हिजड्यांची गांड मारली

मी आज तुम्हाला माझ्या एका मित्राने सांगितलेली गोष्ट सांगायला जाणार आहे. मला हि गोष्ट खूप आवडली तर मी विचार केला कि तुम्हाला पण सांगावी. मला खात्री आहे कि ती तुम्हाला पण खूप जास्त आवडेल कारण हि एकदम वेगळी अशी गोष्ट आहे. जी तुम्ही तुमच्या आयुष्यात आज पर्यंत कधी ऐकली पण नसेल. तर आता मी तुमचा जास्त वेळ न घेता आज ची आपली गोष्ट चालू करतो आहे.

माझे नाव केवल कुमार आहे आणि मी एक हवालदार आहे.

हि घटना काही महिन्या पूर्वीची आहे जेव्हा माझी इलेक्शन साठी ड्युटी लागली होती. आणि आमची ड्युटी पण कोठे लागली होती ते तुम्हाला माहिती आहे का? ती लागली होती एका नदी च्या पुला वर.

मी आणि माझा एक माणूस आम्हाला दोघांना त्या पुलाच्या सुरक्षे साठी तिथे जाऊन उभे राहायचे असे आमचे काम दिले होते आणि मग आम्ही दोघे तिथे जायला आमचे सर्व समान घेऊन तिथे जायला निघालो होतो.

रस्त्या पासून तो पूल अंदाजे २ किमी दूर होता, आम्ही खूप हाल सहन करून तिथे पोचलो. तिथून जवळ चे गाव पण एक किमी अंतर दूर होते, तिथे फक्त ट्रेन येत जात होत्या पण कोणी माणूस येत जात नव्हते.

मी आणि माझा एक साठी जेव्हा तिथे पोचलो तर आम्ह पहिले कि तिथे आधी पासून दोन पोलीस वाले उभे होते.

मग मी जाऊन त्यांना विचारले अन त्यातून एक हवालदार म्हणाला : आमची तर इथे पक्की ड्युटी लागली आहे. आम्ही तर रात्र दिवस इथे राहतो आहे, पण आम्हाला हे समजत नाही कि आम्हाला इथे ड्युटी दिली गेली आहे तर मग तुम्हाला इथे का म्हणून पाठवले आहे.

मग आम्हाला तर जसे सांगितले होते तसे करायचे होते तर आम्ही त्यांच्या जवळ जाऊन बसलो होतो.

मी त्यांना विचारले : इथे खाणे पिणे ची काय व्यवस्था आहे?

तर तो म्हणाला : इथे खायची काही पण व्यवस्था नाही आहे आम्ही स्वतः इथे जेवण बनव्वतो आहे, आणि इथे पिण्या साठी नदी चे पाणी आहे, आणि काही प्यायचे आहे तर आपल्या बरोबर घेऊन यावे लागते.

मी म्हणालो : आता तर दुपार झाली आहे आता आम्ही काय खाणार?

तर तो म्हणाला : आम्ही आमच्या साठी चपाती बनवली आहे ती तुमच्या बरोबर मिळून खाऊ.

आम्ही काही वेळाने पुला वरून उतरलो आणि मग नदी च्या दिशे ने गेलो. तिथे त्या लोकांनी एक झोपडी सारखे बनवून ठेवले होते. ज्या मध्ये स्टोव, आणि खायला प्यायला काही भांडी होती आणि काही जेवण बनवायचे समान होते.

मग त्या लोकांनी आम्हाला पण जेवण वाढले आणि आम्ही सर्वांनी मिळून जेवण केले त्या दोघांनी त्यांच्या हाताने खूप चांगले जेवन बनवले होते आणि मी तर आता देवाचे आभार मानत होतो कि असल्या ठिकाणी ड्युटी आली आहे आणि जर हे लोक नसते तर आम्हाला उपाशी मारायची वेळ आली असती. आणि मग मला त्या ऑफिसर वर पण राग आला होता कि त्याने दोन लोकांना अशा ठिकाणी पाठवले होते जिथे आधी पासून दोन लोक त्यांची ड्युटी आधी पासून करत होते. आणि मग आम्ही तिथे असलेल्या एका झाडाच्या सावली मध्ये जाऊन आडवे पडलो होतो आणि मग आम्ही तिथे जाऊन बोलू लागलो होतो. तिथे आम्ही खूप गप्पा मारल्या आणि आम्हाला तिथे खूप काही जाणायला नवीन गोष्टी मिळाल्या.

मग आम्ही काही वेळ आराम करून पुन्हा वर आलो आणि पुला वर येऊन बसलो आम्हाला ड्युटी करणे भाग होते ना.

मग संध्याकळी आम्ही त्या दोघा माणसाना खाली पाठवले. त्या नदी मध्ये मासे खूप मिळत होते, त्यांचे काम होते कि काटा टाकून मासे पकडणे आणि मग रात्री चे जेवण करायला चपाती बनवणे.

मग त्या लोकांनी खाली जाऊन मासे पकडले आणि आम्हा चार लोकांसाठी जेवण तयार केले.

जेवण बनून जाल्या वर त्यांनी आम्हाला खाली बोलवले आणि आम्ही पण खाली गेलो

तिथे गेलो तर पहिले कि खुप चांगला वास येऊ लागल होता, पण अजून जेवायची वेळ झाली नव्हती, मग मी माझ्या बेग मधून एक बाटली काढली आणि ती पाहून सर्वांचे चेहरे फुलून गेले.

आम्ही ग्लास काढले आणि त्यामध्ये थंड नदी चे पाणी घेतले आम्ही त्यामध्ये दारू घेतली आणि मग सर्वांनी चियर्स केले आणि मग आमचे पेग सुरु झाले होते.

इतक्या दूर कोणी ऑफिसर आम्हाला चेक करायला येणार नव्हता त्यामुळे आम्ही एकदम बिनधास्त होऊन मजा घेत होतो आणि इंजोय करत होतो.

आम्ही पेग बरोबर मासे पण खाल्ले आणि आमच्या साठी हि एक पार्टी बनली होती.

आम्ही अजून एक एक पेग घेतला होता इतक्यात वरून एक आवाज आला. अरे खाली कोणी आहे का तिकडे? तो आवाज खूप भारी होता.

मग ते एकून सर्व जन एकदम घाबरले कि काही चेकिंग करायला ऑफिसर तर आला नाही आहे न?

मग मी पळत पळत वर गेलो.

तिथे जाऊन पहिले तर तिथे दोन हिजडे उभे होते.

मी विचारले : काय झाले आहे?

त्यातून एक होता ३० वर्षे वयाचा, त्याचे नाव दलजित होते, त्याने बायका घालतात तसे सलवार कमीज घातले होते, सावला रंग होता, सुन्दर चेहरा होता. भारी पण भरलेला चेहरा आणि त्याचे बोल पण खूप मोठे मोठे होते.

Marathi Zavazavi  रात्री चोदले गोलाकार गांडीच्या मुलाला - Marathi Hot Raticha Gand Sex Katha

दुसरा एकदम काटकुळा होता त्याने पण बायकांचे कपडे घातले होते आणि त्याचे बोल लहान लहान होते.

जो मोठा होता तो म्हणाला : आम्ही इथून गावा तून येत होतो इथून जात होतो तर आम्हाला जेवणाचा खूप चांगला वास येऊ लागला होता, आणि मग आम्ही विचार केला कि विचारावे काही खायला मिळाले तर.

आधी तर मी विचार केला कि त्या दोघांना पळवून टाकावे आणि त्यांना सांगून टाकवे कि आमच्या कडे आमच्या पुरते जेवण आहे आणि जास्त नाही आहे.

मग मी विचार केला कि शेवटी हे पण माणूस आहेत आणि त्यांना पण भूक लागते ना. जर थोडे जेवण त्यांना पण दिले तर आमचे जेवण कमी थोडेच होणार आहे.

मग आम्ही त्यांना पण आमच्या बरोबर खाली घेऊन आलो. आम्ही तिघे आलो तर एक सहकारी म्हणाला : अरे भाऊ, हा कोणाला पकडून आला आहे?

मी म्हणालो ; अरे पकडले नाही आहे, आपल्या जेवणाचा वास घेउन त्यांना पण भूक लागली आहे, तर त्यांना पण आपल्या बरोबर जेवण करायला घेऊन आलो आहे. आता चार पोलीस पाहून त्या दोघांचे आधी तर चेहरे घाबरे झाले होते.

मग दुसरा हवालदार म्हणाला : आता आणले आहे तर या आणि बसा.

मग ते दोघे आमच्या बरोबर बसले.

आम्ही तर पीत बसलो होतो तर त्यांना पण विचारले तर त्यांनी पण हो म्हणनू टाकले होते.

मग आम्ही दोन ग्लास अजून आणले आणि त्यांना पण पेग भरून दिले.

सर्वांनी पिली आणि मग आम्ही बोलायचे चालू करून टाकले.

आता खरे तर दारू वस्तू अशी आहे कि ती शत्रूला पण मित्र बनवून टाकते, आणि अनोळखी माणसाला पण मित्र बनवून टाकते.

काही वेळाने आम्ही असे बोलू लागलो कि जसे मित्र गप्पा मारत असतात.

एक बाटली संपली आणि मग आम्ही दुसरी बाटली काढली, नदी चे थंड पाणी, आणि गरम गरम मासे..

मग सर्वात आधी मग मुद्द्या वर आला माझा माणूस, तो म्हणाला : अरे यार, एक सांगा तुम्ही, आम्ही तुमच्या लोकां विषयी खूप विचित्र विचित्र ऐकले आहे, पण खरे ते काय आहे आज आम्हाला पहायचे आहे.

तर दलजित म्हणाली : अरे यार, सरळ सरळ सांगा न कि आम्हाला नागडे पहायचे आहे.

मग माझा शिपाई म्हणाला : अरे नाही यार, नागडे पाह्यचे नाही आहे, पण मला जाणून घ्यायचे आहे कि तुझ्या सलवारी च्या आत मध्ये काय आहे, वरून तर एकदम बाई आहे, आत मध्ये बाई आहे कि माणूस आहे?

असे म्हणून तो हसू लागला.

तर दलजीत उठून उभी राहिली आणि तिच्या सलवारी चा नाडा काढला आणि मग पूर्ण सलवार काढून टाकली होती आणि मग कमीज वर करून दाखवले तर आमचे सर्वांचे डोळे एकदम उघडे च्या उघडे राहून गेले.

जेवढा मोठा तिचा लंड होता तेवढा मोठा आमच्या पैकी कोणाचा पण नव्हता.

हे बघ, दलजित तिचा लंड हलवून दाखवत होती आणि मग ती म्हणाली कि आणि हे पण बघ.

असे म्हणून तिने तिची कमीज काढून टाकली, खाली काळ्या रंगा मध्ये दडलेले दोन खूप मोठे मोठे बॉल होते.

तिने ब्रा चे हुक उघडले आणि मग तिने ब्रा पण काढून टाकली होती, एकदम नागडी झाली होती ती, वर ३४ चे बोल आणि एकदम मस्त होते ते आणि खाली केळी सारखे, एकदम मस्त ७ इंच चा लंड.

आता बोल तुला काय पाहिजे आहे मुलगा बनून माझा बोल पिणार कि मुलगा बनून माझा लंड घेणार?

आता त्याचे उत्तर आमच्या पैकी कोणच्या कडे नव्हते आणि आम्ही एकदम गप चूप झालो होतो.

मग आम्ही एक वेळ विचार करू लागलो कि याला इथे आणून मी चूक तर केली नाही ना.

मग दलजित म्हणाली कि घाबरू नको, तुमचे खाल्ले आहे, काही खोटे करणार नाही तुमच्या बरोबर, तुमच्या बरोबर जाम घेतला आहे, तुम्ही आमचे मित्र सारखे आहात, जसे तुम्हला ठीक वाटेल तसे करायचे.

मग मला वाटले कि आता तिथे वातावरण थोडे बदलले पाहिजे म्हनून मी म्हणालो कि अरे यार इथे खूप उकडते आहे, तर आपण पाण्या खाली बसून एकाद पेग घेतला तर, आपण पेग पण पिऊ आणि थंड पाण्याने शरीर आपण थंड होऊन जाईल.

सर्वांना हि आयडिया खूप आवडली. आम्ही सर्वांनी खायचे प्यायचे समान उचलले आणि जिथे खाली कमी पाणी होते तिथे गेलो, तिथे बाजूला बाकी चे सर्व समान ठेवले आणि मग आम्ही नदी च्या पाण्या मध्ये बसू लागलो होतो.

दलजित तर नागडी होती, ती तर पाण्यामध्ये झोपली, त्याला पाहून किट्टू ने पण तीचे कपडे काढून टाकले आणि ती पण एकदम नागडी होऊन पाण्या मध्ये घुसून बसली होती.

तिचे बोल लहन लहान होते पण तिचे लंड एकदम लहान मुला सारखे होते.

आता आम्ही विचार करू लागलो कि आता काय करायचे?

मग आम्ही विचार केला कि इथे आम्हाला पाहणारे कोण येणार आहे मग आम्ही पण आमचा गणवेश काढून टाकला आणि फक्त चड्डी घालून पाण्या मध्ये बसलो.

पृष्ठे: 1 2