मित्राच्या गर्ल फ्रेंडला बदला घेण्यासाठी जवली

हेलो मित्रानो माझे नाव अजय आहे आणि मी आज तुम्हाला सांगायला जातो आहे कि कसे माझ्या मना मध्ये माझ्या सर्वात चांगल्या मित्राच्या गर्ल फ्रेंडला जवायची इच्छा जागी जाली. मी आणि प्रवीण खूप चांगले मित्र होतो आणि मला एक गर्ल फ्रेंड पण होती. .तिचे नाव अंजना होते आणि ती खूप सुंदर होती. तिला तर तिच्या कोलेज मध्ये तर माहिती नाही कि किती शिक्षक, मुले आणि तिथले शिपाई पण जवण्याची इच्छा करीत होते. आणि किती जणांनी तर तिला त्यांच्या झोपे मध्ये तिला जवून जवून तिची पुच्ची फाडून टाकली असेल.

बरे ते सर्व जाऊ दे आता ती सर्व कल्पने तली गोष्ट झाली आणि आता आपण वास्तव गोष्टी कडे येऊ. आणि आता मी तुम्हाला सांगायला जातो आहे कि कसे माझ्या मना मध्ये माझ्या मित्राला जवण्याची इच्छा जागी जाली होती.

ही गोष्ट आमचे कोलेज संपल्या नन्तर ची आहे. कोलेज च्या शेवट च्या वर्ष मध्ये आमच्या आणि अंजना च्या मध्ये भांडण होऊ लागले होते. मग कोलेज संपले आणि तिला जॉब बेंगलोर ला लागली होती अन मग आमचे संबंध पण तुटून गेले. पण मग गोष्ट तेव्हा बिघडली जेव्हा प्रवीण ने अंजना ला जवून टाकली होती आणि त्याने माझ्या मैत्रीला एक खूप मोठा म्हणावा असा धोका दिला होता.

त्याचे असे झाले होते कि आमचे ब्रेकअप झाले वर ७ महिने होत आले होते आणि मग ती कोलेज मधून डिग्री घेण्यासाठी दिल्ली ला आली, कारण कि त्या वेळी दिल्ली मध्ये फक्त प्रवीण एकच तिचा मित्र होता. म्हणून तिने प्रवीण ला संगून टाकले होते कि ती दिल्ली ला येते आहे आणि तिला तीच्या कोलेज मधून डिग्री घ्यायची आहे तेव्हा तिच्या ओळखी चे तुझ्या शिवाय कोणी नाही आहे म्हणून तू मला जरा मदत कर कि जेणे करून मला खपू लवकर माझी डिग्री मिळून जाईल आणि तिला कमीत कमी त्रास सहन करावा लागेल. मग प्रवीण तिला म्हनाला कि तू काही पण काळजी करू नकोस मी तुला एकदम चांगली अशी मदत करतो आणि तुला काही त्रास होऊ देणार नाही. आपण दोघे कोलेज मध्ये जाऊन तुझी डिग्री लवकरात लवकर घेऊन येऊ आणि तुला काही जास्त वेळ वाया घालवावा लागणार नाही आहे कारण मी तुझ्या बरोबर येईन आणि कोलेज चे सर्व शिपाई माझ्या ओळखी चे आहेत आणि त्यांच्या वशी ला लावून मी पटकन तुझे काम करून देईन.

मग ती दिल्ली ला आली आणि ती प्रवीण ला भेटली होती. तिला तेव्हा तीचे काम करून घ्यायला दिली ला राहायचे होते. आणि म्हनून तिने प्रवीण ला तिच्या साठी एक हॉटेल चे बुकिंग करायला संगितले होते. .पण प्रवीण ने तिला चांगले चांगले गोड गोड बोलून म्हणले कि माझा स्वतः चा फ्लेट असताना तू बाहेर हॉटेल मध्ये का राहतेस. आणि मग त्याने तिला पटवून त्याच्या फ्लेट वर यायला तयार करून टाकले होते. मग ती आली आणि सरळ तिच्या कोलेज ला डिग्री घ्यायला गेली त्यावेळी तिच्या बरोबर प्रवीण पण होता आणि मग ते घरी आले तेव्हा संध्या काळ झाली होती आणि मग प्रवीण ने तिला जवायचा प्रयत्न चालू करून टाकला, कारण तो तेव्हा एकटा होता आणि त्याचा फ्लेट एका रूम चा होता आणि त्यामध्ये एक गादी होती. त्या वेळी खूप थंडी पडू लागली होती आणि त्या साल्या कडे फक्त एक चादर होती.

मित्रानो तुम्हाला तर हे चांगले असे माहिती आहे कि एक वेळा जवून घेतले कि मुली ची जवण्याची इच्छा खूप वाढते आणि तिला सारखे सारखे सेक्स करावे असे वाटत असते.. आणि मग त्यांना एक वेळा जवून घेतले कि परत कंट्रोल करणे अवघड होऊन बसते आणि त्या पुन्हा पुन्हा सेक्स साठी धडपडतात.

आता अंजना ने पण सेक्स केले होते त्याला ७ महिने उलटून गेले होते.. आणि त्यमुळे प्रवीण ला काही जास्त वेळ लागणार नव्हता तिला तयार करायला.. आणि ते त्याला चांगले असे माहिती होते कि काय केले तर ती पटकन तिच्या कडे जवून घ्यायला येईल.

त्या लोकांनी जेवण केले आणि मग ते दोघे एका चादरी मध्ये घुसून बोलू लागले होते आणि मग काही वेळाने बोलत बोलत अंजन झोपी गेली कारण ती दिवस भर फिरून आणि प्रवास करून खूप दमून गेली होती. ती झोपली तेव्हा तिची पाठ प्रवीण च्या दिशे ने होती, आणि तिची गांड इतकि सेक्सी दिसत होती कि कोणाला पण कंट्रोल करणे एकदम अवघड होऊन बसेल.

मग ती झोपी गेल्या वर प्रवीण पण झोपायचे नाटक करू लागला होता अन त्याने त्याचा एक हात तिच्या वर ठेवून टाकला. आणि मग तो हळू हळू त्याचा हात तिच्या पोटा वर चालवू लागला होता. आणि मग त्यांने खूप वेळ असे केले तरी अंजना कडून काही पण प्रतिसाद मिळाला नाही त्यामुळे त्याला पण समजले कि आता अंजना कडून पण त्याला हिरवा कंदील मिळाला आहे.

माग त्याने तिच्या माने वर त्याचे ओठ ठेवून टाकले आणि तो कीस करू लागला, आणि मग त्याचे हात पुढे घेऊन तो तिचे बॉल दाबू लागला होता.

अंजना ने थोडा वेळ नाटक केले आणि नाही नाही म्हणू लागली पण तिच्या या नाही मध्ये पण होकार होता. मग काय होते प्रवीण ने तिचे बॉल दाबून दाबून तिला एकदम वेडी करून टाकली होती. मग त्याने हळू हळू तिची टी शर्ट काढून टाकली होती .. मग ब्रा काढून फेकून दिली आणि ती त्याच्या रूम च्या एका कोपऱ्यात जाऊन पडली होती.

मग त्याने अंजना चे बॉल खूप जोर जोराने काही पण दया माया न दाखवता दाबणे आणि कुस्करणे चालू करून टाकले आणि आता अंजना पण गरम होऊन आह्ह हाह्ह्ह अह्हह औऊउ माम्म्म उआऊ अह्हह ओह्ह करु लागली होती.

प्रवीण पण एकदम हरामी होता. तो सरळ तिचे बॉल चोकायच्या ऐवजी आधी तो तिच्या बॉल च्या आजू बाजूला चोकत होता आणि तो तिच्या निपल ला एकदम सोडून देत होता आणि त्यामुळे अंजना आता खूप वेडी होऊ लागली होती.

आता ती तिच्या हाताने त्याचे डोके पकडून पुन्हा पुन्हा तिच्या बॉल वर घेऊन जात होती. मग प्रवीण ने तिचे गोरे गोरे बॉल असे चोकणे चालू केले कि जणू लहान मुल तिच्या आई चे दुध पीत असतो.

अंजना चे हात पण त्यच्या वर खूप वेगाने चालू लागले होते आणि तिचे बॉल चोकता ना बरोबर प्रवीण चा हात अंजना च्या पुच्च्ची वर आला होता आणि तो तिच्या लोवर च्या वरून कुरवाळू लागला होता.

आता अंजना अजून पण खूप वेडी होऊ लागली होती.

प्रवीण खूप वेळ पर्यंत तिला वरून वरून चोकत राहिला होता आणि मग त्याने अचानक अंजना ला एकदम नागडी करून टाकली होती. आणि तिला नागडी पाहुन् तो एकदम वेडा झाला आणि तो ओरडत ओरडत हसून हसून म्हणू लागला कि साली कोलेज च्या पहिल्या दिवसा पासून मला तुला ठोकायचे होते आणि आत जाऊन मला ती संधी मिळाली आहे आणि आज तुला काही पण दया माया न दाखवता तुला ठोकणार आहे मी.

आणि मग असे बोलत बोलत त्याने त्यचा लंड एका ठोक्या मध्ये अंजना च्या पुच्ची मध्ये टाकला आणि त्यामुळे ती एकदम ओरडू लागली होती.

मग काय होते आता तर फक्त त्यांच्या जवण्याचे कामुक आवाज पूर्ण रूम मध्ये घुमू लागले होते फच फच फच फच फच च्या आवाजाने पूर्ण रूम भरून गेला होता.

आणि मग खूप वेळ ठोके देऊन देऊन प्रवीण ने पाणी काढून टाकले होते.

आता अंजना पण एकदम शांत झली होती आणि मग ते जवाजवी करून एकदम आरामात झोपून गेले.

मग ती जो पर्यंत दिल्ली मध्ये राहिली तो पर्यंत तिला प्रवीण ने रोज रोज ठोकले आणि मित्रानो हेच कारण होते कि मी माझ्या मित्र प्रवीण च्या गर्ल फ्रेंड ला ठोकले.

ही गोष्ट दिवाळी ची आहे प्रवीण दिवाळी मध्ये घरी गेला होता आणि अनामिका काही तरी कारणाने या वेळी जाऊ शकली नाही.

मी पण या वेळी दिवाळी मध्ये दिल्ली मध्ये होतो, त्यामुळे मी अनामिका ला माझ्या बरोबर दिवाळी साजरी करायला सांगून टाकले होते आणि ती पण लगेच तयार झाली कारण ती एकटी बोर होत होती अन तिला काही माहिती नव्हते कि मी तीला ठोकणार होतो.

मित्रानो अनामिका एक खूप सुंदर मुलगी होती, एकदम गोरा रंग. भरलेले बॉल असे कि त्यांना पाहून त्यांना तोंडात घायची इच्छा होऊन जाईल आणि तिच्या गांडी चा भराव तर असा होता कि कोणाला पण वेळ लावून टाकेल.

ती दिवाळी च्या दिवशी माझ्या फ्लेट वर आली आणि मग आम्ही मिळून पूर्ण दिवस रूम सजवला आणि मग आम्ही जेवण बनवले आणि मग वेळ होती फटाके वाजवण्याची.

मला माहिती नव्हते कि मला इतक्या लवकर संधी मिळून जाईल. आम्ही फटाके फोडत होतो आणि तेव्हा अचानक एक बॉम्ब फुटला अन अनामिका एकदम घाबरून मला चिकटली अन ती इतकी झोराने मला चिकटली होती कि तिचे बुब्स चे भराव मी खूप आरामात महसुस करू शकत होतो.

आता तिने असे केल्याने माझा मोठा आणि लांब लंड आता तिची गांड फाडू पाहत होता.

मी पण एकदम हरामी होतो. मी पण तिला पकडले आणि आता माझा लंड एकदम आत मध्ये घुसायला तयार झाला होता.

तेव्हा ती अचानक माझ्या कडून सुटून गच्ची वरून रूम मध्ये पळून गेली आणि मी पण तिच्या मागे मागे रूम मध्ये गेलो.

आणि तेव्हा हे काय झाले? एक जोर जोराने थप्पड माझ्या गाला वर पडली आणि ती माझ्या वर ओरडली तुला असे करताना लाज कशी काय वाटत नाही आहे.

माझे डोके तिने मला मारले म्हणून एकदम गरम होऊन गेले होते. मी तिला पकडले आणि सरळ भिंती ला लावून टाकले आणि तिच्या वर मी ओरडलो जर तुझा बोय फ्रेंड माझ्या गर्ल फ्रेंड ला जवू शकतो आहे तर मी तुला का ठोकायचे नाही.

असे ऐकून तिची पकड ढिली पडली आणि मग मी माझे ओठ तिच्या गुलाबी ओठ वर ठेवून चोकू लागलो होतो.

मग मी तिला सर्व घटना सांगितली कि प्रवीण ने कसे माझ्या अंजना ला ठोकले होते आणि ती रांड पण कशी मजे ने त्याच्या बरोबर आई घातली.

इतके ऐकून तिने प्रवीण ला फोन केला आणि मग त्याला म्हणाली कि तुला खूप हौस आहे ना दुसरी मुलगी ठोकायची? आज बघ तू मी अजय कडून कशी ठोकून घेते कि नाही आणि मग तुला समजेल कि असे केले तर कसे वाटते ते. साल्या तु माझा विश्वास तोडून टाकला आहेस.

असे म्हणून तिने कोल कट केला आणि ती काही न बोलता मला पकडून मला कीस करू लागली होती.

मी तिच्या समोर आलो आणि आम्ही एकमेकांना जोरात धरले आणि एकमेकाचे होठ चोकू लागलो.

मग आम्ही काही वेळाने वेगळे झालो आणि पुन्हा लगेच ती माझ्यावर तुटून पडली, तिने मला बेडवर ढकलले आणि माझ्या वर चढली. ती माझे टी शर्ट काढू लागली. मी तिला उठवले आणि तिचा टोप काढून टाकला.

उम्म्म्मम आता ती फक्त निळी जीन्स आणि लाल ब्रा घालून होती. खूप सेक्सी दिसत होती. ती तिचे मनुके माझ्या छाती वर दाबत होती त्यामुळे माझा लंड उभा जाला. तिने माझी पेंट काढून टाकली. आता मी फक्त चड्डी घालून होतो, मी तिला खाली झोपवले आणि तिचे बॉल ब्रा च्या वरून दाबू लागलो. ती उम्म्म्हह्ह ओह्छ्ह्ह यस्स्स्स ब्राला फाडून टाकशील का. त्यांना बाहेर काढून घास ना.

मग मी तिची जीन्स आणि ब्रा दोन्ही काढून टाकली. ती आता माझ्या समोर लाल रंगाच्या पेंटीमध्ये होती. मी तिची पेंटी काढून टाकली. ती आता माझी चड्डी काढू लागली.

मग ती माझा लंड चोकू लागली. पाच मिनिटानी मी माझे पाणी तिच्या तोंडात सोडले. तिने तिचे तोंड लगेच हलवले आणि तिने पटकन तिचे मनुके माझ्या लंडा जवळ नेले. ती अह्हहआह्ह्हह्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स स्स्स आता तरी ठोक मला ये. आता मी माझा लंड तीच्या पुच्चीत टाकला.

आआ आआह्ह्हह्ह्ह उह्हह्ह्ह मेली रे आह अह्छ्ह हळू टाक ना रे. मी पटकन २-३ ठोके मारले आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घुसला. तिचे डोळे लाल झाले. मग काही वेळाने ती पण तिची गांड हलवून ठोकून घेऊ लागली. अह्हह उम्म्म्म ओह्ह्ह आणि ती थरथरू लागली.

आता थोड्या वेळाने तिचे पाणी निघणार होते, तिने मला जोरात धरले. ती कापत मला हळू आवाजाने शिव्या देत होती चोद साल्या मादरचोद.. फाड माझी.. ठोक मला साल्या.

अचानक तिची पकड ढिली झाली.. मी समजलो कि तिने पाणी सोडलें आहे.

आता मी माझ्या लंडाचे ठोके जास्त केले. मी पण तिला जोराने धरले. आमचे दोघांचे श्वास वाढले होते. ती किती गरम झाली होती हे तिच्या श्वासावरून दिसत होते.

मि तीचे मनुके धरून ठेवले होते आणि तिचे जोरात आवाज येत होते अह्छ्ह उह्ह उम्म्म्म येस्स्स्सस स्स्स फक मी फक मी बेबी ऊऊऊऊ उउछ्ह छ्छ्ह.

आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. मी तिची पुच्ची आणि तिने माझा लंड चोकून स्वच्छ केले. माझा लंड पुन्हा एकदा उभा झाला

मी म्हणालो मला तुजी गांड मारायची माझी इच्छा आहे.

ती म्हणली हो जानू आज तुझ्यासाठी सर्व काही. मी तीला घोडी बनवले आणि तिच्या मागे जाऊन तिच्या गांडीत लंड ठेऊन विचारले टाकू का जानू?

हो टाक जानू ती म्हणाली. मी एक जोरात ठोका दिला आह्छ्ह ओहूउ मारून टाकशील का.. सोड मला मला नाही मारून घ्यायची.

मी तिचे बॉल दाबू लागलो आणि परत एक ठोका दिला. उछ्हममं मेली रे मीईईईईई

ती रडू लागली आणि म्हणली सोड मला परत कधीतरी मार माझी गांड आज सोड मला.

मी तिचे नाही ऐकले. माझा अर्धा लंड गांडीत गेला होता आणि मी परत एक ठोका मारला आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या गांडीत गेला.

मी माझे काम करत राहिलो. ती गपचूप पडून राहिली. मग १५ मिनिटांनी मी तिच्या गांडीत माझा वीर रस सोडला. तिला पण आता खूप मजा आली होती.

मग ती दुसऱ्या दिवशी गेली तेव्हा मी खूप खुश होतो. आता तिचे प्रवीण बरोबर ब्रेकअप झाले होते आणि आता त्याला दुसरा बोय फ्रेंड होता. असे नाही कि मी तिला त्या नन्तर ठोकले नाही आहे. मी तिला अंदाजे एक वर्षे ठोकले आणि आज पण मला चान्स मिळतो तेव्हा मी तीला ठोकतो.

You cannot copy content of this page