घटस्फोटाची केस – १ Marathi Advocate Sex Katha

नमस्कार मंडळी आज मी नयन तुम्हा सर्वांचे इथे स्वागत करतो. आज मी तुमच्या समोर माझ्या जीवनातील एक प्रसंग कथेच्या रुपात घेऊन हजर आहे. मी नयन मुंबईचा रहिवाशी असून माझं वय ३४ वर्षे आहे.

मी मुंबईमध्ये एक छोटा वकील आहे. मी छोट्या मोठ्या केस सांभाळतो. छोट्या मोठ्या म्हणजे काही चोरीच्या केस, आणि जास्त करून घटस्फोटाच्या केस सुद्धा मी घेतो. माझ्याकडे घटस्फोटाच्या बऱ्याच केस येत असतात. कित्येक केसमध्ये तर दोघे नवरा-बायको एकमेकांच्या जीवावर उठलेले असतात. असो माझं लग्न होऊन माझा संसार सुखात चाललेला आहे. मला एक चार वर्षाची मुलगी आहे. मी आणि माझी बायको दोघेही आता सुद्धा जेव्हा जमेल तेव्हा ठोकठोकी करत असतो. मुलगी रात्री झोपली की, मग मी बायकोला कधी गच्चीवर घेऊन जातो, तर कधी दुसऱ्या खोलीत जाऊन झवतो.

माझी बायको पण झवाझवीच्या बाबतीत एकदम मस्त आहे. ती मला कधीच कोणत्या गोष्टीसाठी नकार देत नाही. खैर मी माझ्या घरातच एका खोलीत माझं छोटंसं ऑफिस मांडून बसतो. जास्त वेळ तर मी कोर्टाबाहेर असतो, आणि कधी तिकडे जायचं मन नसेल तर घरीच ऑफिसमध्ये बसतो. मी एका दिवशी कोर्टाबाहेर माझं दुकान मांडून बसलो होतो. दुकान म्हणजे एक टेबल, छत्री, आणि काही महत्वाची कागदपत्रे.

तेव्हा एक साधारणतः २८-३० वर्षांची बाई मला कोर्टात जाताना दिसली. तिच्या चेहऱ्यावर चिंता होती. म्हणून मला वाटलं की, हिच्याकडून मला एखादी छोटी केस मिळू शकेल. मग मी लगेच उठून तिच्या पाठीमागे गेलो. तिला थांबवून विचारपूस केल्यावर समजलं की, ती बाई आपल्या नवऱ्याला घटस्फोट देण्यासाठी आली होती. मी तिला तिची केस मला देण्यासाठी बोललो.

तिने माझ्याकडे पाहून एक क्षण विचार केला, आणि लगेच म्हणाली, “ठीक आहे, माझी केस तुम्ही घ्या. पण मला लवकरात लवकर त्या माणसापासून दूर व्हायचं आहे.” मी त्या बाईला चिंता न करता सर्व जबाबदारी मी सांभाळेल असं सांगून माझ्या टेबलवर घेऊन आलो. तिथे चहा आणायला सांगून मग मी त्या बाईशी केस बद्दल विचारपूस करायला सुरुवात केली. त्या बाईने मला तिचं आणि तिच्या पतीचं जमत नाहीये असं सांगितलं. तिचा पती बाहेर देशात असतो, आणि ही इथे सासू-सासऱ्यांकडे असते. त्यांच्या लग्नाला चार वर्षे उलटून सुद्धा अजून त्यांना एकही मूल-बाळ नव्हतं. तिची सर्व केस आणि तिचे मनोगत ऐकून घेऊन मी तिला उद्या परत येण्यास सांगितलं. मग नंतर ती बाई जाताना मी तिच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहत राहिलो. त्या बाईने तिचं नाव माया सांगितलं होतं.

ती दिसायला एकदम छान होती. दुसऱ्या दिवशी ती पुन्हा माझ्याकडे आली. आज येताना मात्र ती पूर्ण सजून धजून आली होती. ह्या वेळेस मात्र मी तिला पाहतच राहिलो. काल जेव्हा ती आली होती, तेव्हा मी तिच्याकडे जास्त लक्ष दिलं नव्हतं. पण आज तर तिच्याकडे एकदा पाहिल्यावर कुण्याही मर्दाची नजर दुसरीकडे जाणार नाही,

अशीच दिसत होती ती. मायाने आज आपल्या रूपाचं जसं काही मायाजाल टाकलं होतं. आज मायाने काळ्या रंगाची साडी घातली होती, ती सुद्धा तिने बांधताना नाभिजवळ बांधली. साडी खाली बांधल्यामुळे मायाची कंबर एकदम मस्त आणि उठून दिसत होती. तिच्या ब्लॉउजचा गळा पण मोठा होता. त्यामुळे जर ती खाली वाकली, तर तिच्या स्तनांचे दर्शन मिळणार होते. मायाने आज केस मोकळे सोडले होते. तिच्या नितंबापर्यंत येणारे तिचे ते केस पाहून कुणालाही तिला चालताना पाहण्याची इच्छा निर्माण होईल.

स्पेशल कथा वाचा :  सासूच आणि माझ गुपित – ३

खैर माझ्या टेबलवर येऊन ती मला म्हणाली, “नमस्कार वकील साहेब, ओळखलंत ना?” मी लगेच तिला समोरच्या खुर्चीवर बसायला सांगितलं. समोर बसताच मी तिला तिच्या नवऱ्याबद्दल विचारण्यास सुरुवात केली. तिच्या बोलण्यातून मला हे स्पष्ट समजत होतं की, घटस्फोटाच्या मागे कारण म्हणजे ह्यांच्यातील दुरावा आहे.

मग मी तिला उगाच थोडं इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारू लागलो. तिची स्तुती करत मी तिला म्हटलं, “आज कुठे स्पेशल दौरा आहे की काय?” ह्यावर ती म्हणाली, “तुम्हाला भेटण्यासाठीच आले होते, वकील साहेब. आता माझ्या नशिबात अजून कुठे जायचं बाकी आहे का?” हे बोलताना तिच्या डोळ्यांमध्ये टचकन पाणी आलं. तेव्हाच आमच्या दोघांसाठी मी मागवलेला चहा आला. मग मी तिच्या हातात चहा देत तिला म्हणालो, “नाही आज तुम्ही फार सुंदर दिसत आहात.

म्हणून मला वाटलं तुम्ही कुठे बाहेर जात असणार.” त्यावर माया लाजत मला म्हणाली, “का मस्करी करताय वकील साहेब? मी सुंदर असले असते तर माझा नवरा मला सोडून एवढे दूर राहत असता का?” मी चहाचा एक घोट घेत-घेत तिला म्हणालो, “मला तुमच्या नवऱ्याचं तर काही माहीत नाही, पण दुसऱ्या कोणत्याही मर्दाने तुम्हाला एका क्षणासाठी सुद्धा दूर सोडलं नसतं.” माझ्या तोंडून हे ऐकून मग माया हसायला लागली. ती आता खाली पाहून चहा पीत होती. मी मात्र एकटक तिच्याकडेच पाहत होतो. माया सुद्धा अधून मधून चोर नजरेने माझ्याकडे पाहत होती. तेव्हाच मला एका क्षणासाठी वाटलं की, माया मला मिळू शकते.

म्हणून मग मी थोडाही वेळ न घालवता तिला सरळ विचारलं, “उद्या तुम्हाला काही काम आहे का?” त्यावर ती उत्तरली, “नाही, मला काय काम असणार वकील साहेब.” मग मी तिला म्हणालो, “ठीक आहे, मी उद्या इकडे येणार नाही. तर मग तुम्ही उद्या माझ्या ऑफिसमध्ये या.” असं म्हणत मी तिच्या हातात माझं एक कार्ड दिलं.

कार्ड पाहून ती मला म्हणाली, “हा पत्ता तर माझ्या घराजवळ आहे.” तिच्या घरापासून दोन-तीन गल्लीबोळ सोडली की मग माझी गल्ली होती. तिला मग उद्या दहा वाजता यायला सांगून आज जाण्यासाठी सांगितलं. माझ्या समोरून उठतेवेळी माया थोडं खाली वाकली, माझी नजर तिच्या उरोजांवर होतीच. माया खाली वाकताच मला तिच्या दोन्ही स्तनांमधील दरी दिसू लागली. तिने मला तिच्या स्तनांकडे पाहताना पाहिलं होतं, तरी ती नंतर हसून मला उद्या भेटू म्हणून तिथून निघून गेली.

त्या दिवशी रात्री मी माझ्या बायकोला झवताना माझ्या डोळ्यासमोर फक्त मायाच येत होती. मला माझी पत्नी सुद्धा विचारत होती की, “आज तुम्हाला काय झालंय? सनी लियोनीचाव्हिडिओ पाहून आलात की काय?” त्या दिवशी मी दोन वेळेस माझ्या बायकोला पार दमवून टाकलं. तसं तर मी आठवड्यातून दोन-तीन वेळेस माझ्या बायकोला झवतोच. पण आज वेगळ्याच खुशीमध्ये मी तिला झवत होतो. बायकोने ही गोष्ट केव्हाच ओळखली होती, पण ती सुद्धा खुश होऊन माझी साथ देत होती. मी माझ्या पत्नीचे पूर्ण कपडे काढून तिला नग्न केलं.

स्पेशल कथा वाचा :  पुष्पा मामी 1

नागडी होताच तिने मला अगोदर स्वतःचे हात पसरून आलिंगन देण्याचे आमंत्रण दिले. बायकोला आपल्या आलिंगणात घेऊन मी स्वतःची लुंगी काढून टाकली. लगेच माझ्या चड्डीत हात टाकून तिने माझा बुल्ला बाहेर काढला. आता बुल्ला अगोदरच ताठलेला होता, त्यामुळे बाहेर येताच तो टणाटण उड्या मारत होता. मी मग माझ्या बायकोला बुल्ला तोंडात घ्यायला सांगितलं. माझी बायको बुल्ला खूप मस्त चोखते. बुल्ला चोखण्याचा तिचा हात कुणी धरू शकत नाही. लगेच तिने खाली वाकून माझ्या बुल्ल्यावर आपले ओठ ठेवत हळूहळू तिने माझा पूर्ण बुल्ला आपल्या तोंडात घेतला. पूर्ण बुल्ला तोंडात घेतल्यानंतर मग तिने बुल्ला चोखायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात मी तिच्या स्तनांना माझ्या हातात पकडून दाबू लागलो. मग तिने तिच्या तोंडातून बुल्ला काढून तिच्या स्तनांमध्ये ठेवला.

आता ती माझ्या बुल्ल्याभोवती आपले दोन्ही स्तन ठेवून हलवू लागली. बुल्ल्याला चांगलं घर्षण मिळत होतं आणि मला पण खूप मजा येत होती. थोड्या वेळानंतर मी तिला खाली झोपवलं, आणि तिच्या पायांना फाकवुन स्वतः मध्ये आलो. आज मला माझ्या बायकोच्या पुच्चीमध्ये सुद्धा काहीतरी वेगळं जाणवत होतं. मी लगेच माझ्या जिभेने तिच्या पुच्चीला चाटु लागलो. तिची पुच्ची चाटत-चाटत मी माझे दोन बोट तिच्या गांडीच्या भोकामध्ये घुसवले. मी आजपर्यंत कित्येक वेळेस माझ्या बायकोच्या पुच्चीत, तोंडात आणि गांडीत माझा लवडा घुसवला आहे. पण तरीसुद्धा ह्या तिन्ही छिद्रांपैकी तिच्या गांडीच्या छिद्र खूप टाइट आहे. मी माझे दोन बोटं आतमध्ये घुसवताच तिच्या तोंडून आहह्ह निघाली.

ते ऐकून मी मग अजून जोरात पुच्ची चाटु लागलो. थोड्या वेळातच मी तिच्या पुच्चीवरून हळूहळू वर सरकण्यास चालू केले. वर सरकत असताना मी तिच्या नाभीमध्ये सुद्धा चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या नाभीमध्ये जीभ टाकून घुसळून मग मी तिला उलटं केलं. आता माझ्या प्रिय बायकोची गांड माझ्यासमोर होती.

मी जोरात तिच्या दोन्ही नितंबावर एक एक चापट मारली. चापट मारताच तिचे दोन्ही नितंब लाल झाले. मग खाली वाकून मी हळूच तिच्या नितंबाना चुंबन दिलं. मग मी मागून तिच्या कंबरेला पकडून हळूच वर उचललं. तिला तसंच डॉगी पोज मध्ये उभं करून मागूनच मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला. पुच्चीवर लवडा ठेवताच तिने कंबर हलवायला सुरू केली. मी मग एक हात तिच्या कंबरेला पकडून एका धक्क्यात दुसऱ्या हाताने माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घुसवला.

आणि मग मी तिला जे ठोकायला सुरू केलं, न थांबता लगातार पंधरा मिनिटे धक्के मारत मी तिला झवत राहिलो. तेवढ्या वेळात माझ्या बायकोने मला कित्येक वेळा थांबायला सांगितलं. पण माझ्यावर काय झवण्याच भूत स्वार झालं होतं. मी तिचं काहीही न ऐकता झवत राहिलो. आणि शेवटी पूर्ण वीर्य तिच्या पुच्चीत ओतून आम्ही दोघेही तसेच झोपी गेलो. आज इथपर्यंतच लिहू शकलो मित्रांनो, उद्या ह्या पुढील भाग घेऊन मी परत तुमच्यासमोर हजर होईल. तुम्हाला ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा. धन्यवाद.

You cannot copy content of this page