दोन गर्लफ्रेंड्सचे एकाचवेळी उपभोगले शरीर

ती येते न येते तोच मोना पण बाहेर आली आणि तिला पण मी बघतच राहिलो. काळ्या रंगाचा वन पीस घातला होता तिने. त्यातून तिच्या त्या शिडशिडीत पण तितक्याच गच्च मांड्या मला वेडे करून सोडत होत्या. तिचा गांडीचा घेर असा काही होता कि तिला मी कित्येक वेळा माझ्या हातात घेऊन उभ्या उभ्याच ठोकून काढला होता. तिची उरोजांची ठेवण म्हणजे वयात आलेल्या मुली सारखी होती.

एकमेकांपेक्षा सरस दिसण्याची त्यांची चढाओढ माझ्यासाठी चांगलीच होती. त्या दोघीना मी बघत लाळ टपकवत असतानाच त्या दोघी एकाच वेळी माझ्या बेडवर आल्या. एकाच वेळी त्या सगळे करणार हे मी ओळखले. कधी एकदा त्या दोघीना घेतो असे मला झाले होते आणि त्या कल्पनेनेच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता.

त्या दोघी गुडघ्यावर बसून चालत चालत माझ्याकडे आल्या. एकी कडे टिना आणि दुसरीकडे मोना, मध्ये मी अश्या अफलातून कॉम्बिनेशन मध्ये मी झोपलो होतो. त्या दोघीनी आळीपाळीने माझे चुंबन घेत माझे एकेक कपडे काढण्यास सुरवात केली. बघता बघता त्यांनी मला पूर्ण नग्न केले देखील. मी काही आता स्वतःला रोखू शकत नव्हतो आणि म्हणूनच मी पण त्या दोघींचे कपडे झटकन काढायला लावले आणि त्यांना पण पूर्ण नग्न केले.

टिना माझ्या तोंडाकडे आली आणि तिने तिचे भरदार उरोज माझ्या तोंडात दिले. मध्ये उरोज मध्ये तिचे ओठ असे करत करत ती मला जमेल तितके गरम करत होती. इकडे मोना मात्र सर सर करत खाली सरकली आणि तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हाताने हलवायला चालू केले. हाताने हलवत हलवत तिने त्याला खूपच मोठा केले आणि मग त्याला तिच्या तोंडात घेतले.

माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला एका विशिष्ट प्रकारे ती असे काही चोकत होती कि त्यामुळे माझ्या भावना प्रचंड तीव्र होत असल्याचे मला जाणवले होते. खूप वेळ माझा सोटा चोकून झाला आणि मग त्यांनी त्यांच्या जागा बदलल्या. मोना वर आली आणि टिना खाली गेली.

टिना खाली जाताच तिने एकदाच माझा सोटा चोकला आणि त्याच वेळी तिने माझे दोन्ही पाय तिच्या हाताने फाकवले. माझ्या गांडीला तिने मोकळे केले आणि ती माझ्या गांडीला चोकू लागली. तिच्या जिभेचा शेंडा माझ्या गांडीच्या भोकात पूर्ण आत बाहेर करत ती मला गरम करत होती.

Marathi Zavazavi  माझ्या आंटीची कामुकता शांत केली

इकडे मोना ने तिचे पाय फाकवले आणि तिची योनी माझ्या तोंडावर ठेवली. तिची ती कोवळी आणि कमालीची मादक योनी मी माझ्या तोंडा जवळ येताच मी माझ्या हाताने तिच्या पायांना जोरात पकडले. तिची अर्धवट उघडी झालेली योनी मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो. चाटून चाटून मी तिच्या योनीचे सगळे पदर मोकळे केले. खूप वेळ मी तिची योनी चाटून काढली.

त्या दोघीना मग मी बाजुला केले. मोना ला मी पाठीवर झोपवले आणि टिना ला तिची योनी चाटायला लावली. इकडे मी टिना च्या योनीत माझा सोटा कोंबला  आणि तिच्यावर मी उडू लागलो. काच काच करत मी जसे तिच्या योनीला ठोकत होतो तसे तिचा योनी चाटायचा वेग पण वाढत होता.

थोड्या वेळाने मी अदलाबदल केली आणि मोना ला टीना ची योनी चाटायला लावली. मोनाच्या योनीत पण मी माझा सोटा घातला आणि तिच्यावर प्रचंड वेगाने उडू लागलो. दोघीना पण किमान वीस वीस मिनिटे मी ठोकून काढले आणि मग मी माझा सोटा त्यांच्या हवाली केला. त्यांनी माझा सोटा एकदमच चोखायला चालू करताच त्यातून बाहेर आलेले सगळे वीर्य त्यांनी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो.

आम्ही तसेच तिघे पण नग्न खूप वेळ पडून होतो. खूपच मोठा शॉट झाला असल्याने आम्ही निपचित पडल्या सारखे पडलो होतो. काहीही न करता देखील आमच्या शरीराला होणारा एकमेकांचा स्पर्श आम्हाला चांगला वाटत होता. मी टीना ची छाती चोळत बसलो होतो आणि त्याच वेळी एका हाताने मोना च्या योनीला कुरवाळत होतो. त्या पण माझा सोटा आणि माझ्या गोट्या चोळत निवांत नग्न पडल्या होत्या.

आम्ही खुश झालो होतो त्यामुळे तेव्हापासून आमचा हा एकत्र संभोगाचा कार्यक्रम नेहमीच चालू झाला.

Pages: 1 2