तिने त्यांची योग्य निगा राखली होती. म्हणूनच आता ती एवढ्या मोठ्या आणि मुलायम स्तनांची मालकीण होती. खैर मी तिच्या स्तनांना दाबताच तिने खाली वाकून माझ्या छातीवर आपलं अंग सोडलं.

थोड्या वेळाने मग मी तिला घेऊन उठलो, आणि उभं करून तिच्या स्तनांवर हमला केला. स्तनांवर हल्ला होताच ती माझ्या कैदेतून सुटून पळू लागली.

मी तिला मुक्तपणे पळू दिलं, पळताना तिचे स्तन आणि गांड ज्या पद्धतीने हलत होते. ते पाहण्यात खरी मजा होती. देवाने हिला सर्वकाही एकदम योग्य प्रमाणात दिलेलं होतं, आणि हिचा नवरा हिला सोडायला तयार होता.

माया जर माझी बायको असती तर मी हिला एक दिवसासाठी पण बाहेर सोडलं नसतं, एवढं भरून देवाने तिला बनवलं होतं. पळताना तिचे दोन्ही स्तन एकमेकांवर हिंदळत होते.

ती पळून दरवाज्याकडे जाऊ लागली. मी लगेच जाऊन दरवाजा बंद केला, दरवाजा बंद होताच ती परत पलंगावर जायला लागली. ती मागे वळताच मी मायाला मागून माझ्या मिठीत भरलं.

मायाला मिठीत घेऊन मी माझे दोन्ही हात समोर तिच्या वक्षांवर ठेवले. माझा बुल्ला आपोआपच तिच्या गांडीच्या दरीमध्ये सेट झाला. मग मी तिच्या अंगावर थोडा भार देऊन तिला हलके झुकवून उभं केलं.

आता मायाने आपले दोन्ही हात पलंगाच्या एका कडेला ठेवून डॉगी स्टाईल मध्ये होती. मग मी माझा हात तिच्या दोन्ही पायांमध्ये टाकून तिच्या गांडीला थोडं वर उचललं.

गांडीसोबतच तिची पुच्ची पण आता वर उभारून आली. मी लगेच माझ्या तळहातावर थुंकी घेऊन तिच्या गांडीच्या छिद्रावर लावली.

मायाला समजलं की आता मी तिच्या गांडीवर हल्ला करणार आहे, म्हणून ती माझ्याकडे पाहून हसू लागली. मी माझ्या बुल्ल्याला तिच्या गांडीच्या छिद्रावर ठेवलं आणि दबाव बनवायला सुरू केलं.

थोडा दबाव देताच बुल्ला आत जायला लागला, पण मायाला खूप वेदना होत होत्या. म्हणून मग मी तिला एकाच वेळी त्रास द्यायचं ठरवून एक जोराचा झटका मारला.

मी झटका मारताच माया अचानक पुढे सरकून पलंगावर पडायला झाली. बरं झालं मी माझा हात तिच्या कंबरेवर ठेवला होता म्हणून नाहीतर नंतर काही तिने मला तिची गांड मारण्याचा मोका दिला नसता.

ह्या झटक्याने थोडा बुल्ला आत जाताच मग मी तिच्या पाठीवर चुंबन देत तसाच शांत उभा राहिलो. मायाने पण थोडा त्रास कमी होईपर्यंत हिम्मत सोडली नाही.

मग मी तिचे स्तन चोळत चोळत हळूहळू माझी कंबर हलवू लागलो. त्यामुळे तिच्या गांडीला माझ्या बुल्ल्याची सवय झाली. आणि आता तिच्या वेदना पण कमी झाल्या होत्या.

त्यामुळे आता ती सुद्धा स्वतः आपली कंबर हलवून मजे घेत होती. त्यानंतरची कथा तर तुम्हाला सांगण्याची काही गरज नाहीये मित्रांनो. एकदा बुल्ला पूर्ण सेट झाल्यावर मग पकापक झवणं चालूच असतं.

त्या दिवशी आम्ही दोघेही सायंकाळी चार पर्यंत माझ्या घरात नागडेच होतो. तिची गांड मारल्यावर मग अजून दोन वेळेस तिला समोरून झवलं.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

You cannot copy content of this page